Komunikaty PR

P&G intensyfikuje działania na rzecz klimatu, dążąc do zerowej emisji CO2 netto

2021-09-16  |  15:30
Biuro prasowe
Do pobrania docx ( 0 MB )

Kryzys klimatyczny dotyka wszystkie gospodarstwa domowe i rodziny na całym świecie. Większość konsumentów oczekuje od marek działań, które pomogą im prowadzić bardziej ekologiczny styl życia a najnowsze badania naukowe wyraźnie pokazują, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań, aby uniknąć najpoważniejszych skutków zmian klimatu.

–  Jesteśmy zdecydowani wykorzystać innowacyjność i zdolności pracowników P&G do opracowania nowych rozwiązań służących przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym – powiedział David S. Taylor, CEO P&G. –  To ambitne zadanie wymaga natychmiastowego działania i wykracza poza możliwości pojedynczej firmy czy kraju. W P&G jesteśmy gotowi stawić czoła tym wyzwaniom poprzez redukcję naszego wpływu na środowisko, jak również  poprzez wykorzystanie skali naszych działań, aby doprowadzić do współpracy naszych partnerów w niespotykanym dotąd zakresie, w całym łańcuchu dostaw firmy.

Choć działania P&G na rzecz klimatu rozpoczęły się ponad dekadę temu, to zdajemy sobie sprawę, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Oparty na badaniach naukowych plan osiągnięcia przez P&G zerowej emisyjności netto zakłada ograniczenie większości emisji w obrębie działalności operacyjnej firmy oraz łańcucha dostaw - od dostawcy surowców do sprzedawcy detalicznego. W przypadku pozostałych emisji, które występują w tych kategoriach, a których nie można wyeliminować, koncern będzie stosować rozwiązania naturalne lub techniczne zmierzające do usunięcia i przechowywania dwutlenku węgla.

Cele, które P&G chce osiągnąć do roku 2030, mające mierzyć postęp w kierunku zerowej emisyjności netto zostały przedstawione w Science Based Targets Initiative (SBTi). Są nimi: 

 • Zmniejszenie emisji w zakresie działalności operacyjnej firmy o 50%
 • Zmniejszenie emisji w całym łańcuchu dostaw o 40%[1]

Procter & Gamble dołączył do kampanii ONZ „Race to Zero” i „Business Ambition for 1.5°C”, a także ogłosił nowy Plan Przeciwdziałania Zmianom Klimatycznym (Climate Transition Action Plan). Przedstawiamy w nim kompleksową strategię przyspieszenia działań klimatycznych i kluczowe wyzwania stojące przed firmą. Szczegółowy opis planu można znaleźć tutaj. Firma zapowiada, że będzie informować o sukcesach i napotykanych przeszkodach w tym procesie, by wraz z innymi zdobywać doświadczenie i wspólnie osiągać postępy.

– Nikt nie ma dzisiaj odpowiedzi na wszystkie pytania, jak skutecznie osiągnąć zerową emisyjność netto. Niemniej, ten brak wiedzy nie powinien nas powstrzymywać.  – powiedziała Virginie Helias, Chief Sustainability Officer P&G – W realizacji naszych celów, wykorzystamy metody już istniejące, a także sięgniemy po dziś jeszcze niedostępne na rynku nowe, przełomowe rozwiązania. Będzie to wymagało współpracy sektora prywatnego, publicznego i organizacji non-profit, i będzie dotyczyło wszystkich obszarów naszej działalności biznesowej – od początku do końca cyklu życia naszych produktów.

Pilne działania na rzecz ograniczenia emisji

Naszym głównym priorytetem jest jak najszybsze i znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z wykorzystaniem dostępnych dziś rozwiązań.

