Komunikaty PR

HP dla planety – strategia walki ze zmianami klimatycznymi

2021-05-06  |  14:00
Biuro prasowe
Do pobrania pdf ( 0.12 MB )

Główne cele:

 • Osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto (GHG) w całym łańcuchu wartości HP do 2040 r., po-czynając od osiągnięcia neutralności węglowej do 2030 r.
 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości HP o 50% do roku 2030[1]
 • Osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i zerowej ilości produkowanych odpadów w działalności HP do 2025 r.[2]
 • Osiągnięcie 75% obiegu zamkniętego dla produktów i opakowań do 2030 r.[3]
 • Utrzymanie zerowego wpływu na wylesianie w przypadku papieru HP i opakowań papierowych.[4]
 • Przeciwdziałanie wylesianiu w przypadku papieru innej firmy niż HP, używanego w produktach i usługach druku firmy do 2030 r.[5]

Pod koniec kwietnia 2021 r. firma HP ogłosiła jedne z najbardziej ambitnych i kompleksowych w branży technologicznej planów walki ze zmianami klimatycznymi. Tym samym firma chce dążyć w kierunku bezemisyjnej i w pełni regeneracyjnej gospodarki, jednocześnie zmniejszając swój ogólny wpływ na środowisko i wzmacniając swoją działalność w perspektywie długoterminowej. Wszystko, aby stworzyć najbardziej zrównoważoną ofertę produktów i rozwiązań w branży.

Działania podejmowane przez HP opierają się na liście celów na rok 2025, które należą do najbardziej kompleksowych działań na rzecz klimatu w sektorze technologicznym. Co więcej, są one zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Zmiany klimatyczne są jednym z największych wyzwań naszych czasów, które wymagają natychmiastowych działań i inwestycji – tłumaczy Enrique Lores, prezes i CEO firmy HP. Nadszedł czas na śmiałe posunięcia oraz ambitne cele, które pozwolą chronić naszą planetę, a także będą źródłem innowacji i wzrostu w całej globalnej gospodarce. Dążąc do zerowej emisji dwutlenku węgla netto w całym naszym łańcuchu wartości do 2040 r., przyspieszamy swój rozwój, jednocześnie aspirując do tytułu najbardziej zrównoważonej firmy technologicznej na świecie.

Argumenty na rzecz transformacji biznesowej

W swoich działaniach, HP koncentruje się na pięciu strategicznych filarach

 • Dostęp do drukowania i komputerów w formie usługi: Recykling materiałów eksploatacyjnych do drukarek, dostęp do sprzętu komputerowego w formie usługi, udostępnianie używanego certyfikowanego sprzętu komputerowego;
 • Zrównoważone materiały: Zwiększenie wykorzystania materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu;
 • Obniżenie emisyjności łańcucha dostaw: Wprowadzenie i wspieranie redukcji emisji dwutlenku węgla przez dostawców, wykorzystanie odnawialnej energii elektrycznej oraz wybór transportu naziemnego, paliw alternatywnych i pojazdów elektrycznych do transportu produktów;
 • Efektywność energetyczna: Projektowanie nowych energooszczędnych technologii i produktów;
 • Inwestycje w lasy: inwestowanie w odbudowę oraz ochronę lasów, a także dalsze pozyskiwanie materiałów z recyklingu.

Emisje dwutlenku węgla i gospodarka o obiegu zamkniętym

HP planuje osiągnąć całkowitą neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w swojej działalności do 2025 r., jak również zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych (GHG) z zakresu 1, 2 i 3 o 50% w ujęciu bezwzględnym do 2030 r. (w porównaniu do stanu z roku 2019[6]). Dodatkowo, do 2030 roku, 75% (pod względem wagi) całkowitej rocznej zawartości produktów i opakowań HP – będzie pochodzić z materiałów, produktów oraz części poddanych recyklingowi, odnawialnych i/lub ponownie wykorzystanych.

