Komunikaty PR

EIT Manufacturing przeznaczy 5 mln EUR na wzmocnienie konkurencyjności przemysłu

2021-04-28  |  11:10

Celem Regionalnego Planu Innowacji EIT Manufacturing (EIT RIS) jest zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu poprzez finansowe i organizacyjne wspieranie uczestników sektora wytwórczego. Program wsparcia odwołuje się do trzech filarów Trójkąta Wiedzy EIT, na który składają się: edukacja, innowacje i wspieranie przedsiębiorczości. Działania mają pomóc w zwiększeniu innowacyjności w krajach o najniższych wskaźnikach w tym zakresie, wzmocnić transfer wiedzy między nauką, a biznesem i podnieść kompetencje przyszłych kadr przemysłowych.

Regionalny Plan Innowacji EIT Manufacturing przyczyni się do zwiększenia wkładu w budowę europejskiej innowacyjności najmniej rozwiniętych pod tym względem państw na kontynencie. Skierowany jest zarówno do państw unijnych o niskiej i umiarkowanej innowacyjności (wg. European innovation scoreboard), jak i partnerów unijnego programu Horison Europe. Z instrumentów EIT RIS skorzystać mogą zarówno osoby indywidualne, jak innowacyjne firmy, instytuty naukowe i uczelnie, działające na rynkach objętych programem. EIT Manufacturing jest jedną z 8 Wspólnot Wiedzy i Innowacji (WWI) wspieranych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), będący organem UE.

„Regionalny Plan Innowacji EIT ma pomóc mniej innowacyjnym państwom Europy w zwiększeniu ich zdolności innowacyjnych oraz włączyć je w działania prowadzone przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Doceniamy to, że w krajach objętych programem jest tak wiele firm produkcyjnych o dużym potencjale, które mogą dołączyć do największego w Europie ekosystemu innowacji i wnieść swój wkład w zwiększenie innowacyjności w Europie.” – mówi Luke Incorvaja, Strategy Officer w Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii.

„Kontekst geograficzny Regionalnego Planu Innowacji EIT Manufacturing jest bardzo istotny dla całego europejskiego przemysłu wytwórczego, bo wielu europejskich producentów, często światowych liderów w swoich branżach, jest zależnych od podwykonawców i dostawców wywodzących się z rynków objętych programem.” - powiedział dr Konstantinos Georgoulias, Director of Regional Innovation Scheme and EU Affairs w EIT Manufacturing.

Branża wytwórcza ma kluczowe znaczenie dla światowego dobrobytu i europejskiej ekonomii, także w wymiarze społecznym i środowiskowym. 2 mln działających w Europie przedsiębiorstw produkcyjnych tworzy na kontynencie aż 32 mln miejsc pracy. Wzmocnienie europejskiego przemysłu przyczyni się do budowy zdrowej europejskiej gospodarki i zwiększenia jej konkurencyjności na świecie.

Inicjatywy RIS planowane na 2021 rok nawiązują do trzech filarów Trójkąta Wiedzy EIT: edukacji, innowacji i wspierania przedsiębiorczości i skierowane są 18 krajów. Środki o wartości 5 mln EUR przeznaczone zostaną na sfinansowanie działań związanych z dostosowaniem kwalifikacji przyszłych kadr przemysłowych do wymagań współczesnego rynku pracy (edukacja), zapewnieniem transferu wiedzy między przemysłem a środowiskiem akademickim (innowacje) oraz wsparciem dla lokalnych innowatorów, w tym start-upów i MŚP z państw objętych programem (wspieranie przedsiębiorczości).

Otwarte nabory na 2021 rok

Program RIS na 2021 rok obejmuje cztery inicjatywy: EIT Jumpstarter, Evolution of research results in manufacturing, Leaders oraz konkurs BoostUp! RIS. Nabory do części projektów już się rozpoczęły. Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie internetowej: www.eitmanufacturing.eu.

Projekt szkoleniowy EIT Jumpstarter skierowany jest do osób indywidualnych i zespołów, które dysponują innowacyjnymi pomysłami, ale potrzebują wsparcia w ich komercjalizacji. Uczestnicy szkoleń otrzymają niezbędną wiedzę i wskazówki dotyczące rozwijania nowatorskich pomysłów i budowania wokół nich modelu biznesowego. Wybrane zespoły mogą liczyć na dodatkowe wsparcie doświadczonych mentorów. Zgłoszenia zbierane są do 30 kwietnia, a szkolenia realizowane będą od czerwca do listopada.

W ramach kolejnego działania EIT Manufacturing inicjuje program dla przedsiębiorstw, instytutów naukowych i uczelni, które chcą wprowadzić na rynek swój innowacyjny produkt. Uczestnicy inicjatywy „Evolution of research results in manufacturing” uzyskają wsparcie w ukończeniu prototypu swojego rozwiązania i przetestowaniu go w warunkach rynkowych.

