Newsy

Zmiany na rynku kredytów hipotecznych. Kredytobiorcy mogą liczyć na stałą wysokość rat przez wiele lat

2016-06-06  |  06:50

Zmiana sposobu refinansowania kredytów hipotecznych może zrewolucjonizować rynek. Dzięki emisji listów zastawnych banki zyskają długoterminowe środki oprocentowane według stałej stawki, które będą przeznaczać na kredyty hipoteczne. Co spowoduje, że będą mogły oferować kredyty także o stałym oprocentowaniu. To oznacza, że klienci będą mieli gwarancję stałych rat przez wiele lat. Ponadto, depozyty krótkoterminowe, z których dziś banki finansują kredyty hipoteczne, zostaną przeznaczone na finansowanie przedsiębiorstw, co powinno pobudzić wzrost gospodarczy.

Emisja listów zastawnych ma zapewnić długoterminowe refinansowanie kredytów hipotecznych. To oznacza, że długoterminowe środki będą pozyskiwane po stałej stopie procentowej, w efekcie banki będą mogły zaoferować kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu – wyjaśnia w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Rafał Kozłowski, prezes zarządu PKO Banku Hipotecznego. – W rezultacie klient będzie w stanie przewidzieć, jaka jest wysokość raty kredytowej w horyzoncie np. pięciu kolejnych lat.

Emisja listów zastawnych jest także korzystna dla całej gospodarki. Bank może uwolnić środki pochodzące z depozytów i przeznaczyć je na udzielanie pożyczek dla przedsiębiorstw. W  ten sposób firmy zyskują dodatkowy impuls do rozwoju.

Zdaniem Rafała Kozłowskiego emisja listów zastawnych korzystna jest  także dla systemu finansowego oraz bankowego, które dzięki temu stają się bardziej stabilne. Środki pozyskiwane są bowiem w perspektywie długoterminowej, na 5–7 lat.

Inwestor nie może wycofać się z takiego instrumentu przed terminem, chyba że sprzeda go na giełdzie, gdzie emitowane przez nas listy zastawne już są notowane – precyzuje prezes PKO Banku Hipotecznego. – Ale wówczas pojawia się inny podmiot, który w ten papier inwestuje. Po stronie banku mamy więc stałe źródło finansowania na lata, co wzmacnia stabilność danego banku i całego sektora.

Pierwsza emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego wzbudziła bardzo duże zainteresowanie inwestorów. Wartość oferty wyniosła 500 mln zł. Podczas budowania księgi popytu deklaracje nabycia papierów na łączną kwotę ponad 1,2 mld zł złożyło 37 inwestorów.

Inwestorzy uznają listy zastawne za instrumenty uzupełniające portfele papierów skarbowych – tłumaczy Rafał Kozłowski. – Zapewniają one nieco wyższe odsetki niż obligacje, czyli są bardziej dochodowe, a jednocześnie mają porównywalny poziom ryzyka.

List zastawny jest swego rodzaju zabezpieczoną obligacją, która ma dodatkowy element bezpieczeństwa w postaci możliwości sięgnięcia po raty spłaty kredytów mieszkaniowych. Z takiego bezpiecznika inwestor może skorzystać, gdyby emitent z różnych powodów przestał obsługiwać list zastawny. Inwestor może wtedy nabyć prawo do raty spłacanej przez klientów detalicznych z tytułu zaciągnięcia pożyczki hipotecznej.

Zabezpieczenie działa w ten sposób, że klient detaliczny spłaca kredyt do banku, a uzyskane w ten sposób środki wędrują do inwestora – wyjaśnia Rafał Kozłowski.  

W grudniu ubiegłego roku agencja Moody’s nadała listom zastawnym PKO Banku Hipotecznego rating na poziomie Aa3, czyli najwyższy możliwy do osiągnięcia przez krajowe papiery wartościowe. Rządowe obligacje skarbowe są oceniane na A2.

PKO Bank Hipoteczny planuje kolejną emisję listów o podobnej skali w czerwcu br. Natomiast na przełomie września i października bank chciałby uplasować tego rodzaju papiery na rynku europejskim, przy czym ostateczna decyzja w tej sprawie zależy od odpowiedniego klimatu inwestycyjnego.

