Komunikaty PR

"Zielone" zmiany w polskich zakładach Wyborowa Pernod Ricard

2022-06-23  |  17:00
Biuro prasowe

 

W ostatnich latach Wyborowa Pernod Ricard systematycznie wdraża w swoich zakładach zmiany i technologie, które znacząco przyczyniają się do zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Redukcja energii termicznej o 40% dzięki modernizacji technologii rektyfikacji, produkcja butelek w 30% ze szkła z recyklingu, ograniczenie zużycia wody i papieru - to tylko niektóre przykłady zmian wprowadzonych przez Wyborowa Pernod Ricard w zakładach produkcyjnych w Polsce.

 

Grupa Pernod Ricard realizuje plan działań w zakresie zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju do roku 2030 „Good Times from a Good Place”, uwzględniający kwestie zużycia materiałów, oczekiwania konsumentów czy wsparcie celów zrównoważonego rozwoju ONZ. W Polsce przykładem takich działań są zmiany wprowadzane w ostatnich latach w zakładach Poznaniu i Zielonej Górze oraz w biurze w Warszawie.

 

- Nasze produkty łączą ludzi. Ważna jest jednak nie tylko ich jakość, ale też to, w jaki sposób je wytwarzamy. Wprowadzone w zakładach w Poznaniu i Zielonej Górze oraz w biurze w Warszawie zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zmniejszenie oddziaływania na środowisko, to przykład praktycznego podejścia do wyzwań związanych ze skutkami zmian klimatycznych i konieczności podjęcia działań przeciwdziałających temu zjawisku, powiedział Artur Otta, Industrial Director w Wyborowa Pernod Ricard.

 

Redukcja emisji dwutlenku węgla

Najważniejszym zrealizowanym w Polsce projektem wpływającym na redukcję emisji CO2 była modernizacja technologii rektyfikacji w 2017 roku. W poznańskim zakładzie Wyborowa Pernod Ricard zainstalowano jedną z najnowocześniejszych instalacji rektyfikacyjnych w Polsce, co spowodowało redukcję energii termicznej o prawie 40%. Inwestycje mające na celu redukcję CO2 są kontynuowane w obu zakładach – w Poznaniu i Zielonej Górze.  Przykładem takich zmian jest np. wymiana oświetlenia na LED w obu zakładach, modernizacja systemu dystrybucji pary do procesu rektyfikacji i wyposażenie rozdzielaczy pary i wymienników ciepła w nowoczesne izolacje w poznańskim zakładzie rektyfikacji jak również wymiana urządzeń rozlewniczych w zielonogórskim zakładzie produkcyjnym.

 

Firma wprowadziła także proekologiczne zmiany w procesie produkcji butelek. Wyborowa Pernod Ricard, opracowując projekt butelek skupia się nie tylko na ich wyglądzie i funkcjonalności, lecz także na ograniczeniu zużycia szkła oraz wykorzystaniu materiału z recyklingu. Nowe butelki Wyborowa, Luksusowa i Pan Tadeusz składają się w 30% ze szkła uzyskanego z recyklingu.

 

Działania redukujące emisję CO2 zostały podjęte także w obszarach nie związanych bezpośrednio z produkcją - m.in. w dziale sprzedaży, gdzie całkowicie wymieniono flotę samochodową na auta z napędem hybrydowym, co zmniejszyło emisję CO2 w tym obszarze o 40%.

 

Redukcja zużycia wody

W ramach planu „Good Times from a Good Place”, Wyborowa Pernod Ricard wprowadziła wiele inwestycji mających na celu poprawę gospodarowania wodą - takich jak modernizacja systemu dystrybucji wody w obydwu zakładach. Innym przykładem może być sukcesywna wymiana urządzeń rozlewniczych w zakładach np. wymiana w Zielonej Górze płuczek do butelek z wodnych na alkoholowe.

 

Ograniczenie zużycia innych surowców

Wyborowa Pernod Ricard redukuje także zużycie papieru i plastiku. W zielonogórskim zakładzie wymieniono maszyny do depaletyzacji na nowe – bardziej uniwersalne, wprowadzono zmianę systemu pakowania pustych butelek – zamiast tekturowych przekładek używa się przekładek wielokrotnego użytku, w biurach monitorowane jest zużycie papieru w drukarkach, wykorzystywana jest - jako domyślna - opcja druku dwustronnego, minimalizowana jest też potrzeba drukowania dokumentów, dzięki wykorzystaniu elektronicznych rozwiązań, takich jak WorkFlow, MS Teams, One Drive czy Sharepoint.

