Komunikaty PR

Odkrywanie korzyści płynących z zabawy lalkami w kontekście neurobiologii

2020-10-01  |  09:45
Biuro prasowe
Do pobrania jpg ( 0.09 MB )

NAJNOWSZE BADANIA POTWIERDZAJĄ, ŻE ZABAWA LALKAMI

POZWALA DZIECIOM ROZWIJAĆ EMPATIĘ I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE

 

Neurobiolodzy z Uniwersytetu Cardiff we współpracy z Barbie® przeprowadzili badanie, w którym po raz pierwszy wykorzystano neuroobrazowanie do zbadania wpływu zabawy lalkami.

 

  • Wyniki badania potwierdzają, że zabawa lalkami aktywuje obszar mózgu odpowiedzialny za przetwarzanie informacji społecznych, w tym za empatię. Zabawa lalkami pozwala dzieciom rozwijać i wykorzystywać te umiejętności również podczas samodzielnej zabawy.

 

  • Badanie wykazało również, że samodzielna zabawa lalkami pozwala dzieciom skuteczniej rozwijać empatię
    i umiejętności społeczne niż samodzielna zabawa z tabletem.

 

  • Aby w pełni wykorzystać istotę przełomowego badania, na zlecenie marki Barbie zrealizowano niezależny sondaż w 22 krajach na próbie 15 000 rodziców. Wyniki ankiety pokazały, że 91 procent z nich uważa empatię za kluczową umiejętność społeczną, którą chcieliby rozwijać u swoich dzieci, przy czym tylko 26 procent rodziców ma świadomość, że zabawa lalkami może pomóc ich dzieciom kształtować tę umiejętność.

 

  • Marka Barbie uruchomiła internetowy serwis z materiałami pomocnymi w rozwijaniu umiejętności społecznych – dla rodziców, opiekunów i dzieci. Udostępnione treści zostały opracowane we współpracy z dr Michele Borbą, wiodącą ekspertką ds. empatii, autorką książek i psycholożką edukacyjną.

 

Barbie®, wraz z zespołem neurobiologów z Uniwersytetu Cardiff, przedstawia wyniki pierwszego badania przeprowadzonego
z wykorzystaniem neuronauki, które potwierdzają pozytywny wpływ zabawy lalkami na dzieci. Wyniki badania stanowią dowód na to, że zabawa lalkami uaktywnia obszary mózgu, które pozwalają dzieciom rozwijać empatię i umiejętności przetwarzania informacji społecznych – nawet podczas samodzielnej zabawy.

 

W ciągu ostatnich 18 miesięcy dr Sarah Gerson i zespół naukowców z Centrum Nauk o Rozwoju Człowieka na Uniwersytecie Cardiff wykorzystywali metody neuroobrazowania, aby po raz pierwszy zbadać wpływ zabawy lalkami na dzieci. Monitorując aktywność mózgu 33 dzieci* w wieku od 4 do 8 lat podczas zabawy różnorodnymi lalkami Barbie, zespół stwierdził, że tylna część bruzdy skroniowej górnej (pSTS), obszaru mózgu związanego z przetwarzaniem informacji społecznych – takich jak empatia – była aktywowana nawet wtedy, gdy dziecko bawiło się samodzielnie. Korzyści z samodzielnej zabawy lalkami były takie same zarówno
u chłopców, jak i u dziewczynek.

 

Dr Gerson wyjaśnia: „To całkowicie nowe odkrycie. Ten obszar mózgu jest wykorzystywany, gdy myślimy o innych ludziach, a zwłaszcza o ich emocjach lub uczuciach. W przeciwieństwie do gier, które polegają na rozwiązywaniu problemów lub realizowaniu celu, lalki zachęcają dzieci do tworzenia w swojej wyobraźni własnych, małych światów. Bawiąc się lalkami, dzieci są bardziej skłonne
do myślenia o innych ludziach i o tym, jak mogą ze sobą współpracować. Zaobserwowana podczas badań aktywność obszaru pSTS pokazuje, że zabawa lalkami pomaga dzieciom ćwiczyć niektóre z umiejętności społecznych, których będą potrzebować w przyszłości. Ponieważ wykazano, że ten obszar mózgu odgrywa podobną rolę u młodych ludzi na wszystkich kontynentach, wyniki badania prawdopodobnie są niezależne od miejsca i kraju, w którym je zrealizowano".

 

W celu zebrania odpowiednich danych z badania zabawę podzielono na różne etapy, tak aby zespół naukowców z Cardiff mógł zarejestrować aktywność mózgu osobno dla każdego rodzaju zabawy, tj.: samodzielnej zabawy lalkami, zabawy lalkami w towarzystwie innej osoby (asystenta badawczego), samodzielnej zabawy tabletem oraz zabawy tabletem w towarzystwie innej osoby (asystenta badawczego).

