Newsy

Firmy usługowe coraz częściej ubezpieczają się od szkód i roszczeń ze strony niezadowolonych klientów. Polisa zadziała też w razie braku zakładanych zysków

2024-03-20  |  06:20
Mówi:Jacek Kasperski
Funkcja:dyrektor Departamentu Ubezpieczeń MŚP
Firma:Compensa TU SA Vienna Insurance Group

Według danych GUS w Polsce działa prawie 960 tys. firm usługowych. Prowadzenie takiej działalności wiąże się z szeregiem ryzyk, takich jak zarzuty o nienależyte wykonanie umowy czy roszczenia finansowe w sytuacji wyrządzenia szkody klientowi bądź innej osobie. Ponieważ takie sytuacje wcale nie należą do rzadkości, a odszkodowania zasądzane przez sądy są coraz wyższe, ze strony firm sukcesywnie rośnie zainteresowanie polisą OC działalności gospodarczej. – Ciekawym rozszerzeniem w zakresie mienia jest klauzula nieosiągnięcia zysku, która cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców z branży usługowej. Pozwala ona zabezpieczyć firmę na wypadek szkód, które mogą prowadzić do niemożności kontynuacji działalności – mówi Jacek Kasperski z Compensy.

Usługi to jeden z głównych działów gospodarki narodowej, który obejmuje bardzo szeroki zakres działalności, w tym np. naprawy różnego rodzaju sprzętów, porady u lekarzy czy prawników, przewóz osób i towarów czy handel i reklamę. Według danych GUS na polskim rynku w 2021 roku działało nieco ponad 957,2 tys. firm usługowych, zatrudniających blisko 3,3 mln pracowników.

 Główne ryzyka w branży usługowej to m.in. zalania, pożary, wandalizm, uszkodzenie sprzętu biurowego czy też szkody będące następstwem nieprawidłowo wykonanej usługi. Praktycznymi przykładami takich szkód jest choćby poparzenie pacjentki w gabinecie kosmetycznym lub poślizgnięcie się klienta na nieodśnieżonym przez przedsiębiorcę schodku – wymienia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Jacek Kasperski, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługową działalność gospodarczą, musi się liczyć z ryzykiem wyrządzenia szkody – zarówno osobowej, jak i rzeczowej – osobie trzeciej. Może to być np. drogi, markowy element garderoby zniszczony w pralni czy np. poważne zakażenie po wizycie u manicurzystki lub w salonie beauty, którego pracownik nie dochował należytej higieny. Jeśli poszkodowany klient wystąpi do sądu z roszczeniem, odszkodowanie i naprawa takiej szkody może przedsiębiorcę słono kosztować, a nawet doprowadzić firmę do bankructwa. Przed takimi sytuacjami chroni właśnie OC działalności gospodarczej. W niektórych branżach i zawodach – tam, gdzie świadczenie usług wymaga odpowiednich uprawnień i wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością – jest ono obowiązkowe. W tej grupie są m.in. adwokaci, notariusze i radcowie prawni, doradcy podatkowi, architekci i inżynierowie budownictwa, rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości, organizatorzy imprez masowych, podmioty usługowe prowadzące księgi rachunkowe czy podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony osób i mienia. Inni przedsiębiorcy mogą wykupić polisę OC dobrowolnie. A ponieważ szkody w branży usługowej nie należą do rzadkości, a odszkodowania zasądzane przez sądy są coraz wyższe, zainteresowanie takim ubezpieczeniem ze strony firm sukcesywnie rośnie.

Podmioty z branży usługowej bardzo często wybierają OC działalności – podkreśla ekspert.

Polisa OC zmniejsza ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i chroni przed skutkami szkód, jakie powstały w jej wyniku. Innymi słowy: jeśli przedsiębiorca bądź jego pracownik wyrządzi szkodę osobie trzeciej, wówczas rekompensatę osobie poszkodowanej wypłaci zakład ubezpieczeń. Istotne jest jednak to, że odszkodowanie zostanie wypłacone tylko do wysokości sumy gwarancyjnej, która została określona w umowie zawarcia polisy. Jeśli jest ona zbyt niska, pozostałą kwotę przedsiębiorca będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Dlatego warto zwrócić uwagę na ten element i odpowiednio dopasować sumę gwarancyjną do ryzyka prowadzonej działalności.

Ekspert Compensy wskazuje też, że ważnym elementem jest określony w umowie zakres ochrony ubezpieczeniowej, który każdorazowo powinien być dopasowany do specyfiki danej branży i rodzaju zagrożeń, jakie mogą w niej występować.

