Newsy

W Polsce pogłębia się kryzys wodny. 1 mln zł trafi na najlepsze pomysły mogące mu przeciwdziałać [DEPESZA]

2023-04-27  |  06:20
Wszystkie newsy

Polska jest jednym z krajów UE o najmniejszych zasobach wody pitnej, które dodatkowo sukcesywnie się kurczą za przyczyną  postępujących zmian klimatu i działalności człowieka. – Chcemy zaangażować  nowe technologie do rozwiązania tego problemu – mówi Joanna Erdman, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego, który w nowej, trzeciej edycji swojego Programu Grantowego przeznaczy 1 mln zł na najlepsze rozwiązania związane z ochroną zasobów wodnych i ich efektywnym wykorzystaniem. Start-upy i naukowcy, którzy chcą wziąć w nim udział, mogą zgłaszać się do 10 maja br.

– Kryzys wodny to w Polsce realne zagrożenie, z którego nie wszyscy zdajemy sobie sprawę – mówi Joanna Erdman. – Z roku na rok zasoby wody pitnej w Polsce się kurczą. Aktualnie w skali rocznej ich dostępność  jest na poziomie Egiptu. Chcemy budować świadomość związaną z tym tematem i rozmawiać o tym, w jaki sposób oszczędnie gospodarować wodą. W tej chwili ok. 70 proc. zasobów wodnych wykorzystywanych jest przez przemysł i aż 1/3 z tej ogromnej sumy co roku jest marnowana.

Według danych przytaczanych przez WWF Polska jest jednym z krajów UE o najmniejszych zasobach wody pitnej. W Europie średnia ilość wody przypadająca na jednego mieszkańca wynosi ok. 5 tys. m³ rocznie. W Polsce jest ona prawie trzykrotnie niższa i wynosi 1,8 tys. m³ wody, ale w w okresach suszy jej ilość spada nawet do 1,1 tys. m³, czyli dużo poniżej progu tzw. stresu wodnego. Co istotne, w ostatnich latach poziom wód gruntowych w Polsce obniżył się o ok. 2 m, a zasoby nie odnawiają się w takim tempie jak dawniej, do czego przyczyniają się postępujące zmiany klimatu, ale i działalność człowieka. Według danych GUS największy udział w zużyciu wody w Polsce ma przemysł (ok. 72 proc.), który wyprzedza sektor komunalny (18 proc.) oraz rolnictwo i leśnictwo (10 proc.).

– Woda będzie wiodącym tematem nowej, trzeciej edycji Programu Grantowego ING. Zasoby wodne, dostęp do czystej wody, gospodarowanie nią w sposób oszczędny – to  zagadnienia, wokół których zbudujemy wiosenną edycję programu, skoncentrowaną na tym, jak zaangażować nową technologię do wsparcia tych celów – mówi wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Program Grantowy ING jest skierowany do start-upów i młodych naukowców. W każdej edycji bank przeznacza 1 mln zł na najlepsze rozwiązania wspierające Cele Zrównoważonego Rozwoju. Tym razem wyzwanie związane jest z ochroną zasobów wodnych i ich efektywnym wykorzystaniem. Temat trzeciej edycji Programu Grantowego ING brzmi: „Jak możemy dbać o zasoby czystej wody?”.

– Od dawna przyświecała nam idea, żeby wspomóc start-upy oraz naukowców i naukowczynie w tym, aby mogli zaprezentować swoje pomysły wspierające transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju – mówi Joanna Erdman.

Najlepsze rozwiązania zgłoszone do konkursu otrzymają granty na dalszy rozwój. Nagroda za pierwsze miejsce wynosi 400 tys. zł, za drugie  300 tys. zł, a za trzecie miejsce  150 tys. zł. Przewidziana jest też możliwość przyznania nagród dodatkowych o łącznej wartości 150 tys. zł.  w tym nagrody publiczności wielkiego finału.

Co istotne, poza nagrodami finansowymi laureaci konkursu mogą liczyć też na wsparcie merytoryczne, promocję, możliwość nawiązania kontaktu z firmami z portfela ING Banku Śląskiego. Dla najlepszych przewidziany jest także indywidualny mentoring.

– Chcemy zaoferować pomoc nie tylko poprzez nagrody finansowe, ale też zapewnienie  rozwoju biznesowego, mentoringu, coachingu. Dlatego obejmujemy swoim wsparciem  wyróżnione przez kapitułę pomysły i prowadzimy współpracę z ich twórcami – mówi wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Start-upy i naukowcy, którzy chcą wziąć udział w trzeciej edycji Programu Grantowego ING, mogą zgłaszać rozwiązania do 10 maja br., poprzez formularz dostępny na stronie internetowej ing.pl/programgrantowy. Tam znajduje się też regulamin konkursu i szczegółowe informacje.