EIT Manufacturing zaprasza także zespoły naukowe i innowacyjne firmy z państw objętych programem RIS do zgłoszenia swoich nowatorskich rozwiązań do konkursu BoostUp! RIS 2021. Uczestnicy zaprezentują się w czasie wydarzenia Manufacturing Days powered by EIT Manufacturing podczas ViennaUP'21 - jednego z największych wydarzeń start-upowych w Europie. Impreza odbędzie się w dniach 11-12 maja. Zwycięzcy mają szansę na nagrody finansowe oraz dodatkowe wsparcie ze strony zespołu EIT Manufacturing Business Creation.

Pozytywne doświadczenia z 2020 r.

EIT Manufacturing może pochwalić się udanymi projektami realizowanymi w ramach programu RIS w 2020 r. Jednym z przykładów jest cykl seminariów dotyczących perspektyw kariery w branżach związanych z robotyką i cyfryzacją, w których wzięło udział 1500 uczniów szkół średnich. Projekt miał wymiar międzynarodowy - został zrealizowany z udziałem 7 partnerów z 5 państw objętych programem. W ponad 50 wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez EIT Manufacturing RIS Hubs wzięło udział 1000 uczestników z całej Europy. 

W serię projektów „Teaching Factory” i „Learning Factory”, prowadzonych w 2020 r. i skierowanych do środowisk naukowych i przemysłu, zaangażowało się ponad 20 organizacji z krajów RIS. Uczestnicy – zarówno studenci, jak i naukowcy i inżynierowie z firm produkcyjnych – mieli okazję wspólnie rozwijać swoje kompetencje i współtworzyć rozwiązania odpowiadające na konkretne potrzeby przemysłu wytwórczego.

W trakcie innego projektu realizowanego przez EIT Manufacturing w 2020 r. 22 firmy z 9 państw objętych programem RIS otrzymały eksperckie wsparcie w ocenie poziomu digitalizacji w swoich organizacjach i zaplanowaniu kolejnego kroku na drodze do cyfrowej dojrzałości. 

Kolejnym przykładem działań EIT Manufacturing w 2020 r. jest wsparcie dla zespołu badaczy z Instytutu Informatyki, Robotyki i Cybernetyki na Czeskim Uniwersytecie Technicznym w Pradze. Naukowcy opracowali i certyfikowali trójwymiarowy model maski ochronnej RP95, zapewniającej wysoki poziom ochrony. Dzięki współpracy ze start-upem TRIX Connections i wsparciu finansowemu udzielonemu przez EIT Manufacturing w ramach działania DigTrafoRIS, produkt został wzbogacony o mobilną aplikację do skanowania twarzy, która umożliwia dobranie idealnie dopasowanych uszczelek maski.

„Program RIS to wartościowy instrument wspierający lokalny ekosystem produkcyjny. Przyczynia się do zwiększenia zdolności innowacyjnych i stymuluje transfer technologii.” – mówi Petr Samanek, przedstawiciel EIT Manufacturing Hub w Czechach.

Dodatkowe informacje

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) działa na rzecz wzmocnienia europejskiej innowacyjności i zdolności do odpowiadania na najważniejsze globalne wyzwania. Wspiera utalentowanych przedsiębiorców w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i tworzenia wartościowych miejsc pracy w Europie. EIT jest organem Unii Europejskiej i stanowi integralną część Horizon 2020, programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji. EIT koordynuje budowę dynamicznych partnerstw ogólnoeuropejskich zwanych Wspólnotami Wiedzy i Innowacji (EIT Knowledge and Innovation Communitie), integrujących czołowe europejskie przedsiębiorstwa, instytuty naukowe i uczelnie.

EIT Manufacturing to jedna z ośmiu Wspólnot Wiedzy i Innowacji wspieranych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii, wśród których działają także: EIT Climate-KIC, EIT Digital, EIT Food, EIT Health, EIT InnoEnergy, EIT Raw Materials, and EIT Urban Mobility. Głównym celem EIT Manufacturing jest integracja uczestników europejskiego przemysłu wytwórczego i wspieranie ich w rozwijaniu innowacyjnych produktów, procesów i usług, które -  przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju - zwiększają globalną konkurencyjność europejskiej gospodarki. EIT Manufacturing zrzesza ponad 65 organizacji (przedsiębiorstwa, instytuty badawcze i uczelnie), w tym m.in.: Atos, Avio Aero, CEA – Atomic Energy and Alternative Energies Commission, Chalmers University of Technology, Comau, Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze, ESI Group, Festo, Fives Group, Fraunhofer Gesellschaft, INESC TEC, Jozef Stefan Institute, Magna, MONDRAGON, Politecnico di Milano, PRIMA, P&G, Sandvik Machining Solutions, TU Darmstadt, voestalpine High Performance Metals, Volkswagen, Volvo Group, VTT, Whirlpool. 

