Newsy

Wyższe wynagrodzenia przyciągają nowych pracowników do sektora farmacji weterynaryjnej. Coraz więcej studentów wybiera też kierunki weterynaryjne

2023-12-12  |  06:15

Wynagrodzenia zasadnicze w przemyśle farmacji weterynaryjnej w funkcjach sprzedaży oraz logistyce i marketingu są odpowiednio o 2, 10 i 16 proc. wyższe niż w ogóle sektora przedsiębiorstw – wynika z raportu płacowego przygotowanego przez WTW Work & Rewards i stowarzyszenia POLPROWET. Sektor przyciąga do pracy coraz więcej kobiet, które stanowią zdecydowaną większość wśród zatrudnionych, a luka płacowa skorygowana wynosi mniej niż 5 proc. – Te dane pokazują, że w sektorze leków dla zwierząt warto pracować, bo można też dobrze zarabiać – mówi Radosław Knap, sekretarz generalny stowarzyszenia, i wskazuje, że za tym idzie też wzrost popularności studiów weterynaryjnych.

– Raport dla branży farmacji weterynaryjnej analizuje ponad 1,7 tys. pracowników na 21 poziomach stanowisk. Wynika z niego, że ponad 62 proc. pracowników to kobiety – wskazuje w rozmowie z agencją Newseria Biznes Radosław Knap.

Badanie wynagrodzeń dla firm sektora leków weterynaryjnych i produktów zdrowotnych dla zwierząt przygotowane przez WTW Work & Rewards i stowarzyszenia POLPROWET wskazuje, że najwięcej pań (73 proc.) zajmuje stanowiska w grupie PHS. To m.in. te związane z opracowywaniem leków i badaniach przedklinicznych, rozwojem klinicznym czy dostępem do rynku. Nieco ponad 60 proc. kobiet pracuje w funkcjach wsparcia, a połowa (54 proc.) – w sprzedaży.

 Luka płacowa, czyli luka między średnimi wynagrodzeniami mężczyzn i kobiet w naszym sektorze, jest znikoma. Wynosi mniej niż 5 proc., a co za tym idzie, jest zgodna z najnowszymi wytycznymi, które wprowadza Komisja Europejska – wskazuje sekretarz generalny POLPROWET.

Zgodnie z wymaganiami nowo wchodzących regulacji prawnych luki płacowe skorygowane (po uwzględnieniu, w jakiej kategorii są poszczególne osoby) i utrzymujące wartość powyżej 5 proc. wymagają podjęcia przez pracodawców działań naprawczych. W Polsce, jak wynika z raportu „Global Gender Gap” Report 2023, luka płacowa wynosiła 8,7 proc. Z danych GUS („Struktura wynagrodzeń według zawodów za październik 2022 roku”) wynika jednak, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było o 17,6 proc. wyższe od wynagrodzenia kobiet. W prawie każdej z analizowanych grup zawodów panowie otrzymywali wyższe płace niż panie, a największe różnice sięgały nawet 30 proc. Jak podkreśla Radosław Knap, na tym tle branża farmacji weterynaryjnej wypada bardzo dobrze.

– Farmacja weterynaryjna jest sektorem konkurencyjnym w stosunku do sektora przedsiębiorstw w Polsce w ogóle. Mimo że ustępuje w tej dziedzinie farmacji ludzkiej, to wynagrodzenia w działach sprzedaży, marketingu czy logistyki są od 2 do 16 proc. wyższe niż w innych przedsiębiorstwach. To pokazuje, że w sektorze leków dla zwierząt warto pracować, bo można dobrze zarabiać – ocenia ekspert.

Raport WTW Work & Rewards wskazuje, że na posadach związanych z marketingiem wynagrodzenie zasadnicze w obszarze animal health było przeciętnie o 16 proc. wyższe w porównaniu do branży ogólnej w Polsce, na stanowiskach logistycznych – o ok. 10 proc., natomiast w sprzedaży było najbardziej zbliżone, bo różnica wyniosła tylko ok. 2 proc. Jednocześnie jednak wynagrodzenia w farmacji zwierzęcej są znacznie niższe niż w całym sektorze pharmaceutical & health sciences w Polsce (ok. 20 proc.).

– Rzeczywiście są istotne różnice dotyczące rynku farmacji ludzkiej i weterynaryjnej. Wynika to z tego, że farmacja ludzka jest rynkiem ponad 40-krotnie większym, wynagrodzenia są średnio o kilkanaście procent wyższe na podobnych stanowiskach w stosunku do stanowisk farmacji weterynaryjnej. Jednak jest to też inna specyfika pracy, w związku z tym widzimy też zauważalne różnice w tych sektorach – tłumaczy sekretarz generalny POLPROWET.

