Newsy

45 mln zł dla firm z Mazowsza na wsparcie innowacji, badań i rozwoju. We wrześniu ruszą nowe konkursy

2017-08-24  |  06:40
Mówi:Krzysztof Wocial
Funkcja:kierownik Wydziału Wdrażania Projektów z obszaru Innowacyjności i Przedsiębiorczości
Firma:Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • MP4
 • Jesienią Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje uruchomić kolejne konkursy dla firm z Mazowsza dotyczące wsparcia innowacji, badań i rozwoju. Do rozdysponowania będzie łącznie około 45 mln zł. Jednostka kończy właśnie opracowywanie dokumentacji przed ogłoszeniem wrześniowych naborów. Jednocześnie jeszcze do końca sierpnia przedsiębiorcy z Mazowsza mogą się ubiegać o granty na działalność badawczo-rozwojową.

  – Na innowacje przeznaczonych jest łącznie około 1,5 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza. Te środki są podzielone na dwie osi priorytetowe: oś I, która zajmuje się badaniami dla potrzeb gospodarki, oraz oś III, która zajmuje się wdrażaniem wyników tych badań – mówi agencji Newseria Biznes Krzysztof Wocial, kierownik Wydziału Wdrażania Projektów z obszaru Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

  Jeszcze do końca sierpnia MJWPU prowadzi otwarty nabór w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Budżet konkursu „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” wynosi 10 mln euro. O granty mogą się ubiegać zarówno mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże firmy. Dotacja obejmie fazę prac badawczo-rozwojowych aż do etapu uruchomienia pierwszej produkcji. Jej wysokość może sięgnąć do 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku badań przemysłowych oraz do 60 proc. dla prac rozwojowych.

  – W ramach projektów beneficjenci będą prowadzić badania nadające się później do wdrożenia ich w gospodarce. Drugi otwarty konkurs dotyczy tzw. bonów na doradztwo. Beneficjenci będą mogli uzyskać najczęściej drobną usługę doradczą z tzw. instytucji otoczenia biznesu. Ten konkurs profilowany jest pod mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – mówi Krzysztof Wocial.

  Zgłaszane projekty powinny się wpisywać w tzw. inteligentne specjalizacje regionu, czyli obszary o największym potencjale rozwojowym. Na Mazowszu są to cztery obszary: wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu.

  MJWPU planuje uruchomić w tym roku jeszcze co najmniej dwa nabory w ramach pierwszej osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Pierwszy ma zostać otwarty we wrześniu. W ramach tego konkursu przedsiębiorcy będą mogli pozyskać unijne wsparcie na stworzenie własnych centrów badawczo-rozwojowych. Trwa opracowywanie szczegółowej dokumentacji konkursowej.

  – Drugi nabór, który planujemy, dotyczy konkursu na tzw. eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych. To również są projekty o charakterze badawczo-rozwojowym, jednak w tym przypadku nie trzeba się opierać na czterech kluczowych obszarach inteligentnej specjalizacji regionu. Można rozszerzyć działalność, poszukując nisz rozwojowych. Prawdopodobnie we wrześniu pojawią się bardziej szczegółowe dokumenty, a od października rozpoczniemy nabór – mówi Krzysztof Wocial.

  Na oba konkursy, która jednostka ogłosi jesienią, przeznaczonych jest 11 mln euro, czyli około 45 mln zł. To, jak wielu przedsiębiorców skorzysta z tych środków, będzie uzależnione od wielkości projektów. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia MJWPU prognozuje, że wsparcie otrzyma kilkadziesiąt podmiotów, a średnie dofinansowanie takiego projektu waha się zazwyczaj w granicach 1–2 mln zł.

  – Są to dotacje bezzwrotne. Natomiast w ramach działania 3.3 RPO dla Mazowsza przewidziane jest finansowanie w formie tzw. instrumentów zwrotnych. Jednak jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby mówić o szczegółach. Podpisaliśmy umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, któremu przekażemy ok. 225 mln zł. Te środki będą w dyspozycji banku, który ogłosi konkurs na przygotowanie ofert końcowych dla beneficjentów. Myślę, że szczegóły pojawią się za około pół roku – mówi Krzysztof Wocial.

  Specjalista Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ocenia, że największą popularnością i zainteresowaniem przedsiębiorców cieszą się właśnie konkursy w ramach działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, czyli innowacje w MŚP.

  – To potencjalnie najbardziej atrakcyjny konkurs dla przedsiębiorców. Polega na wdrożeniu wyników badań, np. poprzez wytworzenie linii technologicznej, produkcyjnej. Siłą rzeczy w wyniku tego konkursu przedsiębiorca ma nie tylko opracowany produkt, lecz także linię technologiczną do masowego wytwarzania tego produktu i pełnej komercjalizacji. Duże jest również zainteresowanie konkursami w ramach działania 1.2, czyli tam, gdzie dopiero opracowywane są nowe technologie czy tworzone jest zaplecze pod badania. Końcowym efektem takiego projektu może być wytworzenie linii pilotażowej –mówi Krzysztof Wocial.

  Do tej pory MJWPU podpisała z przedsiębiorcami ponad 300 umów na wsparcie sięgające kwoty 200 mln zł. Zakończonych zostało kilkadziesiąt projektów, a w trakcie realizacji jest około 300 kolejnych, które czekają na podpisanie umowy o dofinansowanie.

