Newsy

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w nadzorze nad systemem finansowym

2013-09-25  |  06:55

Ministerstwo Finansów wciąż analizuje uwagi zgłoszone przez zainteresowane instytucje do opublikowanego projektu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym. Chodzi o utworzenie nowego organu i przydzielenie mu części kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego. Część ekspertów podkreśla, że to niepotrzebne mnożenie instytucji i lepszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie uprawnień KNF.

Proponowane przez resort finansów wydzielenie Rady ds. Ryzyka Systemowego jest niepotrzebne, a przy tym kosztowne – uważa dr Marcin Jałowiecki, wykładowca z chorzowskiego wydziału Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W jego ocenie, Komisja Nadzoru Finansowego dobrze sobie radzi z pilnowaniem bezpieczeństwa na rynku bankowym, a resort powinien rozszerzyć jej kompetencje.

 – Nie jestem zwolennikiem wydzielania czegoś, co już funkcjonuje – komentuje w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria dr Marcin Jałowiecki, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej.

Ministerstwo Finansów, w ramach projektu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym, proponuje m.in. stworzenie Rady ds. Ryzyka Systemowego. Miałaby ona pilnować stabilności polskiego systemu finansowego i chronić go przed kryzysem finansowym. W jej skład wchodziłoby siedmiu członków, a tylko jedno miejsce przypadłoby KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego miałaby też stracić upoważnienie do wydawania tych rekomendacji dla banków, które dotyczą dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania tymi instytucjami. Dr Jałowiecki nie widzi jednak potrzeby tworzenia dodatkowych organów nadzoru, bowiem dotychczasową działalność Komisji Nadzoru Finansowego ocenia pozytywnie. 

 – Do tej pory KNF dość dobrze sobie poradził z kryzysem i prowadzeniem nadzoru nad sektorem bankowym. Nie dopuścił do tego, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych przy kryzysie spowodowanym przez ryzykowne pożyczki hipoteczne, gdzie kilka banków upadło – podkreśla dr Marcin Jałowiecki. – Polski system bankowy nie jest tak rozproszony jak amerykański. Nawet w Niemczech nie wydzielono takiego ciała zewnętrznego.

Zwraca przy tym uwagę, że na rynku bankowym KNF jak dotąd nie miała żadnych wpadek, a co więcej – trzymała rękę na pulsie wobec nielegalnej działalności parabankowej poszczególnych instytucji. Przypomina, że Komisja ostrzegała na swoich stronach internetowych m.in. przed Amber Gold i innymi parabankami kuszącymi klientów wysokim oprocentowaniem lokat. Chociaż – z powodu braku odpowiednich uprawnień KNF – nie do wszystkich klientów taka informacja dotarła. 

 – KNF działał, ale nie miał innych narzędzi – podkreśla Jałowiecki. – Ja bym wzmocnił bardziej KNF i dał im więcej władzy wykonawczej – dodaje. 

Prace nad projektem rozszerzającym kompetencje KNF o nadzór nad firmami udzielającymi pożyczek, a niebędących bankami, są w toku.

Czytaj także

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Konkurs Polskie Branży PR

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Prawo

Samorządowe budżety będą niezależne od rządowych zmian w podatkach. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 2025 roku

Obniżenie podatków, zwłaszcza PIT-u, zubożyło w ostatnich latach budżety polskich samorządów, szczególnie dużych miast. Nowy rząd po konsultacjach z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawił w połowie lipca projekt nowej ustawy, zgodnie z którą dochody miast, gmin, powiatów i województw miałyby się opierać na udziale w dochodzie osób mieszkających i pracujących na danym obszarze, a nie w samych podatkach od osób fizycznych i prawnych. W ten sposób zmiany w opodatkowaniu nie będą się przekładać na wysokość wpływów do lokalnych budżetów i ułatwią planowanie inwestycji.

Finanse

Investors TFI: Hossa na giełdach nie skończy się przed 2026 rokiem. Wszystko będzie zależeć od trendu na Wall Street

Polska gospodarka w tym roku urośnie o 3–4 proc. po minimalnym wzroście w 2023 roku. To powinno się przełożyć na dobre wyniki polskich spółek, czyli również ich pozytywne notowania na giełdzie. Trend może zmienić jedynie wolta na Wall Street. Na nią jednak na razie się nie zanosi. Jednak za mniej więcej półtora roku amerykańscy przedsiębiorcy zaczną odczuwać skutki wysokich stóp procentowych, nawet jeśli Fed do tego czasu zdecyduje się na ich obniżki. Wtedy nastroje inwestorów mogą się odwrócić.

Konsument

Nie tylko Zielony, ale też Niebieski Ład. UE intensyfikuje wysiłki na rzecz ochrony zasobów wodnych

Europejski Komitet Regionów wezwał niedawno tworzącą się nową Komisję Europejską do prac nad Europejska Strategią Wodną i powołania komisarza odpowiedzialnego za zasoby wodne w UE. Impulsem do planowania zmian w tym obszarze ma być Blue Deal, czyli Niebieski Ład – inicjatywa stworzona w ubiegłym roku na wzór Zielonego Ładu. Przyspieszenie działań na rzecz ochrony zasobów wodnych to zdaniem ekspertów konieczność w obliczu coraz częstszych i poważniejszych susz, powodzi i problemów z dostępem do wody pitnej. Niebieski Ład ma być istotnym elementem dostosowywania się do zmian klimatu.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.