Newsy

Nieuczciwy proceder wyłudzania VAT-u pogrąża branżę stalową

2012-08-09  |  06:47
Mówi:Iwona Dybał
Funkcja:Prezes
Firma:Polska Unia Dystrybutorów Stali
 • MP4

  400 mln złotych rocznie – tyle może tracić państwowa kasa na zjawisku wyłudzania VAT-u. Na tzw. karuzeli podatkowej, która wykorzystuje luki prawne i różnice w stawkach VAT przy eksporcie i imporcie towarów wewnątrz UE, tracą również uczciwi przedsiębiorcy, dystrybutorzy stali. – Nie możemy konkurować z tymi, którzy oferują produkt tańszy o 23 proc. – przekonuje Iwona Dybał, prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.

  Ten sposób wyłudzania podatku VAT jest coraz częstszym zjawiskiem w różnych państwach UE i w wielu sektorach gospodarki. Prezes Polskiej Unii Dystrybucji Stali Iwona Dybał podkreśla, że w ostatnim czasie ten proceder to prawdziwe utrapienie krajowej branży stalowej.

  Nieuczciwe firmy, deklarujące eksport wyrobów hutniczych do innych krajów UE, by skorzystać z zerowej stawki VAT, wykorzystują zjawisko tzw. „karuzeli podatkowej” i sprowadzają towar z powrotem do kraju, w cenie obniżonej o stawkę podatku. 

    Polega to na tym, że w ramach dostaw wewnątrzunijnych, zarówno po stronie importu, jak i eksportu pojawiają się firmy, tzw. znikające podmioty, które nie odprowadzają podatku VAT. Taka firma przy imporcie otrzymuje fakturę ze stawką zerową VAT, następnie już w danym kraju, w którym prowadzi działalność, wystawia fakturę, nalicza podatek VAT, kontrahent ten podatek płaci do swojego dostawcy, a sam nie składa w ogóle deklaracji podatkowej  wyjaśnia w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria Iwona Dybał.

  Polska Unia Dystrybucji Stali szacuje, że roczne straty dla budżetu z tytułu wyłudzeń VAT wynoszą kilkaset milionów złotych.

  Proceder ten pogarsza również i tak trudną (w związku z kłopotami w branży budowlanej) sytuację dystrybutorów stali. Zdaniem Iwony Dybał, wielkość sprzedaży uczciwie działających firm mogłaby być nawet o ponad 40 proc. wyższa, gdyby nie „karuzela podatkowa”.

   – Jeżeli chodzi tylko o pręty zbrojeniowe, to według naszych szacunków wpłynęło do Polski 600 tys. ton stali, która nie była objęta żadną ewidencją podatkową. To jest połowa rynku prętów zbrojeniowych w Polsce, bo szacujemy, że zużycie jawne w Polsce to około 1,2 mln ton podkreśla prezes PUDS.

  I dodaje, że uczciwie działające firmy nie są w stanie konkurować z podmiotami, które sprzedają wyroby tańsze o 23 procent.

  Polska Unia Dystrybucji Stali stara się walczyć z tym procederem. Wspólnie z innymi branżowymi podmiotami jest inicjatorem powstania deklaracji, w której firmy sygnatariusze odcinają się od zjawiska i deklarują chęć współpracy z organami państwowymi.

   – Jedyne, co możemy robić, to są bardzo mocno zakrojone akcje informujące, na czym polega to zjawisko, przestrzeganie naszych członków przed nawet nieświadomym uczestnictwem w nim. Równocześnie jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów, z organami, które są upoważnione do tego, aby przeciwdziałać tego typu zjawiskom. Podejmujemy też działania zmierzające do zmiany przepisów prawa mówi prezes Unii.

  I zaznacza, że chodzi tu głównie o przepisy regulujące sposób naliczania VAT. 

   Tego typu proceder bardzo długo funkcjonował w branży związanej ze złomem, ale tam udała się zmiana przepisów prawa i to zjawisko się skończyło  zauważa Iwona Dybał.

  „Deklarację odpowiedzialnego handlu wyrobami hutniczymi” podpisało ok. 30 firm zajmujących się dystrybucją produktów stalowych. Polska Unia Dystrybutorów Stali chce rozszerzyć deklarację na podmioty z branży budowlanej oraz innych odbiorców stali.

  Czytaj także

  Kalendarium

  Więcej ważnych informacji

  Konkurs Polskie Branży PR

  Jedynka Newserii

  Jedynka Newserii

  Prawo

  Samorządowe budżety będą niezależne od rządowych zmian w podatkach. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 2025 roku

  Obniżenie podatków, zwłaszcza PIT-u, zubożyło w ostatnich latach budżety polskich samorządów, szczególnie dużych miast. Nowy rząd po konsultacjach z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawił w połowie lipca projekt nowej ustawy, zgodnie z którą dochody miast, gmin, powiatów i województw miałyby się opierać na udziale w dochodzie osób mieszkających i pracujących na danym obszarze, a nie w samych podatkach od osób fizycznych i prawnych. W ten sposób zmiany w opodatkowaniu nie będą się przekładać na wysokość wpływów do lokalnych budżetów i ułatwią planowanie inwestycji.

  Finanse

  Investors TFI: Hossa na giełdach nie skończy się przed 2026 rokiem. Wszystko będzie zależeć od trendu na Wall Street

  Polska gospodarka w tym roku urośnie o 3–4 proc. po minimalnym wzroście w 2023 roku. To powinno się przełożyć na dobre wyniki polskich spółek, czyli również ich pozytywne notowania na giełdzie. Trend może zmienić jedynie wolta na Wall Street. Na nią jednak na razie się nie zanosi. Jednak za mniej więcej półtora roku amerykańscy przedsiębiorcy zaczną odczuwać skutki wysokich stóp procentowych, nawet jeśli Fed do tego czasu zdecyduje się na ich obniżki. Wtedy nastroje inwestorów mogą się odwrócić.

  Konsument

  Nie tylko Zielony, ale też Niebieski Ład. UE intensyfikuje wysiłki na rzecz ochrony zasobów wodnych

  Europejski Komitet Regionów wezwał niedawno tworzącą się nową Komisję Europejską do prac nad Europejska Strategią Wodną i powołania komisarza odpowiedzialnego za zasoby wodne w UE. Impulsem do planowania zmian w tym obszarze ma być Blue Deal, czyli Niebieski Ład – inicjatywa stworzona w ubiegłym roku na wzór Zielonego Ładu. Przyspieszenie działań na rzecz ochrony zasobów wodnych to zdaniem ekspertów konieczność w obliczu coraz częstszych i poważniejszych susz, powodzi i problemów z dostępem do wody pitnej. Niebieski Ład ma być istotnym elementem dostosowywania się do zmian klimatu.

  Partner serwisu

  Instytut Monitorowania Mediów

  Szkolenia

  Akademia Newserii

  Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.