– Przy OC działalności w branży usługowej trzeba zaproponować przedsiębiorcy rozszerzenia, które przełożą się na pełne zabezpieczenie świadczonych przez niego usług. Może to być rozszerzenie polegające na ochronie odpowiedzialności w rzeczach stanowiących przedmiot usługi bądź OC pracodawcy, które zabezpiecza w sytuacji wstąpienia szkód także wśród pracowników – mówi Jacek Kasperski. – Ciekawa klauzula w zakresie mienia, która cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców z branży usługowej, dotyczy braku zysku. Pozwala ona zabezpieczyć firmę na wypadek szkody, która prowadzi do niemożności prowadzenia przez nią działalności.

Dużą popularnością wśród firm usługowych cieszą się również ubezpieczenia lokali użytkowych niezbędnych do prowadzenia działalności, np. biur, gabinetów, sklepów czy magazynów. Taka polisa chroni nie tylko nieruchomości, ale też ruchomości, w tym meble, sprzęt biurowy czy rzeczy osobiste pracowników, na wypadek zalania, pożaru, zniszczenia bądź kradzieży czy aktów wandalizmu.

Klienci z branży usług często wybierają też ubezpieczenie zabezpieczające ich maszyny, sprzęt elektroniczny czy urządzenia, które są potrzebne do realizacji ich działalności. One często są leasingowane i znacznej wartości, dlatego wymagają szerokiego zakresu na wypadek zdarzeń, które mogą je uszkodzić, jak zalanie czy upadek – mówi dyrektor Departamentu Ubezpieczeń MŚP w Compensie. – Roczne koszty ubezpieczenia dla przedsiębiorców z branży usługowej wahają się od około 500 do 1,5 tys. zł.

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Bankowość

Ponad 70 proc. budynków w Polsce wymaga gruntownej modernizacji. 1 mln zł trafi na granty na innowacje w tym obszarze

Ograniczenie zużycia energii w budynkach to jeden z najbardziej efektywnych ekonomicznie sposobów redukcji emisji dwutlenku węgla. Tymczasem w Unii Europejskiej zdecydowana większość budynków mieszkalnych wymaga poprawy efektywności energetycznej. Innowacji, które mają w tym pomóc, poszukuje ING Bank Śląski w piątej edycji swojego Programu Grantowego dla start-upów i młodych naukowców. Najlepsi mogą liczyć na zastrzyk finansowania z przeznaczeniem na rozwój i komercjalizację swojego pomysłu. Budżet Programu Grantowego ING to 1 mln zł w każdej edycji.

Infrastruktura

Branża infrastrukturalna szykuje się na inwestycyjny boom. Projektanci i inżynierowie wskazują na szereg wyzwań w kolejnych latach

W kolejnych latach w polskiej gospodarce ma być odczuwalne przyspieszenie realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Ma to związek z finansową perspektywą unijną na lata 2021–2027 i odblokowaniem środków z KPO. To inwestycje planowane na dziesiątki albo nawet na setki lat, a w dyskusji dotyczącej takich projektów często pomijana jest rola projektantów i inżynierów. Przedstawiciele tych zawodów wskazują na szereg wyzwań, które będą rzutować na planowanie i realizowanie wielkich projektów infrastrukturalnych. Do najważniejszych zaliczają się m.in. relacje z zamawiającymi, coraz mniejsza dostępność kadr, konieczność inwestowania w nowe, cyfrowe technologie oraz unijne regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju w branży budowlanej.

Konsument

Techniki genomowe mogą zrewolucjonizować europejskie rolnictwo i uodpornić je na zmiany klimatu. UE pracuje nad nowymi ramami prawnymi

Techniki genomowe (NTG) pozwalają uzyskiwać rośliny o większej odporności na susze i choroby, a ich hodowla wymaga mniej nawozów i pestycydów. Komisja Europejska wskazuje, że NTG to innowacja, która może m.in. zwiększyć odporność systemu żywnościowego na zmiany klimatu. W tej chwili wszystkie rośliny uzyskane w ten sposób podlegają tym samym, mocno wyśrubowanym zasadom, co GMO. Dlatego w ub.r. KE zaproponowała nowe rozporządzenie dotyczące roślin uzyskiwanych za pomocą technik genomowych. W lutym br. przychylił się do niego Parlament UE, co otworzyło drogę do rozpoczęcia negocjacji z rządami państw UE w Radzie. Wątpliwości wielu państw członkowskich, również Polski, budzi kwestia patentów NGT pozostających w rękach globalnych koncernów, które mogłyby zaszkodzić pozycji europejskich hodowców.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.