Działania te pomogą HP osiągnąć zerowy poziom emisji netto w całym łańcuchu wartości do 2040 roku. Zgodnie z ambicjami HP w zakresie wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym, do 2025 r. HP osiągnie zerowy poziom odpadów generowanych w czasie procesów produkcyjnych w zarządzanych przez siebie obiektach.[7] Do 2030 r. dział obsługi klienta HP również stanie się neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla zarówno w przypadku samego HP, jak i operacji prowadzonych przez partnerów firmy.
HP rozpocznie stosowanie tworzyw sztucznych i metali pochodzących z recyklingu, oraz inwestowanie w odbudowę i ochronę lasów.[8] Od 1991 r. firma HP poddała recyklingowi i wykorzystała w procesie wytwarzania nowych produktów ponad 875 milionów wkładów do drukarek HP, 114 milionów wieszaków na ubrania oraz 4,69 miliarda plastikowych butelek– które w przeciwnym wypadku trafiłyby na wysypiska śmieci.

HP kontynuuje wprowadzanie innowacji w ramach portfolio produktów oraz rozpoczyna współpracę z kluczowymi partnerami. jest członkiem organizacji NextWave Plastics, współpracującej z różnymi branżami w celu stworzenia pierwszej globalnej sieci łańcuchów dostaw tworzyw sztucznych wyłowionych z oceanów.

HP było pierwszą globalną firmą IT, która opublikowała swój pełny bilans emisji dwutlenku węgla i przedstawiła plan jego redukcji w procesie swojej produkcji. HP znalazło się wśród pierwszych 10% firm, których cele redukcji emisji gazów cieplarnianych zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets Initiative. Przez dwa kolejne lata HP była jedyną firmą technologiczną, która znalazła się na listach A organizacji CDP dotyczących działań na rzecz ochrony klimatu, lasów i wody. HP jest członkiem RE 100 od 2016 r. i EV 100 od 2017 r.

Zmniejszenie zawartości węgla w materiałach eksploatacyjnych HP

HP zamierza przekształcić swoją działalność w zakresie druku z modelu transakcyjnego w model usługowy. Aby przyspieszyć przejście do zerowej emisji netto w ramach łańcucha wartości, HP zobowiązuje się do osiągnięcia neutralności węglowej w zakresie materiałów eksploatacyjnych do 2030 roku.

HP planuje wymianę materiałów eksploatacyjnych na neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Pierwszym krokiem jest uruchomienie programów: HP Instant Ink i pilotażowy Planet Partners, które wykorzystują recykling i nowe możliwości odnawiania, aby przedłużyć żywotność oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP. Pomoże to klientom zmniejszyć zużycie pierwotnych tworzyw sztucznych i ograniczyć ilość odpadów.

Ochrona i odnowa lasów

HP współpracuje z globalnymi partnerami, takimi jak World Wildlife Fund (WWF), Arbor Day Foundation oraz poprzez własną organizację Sustainable Forests Collaborative. HP jest jedną z niewielu firm na świecie, które mają za cel wyeliminowanie problemu wylesiania podczas procesu pozyskiwania papieru i opakowań. W 2020 roku HP osiągnęło zerowy poziom wylesiania dla 99% papieru oraz opakowań papierowych marki HP.[9] W przypadku papierowych opakowań produktów jest to kulminacja pięciu lat pracy nad udoskonaleniem procesu.

Ponadto, do 2030 roku HP zmierza zwiększyć inwestycje w odbudowę i ochronę lasów oraz inne inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie wylesianiu związanemu z papierem innym niż markowy papier HP.
Aby zrealizować wizję, zgodnie z którą każda strona drukowana przez HP jest pozyskiwana w sposób odpowiedzialny i przyczynia się do odnawiania oraz ochrony lasów, HP stworzyło program Forest Positive Framework[10]. Obejmuje on współpracę z wiodącymi organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Wysiłki mające na celu propagowanie idei zrównoważonego rozwoju – na rzecz ludzi, planety i społeczności, są zintegrowane ze strategią biznesową HP. W ramach programu Sustainable Impact wspomniane działania pomogły – już drugi rok z rzędu – wygenerować ponad 1 miliard USD przychodów ze sprzedaży w 2020 r.

