Newsy

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług podpisana przez prezydenta. SLIM VAT uprości rozliczenia i pozwoli uniknąć części sporów z fiskusem

2020-12-28  |  06:25

Większość nowych przepisów ustawy o VAT wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku. Dotyczyć one będą m.in. doprecyzowania zasad wystawiania faktur korygujących, uproszczenia przeliczania kwot w walutach obcych czy wydłużenia terminów wysyłania towarów eksportowanych. Ustawa wprowadzi też zmiany przy zwrocie podatku podróżnym, czyli TAX FREE, oraz przedłuży do końca roku 2021 zwolnienie z akcyzy pojazdów hybrydowych. 

– Podstawową zmianą są zasady dotyczące wystawiania faktur korygujących, zarówno tych zmniejszających podstawę opodatkowania, jak i tę podstawę zwiększających. Dotychczas jeżeli podatnicy chcieli wystawić fakturę korygującą zmniejszającą podstawę opodatkowania, czyli fakturę korygującą in minus, to musieli otrzymać potwierdzenie otrzymania tej faktury przez kontrahenta – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Łukasz Koc, radca prawny w Dziale Prawa Podatkowego w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. – Teraz ten wymóg zostanie zniesiony. Podatnik powinien posiadać dokumentację, która wskazuje, że warunki wystawienia tej faktury korygującej zostały uzgodnione pomiędzy obiema stronami. Należy oceniać pozytywnie tę zmianę, dotychczas ten wymóg rodził problemy po stronie podatników i wiele dyskusji z organami podatkowymi.

W przypadku faktur korygujących in plus do tej pory ustawa o VAT nie zawierała regulacji, które wskazywałyby, w jakim okresie faktury te należy rozliczać. Obecnie przepisy wprost będą wskazywały, że należy tego dokonywać na bieżąco.

Kolejna zmiana to wydłużone terminy na wywóz towarów pozwalające na zachowanie stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów – z dwóch do sześciu miesięcy – oraz wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do czterech okresów rozliczeniowych. Do obliczania podstawy opodatkowania w walucie obcej będzie można zastosować stawkę przelicznika na złote wynikającą z podatku dochodowego danej transakcji.

Wiele zmian jest dedykowanych przede wszystkim eksporterom, podmiotom, które prowadzą działalność handlową z zagranicą. Tutaj też wydłużają się terminy dotyczące wysyłania towarów eksportowanych. Natomiast większość nowych przepisów będzie dotyczyła wszystkich przedsiębiorców – mówi Łukasz Koc. – Tak naprawdę to są zmiany mające charakter ogólny, zarówno wspomniane już zasady dotyczące wystawiania faktur korygujących, jak i te dotyczące przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych czy terminu na odliczenie VAT naliczonego. To są zasady, które dotyczą wszystkich podatników.

Ułatwienia mają także dotyczyć płatności podzielonej, czyli split paymentu – to zmiana w prawie bankowym. Dotychczas przedsiębiorca musiał mieć wydzielony „rachunek techniczny”, na który odprowadzane były kwoty z tytułu podatku od towarów i usług, i nie można było z niego opłacać innych zobowiązań. Obecnie pieniądze z rachunku VAT będzie można przeznaczyć na płatność podatku z tytułu importu towarów oraz należności na rzecz agencji celnych.

SLIM VAT (skrótowiec od Simple Local and Modern) ma uszczelnić także zwrot podatku VAT podróżnym (TAX FREE) poprzez wprowadzenie całkowicie elektronicznego obiegu dokumentów w tym systemie, co jednocześnie pozwoli uniknąć wypełniania papierowych dokumentów.

W ocenie rządu projektowane zmiany mają przede wszystkim na celu uproszczenie systemu podatkowego, systemu rozliczeń podatku od towarów i usług i rzeczywiście należy tak to oceniać. To są zmiany mające charakter pozytywny, one wyjaśniają kilka wątpliwości, jakie do tej pory istniały po stronie podatników –  ocenia radca prawny w Dziale Prawa Podatkowego w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. – Należy spodziewać się, że będzie mniej dyskusji i sporów z organami podatkowymi co do tego, czy te rozliczenia, prowadzone do tej pory przez podatników, są prawidłowe, czy też nie, ponieważ będzie to wyraźnie wskazane w przepisach.

