Newsy

Coraz więcej procesów w centrach usług wspólnych będą wykonywać maszyny. Automatyzacja dotyczyć będzie księgowania i gospodarki magazynowej

2016-10-26  |  06:45
Mówi:Beata Ławecka, senior menadżer w Dziale Usług Księgowych, Mazars Polska

Dorota Piwowarczyk, menadżer w Dziale Outsourcingu, biegły rewident, Mazars Polska

Kinga Baran, szef działu doradztwa podatkowego, Mazars Polska

 • MP4
 • W sektorze nowoczesnych usług dla biznesu postępuje automatyzacja prostych procesów księgowo-finansowych. Rośnie też zapotrzebowanie na wysokospecjalistyczną wiedzę z zakresu compliance oraz znajomości lokalnych regulacji i uwarunkowań prawnych. Polska przyciąga kolejne inwestycje z sektora BPO i SSC, m.in. dzięki wykwalifikowanej w tych obszarach kadrze.

   W centrach usług wspólnych, które specjalizują się w usługach księgowych czy finansowo-księgowych, zachodzi szereg powtarzalnych procesów, które są przejmowane przez roboty. W najbliższych latach ta automatyzacja zajdzie m.in. w procesie zakupowym, księgowaniu i rejestrowaniu faktur zakupowych, w gospodarce magazynowej czy w uzgodnieniach rozliczeń bankowych. Wiele jest takich transakcji, które mogą być ustandaryzowane i przejęte przez maszyny – ocenia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Beata Ławecka, biegły rewident, senior manager w Dziale Usług Księgowych i Outsourcingowych Mazars Polska.

  Postępująca automatyzacja nie obejmie jednak docelowo całej branży. Zastąpienie pracy ludzi nie będzie możliwe przy bardziej zaawansowanych usługach, które wymagają specjalistycznej wiedzy na temat lokalnego prawa czy podatków.

   W wymogach lokalnych prawodawstw zachodzą istotne różnice, dlatego wartość tzw. accounting compliance jest nie do przecenienia. Myślę, że w tym tkwi przyszłość biznesowa wyspecjalizowanych firm doradczych i outsourcingowych – podkreśla Ławecka.

  System zapewniania zgodności działań firmy z regulacjami i wymogami prawnymi, czyli tzw. compliance, to stosunkowo nowy w Polsce termin. Coraz więcej dużych firm i korporacji zaczyna doceniać jego znaczenie w zarządzaniu ryzykiem prawnym i biznesowym, dlatego tworzy wyspecjalizowane departamenty, których zadaniem jest wdrożenie systemu compliance. Znaczenie usług wymagających znajomości polskich regulacji i prawodawstwa rośnie także w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu i outsourcingu.

   Mówimy tu w szczególności o compliance podatkowym, czyli wszystkich aspektach związanych z obsługą VAT i CIT, czyli podatku od osób prawnych, payroll oraz o compliance księgowym, czyli przygotowywaniu sprawozdań finansowych na potrzeby lokalne i obsługi lokalnego audytu – wyjaśnia Dorota Piwowarczyk, biegły rewident i menadżer w Dziale Outsourcingu Mazars Polska. – W Polsce rozwija się bardzo dużo centrów usług wspólnych, więc wykorzystanie lokalnych ekspertów i zapotrzebowanie na dobrą, lokalną ekspertyzę będzie coraz większe. Przede wszystkim przekłada się to na bezpieczeństwo klientów obsługiwanych przez te centra.

  Według danych Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL w połowie 2016 roku działało w Polsce już 936 centrów usług wspólnych. Branża rozwija się skokowo, a w ciągu kolejnych czterech lat zatrudnienie w sektorze BPO i SSC znajdzie nawet 300 tys. osób. Największe centra outsourcingu ulokowane są m.in. w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu, a główny zakres świadczonych przez nie usług to zarówno proste świadczenia z zakresu obsługi klienta i IT, jak i zaawansowane procesy księgowo-finansowe.

  Pod względem dynamiki rozwoju sektora usług dla biznesu Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie i wciąż pozostaje najbardziej atrakcyjną lokalizacją dla potencjalnych inwestorów. Zdaniem Beaty Ławeckiej przewagę w wyścigu o nowe inwestycje zapewnia Polsce aspekt kulturowy, spójny z zachodnioeuropejskim.

