Newsy

Polacy coraz więcej pożyczają. Będą rosły konsumpcja i inwestycje firm

2014-07-29  |  06:40

Ekonomiści Banku Millennium spodziewają się dobrego II półrocza w polskiej gospodarce – będą rosnąć konsumpcja i inwestycje firm. Co za tym idzie zwiększy się również sprzedaż kredytów konsumpcyjnych i pożyczek gotówkowych. Wzrostowi wartości udzielanych kredytów sprzyjają też niskie stopy procentowe.

Wartość udzielonych kredytów detalicznych (niehipotecznych) wzrosła w pierwszym półroczu o prawie 22 proc. w ujęciu rocznym, a kredytów dla przedsiębiorstw o ponad 13 proc. Według ekonomistów Banku Millennium wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych będzie w dalszym ciągu rosnąć, ponieważ widoczne jest ożywienie w konsumpcji prywatnej, a stopy procentowe pozostają na rekordowo niskim poziomie. Bank liczy również na kontynuację szybkiego wzrostu w segmencie pożyczek gotówkowych. W II kwartale 2014 r. ich sprzedaż osiągnęła rekordowy poziom 516 mln zł.

Naszym celem jest ok. 200 mln zł miesięcznie, w zrównoważony sposób, przy mocnych kryteriach ryzyka. Wierzymy, że do końca tego roku osiągniemy normalny, kwartalny poziom sprzedaży w wysokości 600 mln zł  w segmencie o pożyczki gotówkowe – przewiduje Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium.

Należący do portugalskiego Millennium BCP bank spodziewa się kontynuacji pozytywnych trendów także w segmencie kredytów dla firm. Większa aktywność inwestycyjna firm ma wynikać z dobrych wyników finansowych oraz rosnącego wykorzystania mocy wytwórczych – napisano w raporcie kwartalnym. Zdaniem Joao Brasa Jorge’a powodem do optymizmu jest nie tylko dynamika PKB w ostatnim półroczu, lecz także struktura tego wzrostu.

– Wraz ze wzrostem konsumpcji i inwestycji mamy wzrost aktywności w realnej gospodarce, a w finansowaniu tego wzrostu mogą pomóc banki, m.in. w finansowaniu poprzez leasing, kredyty na inwestycje dla firm, faktoring, a także dostarczanie firmom narzędzi, dzięki którym mogą one osiągać dobre wyniki – twierdzi prezes Banku Millennium.

Choć niskie stopy procentowe sprzyjają wzrostowi wartości udzielanych kredytów, to – przynajmniej w krótkim okresie – zmniejszają marżę odsetkową. Tymczasem rynki kontraktów terminowych na stopę procentową (FRA) czy też rynek instrumentów dłużnych już teraz pokazują, że stopy procentowe będą jeszcze niższe. Z tego powodu część inwestorów może ostrożnie podchodzić do prognoz wyników sektora bankowego na najbliższe kwartały.

Dziś na rynku w rentowność obligacji jest wliczone cięcie stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Choć makroekonomiści prognozują stabilne stopy procentowe, a od 2015 r. ich wzrosty, rynek przewiduje cięcie stóp procentowych w Polsce o 50 punktów bazowych mówi Joao Bras Jorge.

Bank zanotował w II kwartale 2014 r. 163,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. To o 26 proc. więcej niż rok wcześniej. Obok rosnącej sprzedaży kredytów i pożyczek konsumenckich przyczyniły się do tego również większe przychody z tytułu prowizji i opłat.

Wyniki w drugim kwartale br. były uwarunkowane głównie trzema czynnikami. Pierwszym były bardzo dobre wyniki pod względem kont oszczędnościowych i depozytów terminowych osób prywatnych. Drugim obszarem był wzrost kredytów konsumenckich, w tym kwartale odnotowaliśmy rekord pod względem ich sprzedaży. Trzecim czynnikiem były bardzo wysokie prowizje, głównie w produktach inwestycyjnych mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes prezes zarządu Banku Millennium.

Według prezesa wyniki w następnym półroczu będą na zbliżonym poziomie.

Wynik w obszarze rachunku zysków i strat, który osiągnęliśmy w tym kwartale, a więc 164 mln zł, był również naszym regularnym celem na ten rok wskazuje.

W raporcie bank zwraca uwagę na to, że dzięki wzrostowi przychodów operacyjnych o 12,5 proc., stabilnym kosztom (+0,2 proc.) i wyższym rezerwom (+22,3 proc.) udało się osiągnąć najlepszy wynik w historii grupy, po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych.

