Komunikaty PR

Whirlpool odnotowuje imponujące wyniki za drugi kwartał i podwyższa prognozę

2021-07-27  |  10:00
Biuro prasowe

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) realizuje swoje zobowiązanie, aby być numerem jeden w branży dużego sprzętu AGD na świecie, nieustannie poszukując coraz lepszych rozwiązań dla konsumentów. Spółka ogłosiła dziś wyniki finansowe za drugi kwartał 2021 r.

 • Wzrost sprzedaży netto plasuje się na poziomie ~32%, za sprawą stałego popytu konsumenckiego oraz działań z zakresu ustalania cen w oparciu o koszty.
 • Marża zysku netto w ujęciu GAAP wyniosła 10,9%, co oznacza wzrost o 1 020 punktów bazowych, a marża EBIT(2) w ujęciu bieżącym (bez uwzględnienia GAAP) osiągnęła wartość 11,4% (wzrost o 640 punktów bazowych).
 • Dostarczone środki pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły z kolei 646 mln USD, a wolne przepływy pieniężne(4) - 769 mln USD, co wynika głównie z solidnych zysków. Wolne przepływy pieniężne(4) to także efekt zakończenia częściowego przetargu na Whirlpool China(6) oraz zbycia spółki zależnej w Turcji.
 • Prognoza na cały rok 2021 została podwyższona:  zysk na akcję rozwodnioną ma wynieść ~26,95 USD w ujęciu GAAP i ~26,00 USD w ujęciu bieżącym(1). Środki pieniężne z działalności operacyjnej prognozuje się na 1,95 mld USD, a wolne przepływy pieniężne(4) – na 1,70 mld USD.  

 

„Znacząco podnosimy prognozy, aby zdać sprawę z siły naszego biznesu, za którym stoi utrzymujący się popyt konsumencki oraz udane wdrożenie wcześniej ogłoszonych inicjatyw cenowych opartych na kosztach,” poinformował Marc Bitzer, Prezes i Dyrektor Generalny Whirlpool Corporation. „Nasze wyniki za II kwartał oraz rekordowe wyniki z ostatnich trzech lat to najlepszy dowód na to, że potrafimy prężnie działać nawet w niestabilnym otoczeniu.

KLUCZOWE WYNIKI

Wyniki za drugi kwartał

2021

2020(5)

Zmiana

Sprzedaż netto (mln USD)

5 324

4 042

1 282

31,7%

Sprzedaż netto bez uwzględnienia kursu wymiany walut (mln USD)

5 186

4 042

1 144

28,3%

Zysk netto GAAP dostępny dla Whirlpool (mln USD)

581

30

551

ni

Bieżący EBIT(2) (mln USD)

607

204

403

197,5%

Zysk GAAP na akcję rozwodnioną

9,15

0,47

8,68

ni

Bieżący zysk na jedną akcję rozwodnioną(1)

6,64

2,07

4,57

220,8%

 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Przepływy pieniężne za cały rok

2021 narastająco

2020 narastająco(5)

Zmiana

Środki pieniężne wygenerowane przez (wykorzystane do) działalności operacyjnej (mln USD)

646

(745)

1 391

Wolne przepływy pieniężne (4) (mln USD)

769

(873)

1 642

NAJWAŻNIEJSZE DANE ZA KWARTAŁ

 • W II kw. zysk na akcję rozwodnioną(1) w ujęciu GAAP plasował się na poziomie 9,15 USD dzięki istotnemu wzrostowi przychodów, wprowadzeniu podwyżek cen w oparciu o koszty oraz zyskowi netto z dezinwestycji.
 • Zysk bieżący (bez uwzględnienia GAAP) na akcję rozwodnioną(1) w wysokości 6,64 USD wynikał z istotnego wzrostu przychodów i realizacji podwyżek cen w oparciu o koszty.

 

Osiągnęliśmy dwucyfrowy wzrost przychodów, zwiększyliśmy EBIT w każdym regionie na całym świecie i wygenerowaliśmy znaczne przepływy pieniężne, i to poruszając się po niezwykle trudnym otoczeniu makroekonomicznym,“ poinformował Jim Peters, Dyrektor Finansowy Whirlpool Corporation.  „Jesteśmy przekonani, że w przyszłości będziemy dalej w stanie wykorzystywać ulepszenia strukturalne, które wprowadziliśmy w naszej działalności w ciągu ostatnich kilku lat, nieustannie zwiększając wartość dla naszych akcjonariuszy.

