Komunikaty PR

Cerrad podłącza „kroplówkę” Ceramice Nowej Gali

2020-02-13  |  18:45
Biuro prasowe

Cerrad i Ceramika Nowa Gala zawarły umowy, które przewidują, że Cerrad będzie sprzedawać produkty giełdowej spółki, a jednocześnie zleci jej produkcję części własnych wyrobów. Pozwoli to zwiększyć przychody Ceramiki Nowej Gali oraz zagospodarować część jej niewykorzystywanych mocy wytwórczych. 

Obie spółki przyznają jednocześnie, że jest to rozwiązanie przejściowe, mające na celu poprawę płynności Ceramiki Nowej Gali. Nie rozwiązuje natomiast problemu trwale nierentownej działalności Ceramiki Nowej Gali w dotychczasowym modelu jej funkcjonowania, ani konieczności spłaty kredytów bankowych. Rozwiązaniem docelowym jest restrukturyzacja i integracja działalności Ceramiki Nowej Gali z biznesem Cerradu. Te działania są jednak obecnie blokowane przez kilku akcjonariuszy mniejszościowych Ceramiki Nowej Gali. 

Zgodnie z zawartymi umowami, Cerrad będzie oferować produkty Ceramiki Nowej Gali i jej spółki zależnej – Ceramiki Gres – w swoich kanałach sprzedaży. Będzie też zlecać giełdowej spółce produkcję płytek pod marką Cerrad. Ceramika Nowa Gala od dłuższego czasu notuje bowiem spadek przychodów, a jednocześnie posiada znaczące, niewykorzystane moce produkcyjne.

– Cerrad współpracuje z dużo większą grupą klientów niż Ceramika Nowa Gala, w szczególności na rynkach zagranicznych, dzięki czemu może zapewnić naszej grupie wzrost sprzedaży. Dodatkowo, zlecając produkcję własnych wyrobów Ceramice Nowej Gali, w większym stopniu zagospodarujemy posiadane moce wytwórcze, co powinno przełożyć się na obniżkę jednostkowych kosztów produkcji – wskazał Mariusz Mądry, członek zarządu Ceramiki Nowej Gali.

Umowy zostały zawarte na okres 6 miesięcy. Przedstawiciele obu firm nie kryją, że jest to rozwiązanie przejściowe, mające na celu poprawę płynności Ceramiki Nowej Gali. Stanowi pewnego rodzaju „kroplówkę” dla giełdowej spółki, która od dłuższego czasu znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i notuje wielomilionowe straty. Poniesiona w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. skonsolidowana strata netto Ceramiki Nowej Gali przekroczyła 12 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie niespełna 115 mln zł (spadek o 4% r/r). Skumulowana strata netto za lata 2016-2018 sięgnęła przeszło 35 mln zł. Wynik finansowy za 2019 rok będzie dodatkowo obciążony istotnymi odpisami z tytułu utraty wartości aktywów (zgodnie z szacunkami zarządu, jednostkowy wynik Ceramiki Nowej Gali – kwotą 88,8 mln zł, a jednostkowy wynik Ceramiki Gres – kwotą 18,5 mln zł). Złamane zostały ponadto warunki (tzw. kowenanty) umów kredytowych.

Łączna wartość kredytów i pożyczek grupy Ceramiki Nowej Gali na koniec września 2019 r. wynosiła blisko 35 mln zł. Największym wierzycielem grupy jest ING Bank Śląski. W styczniu br. Ceramika Gres zawarła kolejny aneks do umowy z ING Bankiem Śląskim, który odroczył spłatę zaciągniętego w tym banku kredytu o pół roku, do końca lipca br. Bank ponownie zwiększył jednak oprocentowanie kredytu, a kwota udostępnionego limitu finansowania będzie sukcesywnie obniżana – z 22,5 mln zł w momencie zawarcia aneksu do 18,5 mln zł na koniec lipca. Do tego czasu bank oczekuje przedstawienia ostatecznego planu spłaty całości zadłużenia.

– Zyskaliśmy kilka miesięcy, które dzięki współpracy z Cerradem będzie nam łatwiej przetrwać. Potrzebne są jednak głębsze i pilne działania restrukturyzacyjne. Funkcjonowanie Ceramiki Nowej Gali w dotychczasowej formule wyczerpało się, jest bowiem trwale nierentowne. Nie zapewni również wystarczających środków na spłatę kredytów – stwierdził Mariusz Mądry.

Pod koniec listopada 2019 r. zarząd Ceramiki Nowej Gali zaprezentował plan działań, który zakłada, że Cerrad odkupi od spółki zorganizowaną część przedsiębiorstwa (oraz całe przedsiębiorstwo Ceramiki Gres), obejmujące działalność produkcyjną, sprzedażową i dystrybucyjną. Pozwoli to kontynuować produkcję w zakładach w Końskich i Kopaninach należących obecnie do grupy Ceramiki Nowej Gali i tym samym uratować miejsca pracy. Ceramika Nowa Gala i Ceramika Gres pozyskają natomiast środki, które w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na pełną spłatę ich kredytów. Dzięki tym działaniom spółka uniknie masowych zwolnień pracowników, które niewątpliwie groziłyby Ceramice Nowej Gali w przypadku ziszczenia się scenariusza niewypłacalności.