 

Systematycznie eliminowane są też materiały plastikowe jednorazowego użytku. W 2017 roku Wyborowa Pernod Ricard zrezygnowała z używania jednorazowych słomek, a w 2021 całkowicie zrezygnowała z produkcji plastikowych materiałów promocyjnych jednorazowego użytku. 

 

Firma dąży też do minimalizacji odpadów na każdym etapie - projektując, produkując i dystrybuując produkty – tak by najlepiej je wykorzystać i oszczędzać zasoby.

 

Wszystkie te działania wpisują się w ogłoszony w kwietniu 2019 r. plan działań Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności - do roku 2030, który określa konkretne zobowiązania, zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w czterech najważniejszych obszarach: troski o miejsce pochodzenia (Nurturing Terroir), doceniania ludzi (Valuing People), wytwarzania w obiegu zamkniętym (Circular Making) i odpowiedzialnej gościnności (Resposible Hosting).
 

Więcej informacji
Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Ochrona środowiska King Cross Praga w wydaniu Zero Waste. „Stare na Nowo” dołącza do portfolio Biuro prasowe
2022-06-03 | 13:20

King Cross Praga w wydaniu Zero Waste. „Stare na Nowo” dołącza do portfolio

King Cross Praga otwiera się na małych przedsiębiorców. I to nie byle jakich! Portfolio galerii wzbogacił nietypowy najemca działający w duchu Zero Waste. Lokal „Stare Na
Ochrona środowiska UNICEF alarmuje: nawet w najbogatszym państwach dzieci wychowują się w środowisk
2022-05-27 | 10:00

