Newsy

Pandemia skłoniła polskie firmy do przyspieszenia cyfryzacji. Zainteresowanie środkami unijnymi na ten cel jest rekordowe

2022-04-28  |  06:20
Mówi:Dariusz Budrowski, prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Jacek Żalek, sekretarz stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Prawie 700 polskich firm z sektora MŚP dostanie od Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości bon na cyfryzację, z przeznaczeniem na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i łagodzenie skutków COVID-19. Jego maksymalna wartość to 255 tys. zł. Przedsiębiorstwa będą mogły wydać je np. na zakup oprogramowania, komputerów, usług programistycznych albo szkolenia i usługi doradcze, które pomogą im wdrażać cyfrowe innowacje. Zainteresowanie konkursem było ogromne. Łączna wartość wniosków przesłanych przez polskie MŚP aż ośmiokrotnie przewyższyła budżet konkursu, który w efekcie został zwiększony.

Zamknięcie gospodarki związane z pandemią uzmysłowiło nam, jakie wyzwania i problemy stoją przed małymi przedsiębiorcami, którzy nie mogą konkurować z gigantami i którzy muszą uzupełnić swoją ofertę o te możliwości, jakie daje cyfrowa rzeczywistość – mówi agencji Newseria Biznes Jacek Żalek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pandemia COVID-19 wyraźnie pokazała, jak ważna jest rola cyfryzacji w zapewnieniu konkurencyjności i stabilności działania biznesu. W tym trudnym okresie najlepiej poradziły sobie właśnie te firmy, które były w stanie sprawnie wdrażać rozwiązania cyfrowe. Potwierdza to m.in. ubiegłoroczne badanie „Cyfryzacja w czasie pandemii w małych i średnich firmach” przeprowadzone dla PKO Leasing. Wynika z niego, że 42 proc. małych firm, zatrudniających do dziewięciu pracowników, prowadziło inwestycje w rozwiązania cyfrowe, które były podyktowane sytuacją pandemiczną. Co trzecia z tych firm wprowadziła zdalną obsługę klientów, a co czwarta – online’owe kanały komunikacji z partnerami biznesowymi, klientami i pracownikami. Połowa ankietowanych MŚP oceniła, że dzięki temu była w stanie utrzymać się na rynku, a zdaniem 35 proc. cyfryzacja zwiększa konkurencyjność ich biznesu.

Zbliżone wnioski pokazuje też raport „Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach przed, w trakcie i po pandemii COVID-19”, przygotowany przez Polski Instytut Ekonomiczny. Wynika z niego, że przedsiębiorcy przekonali się do korzyści płynących z cyfrowych rozwiązań. 69 proc. po pandemii zamierza nadal komunikować się z klientami przy użyciu nowoczesnych technologii, a 45 proc. planuje wykorzystywać internetowe kanały sprzedaży i obsługi klienta. Co czwarte przedsiębiorstwo (27 proc.) zadeklarowało też, że będzie nadal używać systemów do monitorowania pracy zdalnej.

Mimo szybkich postępów w cyfryzacji, które wymusiła pandemia COVID-19, polskie MŚP wciąż mają jednak w tym obszarze sporo do nadrobienia. To ważne zwłaszcza w kontekście wzmacniania odporności polskiego biznesu na wypadek podobnych kryzysów.

– Obok rewolucji cyfrowej i przemysłowej stoimy dzisiaj na progu kolejnej rewolucji – sztucznej inteligencji. I to zaplecze cyfrowe będzie rozwijane, żeby nasi przedsiębiorcy mogli uczestniczyć w tej rywalizacji, żeby polska gospodarka dobrze rozwijała się w realiach tej sztucznej inteligencji – podkreśla Jacek Żalek. – Konkurs PARP miał umożliwić rozwinięcie tej oferty małym i średnim polskim przedsiębiorcom.

Celem konkursu „Bony na cyfryzację” było zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w polskich firmach z sektora MŚP. PARP właśnie ogłosił jego wyniki, z których wynika, że konkurs cieszył się wśród przedsiębiorców rekordowym zainteresowaniem.

– Konkurs „Bon na cyfryzację” okazał się strzałem w dziesiątkę, zainteresowanie było kosmiczne. W bardzo krótkim czasie wpłynęło do nas ponad 6 tys. wniosków – mówi Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

– Złożonych zostało dokładnie 6108 projektów, przy czym ponad połowa wpłynęła do nas ostatniego dnia trwania konkursu, a nasze systemy informatyczne to wytrzymały – dodaje Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w PARP.

Aby dokonać oceny wniosków o dofinansowanie, które złożyli polscy przedsiębiorcy, PARP musiał posiłkować się pomocą 165 branżowych ekspertów zewnętrznych, którzy w sumie przeprowadzili aż 11,6 tys. ocen merytorycznych.

Co istotne, pierwotnie budżet konkursu „Bony na cyfryzację” miał zamknąć się w kwocie 110 mln zł. Jednak zainteresowanie ze strony MŚP było tak duże, że ostatecznie budżet został zwiększony o prawie 40 mln zł. PARP ostatecznie wyłonił do dofinansowania 696 projektów o wartości prawie 150 mln zł, w większości zgłoszonych przez mikrofirmy. 209 spośród tych inicjatyw dotyczyło technologii informatycznych, 113 – zarządzania przedsiębiorstwami, a 110 – edukacji.