DANE DOT. EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA)

 

Europa, Bliski Wschód i Afryka

 

Kw. II 2021

 

Kw. II 2020

 

Zmiana

Zmiana bez uwzględnienia  wpływu kursu walut

Sprzedaż netto (mln USD)

1 250

836

49,5%

38,8%

EBIT(3) (mln USD)

31

(66)

ni

-

 • Dwucyfrowy wzrost wolumenów we wszystkich kluczowych krajach w ujęciu rok do roku,
 • Marża EBIT (3) wyniosła 2,5%, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku miała ona wartość (7,9%). Taka poprawa była możliwa dzięki bardzo silnemu wzrostowi przychodów oraz działaniom kosztowym.

 

„Cieszymy się, że udało nam się zamknąć kolejny już kwartał z dwucyfrowym wzrostem w porównaniu zarówno z rokiem 2020, jak i 2019. Potrafiliśmy wykorzystać siłę naszych marek i innowacyjnych produktów” stwierdził Gilles Morel, Prezes Whirlpool EMEA i Wiceprezes Wykonawczy Whirlpool Corporation. „Nasze rentowne wyniki pokazują, że skutecznie wywiązujemy się z podjętych długoterminowych inicjatyw strategicznych oraz potwierdzają doskonałość operacyjną 18 000 pracowników Whirlpool w regionie EMEA”

PERSPEKTYWY NA CAŁY ROK 2021

 • Zwiększenie wzrostu sprzedaży netto w całym roku 2021 z ~13% do ~16%.
 • Zwiększenie zysku GAAP na akcję rozwodnioną do ~26,95 USD z 23,10 do 24,10 USD.
 • Wzrost zysku bieżącego na akcję rozwodnioną(1) do ~26,00 USD z 22,50 USD do 23,50 USD.
 • Zwiększenie środków pieniężnych z działalności operacyjnej z 1,70 mld USD do 1,95 mld USD.
 • Zwiększenie wolnych przepływów pieniężnych(4) z 1,25 mld USD do 1,70 mld USD.
 • Stopa podatkowa obliczona zgodnie z GAAP na poziomie 22 do 24% w porównaniu z 24 do 26%, a skorygowana stopa podatkowa (bez uwzględniania GAAP) pozostaje bez zmian na poziomie 24 do 26%.

(1) Poniżej zamieszczono uzgodnienie bieżącego zysku na akcję rozwodnioną, czyli wskaźnika finansowego nieprzewidzianego w GAAP, z raportowanym zyskiem netto na akcję rozwodnioną dostępnym dla Whirlpool i inne ważne informacje.

(2) Poniżej znajduje się uzgodnienie zysku przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) i bieżącego EBIT, czyli wskaźników finansowych nieprzewidzianych w GAAP, z raportowanym zyskiem netto dostępnym dla Whirlpool, a także uzgodnienie marży EBIT i bieżącej marży EBIT, wskaźników finansowych niebędących wskaźnikami GAAP, z marżą zysku netto i inne ważne informacje.

(3) EBIT segmentu przedstawia nasz skonsolidowany EBIT w podziale na segmenty sprawozdawcze spółki i jest wskaźnikiem używanym przez głównego decydenta operacyjnego zgodnie z ASC 280. Skonsolidowany EBIT obejmuje również pozycje korporacyjne „Inne/Eliminacje" w wysokości 53 mln USD i (151) mln USD odpowiednio za drugi kwartał 2021 r. i 2020 r.

(4) Poniżej znajduje się uzgodnienie wolnych przepływów pieniężnych, czyli wskaźnika finansowego nieprzewidzianego w GAAP, ze środkami pieniężnymi z działalności operacyjnej i inne ważne informacje.

(5) Zgodnie z korektą sprawozdawczości - od 1 stycznia 2021 r. spółka zmieniła zasadę wyceny zapasów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych z zasady „ostatnie weszło, pierwsze wyszło" („LIFO") na zasadę „pierwsze weszło, pierwsze wyszło" („FIFO"). Wszystkie wcześniejsze okresy zostały retrospektywnie skorygowane w celu uwzględnienia skutków tej zmiany. Informacje zawarte w tabelach zostały zaktualizowane celem odzwierciedlenia retrospektywnej zmiany rachunkowości. Więcej danych na ten temat można znaleźć w Notach 1 i 4 do Raportu kwartalnego Whirlpool na formularzu 10-Q za kwartał zakończony 31 marca 2021 r.

