Komunikaty PR

Zielony potencjał Krajowego Planu Odbudowy

2021-05-10  |  09:00
Biuro prasowe

Ostatnie dwa miesiące były dla polskiego rządu wyjątkowo intensywne. Z końcem kwietnia upłynął termin przekazania Komisji Europejskiej Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – dokumentu mającego określać kierunki działań zmierzających do wsparcia krajowej gospodarki osłabionej przez kryzys spowodowany COVID-19. Jeszcze do 2 kwietnia trwały konsultacje dokumentu, który wnioskując po dużej liczbie przesłanych uwag (ponad 5,5 tysiąca), wzbudzał po stronie społeczno-eksperckiej spore emocje. Ostatniego dnia kwietnia rząd opublikował nową, wypracowaną po konsultacjach wersję KPO, która zgodnie z wyznaczonym terminem została przekazana Komisji Europejskiej. Czy dokument odpowiada na potrzebę poprawy efektywności energetycznej, która jest niezbędna do sprawiedliwej i ekonomicznie opłacalnej transformacji energetycznej?


Zacznijmy od najbardziej intuicyjnej części o nazwie „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”. Fundusze przeznaczone na realizację zapisanych w niej działań stanowią niemalże 40% całego KPO. Na co zostaną przeznaczone? Przede wszystkim na poprawę efektywności energetycznej budynków i wymianę źródeł ciepła w postaci zasilenia Programu „Czyste Powietrze” oraz Funduszu Termomodernizacji i Remontów, z którego korzystają przede wszystkim wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.  Oba silnie rezonują zarówno w KPO jak i w Długoterminowej Strategii Renowacji, siostrzanym dokumencie wymaganym przez UE, który ma wspierać realizację celu tzw. Dyrektywy Budynkowej w zakresie wzrostu tempa renowacji budynków. Projekt KPO zakłada przeznaczenie środków unijnych na wymianę dodatkowych 860 tysięcy źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, co ma skutkować, przede wszystkim, zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Aleksandra Stępniak, konsultant ds. efektywności energetycznej z Danfoss Poland podkreśla, że „ważne jest, by zmiany w dotychczasowym programie „Czyste powietrze” planowane w KPO na II kwartał 2021 r. uwzględniały wytyczne z Warunków Technicznych, czyli konieczność połączenia wymiany źródła ciepła z instalacją urządzeń do automatycznej regulacji temperatury (zaworów i głowic termostatycznych) w każdym pomieszczeniu.” Dodaje również „Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań redukujemy zużycie energii, i zapobiegamy ubóstwu energetycznemu, ponieważ nawet przy wymianie na kocioł na droższe paliwo, unikamy wzrostu kosztów ogrzewania, a dodatkowo zwiększamy komfort i pozytywnie wpływamy na zdrowie”. Poprawę efektywności energetycznej przewidziano również w budynkach szkolnych i obiektach lokalnej aktywności społecznej. W sumie na modernizację energetyczną budynków przewidziano ponad 3,5 mld euro.

 

Pozostając w temacie źródeł ciepła, warto wspomnieć też o planowanych środkach na ich wymianę w systemach ciepłowniczych. Na wzrost udziału efektywnych systemów ciepłowniczych przewidziano 300 mln euro. W tym przypadku, należałoby inwestować w efektywność energetyczną, nie tylko produkcji, ale również dystrybucji i wykorzystania ciepła, czego zabrakło w przygotowanym planie. Pozytywne efekty w tym zakresie można osiągnąć poprzez wprowadzenie nowoczesnych cyfrowych rozwiązań umożliwiających zarządzanie popytem i podażą ciepła. Takie rozwiązanie dla sieci ciepłowniczych idealnie uzupełniłoby planowane w ramach KPO działania w zakresie cyfryzacji sieci elektroenergetycznych. Inteligentne rozwiązania cyfrowe powinny swym zakresem objąć cały sektor energetyczny – włączając w to również systemy ciepłownicze. Systemy informatyczne tego typu są w stanie przewidywać zapotrzebowanie na ciepło dla danego użytkownika i uwzględniają warunki pogodowe przez co, poza ograniczaniem zużycia samego ciepła, prowadzą do obniżenia również jego produkcji i emisji z nią związanych. Świetnym przykładem może być oferowany przez Danfoss system Leanheat, którego zastosowanie jest korzystne zarówno dla właścicieli budynków, zmniejszając koszty eksploatacji nawet o 30%, jak również dla producentów ciepła – redukując występowanie nagłych pików zapotrzebowania na energię o 20%.

