Newsy

Już za trzy lata 3,5 tys. polskich firm będzie musiało raportować swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ta kwestia jest też ważnym obszarem w logistyce [DEPESZA]

2023-11-13  |  06:20
Wszystkie newsy
DB Schenker

Dotychczas raportowanie działań ESG  nie było zbyt popularne w branży transportowej. Raporty zrównoważonego rozwoju, o ile powstawały, nierzadko były zestawem informacji, którymi firmy chciały się pochwalić i które nie były poddawane zewnętrznej weryfikacji. Niedługo zmieni to unijna dyrektywa CSRD, która znacząco rozszerza zakres i wymogi dotyczące raportowania ESG. – Nowe prawo nie pozostawi żadnych wyjść awaryjnych. Wśród firm zobligowanych do przygotowania raportów będą główni gracze rynku TSL w Polsce – mówi Jolanta Zwolińska. DB Schenker jako lider branży i pionier w tej dziedzinie publikuje właśnie już swoje siódme opracowanie.

– Mamy w tej chwili ważne zmiany dotyczące raportowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Te zmiany sprawiają, że zielona transformacja przestaje być jedynie hasłem, a staje się rzeczywistością, która ma wpływ na strategiczne decyzje biznesowe coraz większej liczby podmiotów gospodarczych – podkreśla Jolanta Zwolińska. – Ten proces zmiany już się zaczął i w ciągu najbliższych lat mocno przyspieszy, a ewolucja będzie dotyczyć zarówno dużych, jak i małych firm.

Europejski Zielony Ład, którego częścią jest zaprezentowany przez Komisję Europejską w lipcu 2021 roku pakiet regulacyjny Fit for 55, to jeden z czynników wymuszających na przedsiębiorstwach zwrot w kierunku zrównoważonego rozwoju. Kolejnym jest też m.in. unijna taksonomia i rosnące wymogi w zakresie sprawozdawczości przedsiębiorstw w tym obszarze. Jak podaje firma doradcza PwC, do tej pory takie obowiązki raportowe w zakresie ESG, czyli environmental, social, governance, dotyczyły tylko ok. 12 tys. firm w całej UE, zobowiązanych na gruncie obecnie obowiązującej dyrektywy NFRD (Non-Financial Reporting Directive). W Polsce obejmuje to ok. 150 największych spółek giełdowych. W grudniu 2022 roku UE opublikowała jednak dyrektywę CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive), która znacząco rozszerza zakres oraz wymogi dotyczące raportowania ESG. Państwa członkowskie mają 18 miesięcy na zaimplementowanie tych przepisów do porządku krajowego.

– Europarlament postawił kropkę nad i, wprowadzając szeroki obowiązek raportowania niefinansowego. I jest to wyzwanie, które trzeba rozpatrywać znacznie szerzej niż tylko zbiory liczb, danych czy wskaźników. Raport zrównoważonego rozwoju jest tylko formą podsumowania, natomiast celem samym w sobie jest rewolucja myślenia i postaw w tym zakresie – ocenia CFO klastra North & East Europe w DB Schenker.

PwC szacuje, że po wejściu w życie CSRD nowe obowiązki sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju będą dotyczyć ok. 50 tys. firm w UE, w tym ok. 3,5 tys. podmiotów w Polsce. Od 2025 roku obowiązek sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju (za poprzedni rok obrotowy) obejmie najpierw największe przedsiębiorstwa w Polsce – jednostki zainteresowania publicznego, zatrudniające powyżej 500 pracowników, które już w tej chwili raportują informacje niefinansowe na podstawie ustawy o rachunkowości. Rok później pierwsze raporty ESG będą musiały przedstawić pozostałe duże podmioty (powyżej 250 pracowników, 20 mln euro sumy aktywów albo 40 mln euro przychodów netto). Natomiast od 2027 roku raportowanie ESG obejmie notowany na giełdzie sektor MŚP, czyli najszerszy zakres podmiotów. Co istotne, CSRD wprowadza też nowe, jednolite standardy raportowania. Informacje dotyczące ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego będą przedstawiane według wspólnych, europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, tzw. ESRS.

– Dyrektywa CSRD wprowadza również obowiązek formalnego audytowania i potwierdzenia danych ujawnianych w raportach niefinansowych – zauważa Jolanta Zwolińska

Wśród głównych elementów, jakie firmy muszą uwzględnić w swoich raportach ESG, są m.in. wyliczenia śladu węglowego, który przedsiębiorstwo generuje w całym swoim łańcuchu dostaw, oraz działania, które podejmuje w zakresie redukowania swojego negatywnego wpływu na środowisko i dążenia do neutralności klimatycznej. Dzięki takim informacjom banki, kontrahenci, inwestorzy, konsumenci i inne grupy interesariuszy mają – lub niedługo będą mieć – szeroki dostęp do porównywalnych, wiarygodnych, wysokiej jakości danych na temat zrównoważonego rozwoju. Tym samym zyskują narzędzie, które umożliwi im np. wywieranie większego wpływu na podmioty gospodarcze działające w ich lokalnej społeczności. Z kolei dla raportujących przedsiębiorstw jest to szansa, aby pokazać, że są społecznie odpowiedzialne. Łatwiej będzie im także uzyskać dostęp do kapitału na dalszy rozwój.

– Raportowanie ESG jest procesem, na którym korzysta zarówno firma, jak i jej otoczenie – dodaje Adrianna Morze, dyrektor komunikacji i marketingu North & East Europe w DB Schenker.