(6) Częściowa oferta przetargowa na większościowy udział w Whirlpool China od Galanz została zamknięta 6 maja 2021 

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Finanse Self Learning Solutions dla Raiffeisen Digital Bank Biuro prasowe
2021-09-20 | 19:00

Self Learning Solutions dla Raiffeisen Digital Bank

Pod koniec wakacji Raiffeisen Digital Bank (RDB), marka należąca do Raiffeisen Centrobank AG (RCB), ogłosił plan uruchomienia działalności operacyjnej w Polsce. Bank postawił na najnowsze
Finanse Nie wszystkie branże dotrwają do końca pandemii
2021-09-20 | 16:30

Nie wszystkie branże dotrwają do końca pandemii

Liczba faktur wystawionych w kilku branżach latem jest znacznie niższa niż rok temu - tak jest np. w sprzedaży książek czy sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych
Finanse Międzynarodowy fintech Platon Life wkracza do Polski
2021-09-20 | 15:00

Międzynarodowy fintech Platon Life wkracza do Polski

Platon Life, międzynarodowy holding fintechowy, działający na rynku walut cyfrowych, właśnie otworzył swoją platformę na użytkowników z Polski. Od teraz osoby zainteresowane

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Bankowość

Banki mogą odgrywać kluczową rolę w budowaniu innowacyjności gospodarki po pandemii. Same też zapowiadają inwestycje w tym obszarze

Pandemia pokazała, że polski sektor finansowy – choć sam w sobie jest postrzegany jako bardzo innowacyjny – wciąż planuje kolejne inwestycje w obszarze technologii. W horyzoncie czasowym 2021–2024 za największe wyzwania technologiczne dla branży uznawane są m.in. personalizacja usług, kwestie regulacyjne czy rozwiązania chmurowe. Co ciekawe, w konsekwencji pandemii COVID-19, skutkującej przyspieszeniem procesów digitalizacji we wszystkich branżach, banki zaczęły zaliczać do tych wyzwań także nową organizację pracy i aspekty kadrowe, a zwłaszcza pozyskanie wykwalifikowanych pracowników IT. Takie konkluzje przyniosło badanie przeprowadzone przez KIR i Accenture wśród CIO dziewięciu kluczowych banków na polskim rynku. Eksperci podkreślają też, że kondycja sektora finansowego i jego innowacyjność będą odgrywać znaczącą rolę w budowaniu konkurencyjności polskiej gospodarki po pandemii.

Konsument

Od 2022 roku planowane są zmiany w ocenianiu jakości szpitali. Najlepsze będą mogły liczyć na dodatkowe finansowanie

Ustawa o jakości w ochronie zdrowia wprowadzi nowy model oceniania i certyfikowania szpitali przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Najlepsze będą mogły liczyć na większe dotacje. Pod koniec lipca projekt nowych przepisów został skierowany do konsultacji społecznych. Jego skutkiem ma być poprawa jakości działania placówek medycznych. Prezes NFZ liczy na to, że zmotywuje to placówki medyczne do konkurowania i podnoszenia jakości świadczonych usług. Przedstawiciele szpitali mają jednak wątpliwości co do nowego systemu oceny.

Infrastruktura

Bezpieczeństwo na drogach w Polsce wciąż wymaga poprawy. Dodatkowe szkolenia i warsztaty potrzebne nawet doświadczonym kierowcom

W 2020 roku w Polsce doszło do ponad 23 tys. wypadków drogowych, w których zginęło 2491 osób, a ponad 26 tys. zostało rannych. W tegorocznych statystykach nie widać znacznej poprawy. Wśród przyczyn niebezpiecznych zdarzeń na drodze wciąż można wymienić nadmierną prędkość i wymuszanie pierwszeństwa. – Kierowcy często popadają w pewną nonszalancję. Wsiadają do samochodu z przekonaniem, że nic złego się dzisiaj nie wydarzy, bo jest piękny, słoneczny dzień – mówi Mariusz Sztal, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak podkreśla, potrzebna jest przede wszystkim zmiana podejścia do bezpieczeństwa na drodze. Okazją do tego są otwarte warsztaty z bezpieczeństwa ruchu drogowego, którym patronuje firma kurierska DHL Parcel.

Konsument

Rośnie popularność TikToka w działaniach reklamodawców. Serwis promuje zarówno globalne, jak i małe, lokalne biznesy

Ubiegły rok, zdominowany przez pandemię i lockdown, spowodował skokowy wzrost konsumpcji treści w social mediach. Na tym trendzie skorzystał także TikTok, który króluje w globalnych zestawieniach najczęściej pobieranych aplikacji. W Europie TikTok ma już 100 mln aktywnych kont i ta liczba stale rośnie. To z kolei przekłada się na jego potencjał reklamowy, zwłaszcza że TikTok udostępnia rozwiązania, które wspierają w komunikacji z użytkownikami każdy biznes, niezależnie od branży i wielkości.