 

Podczas badania wykorzystano zróżnicowaną gamę lalek i zestawów Barbie. Aby zapewnić spójność doświadczenia, przed powtórzeniem testu z kolejnym dzieckiem wszystkie lalki i zestawy były przywracane do stanu wyjściowego. Zabawa tabletem odbywała się z wykorzystaniem gier, które pozwalały dzieciom angażować się w otwartą i kreatywną zabawę, by zapewnić im doświadczenie podobne do zabawy lalkami (zamiast gier opartych na regułach czy osiąganiu celów).

 
Wyniki badania dowodzą, że kiedy dzieci bawiły się lalkami samodzielnie, poziom aktywacji ich obszarów pSTS był taki sam jak podczas zabawy z innymi osobami. W badaniu zauważono również, że w trakcie samodzielnej zabawy tabletem – nawet jeśli gry zawierały wiele elementów twórczych – obszar pSTS aktywowany był znacznie słabiej. 

 

Celem lepszego zrozumienia wagi wyników tego badania, na zlecenie marki Barbie zrealizowano niezależny sondaż w 22 krajach na grupie 15000 rodziców.** Wyniki ankiety pokazały, że 91 procent z nich uważa empatię za kluczową umiejętność społeczną, którą chcieliby rozwijać u swoich dzieci, przy czym tylko 26 procent ma świadomość, że zabawa lalkami może pomóc ich dzieciom kształtować tę umiejętność. Niedawne ograniczenia w kontaktach społecznych i konieczność długotrwałego przebywania w domu pokazały, że rodzice coraz bardziej martwią się o to, czy ich dzieci rozwijają umiejętności społeczne, a ponad dwie trzecie (70%) obawia się wpływu izolacji na swoje dzieci oraz ich relacje z innymi. Natomiast trzy czwarte (74%) rodziców częściej zachęciłoby swoje dziecko do zabawy lalką, jeśli wiedzieliby, że może ona pomóc dziecku w rozwijaniu umiejętności społecznych i emocjonalnych, takich jak empatia.

 

„Jako liderzy w kategorii lalek zawsze wiedzieliśmy, że zabawa lalkami ma pozytywny wpływ na dzieci, ale do tej pory nie mieliśmy neurobiologicznych dowodów, które jednoznacznie potwierdzałyby te korzyści” – mówi Lisa McKnight, SVP and Global Head of Barbie and Dolls, Mattel. „Wyniki tych badań pokazują, że zabawa lalkami, takimi jak Barbie, przynosi korzyści w zakresie kształtowania umiejętności społecznych, w tym empatii, przygotowując dzieci do dorosłego życia. Chcemy nieustannie pobudzać w dzieciach ich nieograniczony potencjał i jesteśmy dumni, że możemy zaoferować im lalki, które wspierają rozwój cenionych przez rodziców umiejętności, od których może zależeć przyszły sukces emocjonalny, edukacyjny i społeczny dzieci”.

 

W ramach wspierania rozwoju umiejętności społecznych u dzieci marka Barbie uruchomiła internetowy serwis Barbie.com/pl-pl/ZabawaMaMoc z materiałami dla rodziców, opiekunów i dzieci. Udostępnione treści zostały opracowane we współpracy
z dr Michele Borbą, wiodącą ekspertką ds. empatii, autorką książek i psycholożką.

 

Michele Borba twierdzi: „Najnowsze odkrycia naukowe Uniwersytetu Cardiff i Barbie są niezwykle znaczące dla czasów, w których żyjemy, szczególnie z uwagi na ograniczone możliwości interakcji społecznych naszych dzieci. Wykazano, że dzieci, które rozwinęły
w sobie umiejętności społeczne we wczesnym okresie życia, mają lepsze stopnie, kontynuują naukę i dokonują trafniejszych wyborów w życiu.
Empatyczne dzieci mogą być również bardziej skłonne do obrony nękanego dziecka, próbując zaangażować się w rozwiązanie konfliktu. Wiedza, że dzieci mogą rozwijać te umiejętności poprzez zabawę lalkami, takimi jak Barbie, jest niezwykłym odkryciem
i będzie pomocnym narzędziem dla rodziców
”.