Więcej informacji

 • Strona internetowa Zrównoważonego Wpływu: http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/index.html
 • Raport o zrównoważonym wpływie (link do pliku PDF do pobrania): https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06601778
 • FSC Digital Marketplace: https://onesimpleaction.org/

 


[1] Bezwzględna redukcja emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1, 2 i 3 w porównaniu z rokiem 2019. Nie obejmuje papieru innej firmy niż HP zużywanego podczas użytkowania produktu.

[2] Działania na rzecz zerowej emisji odpadów: wyeliminowanie odpadów innych niż niebezpieczne ze wszystkich bezpośrednich działań HP do 2025 roku. Obejmuje wszystkie zakłady należące do HP i zarządzane przez HP na całym świecie. Zero odpadów jest definiowane przez standard certyfikacji UL lub TRUE.

[3] Odsetek całkowitej rocznej zawartości produktów i opakowań HP, według wagi, które zostaną wyprodukowane z materiałów pochodzących z recyklingu i źródeł odnawialnych oraz ponownie wykorzystanych produktów i części do 2030 r.

[4] Papier i opakowania produktów marki HP pochodzą z certyfikowanych i przetworzonych źródeł, przy czym preferowane są produkty z certyfikatem Forest Stewardship Council® (FSC®). Opakowanie to pudełko dostarczane z produktem oraz cały papier (w tym opakowania i materiały) znajdujący się wewnątrz pudełka.

[5] Włókno w przeliczeniu na masę będzie 1) certyfikowane zgodnie z rygorystycznymi standardami stron trzecich, 2) poddane recyklingowi lub 3) zrównoważone przez odnowę lasów, ochronę lasów i inne inicjatywy w ramach programu HP Forest Positive Framework. Papier nie obejmuje podłoży na bazie włókien do pras przemysłowych HP niewymienionych w katalogach HP Media Solutions Locator.

[6] Z wyłączeniem papieru niebędącego papierem HP zużywanego podczas użytkowania produktu, jako pośredniego źródła emisji zgodnie z protokołem GHG i poza własnym łańcuchem wartości HP.

[7] Działania z zerową ilością odpadów: wyeliminowanie odpadów innych niż niebezpieczne ze wszystkich bezpośrednich działań HP do 2025 roku. Obejmuje wszystkie zakłady należące do HP i zarządzane przez HP na całym świecie. Zero odpadów jest definiowane przez standard certyfikacji UL lub TRUE.

[8] Plastik pochodzący z recyklingu jest oparty na definicji EPEAT i metodologii obliczeń.

[9] W 2020 roku 99% papieru marki HP i opakowań produktów papierowych pochodziło z certyfikowanych lub przetworzonych źródeł. Opakowanie jest definiowane jako pudełko dostarczane z produktem oraz wszystkie materiały papierowe znajdujące się w pudełku.

[10] HP Forest Positive Framework jest strategicznym fundamentem dla realizacji ambicji HP w zakresie ochrony lasów.

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Ochrona środowiska UPS OGŁASZA NOWĄ STATEGIĘ, TRZYLETNIE CELE FINANSOWE ORAZ CELE ESG Biuro prasowe
2021-06-14 | 11:30

UPS OGŁASZA NOWĄ STATEGIĘ, TRZYLETNIE CELE FINANSOWE ORAZ CELE ESG

UPS OGŁASZA NOWĄ STATEGIĘ, TRZYLETNIE CELE FINANSOWE ORAZ CELE ESG     ATLANTA, 11 czerwca 2021 r. – Firma UPS (NYSE:UPS) zorganizowała konferencję dla
Ochrona środowiska Lidl Polska nagrodzony Złotym Listkiem CSR Polityki
2021-06-10 | 17:30

