Newsy

Firmy usługowe coraz częściej ubezpieczają się od szkód i roszczeń ze strony niezadowolonych klientów. Polisa zadziała też w razie braku zakładanych zysków

2024-03-20  |  06:20
Mówi:Jacek Kasperski
Funkcja:dyrektor Departamentu Ubezpieczeń MŚP
Firma:Compensa TU SA Vienna Insurance Group

Według danych GUS w Polsce działa prawie 960 tys. firm usługowych. Prowadzenie takiej działalności wiąże się z szeregiem ryzyk, takich jak zarzuty o nienależyte wykonanie umowy czy roszczenia finansowe w sytuacji wyrządzenia szkody klientowi bądź innej osobie. Ponieważ takie sytuacje wcale nie należą do rzadkości, a odszkodowania zasądzane przez sądy są coraz wyższe, ze strony firm sukcesywnie rośnie zainteresowanie polisą OC działalności gospodarczej. – Ciekawym rozszerzeniem w zakresie mienia jest klauzula nieosiągnięcia zysku, która cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców z branży usługowej. Pozwala ona zabezpieczyć firmę na wypadek szkód, które mogą prowadzić do niemożności kontynuacji działalności – mówi Jacek Kasperski z Compensy.

Usługi to jeden z głównych działów gospodarki narodowej, który obejmuje bardzo szeroki zakres działalności, w tym np. naprawy różnego rodzaju sprzętów, porady u lekarzy czy prawników, przewóz osób i towarów czy handel i reklamę. Według danych GUS na polskim rynku w 2021 roku działało nieco ponad 957,2 tys. firm usługowych, zatrudniających blisko 3,3 mln pracowników.

 Główne ryzyka w branży usługowej to m.in. zalania, pożary, wandalizm, uszkodzenie sprzętu biurowego czy też szkody będące następstwem nieprawidłowo wykonanej usługi. Praktycznymi przykładami takich szkód jest choćby poparzenie pacjentki w gabinecie kosmetycznym lub poślizgnięcie się klienta na nieodśnieżonym przez przedsiębiorcę schodku – wymienia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Jacek Kasperski, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługową działalność gospodarczą, musi się liczyć z ryzykiem wyrządzenia szkody – zarówno osobowej, jak i rzeczowej – osobie trzeciej. Może to być np. drogi, markowy element garderoby zniszczony w pralni czy np. poważne zakażenie po wizycie u manicurzystki lub w salonie beauty, którego pracownik nie dochował należytej higieny. Jeśli poszkodowany klient wystąpi do sądu z roszczeniem, odszkodowanie i naprawa takiej szkody może przedsiębiorcę słono kosztować, a nawet doprowadzić firmę do bankructwa. Przed takimi sytuacjami chroni właśnie OC działalności gospodarczej. W niektórych branżach i zawodach – tam, gdzie świadczenie usług wymaga odpowiednich uprawnień i wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością – jest ono obowiązkowe. W tej grupie są m.in. adwokaci, notariusze i radcowie prawni, doradcy podatkowi, architekci i inżynierowie budownictwa, rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości, organizatorzy imprez masowych, podmioty usługowe prowadzące księgi rachunkowe czy podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony osób i mienia. Inni przedsiębiorcy mogą wykupić polisę OC dobrowolnie. A ponieważ szkody w branży usługowej nie należą do rzadkości, a odszkodowania zasądzane przez sądy są coraz wyższe, zainteresowanie takim ubezpieczeniem ze strony firm sukcesywnie rośnie.

Podmioty z branży usługowej bardzo często wybierają OC działalności – podkreśla ekspert.

Polisa OC zmniejsza ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i chroni przed skutkami szkód, jakie powstały w jej wyniku. Innymi słowy: jeśli przedsiębiorca bądź jego pracownik wyrządzi szkodę osobie trzeciej, wówczas rekompensatę osobie poszkodowanej wypłaci zakład ubezpieczeń. Istotne jest jednak to, że odszkodowanie zostanie wypłacone tylko do wysokości sumy gwarancyjnej, która została określona w umowie zawarcia polisy. Jeśli jest ona zbyt niska, pozostałą kwotę przedsiębiorca będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Dlatego warto zwrócić uwagę na ten element i odpowiednio dopasować sumę gwarancyjną do ryzyka prowadzonej działalności.

Ekspert Compensy wskazuje też, że ważnym elementem jest określony w umowie zakres ochrony ubezpieczeniowej, który każdorazowo powinien być dopasowany do specyfiki danej branży i rodzaju zagrożeń, jakie mogą w niej występować.