UNICEF alarmuje: nawet w najbogatszym państwach dzieci wychowują się w środowisk

Na 39 badanych krajów UE i OECD, Polska zajmuje 27. miejsce w rankingu dotyczącym zapewnienia dzieciom zdrowego środowiska do życia, podaje UNICEF w najnowszym raporcie. Raport został opracowany przez Centrum Badawcze UNICEF - Innocenti we Florencji. W raporcie pt. „Miejsca i przestrzenie: Wpływ środowiska na dobrostan dzieci” UNICEF porównuje kraje Unii Europejskiej i OECD w trzech obszarach: świat dziecka (zanieczyszczenie powietrza, wody i zatrucie ołowiem), świat wokół dziecka (warunki mieszkaniowe, dostęp do terenów zielonych i bezpieczeństwo na drogach) oraz świat jako całość (liczba kul ziemskich potrzebnych do utrzymania obecnego poziomu konsumpcji, ilość wytworzonych e-odpadów na jednego mieszkańca oraz emisja CO₂ oparta na zużyciu). Raport pokazuje, jak ogromny wpływ ma środowisko oraz zmiany klimatu na rozwój dziecka, jego zdrowie, samopoczucie i możliwości nabywania nowych kompetencji.   Główny wniosek, który płynie z raportu brzmi: bogactwo narodu niestety nie gwarantuje zdrowego środowiska. Zbyt wiele dzieci w bogatych krajach jest narażonych na skażenie chemikaliami, zatrucie ołowiem czy oddychanie skażonym powietrzem, co nieodwracalnie szkodzi ich zdrowiu, życiu i przyszłości. Z kolei niezrównoważony poziom konsumpcji w krajach stosunkowo przyjaznych dzieciom, ma ogromny wpływ na skażenie środowiska i zmiany klimatu, zagrażając dzieciom zarówno teraz, jak i w przyszłości.   W ogólnym rankingu Polska zajęła 27. miejsce na 39 badanych krajów, co plasuje nas w gronie państw mających złe warunki środowiskowe. Na czele tabeli znajdują się: Hiszpania, Irlandia i Portugalia. Wszystkim trzem udało się zapewnić dobre warunki środowiskowe dla swoich najmłodszych obywateli, a jednocześnie wywierać niewielki lub średni wpływ na środowisko globalne. Na dole rankingu znalazły się z kolei: Stany Zjednoczone, Kostaryka i Rumunia.   Zanieczyszczone powietrze powoduje więcej zgonów niż tytoń Jednym z istotnych dla zdrowia i życia dzieci wskaźników analizowanych w raporcie przez UNICEF jest poziom zanieczyszczenia powietrza. Drobne cząsteczki pyłu zawieszonego w powietrzu pozwalają im wnikać głęboko do dróg oddechowych. Szczególnie narażone są dzieci, które mają mniejszą pojemność płuc i słabiej rozwinięty układ odpornościowy niż osoby dorosłe. Dzieci z powodu swojego niskiego wzrostu znajdują się także bliżej gruntu, gdzie zazwyczaj gromadzą się zanieczyszczenia. W Europie zanieczyszczone powietrze przyczynia się do większej liczby zgonów niż tytoń!   Według raportu UNICEF najczystsze powietrze mają Finlandia, Szwecja i Estonia. Z kolei najbardziej zanieczyszczonym powietrzem oddychają dzieci w Korei Południowej, Turcji, Chile i Polsce. W tym obszarze Polska zajęła dopiero 40. miejsce na 43 badane kraje.   Ołów nie odszedł w zapomnienie Innym wskaźnikiem, który analizował UNICEF jest poziom ołowiu we krwi. Ołów jest toksyczną substancją, która powoduje zaburzenia neurologiczne i sercowo-naczyniowe. Wpływa nie tylko na funkcjonowanie organizmów dzieci, ale ma również negatywny wpływ na koncentrację uwagi, pamięć oraz planowanie i rozwiązywanie problemów. Warto podkreślić, że nie ma bezpiecznych poziomów ołowiu – szkodliwe skutki narażenia na jego działanie pojawiają się już przy bardzo niskich poziomach stężenia ołowiu w krwiobiegu. Dzieci są narażone na kontakt z ołowiem w domu z rożnych źródeł: kosmetyki, farby i pigmenty, zabawki, ubrania, biżuteria, naczynia i przybory kuchenne. Ołów może się również przedostać do naszej żywności poprzez glebę lub wodę.   Według raportu UNICEF w Polsce około 3,6% czyli ponad 260 000 dzieci ma podwyższony poziom ołowiu we krwi. Ten wynik plasuje nasz kraj na 29. miejscu w rankingu na 43 badane kraje.   Zanieczyszczenie pestycydami największe w Polsce i Czechach Biorąc pod uwagę wskaźnik zanieczyszczenia pestycydami Polska zajęła w rankingu 42. miejsce na 43 badane kraje. Gorzej jest tylko w Czechach. To znaczy, że w naszym kraju prawie co 10 dziecko mieszka na terenach o wysokim ryzyku zanieczyszczenia pestycydami. W Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Łotwie, Słowacji, Słowenii i Szwecji i na Malcie odsetek dzieci narażonych na działanie pestycydów wynosi zero.   Warto podkreślić, że dzieci są wyjątkowo narażone na ryzyko wystąpienia poważnych skutków zdrowotnych w wyniku kontaktu z pestycydami. Pestycydy mogą powodować uszkodzenie dziecięcego układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, moczowo-płciowego, pokarmowego, rozrodczego, hormonalnego, krwionośnego i odpornościowego. Wiąże się ono również z występowaniem nowotworów, w tym białaczki dziecięcej.   Wilgoć lub pleśń powszechne w polskich domach? W Polsce więcej niż jedno na 10 dzieci ma kontakt z wilgocią lub pleśnią w domu. Są to główne czynniki ryzyka środowiskowego w miejscu zamieszkania, które przyczyniają się do infekcji górnych dróg oddechowych, astmy i zapalenia oskrzeli. W Turcji, Węgrzech, Cyprze, Portugalii, Islandii, Wielkiej Brytanii i Łotwie więcej niż jedno dziecko na pięcioro jest narażone na wilgoć i pleśń.   Co zrobić? UNICEF rekomenduje Dzieci potrzebują zdrowego i bezpiecznego środowiska, w którym będą mogły się rozwijać. Naprawienie niesprawiedliwości i szkód oraz realizacja środowiskowych praw dziecka wymaga działań politycznych na wszystkich szczeblach. Aby znaleźć globalne rozwiązania, konieczna jest współpraca międzynarodowa, ale poszczególne kraje także mogą i powinny dążyć do rozwiązania problemów.   UNICEF apeluje o podjęcie następujących kroków: Skoncentrowanie się na dzieciach teraz, aby chronić ich przyszłość. Poprawę warunków życia dzieci najbardziej narażonych na zagrożenia. Zadbanie o to, aby polityka środowiskowa uwzględniała potrzeby dzieci. Zaangażowanie dzieci - głównych interesariuszy przyszłości. Branie na siebie globalnej odpowiedzialności, teraz i w przyszłości.   Cały raport w języku polskim można pobrać i przeczytać tutaj: https://unicef.pl/co-robimy/publikacje/wplyw-srodowiska-na-dzieci  
Ochrona środowiska Wola Park razem z IKEA na rzecz świadomości ekologicznej warszawiaków
2022-05-23 | 15:05