 

Tematycznie, ale przede wszystkim bardzo przyszłościowo, z systemami ciepłowniczymi powiązany jest również komponent C - „Transformacja cyfrowa”, w którym uwzględniono budowę nowych centrów danych.  Przy tego typu inwestycjach warto pamiętać o odzysku ciepła odpadowego, które dzięki wykorzystaniu niskotemperaturowych lokalnych sieci ciepłowniczych mogłoby ogrzewać pobliskie budynki. Takie rozwiązania zastosowano w duńskiej siedzibie głównej Danfoss, która już w przyszłym roku osiągnie neutralność klimatyczną. W roku 2024 ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego z centrów danych należących do Danfoss pokryje 25% całkowitego zapotrzebowania na ciepło biur i fabryk zajmujących razem powierzchnię 250 tys. m2. „Zamieniamy słowa w czyny. Udało nam się stworzyć własne, przyjazne środowisku centra danych w czasie krótszym niż pół roku. Chcemy pokazać, że zielona i cyfrowa transformacja idą ramię w ramię”, powiedział Sune T. Baastrup, CIO w Danfoss.

 

Kolejny komponent KPO, w którym pojawia się efektywność energetyczna, to „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”. Przewidziano nie tylko modernizację obiektów leczniczych, w tym szpitali powiatowych oraz bibliotek i domów studenckich, ale również budowę nowego Centrum Badawczo-Analitycznego. Zwłaszcza przy modernizacji i budowie tego typu obiektów należy zwrócić szczególną uwagę na systemy techniczne (ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, ciepłej wody użytkowej), których odpowiednie zaprojektowanie poza niepodważalną korzyścią jaką są istotne oszczędności energii, a tym samym mniejsze koszty eksploatacji budynków, przynosi również poprawę klimatu wewnątrz pomieszczeń a także m.in. zabezpiecza przed rozwojem groźnych bakterii takich jak Legionella.

 

Poza wspomnianymi wyżej pozytywnymi rezultatami wdrażania działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej warto pamiętać o tym, że celem inwestycji w ramach KPO jest by 37% wydatków przeznaczone było na „zielone” inwestycje oraz 20% na cele cyfrowe. Jak zapewniają autorzy planu – Polska spełnia go z nadwyżką.  Na cele klimatyczne przewidziano bowiem aż 48,3% funduszy z KPO, a na cyfryzację - 21,5%. W dokumencie uwzględniono inwestycje na łączną kwotę 35,970 mld euro, z czego 23,858 mld euro w grantach i 12,112 mld euro w formie pożyczek. Komisja Europejska ma teraz 2 miesiące na przekazanie uwag do KPO. Dopiero po pełnej akceptacji dokumentu będzie możliwość uruchomienia środków z Next Generation EU, funduszu, którego głównym celem jest wsparcie w wychodzeniu z kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19. W tym kontekście nie można pomijać pozytywnych efektów wdrażania działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, jak np. nowe miejsca pracy, poprawa jakości powietrza, zdrowe budynki i odporne społeczeństwo.

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Fundusze unijne Już w grudniu odbędzie się 11. Forum Rozwoju Mazowsza! Biuro prasowe
2021-11-23 | 05:00

Już w grudniu odbędzie się 11. Forum Rozwoju Mazowsza!

