Komunikaty PR

ID Logistics dla CSR – pierwsze podsumowanie realizacji strategii

2022-11-23  |  13:00
Biuro prasowe

ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, podsumowuje postępy w realizacji strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), rok po jej ogłoszeniu i wyznaczeniu 10 celów.

Eric Hémar, prezes i CEO ID Logistics, mówi: „Rok po ogłoszeniu celów CSR, ID Logistics jest na najlepszej  drodze do ich osiągnięcia, gdyż 9 z 10 celów realizowanych jest zgodnie z założeniami planu działań do 2030 roku, a nawet go wyprzedza. Grupa, od początku zobowiązana do odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia, dołoży wszelkich starań, aby stać się jednym z wiodących graczy CSR".

3 FILARY STRAGEGII

Strategia CSR Grupy ID Logistics opiera się na 3 filarach: społecznym, środowiskowym  i socjalnym.

  • Ukierunkowani na kwestie społeczne: promocja awansów wewnętrznych, integracji i zmniejszenia wypadkowości w pracy (cel: - 40% w 2027 vs. 2018)

ID Logistics wspiera awans społeczny pracowników, jednocześnie promując integrację osób z niepełnosprawnością i różnorodność. Ma być wzorem w branży w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z kluczowych celów jest zobowiązanie do zmniejszenia wskaźników wypadkowości o 40% do 2027 r. dla wszystkich pracowników, etatowych i tymczasowych. Firma rozszerzyła program szkoleń wewnętrznych, prowadzi stałe pomiary i kontrolę wskaźników, wdraża też rozwiązania technologiczne, opracowane przez zespoły ds. innowacji.

  • Ukierunkowani na środowisko: zmniejszenie zużycia mediów i ilości odpadów (cel: redukcja o 40% śladu CO2 w magazynach w zakresie 1 i 2 w 2030 vs. 2018)

Grupa wdraża politykę, której celem jest zmniejszenie zużycia energii i generowania odpadów oraz redukcja śladu węglowego z działalności o 40% do 2030 r., z wyłączeniem kompensacji. Każdy dyrektor magazynu może zidentyfikować czynniki wspierające redukcję emisji CO2 i porównać je z innymi oddziałami. ID Logistics zmniejsza zużycie energii zgodnie ze specyfiką obiektów i dąży do dekarbonizacji miksu energetycznego. Na etapie przetargów i przedłużania umów proponuje klientom rozwiązania niskoemisyjne.

  • Ukierunkowani na społeczność lokalną

Grupa zachęca do realizacji inicjatyw lokalnych, w oparciu o wartości: Przedsiębiorczość i Wsparcie. Przykłady projektów: utworzenie w Brazylii organizacji pozarządowej IDEBRA, wspierającej edukację młodzieży w fawelach, zawarcie we Francji partnerstwa ze stowarzyszeniem promującym kulturę wśród młodych ludzi z trudnych środowisk, podpisanie umowy z AGEFIPH, na rzecz integracji w magazynach pracowników z niepełnosprawnością. Firma realizuje tego typu projekty w krajach, gdzie jest obecna.

10 CELÓW – POSTĘPY I REALIZACJA

  • Społeczny

1. Kodeks Etyki -  realizacja przed terminem: 100% członków krajowych komitetów wykonawczych zostało przeszkolonych w 2021 r;

2. Kodeks dla Dostawców Usług  - zgodnie z założeniem: 90% dostawców z Francji i Hiszpanii podpisało  dokument do końca 2021 r.;

3. Zdrowie, bezpieczeństwo - realizacja przed terminem: redukcja wskaźników częstości i ciężkości wypadków o 33% i 45% w 2021 vs. 2018. Zakładane jest zmniejszenie tych wskaźników o 40% do 2027 r., dla wszystkich pracowników;

4. Pracownicy z niepełnosprawnościami do nadzoru: wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością spadł o 15%, co pokazuje różnorodność podejścia i zmiany w strukturze zatrudnienia w różnych krajach, a także sposób zarządzania priorytetami CSR. We Francji wskaźnik zatrudnienia w 2021 r. na poziomie 4,6% oznacza wzrost o 9% vs. 2018 r.;

