Newsy

Prezydent honorowym patronem Roku Spółdzielczości w Polsce

2012-01-12  |  00:30
Wszystkie newsy
Mówi:Olgierd Dziekoński
Funkcja:Sekretarz Stanu
Firma:Kancelaria Prezydenta RP

Rok 2012 Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Celem obchodów jest promowanie spółdzielni jako alternatywnych form przedsiębiorczości. To również dobra okazja, by podkreślić ich znaczenie dla gospodarek narodowych.

Obchody Międzynarodowego Roku Spółdzielczości objął honorowym patronatem Bronisław Komorowski. Prezydent podkreśla potrzebę podnoszenia świadomości Polaków na temat spółdzielczej formy gospodarowania.

- Będzie to rok dyskusji o tym, jak modyfikować ustawodawstwo, żeby ono było przychylne. Ale z drugiej strony chcemy również prowadzić pozytywną reklamę funkcjonowania spółdzielczości jako pewnej alternatywy działalności gospodarczej - mówi minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński.

Przedsiębiorstwa spółdzielcze są związkiem osób, a nie kapitału. Ostatnie lata pokazały, że ta forma działalności gospodarczej jest wyjątkowo odporna na kryzys.

Na całym świecie działa ok. 1 mld spółdzielców. W Polsce jest ich ok. 8 milionów, głównie są to spółdzielnie rolnicze i bankowe. Łącznie wypracowują one 1 proc. polskiego PKB. Jak podkreśla Olgierd Dziekoński, w tej dziedzinie mamy jeszcze dużo do nadrobienia. Średnia europejska wynosi bowiem 6 proc.

Jednakże obok wymiaru gospodarczego spółdzielczość ma również wymiar społeczny.

W spółdzielniach, które zatrudniają niewiele ponad 2,5 proc. wszystkich zatrudnionych w Polsce, jest o wiele większy odsetek osób niepełnosprawnych – stanowią ponad 13 proc. zatrudnionych. W normalnych firmach – to ok. 4 proc. - przypomina Olgierd Dziekoński.

Hasło Międzynarodowego Roku Spółdzielczości brzmi: "Spółdzielnie budują lepszy świat". ONZ podkreśla szczególną rolę spółdzielni w tworzeniu nowych miejsc pracy, redukcji biedy i walce z wykluczeniem społecznym. Dlatego zachęca poszczególne kraje do wdrażania regulacji przyjaznych tej formie przedsiębiorczości.

Informacja dla dziennikarzy:

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie treści tekstowych, audio i wideo, w szczególności wprowadzania do obrotu, publikacje i dystrybucję materiału w całości lub w jego częściach. Wszystkie zawarte w materiałach wypowiedzi zostały autoryzowane. Wszystkie materiały dostępne do pobrania z www.newseria.pl są bezpłatne.

Czytaj także

Więcej ważnych informacji

Komunikat

Ważne informacje dla dziennikarzy radiowych

Dziennikarze radiowi mają możliwość pobierania oryginalnego klipu dźwiękowego oraz  z lektorem w przypadku materiałów, w których ekspertami są obcokrajowcy.

Zapraszamy do kontaktu media|newseria.pl?subject=Kontakt%20dla%20medi%C3%B3w| style="background-color: rgb(255, 255, 255);"|media|newseria.pl 

Jak korzystać z materiałów Newserii?

Ważne informacje dla dziennikarzy i mediów

Wszystkie materiały publikowane w serwisach agencji informacyjnej Newseria przeznaczone są do bezpłatnej dystrybucji poprzez serwisy internetowe, stacje radiowe i telewizje, wydawców prasy oraz aplikacje pełniące funkcję agregatorów newsów. 

Szczegóły dotyczące warunków współpracy znajdują się tutaj.

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Ochrona środowiska

System gospodarki odpadami w gminach wymaga poprawy. Potrzeba więcej pieniędzy i nowoczesnych instalacji

Koszty gospodarowania odpadami w gminach rosną, stanowiąc coraz większe obciążenie dla ich budżetów. Samorządy mają też problem z zagospodarowaniem dużych ilości odpadów komunalnych, których nie da się poddać recyklingowi i nie można składować. W Rzeszowie takie odpady trafiają do należącej do PGE Energia Ciepła instalacji, która w procesie termicznego przetwarzania odzyskuje z nich energię i ciepło. Korzystają z nich mieszkańcy i jednostki samorządu. Eksperci podkreślają, że w całym systemie gospodarki odpadami w Polsce potrzebnych jest więcej takich instalacji, żeby rozwiązać problem zalewu śmieci, z którym borykają się gminy.

Prawo

Blisko połowa pracowników padła ofiarą mobbingu. Tylko co czwarta firma stara się temu przeciwdziałać

Ponad 60 proc. Polaków doświadczyło nieodpowiedniego traktowania przez przełożonego, a blisko połowa padła ofiarą przemocy słownej. 46 proc. deklaruje, że było mobbingowanych w miejscy pracy – wynika z raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce”. Zagrożenia psychospołeczne, w tym również mobbing, mają negatywny wpływ na pracowników i ich efektywność. Wiąże się z nimi co trzecia nieobecność w pracy. Mają one także przełożenie na całą firmę, a jedynie 26 proc. pracowników podkreśla, że ich organizacja podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania mobbingowi.

CES Las Vegas 2020

Farmacja

W Europie dostępny jest nowy lek wydłużający życie pacjentów z rzadką i ciężką chorobą płuc. W Polsce nadal czeka na refundację

Tętnicze nadciśnienie płucne to rzadka choroba, która atakuje głównie ludzi młodych. Rocznie rozpoznaje się ją u około 120 osób, w Polsce cierpi na nią szacunkowo ok. tysiąca pacjentów. Nieleczone TNP prowadzi do szybkiej śmierci w ciągu 2–3 lat, dlatego bardzo ważne jest szybkie rozpoznanie i właściwa terapia. Stosowanie refundowanych leków, które są podawane dożylnie lub pozajelitowo, nie jest dla pacjentów komfortowe. W Europie został już jednak zarejestrowany nowy lek podawany doustnie, w tabletkach, który pozwala wydłużyć życie chorych i umożliwia im powrót do normalnej aktywności zawodowej. W Polsce wciąż jednak czeka na refundację.

Transport

Liczba chętnych do zdawania na prawo jazdy najniższa od lat. Ludzie coraz chętniej przesiadają się do komunikacji zbiorowej

Spada liczba chętnych do zdawania egzaminów na prawo jazdy. Jeśli utrzyma się dotychczasowa dynamika, ten rok zamknie się liczbą około 360–370 tys. wydanych uprawnień do kierowania pojazdami, podczas gdy w ubiegłym roku było ich prawie 418 tys. Będzie to pierwszy tak duży spadek od lat. Trend jest w dużej mierze efektem urbanizacji, wzrostu popularności komunikacji zbiorowej i nowoczesnych form komunikacji, opartych na sharing economy, takich jak współdzielone samochody, rowery czy hulajnogi na minuty.​ Spadek liczby kursantów to jednak problem dla WORD-ów i szkół jazdy, bo oznacza mniejsze wpływy i konieczność ograniczania kosztów działalności.