Gdyby okazało się, że jesteśmy w stanie te same środki pozyskać w kraju, to bardzo chętnie pozostaniemy w Polsce i nową emisję listów zastawnych zaoferujemy tylko polskim inwestorom – zapowiada Rafał Kozłowski.

Czytaj także

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Inwestycje

Prezes GPW: Powrót do wzrostów na giełdzie może świadczyć o wierze inwestorów w miarę szybkie odbicie gospodarek

Dzięki spowodowanej pandemią dużej zmienności na giełdach wzrosły obroty. Skorzystała również warszawska GPW, która zaczęła rok rekordowym kwartałem. Gorzej wyglądały notowania głównego indeksu, zwłaszcza w pierwszym kwartale roku, bo drugi był już korzystny dla wszystkich. Wciąż jednak pozostaje pytanie o przyszłość i stosunek inwestorów do ryzyka, a ten zależeć będzie od tempa, w jakim gospodarki powrócą na tory rozwoju.

Praca

Jacek Męcina: Dodatek solidarnościowy powinien być rozwiązaniem tymczasowym. Czas pomyśleć o ubezpieczeniu od bezrobocia

Świadczenie solidarnościowe po utracie pracy przysługuje pracownikom, którym po 15 marca pracodawca rozwiązał umowę o pracę w następstwie pandemii koronawirusa lub ich umowa wygasła. Przez trzy miesiące – czerwiec, lipiec, sierpień – jest wypłacane świadczenie w wysokości 1400 zł, a przysługujący zasiłek dla bezrobotnych zostanie w tym czasie zawieszony. – W obecnej sytuacji dobrym rozwiązaniem byłaby podwyżka zasiłku, ale należy rozważyć, w jaki sposób go finansować – komentuje Jacek Męcina, ekspert Konfederacji Lewiatan, i sugeruje wprowadzenie ubezpieczenia od bezrobocia.

Jak korzystać z materiałów Newserii?

Ważne informacje dla dziennikarzy i mediów

Wszystkie materiały publikowane w serwisach agencji informacyjnej Newseria przeznaczone są do bezpłatnej dystrybucji poprzez serwisy internetowe, stacje radiowe i telewizje, wydawców prasy oraz aplikacje pełniące funkcję agregatorów newsów. 

Szczegóły dotyczące warunków współpracy znajdują się tutaj.

Transport

Część pakietu mobilności zacznie obowiązywać w sierpniu. Polskie firmy transportowe czeka kosztowna rewolucja

Przewoźnicy drogowi mają raptem kilka tygodni na przygotowanie do zmian wprowadzonych pakietem mobilności, bo pierwsze przepisy – dotyczące m.in. odpoczynku kierowców – wejdą w życie już w sierpniu. Krajowa branża transportowa od początku prac nad dokumentem podnosiła, że spowoduje on wzrost kosztów i spadek konkurencyjności przewoźników m.in. z Polski, Bułgarii, Litwy i Łotwy. – Zachodnie firmy nie będą w stanie wypełnić luki po konkurentach z naszego regionu, więc z pewnością wrócimy na te rynki – ocenia Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że Polska sprzeciwia się przyjętym przepisom i rozważa ich zaskarżenie do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Firma

Wyjazdy motywacyjne powrócą do firm najwcześniej w połowie przyszłego roku. Organizatorzy liczą straty i apelują o pomoc rządu

Organizacja wyjazdów motywacyjnych dla firm to ta część rynku turystycznego, która może najdotkliwiej odczuć skutki pandemii koronawirusa. Nawet po otwarciu granic i wznowieniu połączeń lotniczych odbudowanie popytu na turystykę biznesową będzie trudne i długotrwałe – firmy ograniczają wydatki marketingowe, a przy tym obawiają się o bezpieczeństwo uczestników i własny wizerunek na wypadek ewentualnego zakażenia. Eksperci Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel szacują, że spadek obrotów firm może sięgnąć nawet 90 proc., i przedstawiają propozycje rozwiązań, które mogą pomóc branży.