Wynagrodzenie w farmacji zwierzęcej stopniowo rośnie. Jednocześnie niemal wszystkie firmy (90 proc.) mają plan premiowy dla pracowników, a co trzecia – długoterminowe programy motywacyjne.

– Raporty, które przygotowujemy i które analizują również pracodawcy, pozwalają na to, aby dostosowywać ofertę dla pracowników tak, aby do sektora farmacji weterynaryjnej przyciągać najlepszych i tych, którzy są zainteresowani pracą w sprzedaży, marketingu, logistyce, ale także w rejestracji produktów czy w działach produkcji, w laboratoriach związanych z weterynaryjnymi produktami leczniczymi – mówi Radosław Knap.

Rosnące wynagrodzenia i systemy motywacyjne przyciągają do branży nowych pracowników. Rośnie też liczba studentów, którzy decydują się na kierunki weterynaryjne. Obecnie weterynarię można studiować na siedmiu uczelniach w Polsce. Na analityce weterynaryjnej w roku akademickim 2023/2024 na jedno miejsce przypadało 5,6 osób, na weterynarię niewiele mniej, bo 5,4.

– W Polsce zarejestrowanych jest ok. 16–20 tys. zakładów leczniczych dla zwierząt. Zapotrzebowanie na lekarzy weterynarii jest bardzo duże, ponieważ znajdują zatrudnienie zarówno w prywatnych zakładach leczniczych, w ogrodach zoologicznych, hodowlach zwierząt, ale także w inspekcji weterynaryjnej, na uczelniach, w laboratoriach oraz firmach farmaceutycznych. Na siedmiu uczelniach, które kształcą w zakresie medycyny weterynaryjnej w Polsce, mamy kolejnych kilka tysięcy przyszłych lekarzy i lekarek weterynarii, ponieważ już od wielu lat na tych kierunkach dominują panie – podkreśla ekspert.

Czytaj także

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Newseria na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Finanse

Zwolnienia lekarskie w prywatnej opiece medycznej są ponad dwa razy krótsze niż w publicznej. Oszczędności dla gospodarki to ok. 25 mld zł

Stan zdrowia pracujących Polaków wpływa nie tylko na konkurencyjność firm i koszty ponoszone przez pracodawców, ale i na całą gospodarkę. Jednak zapewnienie dostępu do szybkiej i efektywnej opieki zdrowotnej może te koszty znacząco zmniejszyć. Podczas gdy średnia długość zwolnienia lekarskiego w publicznym systemie ochrony zdrowia wynosi 10 dni, w przypadku opieki prywatnej to już tylko 4,5 dnia – wynika z badania Medicover. Kilkukrotnie niższe są też koszty generowane przez poszczególne jednostki chorobowe, co pokazuje wyraźną przewagę prywatnej opieki. Zapewnienie dostępu do niej może ograniczyć ponoszone przez pracodawców koszty związane z prezenteizmem i absencjami chorobowymi w wysokości nawet 1,5 tys. zł na pracownika.

Ochrona środowiska

Trwają prace nad szczegółami ścisłej ochrony 20 proc. lasów. Prawie gotowy jest także projekt ws. kontroli społecznej nad lasami

Postulat ochrony najcenniejszych lasów w Polsce znalazł się zarówno w „100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów”, jak i w umowie koalicyjnej zawartej po wyborach 15 października 2023 roku. W wyznaczonym terminie nie udało się dotrzymać wyborczej obietnicy, ale prace nad nowymi regulacjami przyspieszają. Wśród priorytetów jest objęcie ochroną 20 proc. lasów najbardziej cennych przyrodniczo i ustanowienie kontroli społecznej nad lasami. Ministerstwo Klimatu i Środowiska konsultuje swoje pomysły z przedstawicielami różnych stron, m.in. z leśnikami, ekologami, branżą drzewną i samorządami.

Motoryzacja

Dwie duże marki chińskich samochodów w tym roku trafią do sprzedaży w Polsce. Są w stanie konkurować jakością z europejskimi producentami aut

Według danych IBRM Samar w Polsce w pierwszych dwóch miesiącach 2024 roku zarejestrowano 533 auta chińskich producentów. Jednak niedługo mogą się one pojawiać na polskich drogach znacznie częściej, ponieważ swoją obecność na tutejszym rynku zapowiedziało już kilku kolejnych producentów z Państwa Środka. Chińskich samochodów, przede wszystkim elektryków, coraz więcej sprzedaje się również w Europie. Prognozy zakładają, że ich udział w europejskim rynku do 2025 roku ma zostać niemal podwojony. – Jakość produktów dostarczanych przez chińskich producentów jest dzisiaj zdecydowanie lepsza i dlatego one z powodzeniem konkurują z producentami europejskimi – mówi Wojciech Drzewiecki, prezes IBRM Samar.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.