Komunikaty PR

200 liderów wzywa ONZ do koordynacji badań, aby zapobiec wyginięciu człowieka

2021-09-13  |  10:00
Biuro prasowe
Kontakt
Kacper Nosarzewski
Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością

Christa Botewa 4/8
03-127 Warszawa
kacper.nosarzewski|ptsp.pl| |kacper.nosarzewski|ptsp.pl
+48606425479
ptsp.pl

Słabnące pole magnetyczne Ziemi, zatruwający oceany gazowy siarkowodór, wymykająca się spod kontroli nanotechnologia i sztuczna inteligencja to jedne z możliwych przyszłych zagrożeń dla ludzkości ostrzegają: The Millennium Project, World Futures Studies Federation i Association of Professional Futurists. Wśród sygnatariuszy m.in. pionier Internetu Vint Cerf, laureat Nagrody Nobla Oscar Arias i Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością.

WARSZAWA, 13 września 2021 r. — W liście otwartym do Sekretarza Generalnego ONZ Antónia Guterresa pionier Internetu Vint Cerf, laureat Nagrody Nobla Oscar Arias oraz inni liderzy technologiczni, biznesowi, polityczni, środowiskowi i akademiccy z całego świata, w tym Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością i 4CF Strategic Foreisght, wzywają do utworzenia nowego Biura ONZ ds. Strategicznych Zagrożeń, które miałoby koordynować globalne badania nad długoterminowymi, strategicznymi lub egzystencjalnymi zagrożeniami dla ludzkości oraz zapobiegać im.

List wzywa Sekretariat ONZ do przeprowadzenia studium wykonalności dla proponowanego Biura ONZ. "Doraźne kryzysy zawsze wydają się przeważać nad długoterminowymi obawami o przyszłość ludzkości. Potrzebujemy więc specjalnego Biura ONZ, które skupiałoby się tylko na tym, co może sprawić, że wyginiemy i jak temu zapobiec" - powiedział Jerome Glenn, dyrektor generalny The Millennium Project.

ONZ posiada już agencje, które zajmują się wieloma z dzisiejszych poważnych trendów — takich jak zmniejszanie się ilości słodkiej wody na mieszkańca, koncentracja bogactwa i przemoc na tle etnicznym - ale nie stanowią one zagrożenia dla przetrwania naszego gatunku.

Zagrożenia długoterminowe

Istnieją jednak zagrożenia długoterminowe, które stanowią zagrożenie wyginięcia naszego gatunku, m.in.:

  • Osłabienie ziemskiego pola magnetycznego, które chroni nas przed śmiertelnym promieniowaniem słonecznym,

  • Masowe wyrzuty siarkowodoru (H2S) z odtlenionych oceanów, spowodowane zaawansowanym globalnym ociepleniem,

  • Złośliwa nanotechnologia (w tym problem “szarej mazi”, ang. grey goo),

  • Utrata kontroli nad przyszłymi formami sztucznej inteligencji,

  • Pojedyncza osoba, która mogłaby pewnego dnia stworzyć i zastosować broń masowego rażenia (najprawdopodobniej pochodzącą z biologii syntetycznej),

  • Eskalacja wojny nuklearnej,

  • Niekontrolowane, poważniejsze pandemie,

  • Wypadek akceleratora cząstek,

  • Słoneczne wybuchy promieniowania gamma,

  • Zderzenie asteroid.

W świetle powyższych i innych zagrożeń konieczny jest centralny ośrodek, który koordynowałby na skalę globalną prace nad badaniami ważnymi strategicznie dla przetrwania ludzkości” — powiedział Kacper Nosarzewski, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Przyszłością. "Identyfikacja i niwelowanie niekorzystnych zmian w niemalże wszystkich dziedzinach naszego życia, które następują w coraz szybszym tempie, wymaga współpracy i środków” — zasugerował. "Dlatego nasze Towarzystwo znalazło się wśród sygnatariuszy apelu The Millennium Project, którego jesteśmy członkiem. Utworzenie Biura ONZ ds. Strategicznych Zagrożeń byłoby korzystne dla całej ludzkości".