Wdrożenie zasad związanych ze zrównoważonym rozwojem i raportowanie w tym obszarze jest dla firm dużym wyzwaniem. Zwłaszcza w zakresie zbierania wielu danych z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Jednak w długiej perspektywie to podejście zaprocentuje. Raport EY o pozytywnym wpływie ESG na wyniki finansowe przedsiębiorstw pokazuje, że 76 proc. firm posiadających wysoki poziom ładu korporacyjnego jest optymistyczne w kwestii wzrostu przychodów w najbliższych 12 miesiącach. W grupie przedsiębiorstw mniej zaawansowanych w tym zakresie ten odsetek jest aż o 31 pp. niższy.

Obowiązki dotyczące raportowania danych niefinansowych pociągną też za sobą zmiany w całym łańcuchu wartości. Firmy objęte wymogami dyrektywy CSRD będą bowiem szukać takich podwykonawców i partnerów biznesowych, którzy działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

– To już się dzieje. DB Schenker podczas procesu zakupowego przy wyborze ofert kieruje się zasadami etyki i promuje standardy odpowiedzialnego biznesu, wybierając dostawców podzielających ten sposób prowadzenia działalności – mówi CFO klastra North & East Europe w spółce.

DB Schenker jest jednym z pionierów raportowania pozafinansowego w branży logistycznej w Polsce. Operator pierwszą taką publikację wydał w 2010 roku. Od tego czasu regularnie, co dwa lata udostępnia raport, w którym opisuje swoje działania podejmowane w zakresie ochrony środowiska, zaangażowania społecznego, etyki i compliance. Każda z publikacji jest tworzona według określonych standardów i poddawana weryfikacji zewnętrznego audytora. Dokument, którego hasło w tym roku brzmi „To, co będzie jutro, tworzymy razem już dzisiaj!” (ang. „Tomorrow is made together”), prezentuje dane za lata 2021–2022. Został przygotowany zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi GRI Standards 2021 i został pozytywnie zweryfikowany przez Bureau Veritas Group.

Fundamentem strategii ESG realizowanej przez DB Schenker jest czysta logistyka. W swoim najnowszym raporcie zrównoważonego rozwoju operator podtrzymuje cel, jakim jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2040 roku.

Czytaj także

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Handel

Warto sprawdzić, czy śledź kupowany na wigilijny stół ma certyfikat zrównoważonych połowów. Sytuacja tego gatunku dramatycznie się pogarsza

 Nie wyobrażamy sobie świąt Bożego Narodzenia bez śledzia na wigilijnym stole, ale dobrze pomyśleć nie tylko o swoich przyzwyczajeniach kulinarnych, ale również o tym, jak nasze wybory konsumenckie wpływają na stan środowiska, mórz i oceanów – mówi Marta Kalinowska z Marine Stewardship Council. Wybierając rybę na świąteczny stół, warto sprawdzić, czy pochodzi ona ze zrównoważonych połowów, co poświadcza certyfikat MSC. Wskutek nadmiernych połowów sytuacja gatunku śledzia się pogarsza, a brak odpowiednich decyzji w zakresie zarządzania rybołówstwem spowodował, że ważne dla polskich przetwórców łowiska śledzi straciły certyfikaty MSC. – Jeżeli nie wiemy skąd śledź pochodzi, dobrze by było jednak zmienić przyzwyczajenia i wybrać inny gatunek – mówi Marta Kalinowska.

Prawo

Zmiany unijnych traktatów będą największą reformą ustrojową w dotychczasowej historii Wspólnoty. Jednak do tego jeszcze bardzo długa droga

Zmiany w dwóch kluczowych unijnych traktatach to temat, który od kilku tygodni budzi w Polsce kontrowersje, nie tylko wśród polityków. Parlament Europejski zaproponował w nich m.in., żeby więcej decyzji było podejmowanych większością głosów bez wymogu jednomyślności. Chce też przesunąć część obszarów do współdzielonych albo wyłącznych kompetencji UE i zmienić model funkcjonowania Komisji Europejskiej. Wprowadzenie tych zmian oznaczałoby radykalne reformy ustrojowe w Unii Europejskiej, bez precedensu w jej dotychczasowej historii. Jednak do tego jeszcze bardzo długa droga, wymagająca jednomyślnej zgody wszystkich Wspólnoty, a tej na razie nie ma. Nie ma jednak wątpliwości, że zmiany w funkcjonowaniu UE są potrzebne, choćby ze względu na jej planowane rozszerzenie.

Nauka

Ruchy tektoniczne w ciągu 250 mln lat doprowadzą do ekstremalnego wzrostu temperatury. Większość ssaków wyginie, a los człowieka zależy od rozwoju technologii

Za 250 mln lat na Ziemi powstanie jeden ogromny, pustynny superkontynent, na którym panować będą skrajnie wysokie temperatury, a ilość dwutlenku węgla w atmosferze może być dwukrotnie większa niż obecnie. Takie wnioski płyną z symulacji przeprowadzonej przez naukowców z Uniwersytetu Bristolskiego. Dla większości ssaków będzie to oznaczać zagładę. Łatwiej do zmiany temperatur przystosują się natomiast gady. To, czy ludzkość przetrwa, ma zależeć od tego, na jakim etapie rozwoju będzie wtedy cywilizacja.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.