Komunikaty PR

Ustawa o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora okiem przedstawicieli

2023-11-30  |  12:00
Biuro prasowe

Projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora przynosi ze sobą ważne zmiany, które wpłyną na funkcjonowanie tej branży w Polsce. Wśród nich m.in. prawo dłużnika do odmowy kontaktu z windykatorem. Regulacja ma na celu zapewnienie rzetelności działań firm windykacyjnych, ochronę obywateli przed ewentualnymi nadużyciami oraz umożliwienie efektywnego nadzoru nad tą dziedziną. Zdania jednak pozostają podzielone…

Projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora przeszedł przez różne etapy procesu legislacyjnego. Został opublikowany w październiku 2022 roku, a w marcu 2023 roku pojawiły się stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych i opiniowania. W czerwcu 2023 roku projekt trafił do Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Ostatecznie zaplanowano, że wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku, a firmy zajmujące się windykacją polubowną będą miały 12 miesięcy na przystosowanie się do nowych standardów i przepisów.

– Od 2024 roku, osoba zadłużona otrzyma prawo do odmowy kontaktu z agencją windykacyjną. Niemniej jednak taka sytuacja doprowadzi do skierowania sprawy przed sąd, co oznacza, że wierzyciel nie będzie mógł szybko odzyskać swojego długu. Dłużnik, biorąc pod uwagę długi proces sądowy, będzie musiał ponosić koszty sądowe oraz rosnące odsetki, co spowoduje, że po przegranej sprawie zobowiązany będzie do zwrotu większej kwoty. Takie rozwiązanie wykluczy możliwość polubownego rozwiązania sporu, ale nie oznacza, że firmy windykacyjne będą miały związane ręce – komentuje Łukasz Weimann, Prezes firmy Cash Collector.

Należy wiedzieć, że obecnie zawód windykatora nie jest w żaden sposób uregulowany. Brak kryteriów, kwalifikacji merytorycznych czy moralnych, które osoba taka musi spełnić, od dawna budził wątpliwości. Nowa ustawa reguluje zasady prowadzenia działalności windykacyjnej oraz czynności windykacyjnych. To ma na celu ukrócenie nieprawidłowości, takich jak bezprawne korzystanie przez windykatorów z uprawnień, które prawnie przysługują jedynie komornikom sądowym. Zmiany obejmują m.in. zakaz wchodzenia do mieszkań, nachodzenia w miejscu pracy, żądania ujawnienia majątku czy wskazania numeru rachunku bankowego dłużników. Dotąd m.in. dłużnik nie miał prawa odmówić kontaktu z firmą windykacyjną. Nowa ustawa pozwala natomiast na zgłoszenie przez niego sprzeciwu - w formie pisemnej lub choćby słownej - co oznacza całkowite wstrzymanie prowadzenia sprawy w trybie polubownym. Ustawa wyklucza również działania windykacyjne wobec osób niepełnosprawnych, nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych i starszych niż 75 lat.

– Z jednej strony nowe przepisy mogą niekorzystnie wpłynąć na możliwość skutecznego, a przede wszystkim sprawnego dochodzenia należności od nieuczciwych dłużników. W całym kraju istnieje wiele przypadków prowadzenia sporów na etapie mediacji lub polubownego załatwiania spraw. Przeniesienie tych spraw do sądów wyraźnie wydłuży czas ich rozstrzygnięcia. Obecnie wierzyciele czekają od 6 nawet do 18 miesięcy na prawomocny wyrok, aby móc zwrócić się do komornika i zająć rachunki dłużnika. Z drugiej jednak jest to krok w kierunku ochrony obywateli przed nadużyciami ze strony firm windykacyjnych. Zachowując zdrowy rozsądek, usprawnienie każdej dziedziny jest korzystne. Głęboko wierzę, że będzie tak również w tym przypadku – dodaje Weimann.

Więcej informacji na temat zmian w branży windykacyjnej znajdziemy na stronie www.cashcollector.eu/blog.

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Polityka BRAK ZDJĘCIA
2024-02-15 | 12:20

Czy sztuczna inteligencja może wybrać prezydenta USA?

