Newsy

Ceny ubezpieczeń mogą w tym roku wzrosnąć nawet o 30 proc. Polisy na raty coraz popularniejsze

2016-01-21  |  06:55
Mówi:Cezary Świerszcz, prezes zarządu Bacca

Artur Stępień, zastępca dyrektora oddziału BTA Insurance Company SE w Polsce

 • MP4
 • Wymagania Komisji Nadzoru Finansowego ws. wzrostu rentowności w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych oraz coraz większe wydatki na likwidację szkód mogą w tym roku skutkować wzrostem cen polis. Odnawiane ubezpieczenia mogą być nawet o 1/3 droższe niż przed rokiem – szacują ubezpieczyciele. Wsparciem zarówno dla klientów, jak i dla towarzystw mogą być płatności ratalne.

  W tej chwili branża ubezpieczeniowa ma przed sobą wiele wyzwań, m.in. z powodu regulacji. Komisja Nadzoru Finansowego wymaga od zakładów ubezpieczeń podniesienia rentowności, szczególnie w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Daje też zalecenia odnośnie do wypłacenia odszkodowań i świadczeń – wyjaśnia w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Cezary Świerszcz, prezes firmy Bacca, dostarczającej ubezpieczycielom systemy ratalnej płatności za polisy majątkowe.

  Jesienią ubiegłego roku KNF wystosowała pismo, w którym stwierdziła, że trwająca na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych wojna cenowa zagraża bezpieczeństwu sektora. Jak podkreśla nadzór, od 2013 roku wyraźnie pogorszyła się rentowność ubezpieczycieli w segmencie polis AC. Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że po trzech kwartałach 2015 roku strata techniczna w tym segmencie wyniosła 56 mln zł. W ubezpieczeniach OC strata jest ponaddziesięciokrotnie większa (586 mln zł). KNF wskazuje na konieczność stosowania taryf, które wystarczą na zaspokojenie przyszłych wypłat odszkodowań i świadczeń klientom. Za niedostosowanie do wymogów prawa grozi karami finansowymi, a nawet cofnięciem zezwolenia na wykonywania działalności w poszczególnych grupach ubezpieczeń. Takie stanowisko KNF może się wiązać ze znacznymi podwyżkami cen polis OC i AC.

  – Ze względu na konieczność poprawy rentowności ubezpieczeń klienci – w mojej ocenie – odnawiający polisę muszą się spodziewać wzrostu ceny na poziomie 30 proc., a może nawet więcej – ocenia Artur Stępień, zastępca dyrektora Oddziału BTA Insurance Company SE w Polsce, towarzystwa ubezpieczeń, które we współpracy z partnerem generalnym w Polsce RESO Europa Service wprowadziło system ratalny Bacca.

  Dlatego coraz większą popularność będą zyskiwać systemy ratalne finansowania składek ubezpieczeń.

  Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy uzyskaliśmy siedmiokrotny wzrost sprzedaży ubezpieczeń w systemie ratalnym, co może potwierdzać pozytywny odbiór klientów – informuje Artur Stępień. – W mojej ocenie ten system jest przykładem rozwiązania, w którym wszyscy wygrywają.

  Po pierwsze, klienci firm ubezpieczeniowych zyskują lepszą ochronę. Mogą sobie pozwolić na ubezpieczenia bardziej dopasowane do sposobu życia lub specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej.

  Dzięki niższej, jednorazowej składce klienci częściej decydują się na zakup dodatkowych, dobrowolnych ubezpieczeń, np. do obowiązkowego OC komunikacyjnego kupują pakiet autocasco, NNW, assistance, czasami również decydują się na zakup polis majątkowych – zapewnia Cezary Świerszcz. – Dzięki płatnościom ratalnym są w stanie wykupić szerszy zakres potrzebnego ubezpieczenia.

  Jak wynika z danych firmy Bacca, dzięki ratom miesięcznym klienci znacznie częściej sięgają po szersze zakresy ochrony oraz dodatkowe produkty ubezpieczeniowe. Agenci aktywnie proponujący płatności miesięcznie odnotowują wyższą sprzedaż produktów dodatkowych. Średnia składka ubezpieczenia komunikacyjnego finansowanego przez Bacca jest ponaddwukrotnie wyższa od średniej rynkowej. Klienci płacący w miesięcznych ratach są skłonni wydać więcej na lepsze ubezpieczenie.