Idea nowego Biura ONZ została podniesiona podczas obchodów dorocznego "Światowego Dnia Przyszłości" 1 marca 2021 r., globalnej konferencji online blisko tysiąca ekspertów z 65 krajów. The Millennium Project, który organizuje Światowy Dzień Przyszłości, zaproponował, aby rezolucja została przedstawiona na następnym Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, które odbędzie się we wrześniu 2021 r. Dałaby ona Sekretariatowi ONZ mandat do przeprowadzenia studium wykonalności proponowanego Biura ONZ ds. Strategicznych i Egzystencjalnych Zagrożeń dla Ludzkości.

Wśród sygnatariuszy listu są Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością oraz polska firma 4CF zajmująca się foresightem strategicznym, autor studium Scenariusze rozwoju Polski do 2050 r., które powstało w 2019 r. na zamówienie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i ostrzegało m.in. przed nadciągającą pandemią. 

***

The Millennium Project 

The Millennium Project (TMP) jest międzynarodowym think-tankiem future studies z siedzibą w Waszyngtonie. Działania organizacji koncentrują się na badaniu zagadnień dotyczących przyszłości oraz kształtowaniu globalnych zmian w taki sposób, aby zapewnić zrównoważony i stabilny rozwój.

The Millennium Project tworzy długoterminowe analizy zagadnień w skali zarówno ogólnoświatowej, jak i lokalnej. Pozwalają one na wczesne ostrzeganie, dostrzeganie możliwości, budowę strategii. Organizacja zrzesza ekspertów z korporacji, uniwersytetów, organizacji pozarządowych i rządowych na całym świecie. 

Polskie Towarzystwo Badań nad Przyszłością jest członkiem polskiego oddziału The Millennium Project. Polski oddział powstał w 2009 roku z inicjatywy firmy 4CF. 4CF ściśle współpracuje przy realizacji projektów TMP oraz w rozwoju metodologii.

Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością

Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością jest stowarzyszeniem powołanym do życia w 2011 roku. Skupia ludzi nauki, profesjonalistów z różnych gałęzi gospodarki oraz entuzjastów, którzy podzielają przekonanie o wadze odpowiedzialnego planowania. Działamy zarówno w skali mikro (pojedynczy ludzie, firmy, małe społeczności), jak i makro (społeczeństwa, państwa, świat).

Podstawowym celem Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością i jego misją jest promocja i organizacja inicjatyw związanych z kształtowaniem, i odpowiedzialnym planowaniem w różnych dziedzinach. Zajmujemy się też rozwojem technologii, gospodarowaniem zasobami oraz rozpowszechnianie informacji na temat wartościowych inicjatyw w dziedzinie studiów nad przyszłością i foresightu. Zwiększamy znajomości najnowszych osiągnięć nauki, a przez powyższe mamy na celu podnoszenie poziomu wiedzy.

Więcej informacji
Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Problemy społeczne Kościół Uliczny w Warszawie obchodzi 11 lat Biuro prasowe
2021-09-08 | 16:00

Kościół Uliczny w Warszawie obchodzi 11 lat

110 tysięcy posiłków, 558 cotygodniowych spotkań - Kościół Uliczny w Warszawie obchodzi 11 lat We wrześniu swoje urodziny obchodzi Kościół Uliczny –
Problemy społeczne Być sobą w pracy. Nagrody dla pracodawców, osób i organizacji
2021-09-01 | 09:00

Być sobą w pracy. Nagrody dla pracodawców, osób i organizacji

Mimo coraz większej społecznej świadomości, równe prawa osób LGBT+ wciąż są w Polsce kwestionowane. Są jednak społecznicy, społeczniczki, instytucje i firmy wspierające
Problemy społeczne Dzieci w Syrii nie mogą dłużej czekać. Podpisz apel UNICEF Polska i pomóż zakońc
2021-08-09 | 12:00