5. Awans wewnętrzny - zgodnie z założeniami: 60% menadżerów magazynów objęło stanowisko w wyniku awansu wewnętrznego

  • Środowiskowy

6. Odpady - zgodnie z założeniami: poprawa wskaźnika sortowania odpadów o 12 punktów od 2018 r;

7. Zobowiązania wobec klienta - zgodnie z założeniami: ponad 10% magazynów zainicjowało projekt środowiskowy we współpracy z klientem;

8. Ślad węglowy - realizacja przed terminem: obniżenie emisji CO2 z działalności logistycznej w przeliczeniu na przygotowaną paletę o 24%, w zakresach 1 i 2 w 2021 vs. 2018, z wyłączeniem  kompensacji. Celem jest redukcja wskaźnika o 40% do 2030 r.;

9. Energia - zgodnie z założeniami: zmniejszenie zużycia energii w przeliczeniu na mkw. o ponad 6%.

  • Socjalny

10. Zaangażowanie lokalne – realizacja przed terminem: 100% krajów, w których Grupa prowadzi działalność, zainicjuje projekty z udziałem społeczności lokalnych do 2025 r.

Agata Głąbińska, Manager CSR, ID Logistics Polska, podsumowuje realizację strategii CSR w Polsce: „Ten  rok wdrażania strategii CSR przyniósł wiele nowych doświadczeń i wyzwań. Rozpoczęliśmy realizację określonych dla naszego oddziału celów, choć przyszło nam działać w niełatwym kontekście. Wydarzenia roku 2022 uświadomiły nam jak mocno w podejściu CSR zakorzenione są nasze wartości. Wybuch wojny w Ukrainie zmobilizował nas i klientów do organizacji pomocy kolegom i współpracownikom oraz wsparcia fundacji niosącym pomoc uchodźcom. Wzrost cen nośników energii przyśpieszył prace nad szukaniem innowacyjnych rozwiązań w celu ograniczania zużycia i korzystania z bardziej zrównoważonych źródeł. Poprawiliśmy bezpieczeństwo w magazynach, co pokazuje spadek wskaźników wypadkowości i zorganizowaliśmy szereg szkoleń dla pracowników, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i potencjał rozwoju w organizacji. Plan szkoleń będzie uzupełniony o nowe moduły i kontynuowany. W kolejnym roku wyzwaniem będzie dla nas, oprócz zmniejszenia zużycia mediów, weryfikacja założeń gospodarki odpadami; już dziś skutecznie segregujemy odpady, umożliwiając ich późniejszy odzysk, teraz zamierzamy ograniczać ich powstawanie. Kluczowym dla nas obszarem będzie zwiększenie różnorodności w zatrudnieniu, szczególnie umożliwienie pracy i pomoc w integracji osób z niepełnosprawnościami“.

Spójność strategii ID Logistics oraz monitorowanie postępów i wskaźników CSR zostały pozytywnie przyjęte i wpłynęły na poprawę ocen pozafinansowych agencji ratingowych. MSCI przyznała ID Logistics ocenę A.

KOLEJNY ETAP      

Za zarządzanie strategią CSR odpowiada Dyrekcja CSR, a nadzór nad realizacją sprawuje Komitet Wykonawczy Grupy. Wszystkie oddziały mają wyznaczone cele i zobowiązały się do ich wdrażania. Od 2022 r. wyniki realizacji celów CSR są  uwzględniane w kalkulacji zmiennego wynagrodzenia menedżerów i dostosowane do wysokości stawek każdej funkcji. Tam, gdzie cele zostały już zrealizowane, Grupa dokona przeglądu założeń i zwiększy ambicje. ID Logistics sprawdza możliwości zaangażowania się w inne obszary i projekty, jak np. SBTi (inicjatywa na rzecz walki z globalnym ociepleniem).