Wola Park razem z IKEA na rzecz świadomości ekologicznej warszawiaków

Wola Park w licznych projektach inspiruje swoich klientów do dokonywania lepszych, bardziej proekologicznych i zrównoważonych wyborów każdego dnia. Aby działać na rzecz

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Bankowość

Przed wakacjami Polacy szukają alternatyw dla kupowania walut w kantorach. Coraz częściej są nimi karta płatnicza i smartfon

W tegoroczne wakacje 40 proc. Polaków wybiera się na zagraniczny urlop, a 25 proc. planuje tzw. city breaks, czyli krótkie weekendowe wypady do miast w innych krajach – wynika z niedawnego badania Visa CEE Travel and Payment Intentions Study. Podczas takich wojaży wielu turystów wciąż woli płacić gotówką – badanie przeprowadzone dla Banku Millennium pokazało, że 43 proc. Polaków wymienia walutę w kantorach. To rozwiązanie ma jednak sporo minusów, dlatego przed wakacjami coraz więcej osób szuka płatniczych alternatyw. Ponad połowa badanych przez Visę Polaków chciałaby za granicą płacić kartą lub smartfonem.

Regionalne - Łódzkie

Specjalistyczne karetki pozwalają ratować życie noworodków po niedotlenieniu. Taki sprzęt trafił właśnie do szpitala w Łodzi

Niedotlenienie okołoporodowe i niewydolność oddechowa u noworodka mogą doprowadzić do jego niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej, a w najgorszym wypadku nawet śmierci. Hipotermia lecznicza, polegająca na kontrolowanym obniżeniu temperatury ciała, pozwala temu zapobiec. Liczy się jednak czas, bo po sześciu godzinach niedotlenienia zmiany w mózgu dziecka mogą być już nieodwracalne. Dlatego Uniwersytet Medyczny w Poznaniu wspólnie z Generali Polska i Fundacją The Human Safety Net wdrażają projekt, który pozwala zastosować tę terapię już w trakcie transportu noworodka do szpitala – w karetce neonatologicznej. Specjalistyczny sprzęt trafił właśnie do łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. – Zamierzamy dostarczać je do kolejnych placówek – zapowiada Andrea Simoncelli, przewodniczący rady nadzorczej Generali Polska. 

Transport

Kryzys żywnościowy wisi nad krajami Afryki i Bliskiego Wschodu. Problemem brak dostaw z Rosji i Ukrainy oraz galopujący wzrost cen

– W Polsce nie zabraknie nam produktów na półkach, są natomiast kraje, które w znacznie większym stopniu niż państwa UE doświadczą problemów żywnościowych – mówi Jan Strzelecki, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wśród nich są przede wszystkim kraje Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, w których import pszenicy z Rosji i Ukrainy odpowiadał za 90 proc. dostaw. Państwom europejskim kryzys podażowy nie grozi, ale dużym wyzwaniem będą rosnące ceny żywności, które po wakacjach mogą być o 20 proc. wyższe niż rok wcześniej – wynika z analizy PIE.
 

Współpraca

Obsługa konferencji prasowych

Zapraszamy do współpracy przy organizacji konferencji prasowych. Nasz doświadczony i kompetentny zespół sprosta każdej realizacji. Dysponujemy nowoczesnym, multimedialnym centrum konferencyjnym i biznesowym w samym sercu Warszawy. Zapraszamy do kontaktu w sprawie oferty.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.