Sfabrykowane obrazy, filmy i nagrania audio to już codzienność w internecie. Lawina dezinformacji napędzana przez AI budzi coraz większe obawy, także w kontekście politycznym. Tymczasem rok 2024 upłynie pod znakiem wyborów nie
Polityka Wartość spokoju społecznego
2024-01-16 | 14:00

Wartość spokoju społecznego

Wskazywanie wrogów Polacy z natury częściej wolą narzekać na swój los i pogodę, niż przyznać, że żyje im się całkiem dobrze i mają powody do zadowolenia. Bardziej
Polityka Rewolucja w Fundacji Avalon - Krzysztof Dobies dyrektorem biura politycznego Min
2023-12-14 | 12:34

Rewolucja w Fundacji Avalon - Krzysztof Dobies dyrektorem biura politycznego Min

 „Człowiek orkiestra”, który wcześniej pełnił przez blisko 20 lat funkcję rzecznika prasowego WOŚP, specjalista w dziedzinie komunikacji i wizerunku organizacji,

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Zdrowie

Coraz gorsza kondycja psychiczna polskich nastolatków. Szkoły potrzebują narzędzi, żeby reagować na depresję i kryzysowe sytuacje

Stan psychiczny dzieci i młodzieży w Polsce się pogarsza. – W polskich szkołach brakuje psychologów, często też wrażliwości i wsparcia. A jeśli dziecko nie będzie mieć go w domu, to tym bardziej powinno mieć je w szkole – mówi Barbara Nowacka, ministra edukacji. – Statystyki pokazują, że w Polsce na depresję cierpi 2 proc. dzieci w wieku 6–12 lat i aż 20 proc. w grupie młodzieńczej – mówi Katarzyna Dubno, członkini zarządu Fundacji Adamed. Na te niepokojące dane w ostatnich latach wpłynęły m.in. izolacja spowodowana pandemią, sytuacja geopolityczna zaburzająca poczucie bezpieczeństwa. To dodatkowo nakłada się na sytuacje kryzysowe w domu czy szkole. Fundacja Adamed nawiązała współpracę z ekspertami serwisu Życie warte jest rozmowy, a efektem tego partnerstwa program Wspierająca Szkoła, którego celem jest profilaktyka zachowań samobójczych.

Zagranica

Dwa lata po wybuchu wojny zainteresowanie Polaków pomocą dla Ukraińców jest dużo mniejsze. Potrzeby się zmieniły, ale wciąż są poważne

Po dwóch latach wojny w Ukrainie zainteresowanie Polaków pomaganiem jest dużo mniejsze niż na początku konfliktu. Jednak ta pomoc wciąż jest bardzo potrzebna, ponieważ z każdym dniem rośnie liczba poszkodowanych i strat wywołanych wojną, a w Polsce nadal pozostaje około miliona ukraińskich uchodźców. – Istotnym wyzwaniem są w tej chwili zagadnienia związane z ich integracją. Koncentrujemy się też na pomocy tym uchodźcom z Ukrainy, którzy są osobami naprawdę potrzebującymi, czyli na matkach samotnie wychowujących kilkoro dzieci, osobach starszych czy z niepełnosprawnościami – mówi Michał Mikołajczyk, członek zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Firma

Polski rynek IT cierpi na niedobór specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Podnoszenie kompetencji cyfrowych kobiet mogłoby częściowo zaradzić tym brakom

Branża IT, która cierpi na niedobór pracowników, wciąż ma słabą reprezentację kobiet. 40 proc. respondentek podkreśla, że ich firmy w ogóle nie zatrudniają kobiet w działach IT, a tylko 15,5 proc. wskazuje, że kobiety zajmują w nich stanowiska kierownicze lub zarządzające – wynika z badania „Wyzwania kobiet w zakresie cyfryzacji i bezpieczeństwa cyfrowego”. Czynnikiem, który mógłby zwiększyć udział kobiet na tym rynku jest podnoszenie ich kompetencji cyfrowych i szkolenia umożliwiające przebranżowienie. Bez tego trudno będzie spełnić cel z rządowego programu, by do końca dekady co trzeci pracownik na rynku ICT był kobietą. Szczególnie ważnym obszarem takich działań powinno być cyberbezpieczeństwo.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.