Lidl Polska nagrodzony Złotym Listkiem CSR Polityki

Tygodnik Polityka już po raz 10. przeanalizował działalność firm pod kątem rozwiązań wspierających odpowiedzialne zarządzanie w odniesieniu do normy ISO 26000. W tegorocznej
Ochrona środowiska Stena Recycling dofinansuje 20 lokalnych, ekologicznych projektów
2021-06-10 | 11:10

Stena Recycling dofinansuje 20 lokalnych, ekologicznych projektów

Stena Recycling dofinansuje 20 lokalnych, ekologicznych projektów Rusza konkurs „GOZpodarne wyzwanie”, skierowany do szkół, samorządów i organizacji

Więcej ważnych informacji

Kalendarium

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Telekomunikacja

Choć 53 proc. start-upów odczuło brak nowych odbiorców produktów lub usług, a 35 proc. spadki sprzedaży, to stosunkowo niewiele z nich ocenia wpływ pandemii na swoją działalność jako negatywny. Ponad jedna trzecia tego typu biznesów generuje obecnie przyc

Choć 53 proc. start-upów odczuło brak nowych odbiorców produktów lub usług, a 35 proc. spadki sprzedaży, to stosunkowo niewiele z nich ocenia wpływ pandemii na swoją działalność jako negatywny. Ponad jedna trzecia tego typu biznesów generuje obecnie przychody większe niż przed jej wybuchem – pokazuje ostatnia edycja raportu Fundacji Startup Poland z listopada 2020. Szansą rozwoju dla młodych, innowacyjnych biznesów jest współpraca z dużymi korporacjami, które mogą zapewnić im zaplecze i wsparcie eksperckie. Takie możliwości w ramach swojego akceleratora oferuje start-upom Orange Polska. Operator stawia zwłaszcza na innowacje związane z 5G.

Prawo

Rynek crowdfundingu zostanie uregulowany i będzie podlegać nadzorowi KNF. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w listopadzie

Trwają prace nad przepisami, które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

Handel

Przedsiębiorcy postulują zróżnicowanie regionalne płacy minimalnej. Może to pomóc w rozwoju mniej zamożnych obszarów kraju

Mali i średni przedsiębiorcy chcą, by płaca minimalna różniła się w poszczególnych regionach kraju w zależności od średniego wynagrodzenia oraz cen i kosztów życia. Ma to ułatwić życie właścicielom firm w mniej zamożnych regionach oraz powstrzymać odpływ pracowników i mieszkańców do bogatszych aglomeracji. Co ważne, warunkiem zadziałania tego mechanizmu powinna być nie sama rejestracja siedziby w danym regionie, ale faktyczne funkcjonowanie w nim firmy i miejsce pracy danego pracownika. Według Rzecznika MŚP takie rozwiązanie pobudzi rozwój mniej zamożnych powiatów.

Konsument

Dynamiczny wzrost aktywności deweloperów. Znacznie więcej wydanych pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji

Pierwsze cztery miesiące roku zakończyły się optymistycznymi wynikami dla deweloperów mieszkaniowych. Oddają oni więcej mieszkań do użytkowania, znacznie więcej budów zgłaszają i rozpoczynają. Tu wzrosty są kilkudziesięcioprocentowe względem 2020 roku. Problemami branży deweloperskiej pozostają dostępność gruntów i spowolnienie w wydawaniu decyzji administracyjnych, ale prognozy na przyszłość są dobre. – Na rynku nieruchomości brakuje 2 mln mieszkań, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe Polaków, więc mamy nadzieję, że popyt będzie stabilny, a ceny nowych mieszkań utrzymają się na podobnym poziomie lub nieznacznie wzrosną – mówi Anna Wojciechowska, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Gdańsk i Poznań w spółce Robyg.