Komunikaty PR

Wiek i płeć odwagi

2021-05-09  |  12:30
Biuro prasowe

Wiek i płeć odwagi

Jak wynika z badania „Polacy o odwadze”, zdaniem Polaków odważna osoba to taka, która cechuje się dużą pewnością siebie, wierzy we własne możliwości i dzięki temu potrafi pokonywać własne słabości. Człowiek odważny postępuje zgodnie z własnymi wartościami i nie ulega wpływom innych – potrafi samodzielnie podejmować decyzje, nawet jeśli są one niepopularne i mogą spotkać się z negatywnym odbiorem innych. Jednak, gdy spojrzymy na zagadnienie z perspektywy wieku i płci, okazuje się, że kojarzona jest ona z różnymi obszarami. Jakimi?

„Odwaga jest czym innym dla kobiet a czym innym dla mężczyzn. I tak, kobiety częściej kojarzą odwagę z podejmowaniem ryzyka i działaniem w słusznej sprawie. Tym samym z ich perspektywy odwaga jest zachowaniem, dzieje się w danym momencie, pod wpływem konkretnych czynników czy też emocji.
W oczach mężczyzny odwaga jawi się jako męstwo i brawura, co bardziej odnosi się do cech charakteru. Różnice w postrzeganiu odwagi widoczne są także w zależności od wieku. W tym przypadku widzimy dwa skrajne podejścia. Osobom w wieku 18-24 lat częściej niż innym odwaga kojarzy się z pewnością siebie, podejmowaniem ryzyka, śmiałością, wytrwałością, niezależnością i brawurą, podczas gdy dla najstarszej grupy Polaków (55+) odwaga to bardziej działanie w słusznej sprawie, niezgoda na zło i niesprawiedliwość, odpowiedzialność, uczciwość i zaangażowanie w trudne sprawy wspólne” – powiedziała prof. dr hab. Dominika Maison z Uniwersytetu Warszawskiego.

Różne motywacje w zależności od wieku i płci

Czynnikami różnicującymi motywacje do bycia odważnym są wiek i płeć. W tym aspekcie najbardziej wyróżniają się najstarsi. Częściej niż inni wskazują chęć ochrony najbliższych, wsparcia bliskich, a także chęć postępowania zgodnie z własnym sumieniem oraz działania zgodnie z zasadami etyki. Osoby najmłodsze bardziej niż pozostałe są wrażliwe na zdanie innych. Chcą pokazać innym, że dają radę w trudnej sytuacji, nie chcą być postrzegane jako tchórze, ale też motywuje je zmiana swojej własnej sytuacji, z której nie są zadowolone. Osoby w wieku 25-44 lat częściej niż pozostali, jako czynnik motywujący do odwagi, wskazują pieniądze. A jak wygląda sytuacja w odniesieniu do płci? Otóż kobiety częściej jako czynnik motywujący do bycia odważną wskazują chęć postępowania zgodnie z własnymi zasadami. Mają większą chęć do udowodnienia samej sobie, że coś potrafią. Chcą także być wzorem dla swoich dzieci częściej niż ma to miejsce w przypadku mężczyzn.

„Odwaga utożsamiana z podejmowaniem odważnych decyzji, stawaniem w obronie własnych przekonań, pewnością siebie czy też podejmowaniem ryzyka wydaje się być tak rozumianą przez 20-30 latków. To oni w głównej mierze nie zgadzają się z zastaną rzeczywistością, głośno deklarują swoje oczekiwania, co szczególnie widać na przykładzie oczekiwań wobec firm, w których pracują. Co my jako biznes, społeczeństwo możemy zrobić, aby także te i wcześniejsze pokolenia miały przestrzeń do wyrażania własnych myśli, potrzeb, aby były im przypisywane takie cechy jak pewność siebie? Jak wzmocnić kobiety w przekonaniu, że są ważnym i cennym pierwiastkiem społeczeństwa i bez ich zaangażowania i rozwoju pełen rozkwit organizacji i społeczeństwa nigdy nie będzie możliwy? Powyższe pytania bez wątpienia są i będą kluczowe z punktu widzenia firm, których rolą jest budowanie przestrzeni (zawodowej i społecznej), w której współpracownicy – niezależnie od wieku, płci, swoich doświadczeń i lęków – będą spełniać się zawodowo oraz mieć odwagę, by sięgać po więcej” – powiedział Artur Nowak-Gocławski, prezes Grupy ANG SA.

„Polacy o odwadze” – informacje o badaniu

Badanie „Polacy o odwadze” zostało zrealizowane przez butik badawczy Maison & Partners na zlecenie Grupy ANG SA. Jego celem było zrozumienie postaw wobec zachowań Polaków związanych z odwagą. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na panelu badawczym Ariadna, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie losowo-kwotowej (reprezentatywność ze względu na: płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania) dorosłych Polaków, N=1093. Realizacja badania – pierwszy kwartał 2021 roku.