Wyboru najlepszych rozwiązań dokona kapituła złożona z przedstawicieli ING Banku Śląskiego, świata biznesu, nauki oraz organizacji pozarządowych. Ogłoszenie finalistów nastąpi 25 maja br., a zwycięzcy zostaną wyłonieni 29 czerwca br. podczas gali finałowej.

– Zdecydowaliśmy się na uruchomienie Programu Grantowego, ponieważ rozumiemy kluczową rolę banków w transformacji w kierunku zrównoważonych celów gospodarczych. Jest to zgodne z naszą deklaracją ekologiczną i strategią zrównoważonego rozwoju. Chcemy w ten sposób pomóc najzdolniejszym, którym trudno jest  rozwinąć skrzydła, i spowodować, aby  mogli swoje przełomowe pomysły wcielić w życie i lepiej adresować wyzwania współczesnego świata – mówi Joanna Erdman.

Poprzednie dwie edycje Programu Grantowego ING spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. W pierwszej, która wystartowała wiosną 2022 roku, zgłosiło się aż 197 start-upów i młodych naukowców. Zaprezentowali rozwiązania z obszaru czystej i dostępnej energii, które wpływały na poprawę efektywności energetycznej, zwiększały wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czy pomagały w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

Druga edycja programu, zainaugurowana jesienią 2022 roku, poświęcona była z kolei zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Nadesłano w niej 155 zgłoszeń. Bank poszukiwał wśród nich takich rozwiązań, które zapewnią zrównoważone łańcuchy dostaw, obniżą poziom generowania odpadów czy pomogą zmniejszyć ilość marnowanej żywności.

– Wiele z tych projektów jest już w fazie realizacji, dla wielu z nich trwają prace przygotowawcze. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mamy realny wpływ na pomoc w transformacji środowiskowej i realizacji ważnych w tym kontekście inicjatyw – mówi wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Czytaj także

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Zdrowie

Coraz gorsza kondycja psychiczna polskich nastolatków. Szkoły potrzebują narzędzi, żeby reagować na depresję i kryzysowe sytuacje

Stan psychiczny dzieci i młodzieży w Polsce się pogarsza. – W polskich szkołach brakuje psychologów, często też wrażliwości i wsparcia. A jeśli dziecko nie będzie mieć go w domu, to tym bardziej powinno mieć je w szkole – mówi Barbara Nowacka, ministra edukacji. – Statystyki pokazują, że w Polsce na depresję cierpi 2 proc. dzieci w wieku 6–12 lat i aż 20 proc. w grupie młodzieńczej – mówi Katarzyna Dubno, członkini zarządu Fundacji Adamed. Na te niepokojące dane w ostatnich latach wpłynęły m.in. izolacja spowodowana pandemią, sytuacja geopolityczna zaburzająca poczucie bezpieczeństwa. To dodatkowo nakłada się na sytuacje kryzysowe w domu czy szkole. Fundacja Adamed nawiązała współpracę z ekspertami serwisu Życie warte jest rozmowy, a efektem tego partnerstwa program Wspierająca Szkoła, którego celem jest profilaktyka zachowań samobójczych.

Zagranica

Dwa lata po wybuchu wojny zainteresowanie Polaków pomocą dla Ukraińców jest dużo mniejsze. Potrzeby się zmieniły, ale wciąż są poważne

Po dwóch latach wojny w Ukrainie zainteresowanie Polaków pomaganiem jest dużo mniejsze niż na początku konfliktu. Jednak ta pomoc wciąż jest bardzo potrzebna, ponieważ z każdym dniem rośnie liczba poszkodowanych i strat wywołanych wojną, a w Polsce nadal pozostaje około miliona ukraińskich uchodźców. – Istotnym wyzwaniem są w tej chwili zagadnienia związane z ich integracją. Koncentrujemy się też na pomocy tym uchodźcom z Ukrainy, którzy są osobami naprawdę potrzebującymi, czyli na matkach samotnie wychowujących kilkoro dzieci, osobach starszych czy z niepełnosprawnościami – mówi Michał Mikołajczyk, członek zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Firma

Polski rynek IT cierpi na niedobór specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Podnoszenie kompetencji cyfrowych kobiet mogłoby częściowo zaradzić tym brakom

Branża IT, która cierpi na niedobór pracowników, wciąż ma słabą reprezentację kobiet. 40 proc. respondentek podkreśla, że ich firmy w ogóle nie zatrudniają kobiet w działach IT, a tylko 15,5 proc. wskazuje, że kobiety zajmują w nich stanowiska kierownicze lub zarządzające – wynika z badania „Wyzwania kobiet w zakresie cyfryzacji i bezpieczeństwa cyfrowego”. Czynnikiem, który mógłby zwiększyć udział kobiet na tym rynku jest podnoszenie ich kompetencji cyfrowych i szkolenia umożliwiające przebranżowienie. Bez tego trudno będzie spełnić cel z rządowego programu, by do końca dekady co trzeci pracownik na rynku ICT był kobietą. Szczególnie ważnym obszarem takich działań powinno być cyberbezpieczeństwo.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.