Czytaj także

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Transport

Polskie lotniska mierzą się z największym kryzysem w historii. Część portów czeka upadłość lub będzie musiała się przebranżowić

Pandemia i lockdowny spowodowały, że polskie lotniska mierzą się z największym kryzysem w historii. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podaje, że w całym 2020 roku liczba wszystkich operacji lotniczych spadła o 58,7 proc. w porównaniu do 2019 roku. Większość lotnisk regionalnych musi walczyć o utrzymanie płynności finansowej, a przed nimi jeszcze co najmniej dwa trudne sezony. Na wsparcie państwa raczej nie powinny liczyć, więc niektóre porty czeka upadłość lub przynajmniej znaczące zmiany w działalności.

Handel

Sanepid przeprowadza nawet 1300 kontroli dziennie w otwartych placówkach gastronomicznych. Tymczasem sądy uchylają kary za łamanie obostrzeń

Sądy administracyjne rozpatrują w ostatnich tygodniach dziesiątki spraw, które dotyczą kar nakładanych przez sanepid za złamanie pandemicznych obostrzeń. Niedługo rozpraw może być jeszcze więcej, ponieważ według Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej obecnie sanepid wykonuje nawet 1300 kontroli dziennie w całym kraju. Jednak w większości przypadków są one rozstrzygane na korzyść obywateli i przedsiębiorców. Sądy uchylają kary i zwracają uwagę m.in. na brak właściwej podstawy prawnej oraz niezgodność rządowych zakazów i nakazów z Konstytucją. Przedsiębiorców, którzy zastanawiają się nad wznowieniem działalności mimo groźby kary z sanepidu, może to zachęcić do masowego łamania lockdownu.

Handel

Amnesty International: Bogate kraje kupiły już ponad 80 proc. dostaw szczepionek. Biedne zaszczepią w tym roku tylko 1 na 10 osób

Ponad 80 proc. dostaw szczepionek Pfizera-BioNTechu i Moderny planowanych na 2021 rok zostało już sprzedanych do bogatych krajów. Te zakontraktowały już wystarczającą liczbę dawek, aby do końca roku zaszczepić całą swoją populację prawie trzykrotnie. Tymczasem biedniejsze nie będą w stanie zaszczepić nawet lekarzy czy osób z grup ryzyka. Blisko 70 krajów o niższych i średnich dochodach w tym roku zaszczepi tylko 1 na 10 swoich obywateli – wynika z danych Amnesty International. Organizacja podkreśla, że – zgodnie z międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka – na bogatszych państwach spoczywa odpowiedzialność za pomoc tym, które dysponują mniejszymi zasobami, a bez solidarności nie uda się zakończyć globalnej pandemii COVID-19. Według WHO będzie to możliwe dopiero po wyszczepieniu około 70 proc. całej światowej populacji. 

Problemy społeczne

Ojcowie poświęcają dzieciom więcej czasu w pandemii. Prawie co trzeci przyznaje, że poprawiło to relacje rodzinne

Ponad 60 proc. ojców w czasie pandemii spędza więcej czasu ze swoimi dziećmi. To przekłada się na poprawę wzajemnych relacji. – Jest to bardzo pozytywny skutek uboczny pandemii koronawirusa. Dzięki temu rośnie rola ojców w wychowywaniu dzieci – mówi dr Dariusz Cupiał z Tato.net. Raport o ojcostwie „Stato’20” pokazał również, że ojcowie, którzy nie mieszkają z dziećmi, odczuwają pogorszenie sytuacji – w czasie pandemii nie mają z nimi kontaktu lub jest on bardzo utrudniony. W Polsce wciąż mało popularne są inicjatywy wspierające mężczyzn w ojcostwie, a dodatkowo nie sprzyjają im regulacje prawne i praktyka sądów. Dlatego eksperci postulują szereg zmian.