W tym kwartale nasz wskaźnik rentowności z kapitału własnego wyniósł 11,9 proc., więc prawie 12 proc. Nasz wskaźnik koszt do dochodów był tuż poniżej 50 proc. Więc to oznacza, że Bank Millennium pod względem najważniejszych wskaźników ma tak samo dobre wyniki, jak najlepsze banki w Polsce twierdzi prezes zarządu Millennium.

Strategia banku z października 2012 r. na lata 20132015 zakłada wzrost wskaźnika rentowności kapitału (ROE) do poziomi 14-15 proc. oraz wzrost wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do poziomu poniżej 50 proc., co udało się osiągnąć już teraz.

Czytaj także

Więcej ważnych informacji

Kalendarium

CES 2020

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Farmacja

Farmaceuci będą odgrywać ważniejszą rolę w opiece szpitalnej. Ma to przynieść placówkom oszczędności

W szpitalach pracuje 1,8 tys. farmaceutów. Dziś głównie zajmują się zamawianiem leków i ich dostarczaniem na oddziały, ale ich zadania mogą zostać rozszerzone na podstawie procedowanych przepisów ustawy o zawodzie farmaceuty. Jak podkreśla wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Michał Byliniak, włączenie farmaceutów w proces kliniczny, jak ma to miejsce w wielu krajach rozwiniętych, przełoży się na oszczędności dla szpitali i lepszą opiekę nad pacjentami. Ten proces wymaga jednak inwestycji i uświadomienia dyrektorom placówek, z jakimi korzyściami będą się one wiązać.

Komunikat

Ważne informacje dla dziennikarzy radiowych

Dziennikarze radiowi mają możliwość pobierania oryginalnego klipu dźwiękowego oraz  z lektorem w przypadku materiałów, w których ekspertami są obcokrajowcy.

Zapraszamy do kontaktu media|newseria.pl?subject=Kontakt%20dla%20medi%C3%B3w| style="background-color: rgb(255, 255, 255);"|media|newseria.pl 

Jak korzystać z materiałów Newserii?

Ważne informacje dla dziennikarzy i mediów

Wszystkie materiały publikowane w serwisach agencji informacyjnej Newseria przeznaczone są do bezpłatnej dystrybucji poprzez serwisy internetowe, stacje radiowe i telewizje, wydawców prasy oraz aplikacje pełniące funkcję agregatorów newsów. 

Szczegóły dotyczące warunków współpracy znajdują się tutaj.

Handel

Gruzja dąży do zwiększenia eksportu na polski rynek. Tamtejsze firmy chcą w ten sposób poprawić swoją sprzedaż w Europie

Uruchomienie nowych rynków eksportowych w Europie jest jednym z celów polityki gospodarczej Gruzji. Temu ma służyć m.in. większa wymiana handlowa z Polską, którą Tbilisi traktuje jak bramę na rynki europejskie. Gruzja liczy także na wsparcie polskich firm przy realizacji dużych inwestycji w kraju. Polacy doceniają także walory turystyczne tego kraju.

Firma

W ciągu najbliższych pięciu lat spodziewany jest bardzo szybki rozwój rynku inteligentnych domów. Wyzwaniami pozostają bezpieczeństwo systemu i lepsza komunikacja między urządzeniami

Rozwój nowych technologii, nacisk na oszczędność czasu i kosztów oraz popularyzacja dostępu do usług na żądanie napędzają rynek smart home. Rozwiązania pozwalające zdalnie sterować oświetleniem czy klimatyzacją cieszą się coraz większą popularnością, więc rynek na świecie rośnie. Urządzenia te są coraz wygodniejsze w obsłudze, a dzięki sztucznej inteligencji także coraz lepiej dopasowane do nawyków i preferencji użytkownika. – Przyszłość w sektorze inteligentnych domów zapowiada się obiecująco – podkreślają przedstawiciele firmy Yale, jednej z najstarszych międzynarodowych marek na świecie i najbardziej znana nazwa w branży zamków domowych.

Finanse

Pracownicze plany kapitałowe to szansa dla polskiej giełdy. Dzięki nim mogą na niej zadebiutować nowe spółki

Programy emerytalne, które zakładają inwestowanie środków przyszłych emerytów, mogą być szansą na rozwój rynku giełdowego. Większa liczba długoterminowych inwestorów powinna skłonić kolejne podmioty do debiutu na warszawskim parkiecie. – Projekty infrastrukturalne, ekologiczne czy technologiczne wymagają długoterminowego kapitału, a PPK są idealnym narzędziem, żeby go zbudować – ocenia Marcin Obroniecki z Ministerstwa Finansów.