  – Polska ze swoim potencjałem i wykwalifikowaną kadrą to przyszłościowa lokalizacja dla tego typu centrów. W porównaniu z innymi, pozaeuropejskimi lokalizacjami dla BPO i SSC, jakimi są np. Filipiny czy Indie, wydaje się naturalne, że z racji aspektu kulturowego i edukacyjnego mamy właściwe zasoby ludzi, którzy mogą skutecznie i z powodzeniem realizować takie usługi – mówi Beata Ławecka.

  O lokalnych aspektach compliance w outsourcingu oraz rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych specjaliści i przedstawiciele branży BPO i SSC rozmawiali w dniach 6–7 października podczas konferencji „Mazars CEE Business Forum” zorganizowanej przez międzynarodową firmę audytorsko-badawczą Mazars. W trakcie prezentacji i paneli dyskusyjnych zaproszeni goście z całej Europy omawiali nowe trendy, potencjał rozwoju oraz możliwości utworzenia w Polsce nowych inwestycji w tym sektorze.

  Czytaj także

  Kalendarium

  Więcej ważnych informacji

  Konkurs Polskie Branży PR

  Jedynka Newserii

  Jedynka Newserii

  Transport

  Polska kolej potrzebuje zarówno nowych inwestycji, jak i realizacji prac utrzymaniowych istniejących linii. Temu do tej pory poświęcano za mało uwagi

  Długość linii kolejowych w Polsce w eksploatacji wyniosła w 2023 roku 19 574 km – podał Urząd Transportu Kolejowego. W ocenie regulatora parametry linii kolejowych z roku na rok są na coraz wyższym poziomie, co wpływa na jakość realizowanych przewozów. W ocenie Adriana Furgalskiego z ZDG TOR powinniśmy więcej uwagi poświęcać pracom utrzymaniowym na kolei. Ten aspekt w dużej mierze był lekceważony, co skutkowało poważniejszymi, czyli droższymi i bardziej uciążliwymi pracami remontowymi.

  Nauka

  Na włączeniu komercyjnych projektów do programu Copernicus już korzystają polskie firmy. Jeszcze w tym roku na orbitę trafi największy polski układ optyczny EagleEye

  Obecnie działa około 20 misji wspomagających program Copernicus, które dostarczają dane do usług działających w ramach programu. Planowanych jest kolejnych 10 służących m.in. do obserwacji lądu, badania aktywności i dynamiki oceanów, pomiaru jakości powietrza, monitorowania temperatury lądu i oceanu. Mogą wśród nich być również polskie satelity. – Nowa strategia Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej, która włącza komercyjne systemy, to szansa dla Polski na budowę gospodarki opartej na wiedzy – ocenia Anna Burzykowska, oficer ds. innowacji w programie Copernicus Europejskiej Agencji Kosmicznej. Takim komercyjnym projektem z Polski jest satelita EagleEye, który jeszcze w tym roku ma zostać wyniesiony na orbitę.

  Bankowość

  Polskie banki nie zwalniają procesu digitalizacji. Wydatki na technologie stanowią nawet do 70 proc. ich kosztów

  – Technologie mają w tej chwili duży wpływ na strategie biznesowe banków. Są też istotną pozycją w kosztach, w niektórych bankach wydatki na technologie stanowią nawet do 70 proc. ich całkowitych kosztów działalności – mówi dr Marek Radzikowski, wiceprezes zarządu PKO BP. Jak wskazuje, w centrum zainteresowania sektora bankowego są w tej chwili zwłaszcza te technologie, które pozwalają optymalizować obsługę klientów i podnosić jej jakość. Globalna analiza Bain & Company pokazuje, że takie inwestycje dają wymierne korzyści. Banki, które są liderami cyfryzacji, osiągają znacznie lepsze wyniki finansowe i mają bardziej lojalnych klientów niż pozostała część rynku.

  Partner serwisu

  Instytut Monitorowania Mediów

  Szkolenia

  Akademia Newserii

  Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.