Dzieci w Syrii nie mogą dłużej czekać. Podpisz apel UNICEF Polska i pomóż zakońc

Syryjskie dzieci od ponad 10 lat są ofiarami jednego z najbardziej brutalnych konfliktów zbrojnych na świecie. Każdego dnia tracą zdrowie i życie. Wiele z nich nie zna innej rzeczywistości niż przemoc i strach. UNICEF Polska przygotował apel do społeczności międzynarodowej o pilne podjęcie wszelkich możliwych działań w celu ratowania syryjskich dzieci i zapewnienia im bezpieczeństwa. Każdy może się pod nim podpisać za pośrednictwem strony: unicef.pl/apel-syria.   W tym roku minęła dekada od wybuchu wojny w Syrii. Tylko według oficjalnych danych, niemal 12 tys. dzieci zostało zabitych lub rannych, a ponad 5,7 tys. zostało zmuszonych do walk. Dzieci często są okaleczane i tracą życie z powodu min i niewybuchów. Co najmniej 3 mln najmłodszych nie chodzi do szkoły, a ponad 500 tys. jest chronicznie niedożywionych. Długotrwała wojna i pogłębiający się kryzys gospodarczy wyniszczają Syrię. Od początku konfliktu kraj ten cofnął się gospodarczo o ponad 40 lat. Rodzin nie stać na zakup nawet podstawowych produktów. W tym roku UNICEF w Syrii odnotował najwyższą liczbę osób potrzebujących pomocy humanitarnej od początku konfliktu.   Aleppo jak Warszawa Wszystkie strony konfliktu naruszają międzynarodowe prawo humanitarne i prawa człowieka. Infrastruktura cywilna – wodociągi, szkoły, szpitale są zniszczone, a ograniczenie w dostępie do żywności jest stosowane jako niezgodna z prawem taktyka wojenna. Zniszczenia są ogromne. Dzisiejsze sceny z Syrii przypominają te z II wojny światowej. Aleppo wygląda jak Warszawa po Powstaniu Warszawskim w 1944 r. W podobnych ruinach jak te sprzed 77 lat mieszkają dziś dorośli i dzieci – Syryjczycy. Ich sytuacja jest dramatyczna. Polki i Polacy wiedzą, czym jest wojna. Wiemy też, jak ważny jest pokój, wzajemna pomoc i solidarność. Teraz naszej solidarności potrzebują Syryjczycy.   Apel UNICEF Polska Pracownicy UNICEF i organizacji partnerskich pomimo wielu utrudnień, niejednokrotnie z narażeniem zdrowia i życia, niosą pomoc dzieciom w Syrii. Zapewniają dostęp do czystej wody, pomoc żywnościową, opiekę medyczną i edukację, również tę ratującą życie – na temat ryzyka związanego z minami i niewybuchami. Jednak ta pomoc to za mało. Jedynym sposobem na przerwanie przemocy i odbudowę kraju jest trwały pokój. Dopiero wtedy syryjskie rodziny będą mogły bezpiecznie żyć, a dzieci dorastać i budować swoją przyszłość. Solidarność i presja społeczna mają ogromną moc. Dlatego UNICEF apeluje do stron konfliktu oraz do wszystkich, którzy mogą przyczynić się do ratowania syryjskich dzieci i zapewnienia im bezpiecznej przyszłości. UNICEF Polska apeluje o: doprowadzenie do zawieszenia broni i podjęcie wszelkich możliwych działań mogących zakończyć wojnę i dać szansę na normalne życie syryjskim dzieciom; umożliwienie organizacjom takim jak UNICEF bezpiecznego dotarcia z pomocą do poszkodowanych dzieci i ich rodzin; zaprzestanie ataków na ludność cywilną i infrastrukturę tak, aby domy, szkoły, szpitale i wodociągi były bezpieczne i dostępne dla dzieci. Dołącz do nas i powiedz „stop” dla koszmaru dzieci w Syrii! Podpisz apel na stronie: unicef.pl/apel-syria.  