Dodatkowe informacje na temat założeń i realizacji strategii CSR ID Logistics, dostępne są na: https://www.id-logistics.com/en/type_document/investor-presentations/

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Transport Strategiczny zwrot firmy STILL Biuro prasowe
2022-12-02 | 11:05

Strategiczny zwrot firmy STILL

Strategiczny zwrot firmy STILL Firma STILL zadeklarowała jeszcze głębsze niż dotąd zaangażowanie w poszukiwanie i dostarczanie inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań
Transport Inicjator pionierskiego modelu poolingu palet CHEP z wyróżnieniem Logistics Hall
2022-12-01 | 17:00

Inicjator pionierskiego modelu poolingu palet CHEP z wyróżnieniem Logistics Hall

Londyn, 30 listopada 2022 r. – Potrzebna była wizja i zaangażowanie, aby rozwinąć koncepcję poolingu nośników CHEP, która obecnie umożliwia firmom
Transport FREE NOW podsumowuje 10 lat w Polsce. 2022 rok rekordowym w historii
2022-11-30 | 15:40

FREE NOW podsumowuje 10 lat w Polsce. 2022 rok rekordowym w historii

W ciągu 10 lat funkcjonowania FREE NOW w Polsce platforma odnotowała aż 60 milionów zamówień. Polscy pasażerowie FREE NOW w ciągu dekady przejechali ponad 215 milionów

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Bankowość

Automatyzacja coraz śmielej wkracza do polskich firm. Sytuacja gospodarcza może ten proces przyspieszyć

Zmienne otoczenie gospodarcze powoduje, że polskie firmy szukają możliwości optymalizowania kosztów. Część z nich upatruje takiej szansy w automatyzacji procesów, która pozwala odciążyć pracowników i poprawić ich wydajność, a przy tym zaoszczędzić czas i pieniądze. Wdrożenie robota jest możliwe już w ciągu kilkunastu dni i od razu przekłada się na pracę firmy. – U jednego z klientów po wprowadzeniu i uruchomieniu robota czynności, które wcześniej wykonywał codziennie przez 2,5 godziny, zostały skrócone do zaledwie 15 minut – mówi Joanna Porębska-Matysiak z SAIO, spółki z Grupy ING, która udostępnia swoim klientom platformę do automatyzacji procesów biznesowych.

Edukacja

Europejskie branżowe „igrzyska olimpijskie” odbędą się we wrześniu w Gdańsku. Polacy będą rywalizować m.in. w kategorii meblarstwo, fryzjerstwo czy budownictwo cyfrowe

– Aby mieć więcej pracowników, więcej osób wykwalifikowanych w różnych zawodach, potrzebujemy ścisłej współpracy z przemysłem i sektorem gospodarczym. I to właśnie robimy podczas WorldSkills – to jest ścisła kooperacja między szkołami i uczelniami a światem biznesu i przemysłu – mówi dr hab. Paweł Poszytek, oficjalny delegat WorldSkills Poland. W minionym tygodniu w Gdańsku odbył się krajowy etap kwalifikacji do tych międzynarodowych zawodów, w którym prawie 200 zawodników rywalizowało ze sobą w 22 takich konkurencjach jak architektura krajobrazu, budownictwo cyfrowe, chmura obliczeniowa, cukiernictwo, cyberbezpieczeństwo, florystyka, fryzjerstwo czy gotowanie. Zwycięzcy wywalczyli sobie bilety na przyszłoroczne EuroSkills 2023 – czyli europejskie kwalifikacje do etapu światowego.

Ochrona środowiska

Polscy naukowcy mają pomysł na ograniczenie strat ciepła w budynkach. Opracowali technologię termoizolacyjnych pokryć do szyb

Od 10 do 50 proc. ciepła w gospodarstwach domowych ucieka przez okna. Rozwiązaniem nie musi być ich wymiana, ale specjalna powłoka, która zwiększy termoizolacyjność szyby. Fizycy z Polskiej Akademii Nauk opracowali folie pokryte nanowarstwami tlenku cynku z domieszką glinu, które mogą zmniejszyć utratę ciepła nawet czterokrotnie. Dzięki temu znacząco spadnie także wysokość rachunków za ogrzewanie. Nowe rozwiązanie ma być znacznie trwalsze i tańsze niż dostępne dziś na rynku folie.

Współpraca

Obsługa konferencji prasowych

Zapraszamy do współpracy przy organizacji konferencji prasowych. Nasz doświadczony i kompetentny zespół sprosta każdej realizacji. Dysponujemy nowoczesnym, multimedialnym centrum konferencyjnym i biznesowym w samym sercu Warszawy. Zapraszamy do kontaktu w sprawie oferty.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.