Wyniki badania zostały opublikowane dziś (1 października 2020 roku) w magazynie Frontiers in Human Neuroscience, w artykule: „Exploring the Benefits of Doll Play through Neuroscience”. Przeprowadzone badanie jest pierwszym krokiem do pełniejszego zrozumienia pozytywnego wpływu zabawy lalkami. By pogłębić temat i zebrać dodatkowe informacje dr Sarah Gerson i zespół Uniwersytetu Cardiff wraz z firmą Mattel podjęli zobowiązanie kontynuacji dalszych badań neurobiologicznych w 2021 roku.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O BADANIU ORAZ WYWIADY Z DR SARAH GERSON I DR MICHELE BORBĄ DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE:

http://media.contrust.pl/110503-najnowsze-badania-potwierdzaja-ze-zabawa-lalkami-pozwala-dzieciom-rozwijac-empatie-i-umiejetnosci-spoleczne

 

 

O badaniach

 *Badanie Odkrywanie korzyści płynących z zabawy lalkami w kontekście neurobiologii zrealizowano w grupie 42 dzieci (20 chłopców i 22 dziewczynki)
 w wieku od 4 do 8 lat. Komplet danych uzyskano od 33 dzieci.

**Badanie When They Grow up na zlecenie marki Barbie zostało przeprowadzone przez OnePoll w lipcu 2020 r. w 22 krajach na próbie 15 000 rodziców dzieci w wieku od 3 do 10 lat.

 

Więcej informacji na temat badania neurobiologicznego

W badaniu dr Sarah Gerson i jej zespół wykorzystali nową metodę neuroobrazowania: funkcjonalną spektroskopię w bliskiej podczerwieni (ang. functional near-infrared spectroscopy, fNIRS), która umożliwia skanowanie aktywności mózgu nawet wtedy, gdy dzieci są w ruchu. Technika zakłada stosowanie czepków umożliwiających swobodny ruch. Testy były wykonywane w kontrolowanym pomieszczeniu badawczym. Zabawę dzieci podzielono na dwie części, tak aby zespół badaczy mógł zarejestrować aktywność mózgu, osobno dla każdego rodzaju zabawy, tj.: samodzielnej zabawy lalkami; zabawy lalkami w towarzystwie innej osoby (asystentem badawczym); samodzielnej zabawy tabletem i zabawy tabletem w towarzystwie innej osoby (asystenta badawczego). Podczas badania wykorzystano zróżnicowaną gamę lalek i zestawów Barbie. Aby zapewnić spójność doświadczenia, przed powtórzeniem testu z kolejnym dzieckiem wszystkie lalki i zestawy były przywracane do pozycji wyjściowych. Zabawa tabletem odbywała się z wykorzystaniem gier, które pozwalały dzieciom angażować się w otwartą i kreatywną zabawę (z pominięciem gier opartych na regułach czy z określonymi celami). Miało to zapewnić im doświadczenia porównywalne z zabawą lalkami. Wszystkie procedury, już od momentu rozpoczęcia rekrutacji, zatwierdzał Panel etyczny Szkoły Psychologii Uniwersytetu Cardiff. Dzieci rekrutowano do badania spośród rodzin zamieszkałych na terenie Wielkiej Brytanii, które wcześniej wyraziły zgodę na udział w badaniach organizowanych przez Cardiff’s School of Psychology.

 
Informacje o Uniwersytecie Cardiff

Uniwersytet Cardiff w niezależnych ocenach rządowych jest uznawany za jedną z wiodących brytyjskich placówek w dziedzinie nauczania i badań. Należy do Russell Group, grupy uniwersytetów intensywnie realizujących badania naukowe. W 2014 r. uniwersytet zajął 5. miejsce w programie ocen Research Excellence Framework Wielkiej Brytanii pod względem doskonałości badawczej. Wśród kadry akademickiej Uniwersytetu Cardiff znajduje się dwóch laureatów Nagrody Nobla, w tym profesor Sir Martin Evans, laureat w dziedzinie medycyny z 2007 r. Powołany z królewskiego polecenia z 1883 roku Uniwersytet Cardiff to obecnie nowoczesne obiekty oraz szeroka gama jednostek dydaktycznych, w tym Kolegium Sztuki, Nauk Humanistycznych i Społecznych, Kolegium Biomedycyny i Nauk Przyrodniczych oraz Kolegium Nauk Fizycznych i Inżynieryjnych.

 

Informacje o firmie Mattel

Mattel to światowy lider z branży zabawek, specjalizujący się w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości zabawek oraz produktów konsumenckich. Firma tworzy innowacyjne produkty i kreuje doświadczenia, które poprzez zabawę inspirują, bawią i rozwijają dzieci. Angażuje konsumentów dzięki zróżnicowanej gamie produktów, w skład której wchodzą kultowe marki, w tym Barbie®, Hot Wheels®, American Girl®, Fisher-Price®, Thomas & Friends® oraz MEGA®,
a także inne popularne marki, których firma jest właścicielami lub na które posiada licencje. Oferta Mattel obejmuje filmy i treści telewizyjne, gry, muzykę
i wydarzenia na żywo. Mattel prowadzi działalność w 40 krajach, a sprzedaż w ponad 150 krajach. Od powstania w 1945 r. Mattel z dumą wspiera dzieci
w odkrywaniu ich nieograniczonego potencjału.

