Komunikaty PR

Dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i biznes razem w międzypokoleniowym

2022-05-24  |  12:30
Biuro prasowe
Kontakt
Magdalena Majorowska
Fundacja Dobrych Inicjatyw

ul. Szczęśliwicka 51
02-353 Warszawa
m.majorowska|fdi.org.pl| |m.majorowska|fdi.org.pl
690 926 193
https://www.fdi.org.pl/

Problemy materialne to jedno z wyzwań starzejącego się społeczeństwa. Drugim, równie istotnym, jest wyizolowanie społeczne osób ze starszej grupy wiekowej, które bardzo negatywnie wpływa na ich ogólną kondycję. Uwrażliwianie dzieci i młodzieży, ale także sąsiadów i lokalnych społeczności na potrzeby osób starszych z ich otoczenia może zmienić sytuację seniorów w przyszłości, dlatego potrzebne są działania edukacyjne, jak #PaczkaDlaSeniora, której 7. edycję właśnie rozpoczynamy, opierając się o pomysł naszych podopiecznych: dzieci  i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych mówi Bartłomiej Jojczyk, założyciel Fundacji Dobrych Inicjatyw.

Seniorzy wymagają wsparcia na co dzień, nie tylko “od święta” – podkreśla założyciel Fundacji Dobrych Inicjatyw. – Właśnie dlatego w okresie, kiedy zakończyły się liczne wielkanocne akcje pomocowe działamy z naszym projektem społecznym. Chcemy dotrzeć do seniorów, których potrzeby nie są regulowane kalendarzem świąt, ale zasobnością ich portfeli i poziomem wsparcia ze strony otoczenia – dodaje. – Nasz projekt odpowiada zarówno na wyzwania ze sfery ekonomicznej - stworzyliśmy jedną z najbardziej wartościowych paczek tworzonych dla seniorów przez społeczne organizacje w Polsce - jak i na wyzwania społeczne i emocjonalne seniorów. W codzienności wielu starszych osób w Polsce znacznie bardziej dotkliwa jest samotność i brak kontaktów z otoczeniem – mówi założyciel Fundacji Dobrych Inicjatyw. – Potwierdziło to badanie “Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce” przeprowadzone przez SENIOR.HUB. Instytut Polityki Senioralnej, według którego 65,65% seniorów z młodszej grupy deklaruje niekorzystanie z pomocy i radzenie sobie samodzielnie. Jednak po wyłonieniu z tej grupy osób powyżej 80 roku życia okazuje się, że wyzwania, z jakimi najczęściej się mierzą to: problemy zdrowotne (55%), utrata bliskich (46%), samotność/izolacja (17%), utrata samodzielności (13%) oraz poczucie bycia niepotrzebnym (10%). Jeśli senior_ka nie należy do grupy 46%, których dotyczy ich utrata bliskich - najczęściej to ich prosi o pomoc, ale na udzielanie pomocy seniorom mają oni coraz mniej czasu. Wyzwaniem dla seniorów jest także obawa, że prośba o pomoc spotka się z odmową. Nie chcą sprawiać kłopotu, nie chcą czuć odrzucenia - wolą wybrać izolację. Inne badanie, przeprowadzone przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej w czasie pandemii pokazuje, że brak dotychczasowych kontaktów społecznych potęgował poczucie osamotnienia, prowadził do apatii, a nawet stanów depresyjnych u osób starszych. 

– Celem naszej organizacji jest rozwiązywanie istniejących wyzwań społecznych. Traktujemy je jak projekty, które w określonym czasie chcemy zamknąć, ogłaszając sukces. Wierzymy w niego tak, jak wierzymy w dzieci z domów dziecka, #PaczkaDlaSeniora to pomysł jednego z nich! Z naszych obserwacji wynika, że odpowiada on przynajmniej na część potrzeb, z którymi mierzą się seniorzy. 

#PaczkaDlaSeniora - międzypokoleniowy projekt stworzony przez młodzież dla seniorów

Dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych są głównymi beneficjentami działań Fundacji Dobrych Inicjatyw. Jej flagowym projektem jest Akademia Dobrych Inicjatyw, w ramach której podopieczni szesnastu domów dziecka w całej Polsce zyskują dostęp do wiedzy i zdobywają nowe umiejętności dzięki zaangażowaniu przedstawicieli świata biznesu - pracowników firm, które zdecydowały się na partnerstwo z fundacją. Wszystko po to, aby ułatwić jej podopiecznym start w życiu poza bramą placówek, w których mieszkają do 18. roku życia.  

