Newsy

W Polsce pogłębia się kryzys wodny. 1 mln zł trafi na najlepsze pomysły mogące mu przeciwdziałać [DEPESZA]

2023-04-27  |  06:20
Wszystkie newsy

Polska jest jednym z krajów UE o najmniejszych zasobach wody pitnej, które dodatkowo sukcesywnie się kurczą za przyczyną  postępujących zmian klimatu i działalności człowieka. – Chcemy zaangażować  nowe technologie do rozwiązania tego problemu – mówi Joanna Erdman, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego, który w nowej, trzeciej edycji swojego Programu Grantowego przeznaczy 1 mln zł na najlepsze rozwiązania związane z ochroną zasobów wodnych i ich efektywnym wykorzystaniem. Start-upy i naukowcy, którzy chcą wziąć w nim udział, mogą zgłaszać się do 10 maja br.

– Kryzys wodny to w Polsce realne zagrożenie, z którego nie wszyscy zdajemy sobie sprawę – mówi Joanna Erdman. – Z roku na rok zasoby wody pitnej w Polsce się kurczą. Aktualnie w skali rocznej ich dostępność  jest na poziomie Egiptu. Chcemy budować świadomość związaną z tym tematem i rozmawiać o tym, w jaki sposób oszczędnie gospodarować wodą. W tej chwili ok. 70 proc. zasobów wodnych wykorzystywanych jest przez przemysł i aż 1/3 z tej ogromnej sumy co roku jest marnowana.

Według danych przytaczanych przez WWF Polska jest jednym z krajów UE o najmniejszych zasobach wody pitnej. W Europie średnia ilość wody przypadająca na jednego mieszkańca wynosi ok. 5 tys. m³ rocznie. W Polsce jest ona prawie trzykrotnie niższa i wynosi 1,8 tys. m³ wody, ale w w okresach suszy jej ilość spada nawet do 1,1 tys. m³, czyli dużo poniżej progu tzw. stresu wodnego. Co istotne, w ostatnich latach poziom wód gruntowych w Polsce obniżył się o ok. 2 m, a zasoby nie odnawiają się w takim tempie jak dawniej, do czego przyczyniają się postępujące zmiany klimatu, ale i działalność człowieka. Według danych GUS największy udział w zużyciu wody w Polsce ma przemysł (ok. 72 proc.), który wyprzedza sektor komunalny (18 proc.) oraz rolnictwo i leśnictwo (10 proc.).

– Woda będzie wiodącym tematem nowej, trzeciej edycji Programu Grantowego ING. Zasoby wodne, dostęp do czystej wody, gospodarowanie nią w sposób oszczędny – to  zagadnienia, wokół których zbudujemy wiosenną edycję programu, skoncentrowaną na tym, jak zaangażować nową technologię do wsparcia tych celów – mówi wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Program Grantowy ING jest skierowany do start-upów i młodych naukowców. W każdej edycji bank przeznacza 1 mln zł na najlepsze rozwiązania wspierające Cele Zrównoważonego Rozwoju. Tym razem wyzwanie związane jest z ochroną zasobów wodnych i ich efektywnym wykorzystaniem. Temat trzeciej edycji Programu Grantowego ING brzmi: „Jak możemy dbać o zasoby czystej wody?”.

– Od dawna przyświecała nam idea, żeby wspomóc start-upy oraz naukowców i naukowczynie w tym, aby mogli zaprezentować swoje pomysły wspierające transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju – mówi Joanna Erdman.

Najlepsze rozwiązania zgłoszone do konkursu otrzymają granty na dalszy rozwój. Nagroda za pierwsze miejsce wynosi 400 tys. zł, za drugie  300 tys. zł, a za trzecie miejsce  150 tys. zł. Przewidziana jest też możliwość przyznania nagród dodatkowych o łącznej wartości 150 tys. zł.  w tym nagrody publiczności wielkiego finału.

Co istotne, poza nagrodami finansowymi laureaci konkursu mogą liczyć też na wsparcie merytoryczne, promocję, możliwość nawiązania kontaktu z firmami z portfela ING Banku Śląskiego. Dla najlepszych przewidziany jest także indywidualny mentoring.

– Chcemy zaoferować pomoc nie tylko poprzez nagrody finansowe, ale też zapewnienie  rozwoju biznesowego, mentoringu, coachingu. Dlatego obejmujemy swoim wsparciem  wyróżnione przez kapitułę pomysły i prowadzimy współpracę z ich twórcami – mówi wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Start-upy i naukowcy, którzy chcą wziąć udział w trzeciej edycji Programu Grantowego ING, mogą zgłaszać rozwiązania do 10 maja br., poprzez formularz dostępny na stronie internetowej ing.pl/programgrantowy. Tam znajduje się też regulamin konkursu i szczegółowe informacje.