 

Odwiedź nas w internecie na: www.mattel.com. 

 

Kontakt z mediami:

Katarzyna Czechowska-Jakubowska

ConTrust Communication

512-361-542

k.czechowska@contrust.pl

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
ROCKWOOL Polska startuje z pierwszą serią podcastów o tematyce budowlanej Biuro prasowe
2020-10-27 | 14:50

ROCKWOOL Polska startuje z pierwszą serią podcastów o tematyce budowlanej

ROCKWOOL Polska startuje, z pierwszą w Polsce, serią podcastów o tematyce budowlanej na Spotify. ROCKWOOL Polska po raz kolejny wyznacza nowe trendy - jako pierwszy
Kierunki rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Raport innogy Polska
2020-10-20 | 16:00

Kierunki rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Raport innogy Polska

innogy we współpracy z partnerami przygotowała raport pt. „Kierunki rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce”. Ekologia i zrównoważone
ZESPÓŁ PECTUS gra w rytmie… arytmii
2020-09-29 | 18:00

ZESPÓŁ PECTUS gra w rytmie… arytmii

ZESPÓŁ PECTUS gra w rytmie… arytmii Jeden z najbardziej popularnych zespołów muzycznych w Polsce skomponował utwór, mówiący

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Aktualne oferty pracy

Specjalista ds. sprzedaży

Aktualnie poszukujemy kandydatów i kandydatek na stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży. Ze szczegółami oferty można zapoznać się na tej podstronie.

Handel

Technologiczna rewolucja w handlu przyspieszyła dzięki pandemii. Skanowanie i płatności w aplikacji mobilnej mają zwiększyć bezpieczeństwo zakupów [DEPESZA]

Pandemia sprawiła, że podczas zakupów przykładamy większą wagę do własnego bezpieczeństwa i zachowywania dystansu. Choć w rekordowym tempie rośnie rynek e-commerce, Polacy wciąż kupują także w sklepach stacjonarnych, które w dobie koronawirusa zaczęły zbroić się w nowe technologie. Sieci handlowe wprowadzają rozwiązania, które pomagają zachować dystans i zwiększają bezpieczeństwo, takie jak np. mobilne kasy samoobsługowe. Całkowicie bezdotykowe płatności od 1 grudnia uruchomiła sieć Rossmann. Artykuły w popularnej drogerii można skanować za pomocą telefonu i zapłacić za nie aplikacją mobilną.

Prawo

CASE: W długim terminie możemy spodziewać się wzrostu bezrobocia. Na razie przed zwolnieniami firmy powstrzymują warunki pomocy publicznej

Według badania Diagnoza.plus, przeprowadzonego pod koniec października, bezrobocie jesienią nie spadło, choć normalnie w tym okresie jest niższe ze względu na sezon przedświąteczny. Rodzi to obawy o zachowanie rynku pracy po Nowym Roku. Według prezes Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych trudna sytuacja na wielu firmach wymusiłaby redukcję etatów, ale pracodawcy nie mogą tego zrobić ze względu na otrzymaną pomoc państwa. To może pogłębić ich problemy finansowe.

Problemy społeczne

Przez pandemię pogarsza się kondycja skóry Polaków. Przyczynami rezygnacja z wizyt u dermatologa, stres i noszenie maseczek

Prawie połowa pacjentów ze schorzeniami dermatologicznymi ogranicza lub rezygnuje z wizyt u lekarzy specjalistów w czasie pandemii COVID-19 – wynika z badania przeprowadzonego w ramach kampanii #WłączLeczenie. – Przewlekłe choroby skóry nieregularnie kontrolowane mogą się zaostrzyć,  a wtedy ich terapia jest bardzo trudna – przestrzega dermatolog, dr Ivana Stanković. Już teraz ponad połowa pacjentów dostrzega pogorszenie kondycji skóry w czasie pandemii. Wpływ na to może mieć nie tylko brak opieki dermatologicznej, lecz również stres i noszenie maseczek.

 

IT i technologie

Na wejście do branży IT decyduje się coraz więcej młodych. Większość programistów to samoucy, a co trzeci zaczynał od studiów kierunkowych

Ponad 60 proc. polskich programistów deklaruje, że samodzielnie stawiało pierwsze kroki w zawodzie. Tylko 35 proc. zgłębianie IT zaczynało na studiach, a 4 proc. – od kursów programowania – wynika z Antybadania firmy Just Join IT. Wbrew stereotypom programiści to nie zamknięci w domach introwertycy mieszkający z rodzicami, ale ludzie, którzy mają lub planują założyć rodzinę, lubią integrację z zespołem i sport. Co drugi pracownik podkreśla, że bardzo ceni sobie work–life balance.