– Jednym z realizowanych w ramach Akademii działań służących wyrównywaniu szans dzieciaków była seria szkoleń z tworzenia projektów społecznych i zarządzania nimi. Podczas warsztatów grupa podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, którymi się opiekujemy w oparciu o własne obserwacje i doświadczenia spotkań ze starszymi ludźmi, stwierdziła, że duża samotność seniorów to wyzwanie, na które chciałaby znaleźć rozwiązanie. Uczestnicy warsztatów swój czas i czas innych ludzi postanowili uczynić narzędziem służącym społecznej zmianie. I tak w Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, pod Siedlcami, młodzież nie tylko postanowiła zorganizować świąteczne paczki dla potrzebujących seniorów, ale także, tuż przed Wielkanocą, odwiedziła seniorów, aby osobiście wręczyć im paczki, złożyć życzenia i nadać Świętom ludzki wymiar.

Projekt został rozszerzony na inne placówki opiekuńczo-wychowawcze będące pod opieką fundacji. Szybko zyskał zasięg ogólnopolski - #PaczkaDlaSeniora jest dziś obecna w 8 województwach i 17 miejscowościach. 

 

Każda edycja przyciąga dziesiątki wolontariuszy i partnerów biznesowych, którzy chcą partycypować w działaniach pozytywnie wpływających na lokalną społeczność. Działania edukacyjne i włączające jednocześnie wpisują się w strategię społecznej odpowiedzialności firm, dlatego biznes, chcąc rozszerzać swój wpływ na społeczeństwo, bardzo chętnie się w nie angażuje. Fundacja zarządza relacjami z darczyńcami i partnerami działań w sposób elastyczny, działając tak, aby udało się rozwijać projekt, zapewniając wsparcie coraz większej liczbie seniorów, a także - umożliwiać firmom angażowanie ich zasobów (ludzkich i finansowych). Założenia projekty #PaczkaDlaSeniora wpisuje się także konkretne w Cele Zrównoważonego Rozwoju wyznaczone przez Agendę 2030 ONZ: Cel #4: Dobra Jakość Edukacji, a także Cel #1: Koniec z Ubóstwem. 

 


Co wyróżnia Paczkę dla Seniora?

Maciek Polak z firmy Lenovo, który jako wolontariusz wziął udział już w trzech edycjach projektu mówi: – O unikalności projektu #PaczkaDlaSeniora decyduje właśnie międzypokoleniowość jako czynnik, który z działania na rzecz jednej grupy społecznej czyni wartość edukacyjną. Dzieci i młodzież angażujące się w projekt uczą się wrażliwości i otwierania się na na potrzeby starszych ludzi i na emocje drugiego człowieka. Same także mają niezaspokojoną potrzebę kontaktu, opowiedzenia swoich historii. Odwiedzając domy obcych, często samotnych, ludzi zyskują szansę na zetknięcie ze szczerymi emocjami, czasem też łzami wzruszenia starszych osób – dodaje. To akcja do której dołączył również mój syn Kamil. Wspólnie pakujemy, zawozimy paczki i pukamy do drzwi seniorów. To dla nas są bardzo ważne spotkania i wspólnie spędzony czas.

Projekt odpowiada również na założenia przyjętego w 2018 roku przez Radę Ministrów dokumentu pt.: “Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność”, w którym przewidziano działania wobec osób starszych, w tym m.in.: kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie.

Akcja #PaczkaDlaSeniora została przemyślana także pod kątem zapewnienia seniorom bezpieczeństwa. To, że paczki nie wręcza kurier, a kilkukrotnie zapowiadane, po ustaleniu z OPS-ami, dzieci z domów dziecka wraz z zarejestrowanymi w akcji wolontariuszami z firm nie tylko zmniejsza poczucie osamotnienia starszych osób, ale też niweluje ryzyko i stres związane z coraz bardziej nagminnymi oszustwami stosowanymi wobec seniorów polegającymi na nadużywaniu ich zaufania.

Sytuacja seniorów w Polsce

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego w ciągu 10 lat w Polsce przybyło 2 miliony seniorów, a tym samym już przeszło co 5 mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat” – podsumował GUS. Raport “Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce” pokazuje, że sytuacja polskich seniorów nie przedstawia się w jasnych barwach. Polska jest 76. w rankingu ponad 90 krajów odpowiednich dla osób starszych według Global AgeWatch Index 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundacja Dobrych Inicjatyw wspiera dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo – wychowawczych (domy dziecka) w zakresie rozwoju ich kompetencji, umiejętności i pasji pozaszkolnych. Przewidujemy, że dzięki pracy Fundacji, do 2030 r. każde dziecko znajdujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Polsce, będzie miało dostęp do najlepszego programu edukacyjnego, jaki istnieje w Europie.  Zbudowaliśmy społeczność ponad 1000 wolontariuszy, ponad 300 wychowanków mieszkających w 16 placówkach opiekuńczo – wychowawczych z małych miejscowości i terenów wiejskich w Polsce. Więcej na stronie: www.fdi.org.pl. Fundację można wesprzeć dokonując wpłaty na konto:  Fundacja Dobrych Inicjatyw Nr rachunku: 71 2030 0045 1110 0000 0343 05 90. 