 • Ograniczenie emisji w działalności operacyjnej P&G. W latach 2010-2020 zmniejszyliśmy o 52% całkowitą ilość emisji pochodzących ze naszej działalności operacyjnej na całym świecie, wykorzystując rozwiązania energooszczędne i odnawialne źródła energii. W celu dalszego ograniczenia emisji, rozwijamy naturalne rozwiązania klimatyczne, aby zrównoważyć wszelkie emisje pochodzące z naszej działalności, których nie uda nam się wyeliminować do 2030 roku. Wśród tych rozwiązań są, m.in. projekty na rzecz ochrony i odbudowy lasów oraz innych ekosystemów niezbędnych ludziom i dzikim zwierzętom, które nazywają je swoim domem.
 • Szybsze wdrożenie energii odnawialnej. Zbliżamy się do naszego celu na rok 2030, czyli zakupu 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Obecnie poziom wykorzystania energii pochodzącej z tych źródeł w skali globu wynosi 97%. W 2021 roku amerykańska Agencja Ochrony Środowiska umieściła P&G na piątym miejscu listy 100 największych użytkowników energii zielonej oraz na drugim miejscu na liście 30 największych użytkowników energii odnawialnej w USA. To najlepszy wynik wśród producentów dóbr konsumpcyjnych.
 • Dekarbonizacja łańcucha dostaw i logistyki. Emisje pochodzące z łańcucha dostaw i logistyki P&G są około 10 razy większe niż te wynikające z samej działalności operacyjnej firmy, dlatego do 2030 r. planujemy zmniejszyć ich ilość o 40%1. Do 2030 roku zamierzamy również zwiększyć o 50% wydajność transportu wychodzącego produktów końcowych. Marka Pampers aktywnie współpracuje z dostawcami nad zminimalizowaniem ich śladu węglowego. Dzięki temu, w ciągu ostatnich pięciu lat uniknęła emisji około miliona ton i gazów cieplarnianych wynikających z produkcji materiałów. W Kronbergu w Niemczech powstało nowe centrum innowacji w zakresie dostaw produktów (P&G Product Supply Innovation Center), które skupia się na opracowywaniu globalnych i skalowalnych sposobów obniżenia emisji
  z łańcucha dostaw firmy. 

Nowe rozwiązania

W chwili obecnej nie jesteśmy jeszcze w stanie wyeliminować pewnych ilości emisji pochodzących z naszych działań operacyjnych, dlatego też nasi eksperci poszukują nowych rozwiązań i niskoemisyjnych materiałów nowej generacji. Działania firmy w tym zakresie obejmują:

 • Wykorzystywanie odnawialnej energii termicznej. W niektórych fabrykach P&G wykorzystywana jest energia geotermalna, słoneczna i parowa, jednak dalsze ograniczanie emisji będzie wymagało większej innowacyjności. We współpracy z World Wildlife Fund, producentami i władzami lokalnymi, stworzyliśmy koalicję Renewable Thermal Collaborative, która ma za zadanie znaleźć i wdrożyć na szeroką skalę odnawialne, konkurencyjne cenowo rozwiązania w zakresie energii termicznej. „Energia termiczna stanowi poważne wyzwanie dla wielu branż, dążących do osiągnięcia zerowej emisyjności netto – powiedział Marcene Mitchell, Senior Vice President, Climate Change, World Wildlife Fund. – Utworzona koalicja pomoże odkryć zrównoważone, skalowalne rozwiązania, które ograniczą emisje. Firma P&G, która jest członkiem-założycielem RTC, wykazała się dużym zaangażowaniem i inicjatywą w tym projekcie.
 • Opracowanie niskoemisyjnych rozwiązań technologicznych, materiałowych, opakowaniowych. W poszukiwaniu nowych sposobów dekarbonizacji łańcucha dostaw, firma współpracuje z różnymi partnerami na rzecz rozwoju innowacyjnych materiałów podchodzących z odnawialnych, organicznych lub przetworzonych źródeł węgla dla takich marek jak Head & Shoulders, Pantene, Ariel, Tide i Pampers.
 • Analizowanie możliwości wykorzystania wychwyconego CO2 jako potencjalnego składnika. Marka Tide we współpracy z Twelve, start-upem z Doliny Krzemowej, testuje metody wychwytywania i wykorzystania dwutlenku węgla z atmosfery, aby użyć go jako składnika w produktach marki.

Tworzenie przyszłości o niższej emisyjności poprzez współpracę na rzecz transformacji

Wykraczamy poza ambicję zerowej emisji netto i intensyfikujemy nasze wysiłki, aby zwiększyć nasz pozytywny wpływ. W tym celu łączymy siły z konsumentami, by ograniczyć emisję gazów cieplarnianych powstających w fazie użytkowania produktu. Tworzymy także sojusze na rzecz niskoemisyjnych gospodarstw domowych i popieramy politykę dekarbonizacji infrastruktury energetycznej. Działania Procter & Gamble w tym zakresie obejmują:

 • Ułatwianie ekologicznego trybu życia. Firma P&G i jej marki niezmiennie dostarczają konsumentom narzędzi i informacji o drobnych domowych nawykach, które mogą odmienić los naszej planety.
 • Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 15 mln ton poprzez pranie w zimnej wodzie i o kolejne 30 mln ton do 2030 roku. Dzięki innowacjom i stałej edukacji wspieramy konsumentów w ograniczeniu  znaczącej część śladu węglowego, wytwarzanej przez podgrzewanie wody podczas użytkowania produktów. Marki P&G Tide i Ariel pomogły konsumentom zwiększyć wykorzystanie energooszczędnych cykli prania, eliminując ok. 15 mln ton sześciennych dwutlenku węgla. Tide i Ariel nieustannie pomagają zwiększyć wykorzystanie zimnej wody, prowadząc nowe kampanie edukacyjne, mające na celu eliminację dodatkowych 30 mln ton dwutlenku węgla do 2030 r.  To ponad dziesięć razy więcej niż wynosi roczna emisja wynikająca z działalności operacyjnej P&G na całym świecie.
 • Stworzenie domu przyszłości. W ramach inicjatywy 50L Home Coalition, realizowanej z międzysektorowymi partnerami, opracowywane są rozwiązania, dzięki którym codzienne życie stanie się bardziej ekologiczne. Pomagając konsumentom znacząco zmniejszyć zużycie ciepłej wody, Koalicja pokazuje, jak tworzyć bardziej wydajne gospodarstwa domowe, które mogą zużywać 10 razy mniej wody niż większość z nich zużywa obecnie.

– Troska o naszych konsumentów i planetę leży u podstaw działalności P&G – dodał Taylor. – Nie ma zbyt małych działań i zbyt odważnych wizji, ponieważ wspólnie pracujemy, aby ochronić wspólny dom dla przyszłych pokoleń.

Więcej szczegółów na temat zobowiązań P&G i ich realizacji można znaleźć w planie działania P&G w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i na poświęconym mu blogu. Dodatkowe informacje o działaniach P&G można znaleźć w zakładce ESG na stronie internetowej firmy i w sprawozdaniu Citizenship Report 2020.

Oświadczenia dotyczące przyszłych zdarzeń

Pewne oświadczenia P&G zawarte w niniejszym komunikacie, w tym oświadczenia dotyczące zamierzeń, szacunków, prognoz, celów, zobowiązań i spodziewanych wyników w obszarze przeciwdziałania zmianom klimatu i innych związanych z nim obszarach w ramach działań ESG, a także założenia, na których wspomniane oświadczenia są oparte, stanowią „oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych” (ang. forward-looking statements) w rozumieniu ustawy z 1995 r. o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act), art. 27A ustawy z 1933 r. o papierach wartościowych (Securities Act) i art. 21E ustawy z 1934 r. o giełdzie papierów wartościowych (Securities Exchange Act). Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zazwyczaj zawierają wyrażenia takie jak „uważać”, „przewidywać”, „spodziewać się”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „strategia”, „przyszłość”, „możliwość”, „plan”, „może”, „powinno się”, „będzie”, „byłoby”, „kontynuować”, „prawdopodobnie będzie skutkować”, „założenie”, „zamierzenie”, „cel” i podobne. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych przedstawiają jedynie stan na dzień ich publikacji i są oparte na obecnych przewidywaniach i założeniach, które są uzależnione od ryzyka i czynników losowych, które mogą sprawić, że ostateczne wyniki będą znacząco różniły się od wyrażonych w sposób bezpośredni lub sugerowany w oświadczeniach dotyczących zdarzeń przyszłych. Niektóre czynniki losowe zostały pokrótce przedstawione w planie działania P&G w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym (Climate Transition Action Plan) w części pt. Sources of Uncertainty. Więcej informacji na temat czynników, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki i zdarzenia będą znacząco różniły się od przewidywanych w niniejszym komunikacie, można znaleźć w najnowszych sprawozdaniach P&G (formularze 10-K, 10-Q i 8-K). P&G nie zobowiązuje się publicznie do aktualizacji ani korygowania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących zdarzeń przyszłych w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub z jakiekolwiek innej przyczyny, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez przepisy prawa.*

*Niniejszy fragmenty dotyczy regulacji obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. 