W celu zapewnienia, że planowana transakcja odbędzie się na warunkach rynkowych, przy poszanowaniu uzasadnionych interesów wszystkich akcjonariuszy, zarząd Ceramiki Nowej Gali zatrudnił renomowanego doradcę finansowego z tzw. wielkiej czwórki – firmę Deloitte – do sporządzenia tzw. fairness opinion. Łączna minimalna cena sprzedaży aktywów spółki została ustalona na 68 mln zł, co odpowiada górnemu pułapowi przedziału wartości godziwej określonemu przez Deloitte.

Do przeprowadzenia transakcji potrzebna była również zgoda walnego zgromadzenia akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali. Stosowna uchwała została podjęta w grudniu ub.r., jednak została ona oprotestowana przez kilku akcjonariuszy mniejszościowych, a sąd nakazał wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozpatrzenia protestów.

– Protesty akcjonariuszy mniejszościowych blokują przeprowadzenie proponowanej restrukturyzacji Ceramiki Nowej Gali, która jest konieczna. Akcjonariusze ci nie przedstawili natomiast alternatywnych propozycji naprawczych. Uważamy zatem, że kierują się jedynie własnym partykularnym interesem, ze szkodą dla spółki. Blokowanie wykonania uchwały walnego zgromadzenia odbieramy jako próbę nacisku na Cerrad, aby odkupił należące do nich akcje po wyższej cenie, niż oferowana wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom w niedawnych publicznych wezwaniach – powiedział Paweł Bąk, prezes Cerradu.

W wyniku pierwszego wezwania, przeprowadzonego w październiku ub.r., Cerrad nabył 78,59% akcji Ceramiki Nowej Gali. Na wezwanie odpowiedziała większość dotychczasowych akcjonariuszy spółki, w tym jej ówczesny prezes, a także niemal wszystkie fundusze emerytalne i inwestycyjne. W ramach drugiego wezwania, zakończonego w styczniu br., Cerrad zwiększył swój udział do 82,82%. Jedynym akcjonariuszem mniejszościowym, posiadającym ponad 5% akcji Ceramiki Nowej Gali, jest obecnie fundusz Value FIZ.

W obydwu wezwaniach cena oferowana przez Cerrad inwestorom była taka sama i wynosiła 0,75 zł za każdą akcję.

– Łącznie Cerrad wydał już ponad 29 mln zł na zakup akcji Ceramiki Nowej Gali. Teraz dodatkowo gotowi jesteśmy wydać przynajmniej 68 mln zł na zakup aktywów spółki, choć w pewnym sensie płacimy za to samo. Sytuacja Ceramiki Nowej Gali jest jednak na tyle poważna, że wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Analizowaliśmy różne scenariusze. Wybrana ścieżka restrukturyzacji jest w naszej opinii optymalna, gdyż pozwoli zrealizować dwa najważniejsze cele, tj. spłacić zobowiązania finansowe Ceramiki Nowej Gali, oddalając groźbę niekontrolowanej wymagalności kredytów, oraz zintegrować działalność Ceramiki Nowej Gali z biznesem Cerradu, zachowując miejsca pracy – podsumował Paweł Bąk.


Cerrad to dynamicznie rozwijający się polski producent płytek gresowych i klinkierowych. W lipcu 2018 r. firma zakończyła budowę trzeciego, w pełni zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego w Starachowicach. W ramach inwestycji wartej blisko 120 mln zł powstała jedna z najbardziej zaawansowanych fabryk płytek ceramicznych na świecie, umożliwiająca m.in. produkcję płyt w unikalnym na polskim rynku formacie 3,2x1,6m. Łączne moce produkcyjne firmy wynoszą 12 mln m2 płytek rocznie. W 2018 r. przychody firmy przekroczyły 250 mln zł. 

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Przemysł Nowoczesny dom z drewna tylko ze skutecznie zaizolowanym dachem Biuro prasowe
2020-02-14 | 11:45

Nowoczesny dom z drewna tylko ze skutecznie zaizolowanym dachem

Jak budować z drewna, aby było nie tylko zdrowo, ale również ekonomicznie, bezpiecznie i trwale? Parametry materiałów budowlanych nie oddziałują tak na wyobraźnię przyszłych
Przemysł Home of Wood – autentyczność i harmonia
2020-02-14 | 01:00

Home of Wood – autentyczność i harmonia

Ceramika Paradyż wprowadza na rynek cztery kolekcje płytek ceramicznych inspirowanych ponadczasowym pięknem naturalnego drewna. Autentyczność i wysublimowana prostota kolekcji z setu Home of
Przemysł W Warszawie odbyły się międzynarodowe targi markowych produktów
2020-02-10 | 13:00