Więcej informacji
Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Problemy społeczne BRAK ZDJĘCIA
2022-06-22 | 17:00

Zmiany w Polskim Ładzie dla samotnych rodziców

  Wchodząca w życie z dniem 1 lipca nowelizacja Polskiego Ładu zmienia sposoby rozliczania PIT przez samotnych rodziców. Początkowo zapowiadano powrót do stanu prawnego z 2021 roku, co jednak później nie
Problemy społeczne Maraton, a nie sprint - ofiarowali swój czas Ukraińcom
2022-06-14 | 13:40

Maraton, a nie sprint - ofiarowali swój czas Ukraińcom

Maraton, a nie sprint Społeczność O4 Coworking w Olivia Centre połączyła siły, by wspólnie pomóc zadomowić się sąsiadom z Ukrainy - nie tylko w coworkingu w Olivii, ale
Problemy społeczne Przedsiębiorca wobec państwa – Fundacja ProjektPL opublikowała raport z badań
2022-06-10 | 16:00

Przedsiębiorca wobec państwa – Fundacja ProjektPL opublikowała raport z badań

    Fundacja opublikowała raport „Polski przedsiębiorca: przedstawiciel elity czy członek społeczeństwa?”. Wynika z niego, że przedsiębiorcy mają spory dystans

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Problemy społeczne

U młodych pacjentek rak piersi występuje rzadko, ale jest bardziej agresywny. Dla wielu z nich taka diagnoza brzmi jak wyrok

Liczba zachorowań na raka piersi w Polsce sukcesywnie wzrasta. Co roku taką diagnozę słyszy ok. 20 tys. kobiet. Pacjentki przed 30. rokiem życia stanowią niewielki odsetek chorych, ale w ich przypadku często nowotwór jest bardziej agresywny. To m.in. dlatego dla młodych kobiet, które są aktywne zawodowo, mają rodziny i dzieci bądź planują je mieć w przyszłości, taka diagnoza często brzmi jak wyrok. – Niektóre kobiety mają poczucie, że jak rozpoczną leczenie, to skończy im się życie, że nie będą mogły już realizować najprostszych ról społecznych. To nie jest prawdą – podkreśla psychoonkolog, dr Mariola Kosowicz. Lekarze wskazują, że metody leczenia raka piersi są już dziś na tyle zaawansowane, że ten nowotwór, o ile zostanie wcześnie wykryty, może być niemal w 100 proc. uleczalny.

Handel

Coraz większa niepewność w gospodarce zbiera żniwo. Liczba upadłości firm rośnie

– Czynników ryzyka w biznesie jest dziś tak wiele, że dla przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich, sytuacja stała się nieprzewidywalna jak nigdy dotąd – mówi Tomasz Starus, prezes zarządu Allianz Trade w Polsce. Widać to w statystykach dotyczących niewypłacalności firm. W maju było ich o 17 proc. więcej niż rok temu i aż o 150 proc. więcej niż na początku pandemii. W całym roku może być ich o 12 proc. więcej w ujęciu rocznym, podobnie jak w krajach Europy Zachodniej, które są głównym partnerem gospodarczym dla polskich firm. Dlatego rodzime firmy muszą dziś działać zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania wobec kontrahentów, dokładniej analizować partnerów biznesowych oraz korzystać z narzędzi pozwalających zabezpieczyć się przed wzrostem ryzyka w biznesie.

Konsument

Członkostwo w Unii Europejskiej znacząco poprawiło polski system prawny. Zwiększyła się m.in. ochrona i bezpieczeństwo konsumentów

Wspólnota prawa w ramach UE ma przełożenie na życie zwykłych konsumentów. Od 2004 roku znacznie zwiększyła się bowiem ich ochrona wobec usługodawców i producentów. Unijne wymogi poprawiają także bezpieczeństwo żywności, samochodów i wielu innych towarów użytkowanych na co dzień przez Europejczyków i Polaków – wynika z raportu „Osiemnaście lat Polski w Unii Europejskiej” przygotowanego przez In.Europa. Jak podkreślają jego autorzy, to także unijnej legislacji zawdzięczamy większe bezpieczeństwo energetyczne w czasie kryzysu w relacjach z Rosją.

Współpraca

Obsługa konferencji prasowych

Zapraszamy do współpracy przy organizacji konferencji prasowych. Nasz doświadczony i kompetentny zespół sprosta każdej realizacji. Dysponujemy nowoczesnym, multimedialnym centrum konferencyjnym i biznesowym w samym sercu Warszawy. Zapraszamy do kontaktu w sprawie oferty.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.