[1] Cele SBT P&G na 2030 r. w kategorii emisji zakresu 3:

 • Ograniczenie do 2030 r. emisji w łańcuchu dostaw w kategoriach priorytetowych o 40% na jednostkę produkcji. Kategorie priorytetowe P&G stanowią ponad 90% emisji w łańcuchu dostaw firmy.
 • Zmniejszenie do 2030 r. intensywności emisji z globalnego zaopatrzenia w produkty końcowe o 50%.
Więcej informacji
Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Ochrona środowiska BRAK ZDJĘCIA
2021-10-21 | 14:15

ReFlex: rusza pionierski projekt recyklingu opakowań elastycznych

Nestlé Polska oraz PepsiCo Polska inaugurują pierwsze w Polsce przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych po elastycznych opakowaniach wielomateriałowych oraz z tworzyw
Ochrona środowiska Odpowiedzialność ekologiczna Polaków, czyli jak dbamy o tereny zielone
2021-10-15 | 16:00

Odpowiedzialność ekologiczna Polaków, czyli jak dbamy o tereny zielone

  Coraz większa świadomość Polaków w obszarze aktywności proekologicznych ma istotny wpływ na zachowania konsumpcyjne całego społeczeństwa. Poza dbaniem o własny dom i
Ochrona środowiska Ponad 3300 osób żąda od Ministra Adamczyka lepszej ochrony wody!
2021-10-15 | 13:00

Ponad 3300 osób żąda od Ministra Adamczyka lepszej ochrony wody!

14 października Bogumił Kolmasiak z Akcji Demokracji i Patrycja Stefanek z Fundacji „Rozwój TAK — Odkrywki NIE” złożyli w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

Więcej ważnych informacji

Handel

Rektor Uczelni Łazarskiego: Ustawa o cyberbezpieczeństwie wymaga ponownych konsultacji. Wątpliwości budzi zgodność z prawem części przepisów [DEPESZA]

– W tym projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa pojawiły się całkowicie nowe przepisy, dotyczące choćby spółki pod nazwą Polskie 5G czy funduszu celowego na rzecz strategicznej sieci bezpieczeństwa. Dlatego potrzebne są ponowne konsultacje – ocenia prof. Maciej Rogalski, rektor Uczelni Łazarskiego. Jak podkreśla, już przy poprzednich wersjach nowelizacji były zgłaszane liczne uwagi z rynku, ale zostały one uwzględnione tylko w niewielkim stopniu. Aktualna wersja projektu nadal zawiera więc szereg wad prawnych i jest wątpliwa pod kątem zgodności z międzynarodowym, unijnym, a nawet polskim prawem.

Bankowość

Kredytobiorcy rezygnują z procesów frankowych w obawie przed wysokimi kosztami. Teraz będą mogli je wytoczyć bez kosztów i opłat początkowych

– Orzecznictwo sądowe jest w tej chwili bardzo przyjazne sprawom konsumenckim – mówi Anna Lengiewicz z kancelarii LWB Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy. W sprawach sądowych dotyczących tzw. polisolokat i kredytów frankowych szanse na wygraną sięgają nawet 80–90 proc. Jednak większość konsumentów nie podejmuje żadnych kroków, aby odzyskać swoje pieniądze, obawiając się utraty kolejnych środków na opłacenie prawników i kosztów sądowych. W tym miesiącu ruszył dedykowany im program RePlan, który zapewnia finansowanie takich spraw. Kredytobiorca może w nim liczyć na obsługę prawną i pełne pokrycie kosztów postępowania, a wynagrodzenie zapłaci tylko w przypadku wygranej sprawy.

Transport

Drony przyszłością rynku usług transportowych. Dzięki nim przesyłki mogą być tańsze nawet o 80 procent

Na lotniskach całego świata coraz częściej wykorzystywane są drony cargo. Użycie ich do transportu nawet kilkuset kilogramowych paczek  pozwala obniżyć koszt nawet o 80 proc. Bezzałogowce są już używane między innymi w Australii do dystrybucji leków dla mieszkańców terenów wiejskich. Spółka wyspecjalizowana w transporcie dronowym działa także w Polsce, na lotnisku w Katowicach. Zdaniem analityków rynek logistyki z użyciem dronów wzrośnie w ciągu kilku lat niemal trzykrotnie.

Problemy społeczne

Kolejna pandemia może się pojawić już za sześć–osiem lat. Obecna ujawniła braki w systemie zarządzania kryzysowego

Pandemia COVID-19 pokazała, że polski system ochrony zdrowia nie jest przygotowany na kolejny kryzys o takiej skali – wskazują eksperci Instytutu Jagiellońskiego i postulują systemowe reformy. W raporcie „Jak przygotować polską ochronę zdrowia na kolejne epidemie?” rekomendują wdrożenie 100 działań niezbędnych, żeby przygotować się na wypadek kolejnego zagrożenia epidemicznego. To m.in. efektywniejsze zarządzanie kadrami medycznymi, implementacja technologii mobilnych i rozwiązań IT przydatnych w walce z pandemią, ale i opracowanie odpowiednich strategii komunikacji na czas kryzysu, aby przeciwdziałać manipulacjom opinii publicznej.