Wyboru najlepszych rozwiązań dokona kapituła złożona z przedstawicieli ING Banku Śląskiego, świata biznesu, nauki oraz organizacji pozarządowych. Ogłoszenie finalistów nastąpi 25 maja br., a zwycięzcy zostaną wyłonieni 29 czerwca br. podczas gali finałowej.

– Zdecydowaliśmy się na uruchomienie Programu Grantowego, ponieważ rozumiemy kluczową rolę banków w transformacji w kierunku zrównoważonych celów gospodarczych. Jest to zgodne z naszą deklaracją ekologiczną i strategią zrównoważonego rozwoju. Chcemy w ten sposób pomóc najzdolniejszym, którym trudno jest  rozwinąć skrzydła, i spowodować, aby  mogli swoje przełomowe pomysły wcielić w życie i lepiej adresować wyzwania współczesnego świata – mówi Joanna Erdman.

Poprzednie dwie edycje Programu Grantowego ING spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. W pierwszej, która wystartowała wiosną 2022 roku, zgłosiło się aż 197 start-upów i młodych naukowców. Zaprezentowali rozwiązania z obszaru czystej i dostępnej energii, które wpływały na poprawę efektywności energetycznej, zwiększały wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czy pomagały w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

Druga edycja programu, zainaugurowana jesienią 2022 roku, poświęcona była z kolei zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Nadesłano w niej 155 zgłoszeń. Bank poszukiwał wśród nich takich rozwiązań, które zapewnią zrównoważone łańcuchy dostaw, obniżą poziom generowania odpadów czy pomogą zmniejszyć ilość marnowanej żywności.

– Wiele z tych projektów jest już w fazie realizacji, dla wielu z nich trwają prace przygotowawcze. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mamy realny wpływ na pomoc w transformacji środowiskowej i realizacji ważnych w tym kontekście inicjatyw – mówi wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Czytaj także

Transmisje online

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Edukacja

Ukraińcy coraz bardziej aktywni na polskim rynku pracy. Wyzwaniem pozostaje znajomość polskiego i znalezienie pracy zgodnej z kwalifikacjami

78 proc. Ukraińców przebywających w Polsce pracuje. Odsetek ten jest bardzo wysoki zarówno wśród migrantów przedwojennych, jak i uchodźców, którzy przyjechali do nas po 24 lutego 2022 roku. Polski rynek pracy dobrze sobie poradził z przyjęciem dużej fali nowych pracowników, mało tego, potrzebuje ich jeszcze więcej, szczególnie w okresie prac sezonowych. Ukraińcy wskazują jednak na kilka trudności – wśród nich są wysokie oczekiwania pracodawców, słaba znajomość języka polskiego i praca poniżej zdobytych w ojczyźnie kwalifikacji.

Finanse

Sztuczna inteligencja i cleantech w centrum zainteresowania funduszy VC. Polskie start-upy nieźle sobie radzą w obu tych branżach

– Sztuczna inteligencja i cleantech to w tej chwili dwie kluczowe branże, które są w centrum zainteresowania funduszy venture capital i do nich będą płynąć w nadchodzącym czasie największe środki – ocenia prezes zarządu Orlen VC Marek Garniewski. Statystyki pokazują, że rodzime start-upy dobrze sobie radzą w obu tych branżach. Polska jest już w tej chwili uważana za „zielony” hub technologiczny Europy Środkowo-Wschodniej. Na polskim rynku działa około setki spółek, których działalność jest bezpośrednio związana z SI i które mogą skorzystać na fali popularności tej technologii.

Współpraca

Obsługa konferencji prasowych

Zapraszamy do współpracy przy organizacji konferencji prasowych. Nasz doświadczony i kompetentny zespół sprosta każdej realizacji. Dysponujemy nowoczesnym, multimedialnym centrum konferencyjnym i biznesowym w samym sercu Warszawy. Zapraszamy do kontaktu w sprawie oferty.

Handel

Wysoka inflacja zachwiała priorytetami konsumentów przy wyborze produktów. „Zielona” zmiana zachodzi jednak także w handlu

Kryteria ESG stają się częścią strategii świata biznesu, w tym także firm z branży handlu detalicznego. Choć w dobie szybko rosnącej inflacji konsumenci uważniej przyglądają się cenom, to kwestie jakości, ekologii i etyki firm będących właścicielami sklepów pozostają dla nich istotne. Pandemia, która spowodowała przerwanie łańcuchów dostaw, przekierowała uwagę logistyków na lokalne źródła zaopatrzenia, a to trend współgrający z ekologią ze względu na ograniczenie śladu węglowego.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.