Już w grudniu odbędzie się 11. Forum Rozwoju Mazowsza! Już 8-9 grudnia odbędzie się 11. Forum Rozwoju Mazowsza, najważniejsze wydarzenie poświęcone funduszom europejskim w regionie.
Fundusze unijne BRAK ZDJĘCIA
2021-08-10 | 13:00

Bezpłatne 2-dniowe szkolenie online dla NGO

2-dniowe szkolenie odbędzie się w dniach 30-31.08.2021 w godz. 9:00 - 17:00. Prowadzone będzie przez ekspertów z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Jest to
Fundusze unijne Nawet 280 tys. zł wsparcia na starania o unijne dofinansowanie
2021-06-22 | 12:00

Nawet 280 tys. zł wsparcia na starania o unijne dofinansowanie

Od początku czerwca przyjmowane są wnioski o wsparcie w II rundzie konkursu Granty na Eurogranty. Firmy, które planują realizację projektu z dofinansowaniem w ramach jednego z

Więcej ważnych informacji

Farmacja

W czasie pandemii spadła akceptacja dla szczepień przeciwko innym chorobom niż COVID-19. Liczba dzieci niezaszczepionych przeciw odrze wzrosła najmocniej od 20 lat

W Polsce liczba wykonanych szczepień przeciw COVID-19 sięga już prawie 31 mln, przy czym liczba osób zaszczepionych w pełni wynosi prawie 20,3 mln. Średnio co trzeci Polak w wieku od 18 do 65 lat przyznaje, że nie zamierza się zaszczepić, a większości z nich nic nie skłoni do zmiany zdania. Niechęć do szczepień przeciw COVID-19 przełożyła się także na inne szczepionki. WHO wskazuje, że na całym świecie odnotowano największy od dwóch dekad wzrost liczby dzieci niezaszczepionych przeciwko odrze. Eksperci podkreślają, że potrzebna jest edukacja, by ponownie przywrócić zaufanie do szczepień, które przecież pomogły opanować dziesiątki chorób zakaźnych i coraz częściej wykorzystywane są także w profilaktyce nowotworowej. 

Bankowość

Omicron napędza niepewność na rynkach finansowych. Europejskie indeksy są bardziej narażone na jej skutki [DEPESZA]

– Sytuacja na rynkach finansowych przypomina w tej chwili przejażdżkę kolejką górską, co jest głównie efektem pojawienia się nowej mutacji koronawirusa (Omicron) – mówi Michał Milewski, zarządzający funduszami w Generali Investments TFI. Ta wysoka zmienność na rynkach będzie się utrzymywać, dopóki związany z nowym wariantem szum informacyjny będzie nakręcał strach inwestorów. Na wahania notowań bardziej narażone są indeksy europejskie. W USA więcej jest spółek nowej ekonomii, które są odporniejsze na ewentualne lockdowny w gospodarce. Amerykańscy inwestorzy czekają teraz na zaplanowane na połowę grudnia posiedzenie Fed.

Transport

Blisko 10 mln euro trafi na innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich. W styczniu rusza nowy nabór do konkursu dla małych i średnich firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie luty–marzec 2022 roku planuje przeprowadzić nabór do konkursu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”. O dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości do 2 mln euro będą mogły się starać mikro-, małe i średnie firmy. – Chodzi o przedsiębiorców działających nad morzem, na jeziorach, rzekach, ale nie rybaków. Mamy na myśli działalność związaną z turystyką, oczyszczaniem wód, dbaniem o ochronę środowiska w obszarze wodnym – wymienia Monika Karwat-Bury z PARP. Do  rozdysponowania będzie ok. 10 mln euro.

Konsument

Codziennie w Polsce używa się 3 mln plastikowych słomek. Robione ze słomy mogą być dla nich ekologiczną alternatywą

Idea zero waste oraz unijny zakaz wprowadzania m.in. jednorazowych, plastikowych rurek do napojów do obrotu skłoniły rynek do szukania alternatyw. Jedną z propozycji oferuje przedsiębiorstwo społeczne z Siemianowic Śląskich Eco Value, które wytwarza rurki ze słomy żytniej. Biosłomki są bardziej wytrzymałe niż te z papieru. Firma miesięcznie wytwarza ich ok. 1,7 mln sztuk, łącząc produkcję proekologiczną z misją społeczną. Zatrudnia bowiem przy produkcji osoby z niepełnosprawnościami.