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Problemy społeczne Miejsce zamieszkania, czy zameldowania? – zawiłości Spisu Powszechnego Biuro prasowe
2021-06-22 | 17:00

Miejsce zamieszkania, czy zameldowania? – zawiłości Spisu Powszechnego

Z uwagi na pandemię wirusa Covid-19, do 30 września został wydłużony okres przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego. Tegoroczne badanie należy wykonać samodzielnie poprzez formularz
Problemy społeczne Światowy Dzień Uchodźcy
2021-06-17 | 12:55

Światowy Dzień Uchodźcy

Uciekali przed wojną, prześladowaniem, szukali szansy na lepszą edukację dla siebie i swoich dzieci. Bezpieczną przystań znaleźli w Polsce. W niedzielę 20 czerwca obchodzony jest Światowy
Problemy społeczne BRAK ZDJĘCIA
2021-06-15 | 17:30

Razem mogą więcej – Ceramika Paradyż i Grupa Selena wprowadzają bajkowy klimat w

Ceramika Paradyż oraz Grupa Selena połączyły siły, angażując się w pomoc małym pacjentom największego szpitala dziecięcego w Polsce. Firmy wsparły budowę „Strefy Wind” wraz z klatką schodową przeznaczonych dla personelu

Więcej ważnych informacji

Kalendarium

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Firma

Na rynku brakuje specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Liczba wakatów wzrosła przez pandemię i pracę zdalną

Rynek IT security rozwija się szybciej niż kiedykolwiek. Zapotrzebowanie na specjalistów z branży cyberbezpieczeństwa najlepiej obrazują liczby. Siedem wolnych miejsc pracy na jednego kandydata, średnie wynagrodzenie na poziomie 15 tys. zł i duża aktywność rekruterów – aż 60 proc. specjalistów otrzymuje jedną–trzy propozycje pracy w tygodniu. – Rynek w tym obszarze jeszcze przed pandemią był mocno niedoceniany. Upowszechnienie pracy zdalnej pokazało, że zabezpieczenie wewnętrznej sieci firmy jest priorytetem – mówi Mikołaj Zbudniewek z HRK.

Ochrona środowiska

Realizacja unijnej strategii bioróżnorodności może uderzyć w polski przemysł drzewny. Zagrożonych może być tysiące miejsc pracy

W Polsce chronione obszary Natura 2000 zajmują ok. 20 proc. powierzchni kraju. Zgodnie z unijną Strategią Bioróżnorodności 2030 ochroną trzeba będzie objąć jeszcze ok. 3 mln ha – wynika z szacunków Lasów Państwowych. Opublikowane przez spółkę ekspertyzy pokazują, że realizacja unijnej strategii, która ma się przyczynić do odbudowy różnorodności biologicznej Europy, może się mocno odbić na polskim przemyśle drzewnym, skutkując m.in. ograniczeniem podaży surowca, wzrostem cen i osłabieniem kondycji przedsiębiorstw działających w branży drzewnej i papierniczej.

Firma

Na rynku brakuje specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Liczba wakatów wzrosła przez pandemię i pracę zdalną

Rynek IT security rozwija się szybciej niż kiedykolwiek. Zapotrzebowanie na specjalistów z branży cyberbezpieczeństwa najlepiej obrazują liczby. Siedem wolnych miejsc pracy na jednego kandydata, średnie wynagrodzenie na poziomie 15 tys. zł i duża aktywność rekruterów – aż 60 proc. specjalistów otrzymuje jedną–trzy propozycje pracy w tygodniu. – Rynek w tym obszarze jeszcze przed pandemią był mocno niedoceniany. Upowszechnienie pracy zdalnej pokazało, że zabezpieczenie wewnętrznej sieci firmy jest priorytetem – mówi Mikołaj Zbudniewek z HRK.

Finanse

LED-y pozwalają obniżyć zużycie energii nawet o 80 proc. Dla samorządów mogłoby to oznaczać prawie 1,2 mld zł oszczędności

Przejście na oświetlenie LED w sektorze służby zdrowia, edukacji oraz w oświetleniu dróg i ulic może wygenerować oszczędności w zużyciu energii na poziomie nawet do 80 proc., a co za tym idzie w budżetach polskich samorządów. Analiza potencjału modernizacji oświetlenia przeprowadzona przez firmę Signify wskazuje, że mogą one sięgać 1,2 mld zł rocznie. Koszt takiej inwestycji w skali całego kraju to około 8–10 mld zł, ale w zależności od sektora może ona się zwrócić już po trzech latach. Dużą korzyścią wynikającą ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej będzie także ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Inwestycja w LED-y byłaby w skutkach dla środowiska równoważna z uniknięciem emisji, jakie rocznie wytwarza 770 tys. samochodów na polskich ulicach.