– Najwięcej projektów rekomendowanych do dofinansowania pochodzi z Mazowsza, Małopolski i Wielkopolski. Najmniej licznie reprezentowana jest z kolei grupa projektów z Opolszczyzny – mówi Anna Forin.

W konkursie – finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 – polskie firmy mogły liczyć na wsparcie sięgające 255 tys. zł, z przeznaczeniem właśnie na projekty związane z cyfryzacją, ale także łagodzenie skutków COVID-19.

– To może być np. zakup gotowego oprogramowania bądź usług programistycznych, jak i środków trwałych, np. komputerów czy maszyn, które pomogą we wdrożeniu innowacji procesowych. Dodatkowo przedsiębiorcy mogli część środków przeznaczyć również na usługi doradcze i szkoleniowe, które pomogą im te innowacje wdrożyć – mówi dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w PARP.

Łączna wartość wniosków o dofinansowanie, zgłoszonych do PARP, wyniosła 1,2 mld zł i kilkukrotnie przewyższyła budżet konkursu. Przedsiębiorcy najczęściej wnioskowali o wsparcie projektów dotyczących pracy zdalnej, szkoleń online, elektronicznego obiegu dokumentów i systemów ERP czy zdalnej obsługi klientów. Wśród ciekawszych projektów znalazły się m.in. platforma do organizacji wycieczek z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości i gogli VR czy wdrożenie w firmie oprogramowania pozwalającego na bieżąco monitorować temperaturę w lodówkach, w których jest przewożony materiał biologiczny.

Konkurs „Bon na cyfryzację" był skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogli uzyskać dofinansowanie właśnie w sferze cyfryzacji i automatyzacji procesów. Skierowanie tego konkursu do MŚP spowodowało, że wiele małych, rodzinnych firm, które borykają się z problemami wywołanymi przez pandemię COVID-19, mogło znaleźć nowy sposób na walkę o klienta i przeformułowanie swoich usług – mówi prezes PARP.

Przedsiębiorstwa reprezentujące branże szczególnie dotknięte pandemią mogły liczyć na dodatkowe punkty w konkursie.

– Te dodatkowe punkty dały tym firmom możliwość uzyskania dobrych miejsc na liście rankingowej. To są firmy przede wszystkim z branż takich jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka czy obsługa imprez – mówi Anna Forin.


 

h

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Firma

Przepisy naprawiające Polski Ład trafią pod obrady Senatu. Zmiany dla podatników będą mieć wpływ na całą gospodarkę

Sejm przyjął w ubiegły czwartek nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw, która od 1 lipca br. wprowadzi poważne zmiany w Polskim Ładzie. Najważniejsze z nich to m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. i likwidacja skomplikowanej ulgi dla klasy średniej. Chociaż naprawianie błędów reformy idzie, zdaniem ekspertów, w dobrym kierunku, to moment na taką zmianę jest niefortunny. Po pierwsze, podnosi i tak już wysoką niepewność funkcjonowania biznesu, a po drugie, obniżka podatków, która pewnie nakręci jeszcze mocniej popyt, może się przyczynić do większej dynamiki wzrostu cen. 

 

Super woda Alcalia

Handel

Białoruska gospodarka płaci za wspieranie Rosji w konflikcie z Ukrainą. Recesja może w tym roku sięgnąć 15 proc.

Udostępnienie terytorium kraju wojskom rosyjskim do dodatkowego ataku na Ukrainę spowodowało wprowadzenie kolejnych sankcji na reżim Alaksandra Łukaszenki, co znacząco uderza w białoruski eksport. Rosja i kraje Azji nie są w stanie zapewnić popytu na zablokowane towary, zwłaszcza paliwa i nawozy. Skutkiem jest inflacja szybsza niż w Polsce, wysokie bezrobocie i coraz większe niezadowolenie społeczne, z czym Mińsk stara się walczyć administracyjnymi posunięciami. Rozwój sytuacji zależy od dalszych decyzji Łukaszenki w sprawie wojny w Ukrainie. Aktywne włączenie się Białorusi w walki po stronie Rosji nie jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem.

Ubezpieczenia

Polacy coraz bardziej obawiają się gwałtownych zjawisk pogodowych. To skłania ich do ubezpieczenia swojego majątku

Zjawiska pogodowe mogą wyrządzić spore szkody w mieszkaniach, domach czy na posesjach. Burze, gwałtowne ulewy, huragany – których szczyt przypada zwykle na wiosnę i lato – nawiedzają Polskę coraz częściej, co oznacza także większe szkody katastroficzne, często liczone w setkach tysięcy złotych. – W ubiegłym roku największa szkoda katastroficzna wynosiła blisko milion złotych – mówi Andrzej Paduszyński z Compensy. Nic dziwnego, że nieruchomości w Polsce są coraz częściej ubezpieczane. Odpowiednio dobrana polisa i suma ubezpieczenia pozwoli naprawić szkody, ale zadziała także w przypadku np. kradzieży mienia czy zalania sąsiada z dołu.

Współpraca

Obsługa konferencji prasowych

Zapraszamy do współpracy przy organizacji konferencji prasowych. Nasz doświadczony i kompetentny zespół sprosta każdej realizacji. Dysponujemy nowoczesnym, multimedialnym centrum konferencyjnym i biznesowym w samym sercu Warszawy. Zapraszamy do kontaktu w sprawie oferty.

Partner serwisu

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.