Newsy

Branża ubezpieczeniowa odpowiada za 2 proc. polskiego PKB. Łączną wartość inwestycji w gospodarkę szacuje się na 160 mld zł

2017-11-16  |  06:50

Wpływ branży ubezpieczeniowej na polską gospodarkę to nie tylko 1,6 mld zł podatków i ponad 220 tys. etatów w różnych sektorach. Całkowita wartość dodana generowana przez branżę wynosi blisko 36 mld zł, czyli 2 proc. PKB, a łączną wartość inwestycji branży w polską gospodarkę ocenia się na 160 mld zł. Bez ubezpieczeń trudniejsze byłoby też prowadzenie biznesu. Obecnie ubezpieczeniami objęte jest 60 proc. majątku polskich firm.

– Gdy potocznie mówimy o ubezpieczeniach, mamy obraz ubezpieczeń w wymiarze bardzo indywidualnym, bo te są najbardziej dostępne – mamy ok. 10 mln domów, mieszkań, nieruchomości ubezpieczanych w Polsce i 23,5 mln polis OC komunikacyjnego. Za tym indywidualnym wymiarem nie widzimy jednak, jak ubezpieczenia wpływają na polską gospodarkę, a co za tym idzie – na nasze życie i poziom zamożności – podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Z przygotowanego przez PIU raportu „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” wynika, że wpływ branży ubezpieczeniowej na polską gospodarkę to 1,6 mld zł podatków odprowadzonych w 2016 roku oraz 225 tys. wygenerowanych etatów w różnych sektorach (łącznie miejsc pracy jest ok 400 tys.). Jednak do tego należy doliczyć dodatkowe dobra i usługi wytwarzane w polskiej gospodarce dzięki wypłatom z tytułu ubezpieczeń. Całkowita wartość dodana wygenerowana przez branżę sięga 36 mld zł, czyli stanowi ok. 2 proc. PKB.

– Ubezpieczenia inwestują w gospodarkę 160 mld zł. To olbrzymia kwota. Ubezpieczyciele mają największy wpływ na branże handlu i napraw samochodów, gdzie generujemy wartość dodaną ok. 7,9 mld zł, finanse i nieruchomości to 3,2 mld zł. W dalszej kolejności jest jeszcze transport i logistyka, gdzie generujemy 1,4 mld zł – wymienia Jan Grzegorz Prądzyński.

Ubezpieczyciele są po bankach największym krajowym inwestorem instytucjonalnym w Polsce. Lokują 60 mld zł swoich aktywów w obligacje, a 17,4 mld zł długoterminowo w akcje spółek. W ten sposób gwarantują rozwój przedsiębiorstw i finansują kluczowe dla kraju obszary.

Specyfiką branży ubezpieczeniowej jest długoterminowość naszych inwestycji. O ile banki to sprinterzy, o tyle my jesteśmy maratończykami. Długoterminowe są nie tylko nasze inwestycje, lecz także jest nasze zaangażowanie w stosunku do naszych klientów – podkreśla prezes PIU.

Branża ubezpieczeniowa jest też gwarantem bezpieczeństwa działania firm. Obecnie objętych ubezpieczeniem jest 60 proc. majątku polskich przedsiębiorstw, przede wszystkim tych największych (ponad 90 proc. jest ubezpieczonych). Wartość ubezpieczonego majątku firm od pożarów i innych żywiołów sięga 1,7 bln zł.

 Przedsiębiorcy w Polsce zdają sobie sprawę z konieczności zabezpieczenia swojego majątku. Zabezpieczamy również płynność finansową polskich przedsiębiorstw – to 460 mld zł ubezpieczonego obrotu firm w 2016 r. Prowadzenie działalności gospodarczej bez ubezpieczeń byłoby dla polskich przedsiębiorców dużo trudniejsze – podkreśla Jan Grzegorz Prądzyński.

Dodatkowo poprzez reasekurację start-upów oraz inwestycje w insurtechy ubezpieczyciele mają swój wkład we wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Czytaj także

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Konkurs Polskie Branży PR

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Transport

Polska kolej potrzebuje zarówno nowych inwestycji, jak i realizacji prac utrzymaniowych istniejących linii. Temu do tej pory poświęcano za mało uwagi

Długość linii kolejowych w Polsce w eksploatacji wyniosła w 2023 roku 19 574 km – podał Urząd Transportu Kolejowego. W ocenie regulatora parametry linii kolejowych z roku na rok są na coraz wyższym poziomie, co wpływa na jakość realizowanych przewozów. W ocenie Adriana Furgalskiego z ZDG TOR powinniśmy więcej uwagi poświęcać pracom utrzymaniowym na kolei. Ten aspekt w dużej mierze był lekceważony, co skutkowało poważniejszymi, czyli droższymi i bardziej uciążliwymi pracami remontowymi.

Nauka

Na włączeniu komercyjnych projektów do programu Copernicus już korzystają polskie firmy. Jeszcze w tym roku na orbitę trafi największy polski układ optyczny EagleEye

Obecnie działa około 20 misji wspomagających program Copernicus, które dostarczają dane do usług działających w ramach programu. Planowanych jest kolejnych 10 służących m.in. do obserwacji lądu, badania aktywności i dynamiki oceanów, pomiaru jakości powietrza, monitorowania temperatury lądu i oceanu. Mogą wśród nich być również polskie satelity. – Nowa strategia Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej, która włącza komercyjne systemy, to szansa dla Polski na budowę gospodarki opartej na wiedzy – ocenia Anna Burzykowska, oficer ds. innowacji w programie Copernicus Europejskiej Agencji Kosmicznej. Takim komercyjnym projektem z Polski jest satelita EagleEye, który jeszcze w tym roku ma zostać wyniesiony na orbitę.

Bankowość

Polskie banki nie zwalniają procesu digitalizacji. Wydatki na technologie stanowią nawet do 70 proc. ich kosztów

– Technologie mają w tej chwili duży wpływ na strategie biznesowe banków. Są też istotną pozycją w kosztach, w niektórych bankach wydatki na technologie stanowią nawet do 70 proc. ich całkowitych kosztów działalności – mówi dr Marek Radzikowski, wiceprezes zarządu PKO BP. Jak wskazuje, w centrum zainteresowania sektora bankowego są w tej chwili zwłaszcza te technologie, które pozwalają optymalizować obsługę klientów i podnosić jej jakość. Globalna analiza Bain & Company pokazuje, że takie inwestycje dają wymierne korzyści. Banki, które są liderami cyfryzacji, osiągają znacznie lepsze wyniki finansowe i mają bardziej lojalnych klientów niż pozostała część rynku.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.