W Warszawie odbyły się międzynarodowe targi markowych produktów

Zainteresowanie artykułami pochodzącymi z Chin nieustannie rośnie. Dowodem tego jest trzecia edycja targów Zhejiang International Trade Exhibition Poland 2020, które odbyły się

Więcej ważnych informacji

Kalendarium

CES 2020

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Bankowość

Sześć na dziesięć mikro-, małych i średnich firm ma duży problem z pozyskaniem kredytu. Szansą dla nich są gwarancje BGK

Sześć na dziesięć mikro-, małych i średnich firm w Polsce miałoby utrudniony dostęp do kredytu bankowego, gdyby nie realizowany przez BGK program gwarancji de minimis. Co czwarta firma w ogóle nie miałaby szans na kredyt, a co trzecia – uzyskałaby go na gorszych warunkach. Program, z którego skorzystało już ok. 160 tys. firm, jak dotąd przyczynił się do utworzenia bądź utrzymania ponad 200 tys. miejsc pracy, a całkowita wartość kredytu objętego gwarancjami to blisko 120 mld zł. Zdecydowana większość przedsiębiorstw deklaruje też, że jego efektami były: stabilizacja sytuacji finansowej firmy, poprawa jej sytuacji rynkowej i wzrost obrotów.

Komunikat

Ważne informacje dla dziennikarzy radiowych

Dziennikarze radiowi mają możliwość pobierania oryginalnego klipu dźwiękowego oraz  z lektorem w przypadku materiałów, w których ekspertami są obcokrajowcy.

Zapraszamy do kontaktu media|newseria.pl?subject=Kontakt%20dla%20medi%C3%B3w| style="background-color: rgb(255, 255, 255);"|media|newseria.pl 

Jak korzystać z materiałów Newserii?

Ważne informacje dla dziennikarzy i mediów

Wszystkie materiały publikowane w serwisach agencji informacyjnej Newseria przeznaczone są do bezpłatnej dystrybucji poprzez serwisy internetowe, stacje radiowe i telewizje, wydawców prasy oraz aplikacje pełniące funkcję agregatorów newsów. 

Szczegóły dotyczące warunków współpracy znajdują się tutaj.

Ochrona środowiska

Samorządy walczą ze zmianami klimatycznymi. Zmuszają biznes do działań proekologicznych

Gdyby wszyscy Polacy zdecydowali się korzystać wyłącznie z zielonej energii, emisję CO2 można byłoby ograniczyć o 57 mln ton, czyli 17 proc. rocznej emisji Polski. Jak przekonują eksperci DNB Bank Polska i firmy PwC w raporcie „Kierunki 2020”, styl życia pojedynczych osób nie zmieni w znaczący sposób wpływu na środowisko. Ogromna rola spoczywa na biznesie, jednak to polityka, w tym samorządy, jest w głównej mierze odpowiedzialna za wprowadzanie proekologicznych inicjatyw. Polskie samorządy podpisały deklarację o współpracy na rzecz ochrony klimatu, a powołana koalicja klimatyczna pozwoli do 2050 roku osiągnąć im neutralność klimatyczną.

Handel

Allegro zainwestuje w tym roku 1 mld zł w rozwój platformy. 200 mln ofert i 20 proc. więcej sprzedawców do końca roku

– Przygotowaliśmy na ten rok długą listę innowacji – zapowiada François Nuyts, prezes Allegro. W tym roku ulubiony serwis e-zakupów Polaków​ zainwestuje w rozwój swojej platformy e-commerce’owej 1 mld zł. Skupi się głównie na ulepszeniach w obszarze dostaw i rozwoju usługi Allegro Smart!. Zaproponuje także lepszą wyszukiwarkę opartą na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i bardziej spersonalizowanych ofertach. Dla sprzedawców pojawią się nowe narzędzia, które ułatwią im rozpoczęcie biznesu i obniżenie jego kosztów. Dzięki temu liczba profesjonalnych sprzedawców w tym roku ma się zwiększyć o 20 proc., a liczba ofert wzrosnąć do 200 mln na koniec roku.

 
 

Farmacja

Skuteczne leczenie raka prostaty jest dostępne dopiero na etapie z przerzutami. Pacjentów z wcześniejszym stadium nowotworu nie obejmuje program lekowy

Rak prostaty jest już najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn. Co roku diagnozuje się więcej zachorowań i w coraz młodszym wieku, nawet przed 50. rokiem życia. Ubiegły rok przyniósł pewną poprawę w leczeniu pacjentów z tym nowotworem, ale jest ono dostępne wyłącznie dla chorych z przerzutami. Pacjenci, u których rak prostaty jest oporny na kastrację, ale jeszcze nie dał przerzutów, nie mają dostępu do nowych leków. – Muszą więc czekać, aż ich stan się pogorszy – podkreślają lekarze i oceniają, że jest to nieetyczne. Polska w dalszym ciągu znacząco odbiega od państw Europy Zachodniej w leczeniu tego nowotworu.