  – Mamy nadzieję, że długoterminowym efektem tych działań będzie wzrost innowacyjności regionu, wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, które zostały opracowane w dużej mierze na Mazowszu i są efektem myśli naukowej tego regionu – mówi Krzysztof Wocial.

  W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 na rozwój przedsiębiorczości zostanie przeznaczone aż 23 proc. budżetu całego programu, czyli ok. 491,5 mln euro. Największy nacisk położony jest na urynkowienie prac badawczo-rozwojowych, większe zaangażowanie przedsiębiorstw w działania B+R i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w firmach.

  Czytaj także

  Więcej ważnych informacji

  Kalendarium

  CES 2020

  Jedynka Newserii

  Jedynka Newserii

  Handel

  Utraty danych doświadczyło co piąte małe i średnie przedsiębiorstwo. To dla firmy ryzyko przestoju, a nawet bankructwa

  Dane i ich analiza są dziś dla wielu firm podstawą działalności. Ich utrata może oznaczać wysokie koszty, osłabienie zaufania klientów i partnerów oraz niemożność kontynuowania działalności, prowadząc nawet do bankructwa. W Polsce w ubiegłym roku doświadczyło tego 18 proc. małych i średnich firm. Ryzyko utraty danych minimalizuje regularny backup, czyli tworzenie kopii zapasowej, przechowywanej w bezpiecznym miejscu. W razie utraty plików, e-maili czy innych danych kopia zapasowa pozwala przywrócić je w oryginalnej formie. Pojawiają się na rynku nowe, inteligentne modele tworzenia kopii zapasowej, pozwalające odzyskać dane w ciągu kilku minut.

  Komunikat

  Ważne informacje dla dziennikarzy radiowych

  Dziennikarze radiowi mają możliwość pobierania oryginalnego klipu dźwiękowego oraz  z lektorem w przypadku materiałów, w których ekspertami są obcokrajowcy.

  Zapraszamy do kontaktu media|newseria.pl?subject=Kontakt%20dla%20medi%C3%B3w| style="background-color: rgb(255, 255, 255);"|media|newseria.pl 

  Jak korzystać z materiałów Newserii?

  Ważne informacje dla dziennikarzy i mediów

  Wszystkie materiały publikowane w serwisach agencji informacyjnej Newseria przeznaczone są do bezpłatnej dystrybucji poprzez serwisy internetowe, stacje radiowe i telewizje, wydawców prasy oraz aplikacje pełniące funkcję agregatorów newsów. 

  Szczegóły dotyczące warunków współpracy znajdują się tutaj.

  Prawo

  Spory między Skarbem Państwa a inwestorami coraz częściej kończą się ugodą. W zdecydowanej większości wygrywa jednak państwo

  Spory publiczno-prywatne najczęściej pojawiają się przy okazji inwestycji infrastrukturalnych i są efektem opóźnień w realizacji kontraktu albo nieprecyzyjnej umowy. Co roku jest ich ok. 3 tys., a w 90 proc. przypadków kończą się sądową wygraną Skarbu Państwa. Rośnie jednak liczba sporów rozwiązywanych w drodze ugody – w ubiegłym roku było ich 84, o łącznej wartości roszczeń sięgającej 1,5 mld zł. Zarówno urzędnicy, jak i przedsiębiorcy coraz częściej widzą korzyść w mediacjach i zawieraniu ugód – zwłaszcza że prawo temu sprzyja, a jeszcze większe możliwości w tym zakresie stworzy od 2021 roku nowe Prawo zamówień publicznych. Barierą pozostaje jednak wciąż pokutujące, zwłaszcza wśród urzędników, przekonanie, że bezpieczniej iść do sądu.

  Finanse

  Inwestowanie społecznościowe zdobywa w Polsce rosnącą popularność. Warszawska giełda widzi w nim potencjał

  Crowdinvesting – odmiana crowdfundingu – to forma inwestowania społecznościowego, w której w zamian za wsparcie inwestor otrzymuje określone prawa majątkowe czy własnościowe spółki. Jest szczególnie atrakcyjnym sposobem na pozyskiwanie kapitału dla małych spółek i start-upów. W Polsce zdobywa coraz większą popularność, choć wciąż daleko nam do rozwiniętych rynków, takich jak Wielka Brytania czy Skandynawia. Potencjał w crowdinvestingu dostrzega jednak warszawska giełda, która chce rozwijać ten rynek i uruchomiła dedykowany mu program.

  Transport

  Konsumenci czekają na uruchomienie dopłat do elektrycznych aut. Rozszerzenie ich na firmy mogłoby trzy razy mocniej rozpędzić rynek

  Dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych finansowane z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu mają stymulować rozwój elektromobilności w Polsce. W najbliższych miesiącach z rządowego wsparcia będą mogły skorzystać jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Nabór wniosków, który zaplanowano na pierwszy kwartał 2020 roku, nie uwzględnia rynku flotowego. Wprawdzie rozporządzenie obejmujące przedsiębiorców już zostało przyjęte, ale warunki proponowanego wsparcia będą raczej zniechęcać firmy do korzystania z dopłat, a to właśnie one realizują 70 proc. zakupów nowych aut.