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Bankowość

Banki mogą odgrywać kluczową rolę w budowaniu innowacyjności gospodarki po pandemii. Same też zapowiadają inwestycje w tym obszarze

Pandemia pokazała, że polski sektor finansowy – choć sam w sobie jest postrzegany jako bardzo innowacyjny – wciąż planuje kolejne inwestycje w obszarze technologii. W horyzoncie czasowym 2021–2024 za największe wyzwania technologiczne dla branży uznawane są m.in. personalizacja usług, kwestie regulacyjne czy rozwiązania chmurowe. Co ciekawe, w konsekwencji pandemii COVID-19, skutkującej przyspieszeniem procesów digitalizacji we wszystkich branżach, banki zaczęły zaliczać do tych wyzwań także nową organizację pracy i aspekty kadrowe, a zwłaszcza pozyskanie wykwalifikowanych pracowników IT. Takie konkluzje przyniosło badanie przeprowadzone przez KIR i Accenture wśród CIO dziewięciu kluczowych banków na polskim rynku. Eksperci podkreślają też, że kondycja sektora finansowego i jego innowacyjność będą odgrywać znaczącą rolę w budowaniu konkurencyjności polskiej gospodarki po pandemii.

Konsument

Od 2022 roku planowane są zmiany w ocenianiu jakości szpitali. Najlepsze będą mogły liczyć na dodatkowe finansowanie

Ustawa o jakości w ochronie zdrowia wprowadzi nowy model oceniania i certyfikowania szpitali przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Najlepsze będą mogły liczyć na większe dotacje. Pod koniec lipca projekt nowych przepisów został skierowany do konsultacji społecznych. Jego skutkiem ma być poprawa jakości działania placówek medycznych. Prezes NFZ liczy na to, że zmotywuje to placówki medyczne do konkurowania i podnoszenia jakości świadczonych usług. Przedstawiciele szpitali mają jednak wątpliwości co do nowego systemu oceny.

Infrastruktura

Bezpieczeństwo na drogach w Polsce wciąż wymaga poprawy. Dodatkowe szkolenia i warsztaty potrzebne nawet doświadczonym kierowcom

W 2020 roku w Polsce doszło do ponad 23 tys. wypadków drogowych, w których zginęło 2491 osób, a ponad 26 tys. zostało rannych. W tegorocznych statystykach nie widać znacznej poprawy. Wśród przyczyn niebezpiecznych zdarzeń na drodze wciąż można wymienić nadmierną prędkość i wymuszanie pierwszeństwa. – Kierowcy często popadają w pewną nonszalancję. Wsiadają do samochodu z przekonaniem, że nic złego się dzisiaj nie wydarzy, bo jest piękny, słoneczny dzień – mówi Mariusz Sztal, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak podkreśla, potrzebna jest przede wszystkim zmiana podejścia do bezpieczeństwa na drodze. Okazją do tego są otwarte warsztaty z bezpieczeństwa ruchu drogowego, którym patronuje firma kurierska DHL Parcel.

Konsument

Rośnie popularność TikToka w działaniach reklamodawców. Serwis promuje zarówno globalne, jak i małe, lokalne biznesy

Ubiegły rok, zdominowany przez pandemię i lockdown, spowodował skokowy wzrost konsumpcji treści w social mediach. Na tym trendzie skorzystał także TikTok, który króluje w globalnych zestawieniach najczęściej pobieranych aplikacji. W Europie TikTok ma już 100 mln aktywnych kont i ta liczba stale rośnie. To z kolei przekłada się na jego potencjał reklamowy, zwłaszcza że TikTok udostępnia rozwiązania, które wspierają w komunikacji z użytkownikami każdy biznes, niezależnie od branży i wielkości.