  Po drugie, pośrednik dostaje całość prowizji jednorazowo, a ubezpieczyciel ogranicza przy tym ryzyko należności związanych z nieopłaceniem składki ratalnej – mówi Artur Stępień.

  Zgodnie z ofertą Bacca pokrywa należność za wybrane polisy, a klient – indywidualny lub firma – płaci miesięczną ratę dostosowaną do jego możliwości finansowych. Składka może być rozłożona nawet na jedenaście rat.

  Dodatkowo wzrosnąć może sprzedać ubezpieczeń dobrowolnych, co również podniesie rentowność firm ubezpieczeniowych.

  Z naszego punktu widzenia ten rok będzie kolejnym rokiem silnego wzrostu, bo rosnące ceny ubezpieczeń faworyzują systemy ratalne – przekonuje Cezary Świerszcz. – Klienci będą korzystali z tego rodzaju płatności, żeby ubezpieczenia nie obciążały ich budżetów.

  Sprzedaż ratalna bardzo intensywnie rozwija się w Polsce, co widzimy w ofertach handlowych np. supermarketów czy sieci sklepów sprzedających urządzenia RTV czy AGD – zauważa Artur Stępień. – W związku z tym również usługi finansowe tego rodzaju mają perspektywę rozwoju.

  Czytaj także

  Kalendarium

  Więcej ważnych informacji

  Ochrona środowiska

  Prawnicy spodziewają się wysypu pozwów za zaniedbania Polski w polityce klimatycznej. Podobne sprawy toczą się w innych krajach

  W połowie tego roku pięcioro Polaków pozwało Skarb Państwa o naruszenie swoich dóbr osobistych i zaniedbania w obszarze polityki klimatycznej. Chcą, żeby sąd zobowiązał rządzących do bardziej zdecydowanych działań na rzecz klimatu i 60-proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych przed końcem tej dekady. – To przecieranie szlaków, więc nie chciałbym spekulować, ale na świecie podobne sprawy kończą się sukcesem – mówi Wojciech Kukuła, prawnik Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Jak wskazuje, obecnie można już mówić o wysypie tego typu spraw, które toczą się w kilku innych krajach UE. Jednak Polska, której polityka klimatyczna należy do najmniej ambitnych w całej Europie, musi liczyć się z tym, że podobne roszczenia mogą kierować też inne państwa.

  Konsument

  W 2022 roku będą dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielorodzinnych. Trwają też prace nad kolejną odsłoną Mojego Prądu

  Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Zdrowie

  Opieka nad seniorami i osobami z niepełnosprawnościami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd pracuje nad zmianami w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej

  Rząd zapowiada odejście od opieki w dużych instytucjach na rzecz zapewnienia wsparcia w środowisku lokalnym, w miejscu zamieszkania – takie jest główne założenie „Strategii rozwoju usług społecznych”. Przede wszystkim zmieni się funkcja domów opieki społecznych. Planowany jest także rozwój mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego, opieki wytchnieniowej, wsparcie asystencji osobistej osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Deinstytucjonalizacja obejmie także pieczę zastępczą – przedstawiona niedawno ustawa zakłada ułatwienia w tworzeniu i funkcjonowaniu rodzin zastępczych oraz zakaz tworzenia nowych placówek wychowawczo-opiekuńczych.

  Firma

  Design thinking staje się kluczową strategią w pracy nad innowacjami. Tę metodę wdraża coraz więcej firm z różnych branż

  Myślenie projektowe, czyli design thinking, polega na twórczym projektowaniu rozwiązań, usług czy produktów, które w centrum zainteresowania stawia potrzeby odbiorcy. Pięcioetapowy proces wymaga stworzenia zespołu projektowego, w skład którego wchodzą eksperci z różnych działów. Nowa metoda prac nad nowymi wdrożeniami w firmie pozwala zwiększyć zaangażowanie pracowników i maksymalnie wykorzystać ich potencjał twórczy. Design thinking na całym świecie jest już podstawową strategią wykorzystywaną w tworzeniu innowacji. Polska ciągle jeszcze dopiero poznaje jej możliwości.