Regionalny Plan Innowacji EIT (EIT RIS) skierowany jest do państw UE o niskiej i umiarkowanej innowacyjności (wg. European Innovation Scoreboard), krajów partnerskich unijnego programu Horison Europe oraz państw, w których Wspólnoty Wiedzy i Innowacji mają niewielu partnerów. Ze strategicznego punktu widzenia program ma ułatwić współpracę zainteresowanych podmiotów z państw RIS ze Wspólnotami Wiedzy i Innowacji, aby mogły w pełni korzystać z oferty dostępnych usług i programów wsparcia. 

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Fundusze unijne Już w grudniu odbędzie się 11. Forum Rozwoju Mazowsza! Biuro prasowe
2021-11-23 | 05:00

Już w grudniu odbędzie się 11. Forum Rozwoju Mazowsza!

Już w grudniu odbędzie się 11. Forum Rozwoju Mazowsza! Już 8-9 grudnia odbędzie się 11. Forum Rozwoju Mazowsza, najważniejsze wydarzenie poświęcone funduszom europejskim w regionie.
Fundusze unijne BRAK ZDJĘCIA
2021-08-10 | 13:00

Bezpłatne 2-dniowe szkolenie online dla NGO

2-dniowe szkolenie odbędzie się w dniach 30-31.08.2021 w godz. 9:00 - 17:00. Prowadzone będzie przez ekspertów z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Jest to
Fundusze unijne Nawet 280 tys. zł wsparcia na starania o unijne dofinansowanie
2021-06-22 | 12:00

Nawet 280 tys. zł wsparcia na starania o unijne dofinansowanie

Od początku czerwca przyjmowane są wnioski o wsparcie w II rundzie konkursu Granty na Eurogranty. Firmy, które planują realizację projektu z dofinansowaniem w ramach jednego z

Więcej ważnych informacji

Farmacja

W czasie pandemii spadła akceptacja dla szczepień przeciwko innym chorobom niż COVID-19. Liczba dzieci niezaszczepionych przeciw odrze wzrosła najmocniej od 20 lat

W Polsce liczba wykonanych szczepień przeciw COVID-19 sięga już prawie 31 mln, przy czym liczba osób zaszczepionych w pełni wynosi prawie 20,3 mln. Średnio co trzeci Polak w wieku od 18 do 65 lat przyznaje, że nie zamierza się zaszczepić, a większości z nich nic nie skłoni do zmiany zdania. Niechęć do szczepień przeciw COVID-19 przełożyła się także na inne szczepionki. WHO wskazuje, że na całym świecie odnotowano największy od dwóch dekad wzrost liczby dzieci niezaszczepionych przeciwko odrze. Eksperci podkreślają, że potrzebna jest edukacja, by ponownie przywrócić zaufanie do szczepień, które przecież pomogły opanować dziesiątki chorób zakaźnych i coraz częściej wykorzystywane są także w profilaktyce nowotworowej. 

Bankowość

Omicron napędza niepewność na rynkach finansowych. Europejskie indeksy są bardziej narażone na jej skutki [DEPESZA]

– Sytuacja na rynkach finansowych przypomina w tej chwili przejażdżkę kolejką górską, co jest głównie efektem pojawienia się nowej mutacji koronawirusa (Omicron) – mówi Michał Milewski, zarządzający funduszami w Generali Investments TFI. Ta wysoka zmienność na rynkach będzie się utrzymywać, dopóki związany z nowym wariantem szum informacyjny będzie nakręcał strach inwestorów. Na wahania notowań bardziej narażone są indeksy europejskie. W USA więcej jest spółek nowej ekonomii, które są odporniejsze na ewentualne lockdowny w gospodarce. Amerykańscy inwestorzy czekają teraz na zaplanowane na połowę grudnia posiedzenie Fed.

Transport

Blisko 10 mln euro trafi na innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich. W styczniu rusza nowy nabór do konkursu dla małych i średnich firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie luty–marzec 2022 roku planuje przeprowadzić nabór do konkursu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”. O dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości do 2 mln euro będą mogły się starać mikro-, małe i średnie firmy. – Chodzi o przedsiębiorców działających nad morzem, na jeziorach, rzekach, ale nie rybaków. Mamy na myśli działalność związaną z turystyką, oczyszczaniem wód, dbaniem o ochronę środowiska w obszarze wodnym – wymienia Monika Karwat-Bury z PARP. Do  rozdysponowania będzie ok. 10 mln euro.

Konsument

Codziennie w Polsce używa się 3 mln plastikowych słomek. Robione ze słomy mogą być dla nich ekologiczną alternatywą

Idea zero waste oraz unijny zakaz wprowadzania m.in. jednorazowych, plastikowych rurek do napojów do obrotu skłoniły rynek do szukania alternatyw. Jedną z propozycji oferuje przedsiębiorstwo społeczne z Siemianowic Śląskich Eco Value, które wytwarza rurki ze słomy żytniej. Biosłomki są bardziej wytrzymałe niż te z papieru. Firma miesięcznie wytwarza ich ok. 1,7 mln sztuk, łącząc produkcję proekologiczną z misją społeczną. Zatrudnia bowiem przy produkcji osoby z niepełnosprawnościami.