– Przy OC działalności w branży usługowej trzeba zaproponować przedsiębiorcy rozszerzenia, które przełożą się na pełne zabezpieczenie świadczonych przez niego usług. Może to być rozszerzenie polegające na ochronie odpowiedzialności w rzeczach stanowiących przedmiot usługi bądź OC pracodawcy, które zabezpiecza w sytuacji wstąpienia szkód także wśród pracowników – mówi Jacek Kasperski. – Ciekawa klauzula w zakresie mienia, która cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców z branży usługowej, dotyczy braku zysku. Pozwala ona zabezpieczyć firmę na wypadek szkody, która prowadzi do niemożności prowadzenia przez nią działalności.

Dużą popularnością wśród firm usługowych cieszą się również ubezpieczenia lokali użytkowych niezbędnych do prowadzenia działalności, np. biur, gabinetów, sklepów czy magazynów. Taka polisa chroni nie tylko nieruchomości, ale też ruchomości, w tym meble, sprzęt biurowy czy rzeczy osobiste pracowników, na wypadek zalania, pożaru, zniszczenia bądź kradzieży czy aktów wandalizmu.

Klienci z branży usług często wybierają też ubezpieczenie zabezpieczające ich maszyny, sprzęt elektroniczny czy urządzenia, które są potrzebne do realizacji ich działalności. One często są leasingowane i znacznej wartości, dlatego wymagają szerokiego zakresu na wypadek zdarzeń, które mogą je uszkodzić, jak zalanie czy upadek – mówi dyrektor Departamentu Ubezpieczeń MŚP w Compensie. – Roczne koszty ubezpieczenia dla przedsiębiorców z branży usługowej wahają się od około 500 do 1,5 tys. zł.

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Newseria na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Finanse

Zmiany klimatu i dezinformacja wśród największych globalnych zagrożeń. Potrzeba nowego podejścia do zarządzania ryzykiem

Niestabilność polityczna i gospodarcza, coraz większa polaryzacja społeczeństwa, kryzys kosztów utrzymania, rosnąca liczba konfliktów zbrojnych i ryzyka cybernetyczne związane z rozwojem sztucznej inteligencji – to największe zagrożenia dla biznesu wskazywane w tegorocznym „Global Risks Report 2024”. Z raportu wynika, że obawy o bliską i dalszą przyszłość wciąż są zdominowane przez ryzyka klimatyczne i środowiskowe. Jednak w tym roku przykryły je niebezpieczeństwa związane z dezinformacją, wspieraną przez AI, która może wywoływać coraz większe niepokoje społeczne. – W tym roku na świecie 3 mld ludzi weźmie udział w wyborach, więc konieczność zaradzenia temu ryzyku staje się coraz pilniejsza – podkreśla Christos Adamantiadis, CEO Marsh McLennan w Europie.

Ochrona środowiska

Ciech od czerwca będzie działać jako Qemetica. Chemiczny gigant ma globalne aspiracje i nową strategię na sześć lat

Globalizacja biznesu, w tym możliwe akwizycje w Europie i poza nią – to jeden z głównych celów nowej strategii Grupy Ciech. Przedstawione plany na sześć lat zakładają także m.in. większe wykorzystanie patentów, współpracę ze start-upami w obszarze czystych technologii i przestawienie biznesu na zielone tory. – Mamy ambitny cel obniżenia emisji CO2 o 45 proc. do 2029 roku – zapowiada prezes spółki Kamil Majczak. Nowej strategii towarzyszy zmiana nazwy, która ma podsumować prowadzoną w ostatnich latach transformację i lepiej podkreślać globalne aspiracje spółki. Ciech oficjalnie zacznie działać jako Qemetica od czerwca br.

Finanse

72 proc. firm IT planuje podwyżki. W branży wciąż ogromna jest różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

W ubiegłym roku rynek pracy IT był znacznie mniej dynamiczny niż w poprzednich latach – wynika z „Raportu płacowego branży IT w 2024” Organizacji Pracodawców Usług IT. Przy wysokim poziomie podwyżek specjaliści rzadziej zmieniali pracę, ale niektórych zmusiły do tego cięcia w zatrudnieniu wynoszące w zależności od wielkości firmy od 12 do 26 proc. Ten rok zapowiada się bardziej optymistycznie: 61 proc. przedsiębiorstw planuje zwiększać zatrudnienie, a 72 proc. – pensje. Eksperci zwracają uwagę na wciąż duży rozstrzał między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn w tej branży.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.