Newsy

Zaufanie do banków kluczowe dla klientów. Pomagają je budować transparentne sprawozdania finansowe

2019-06-11  |  06:25
Mówi:Stacy Ligas
Funkcja:partner i szefowa działu instytucji finansowych
Firma:KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Poziom zaufania do sektora bankowego rośnie. Z najnowszych badań Związku Banków Polskich wynika, że 87 proc. Polaków ufa bankowi, któremu powierzyło swoje środki. Nie bez znaczenia są sprawozdania publikowane przez banki, które zawierają szczegółowe dane finansowe i pozafinansowe, co wpływa na postrzeganie ich jako instytucje transparentne. Stacy Ligas, partner w KPMG, podkreśla, że klienci banków w takich sprawozdaniach powinni zwracać uwagę przede wszystkim na jakość aktywów banku, z kolei dla inwestorów najistotniejsze są rentowność i stopa zwrotu. 

– Sprawozdania finansowe banków trzeba z pewnością traktować jako całość, trzeba się z nimi zaznajomić, żeby wiedzieć, jakie są najważniejsze elementy. Nie ma na to łatwej metody. Tym, co ma duże znaczenie i co pomaga wyrobić sobie podstawową opinię, jest fakt, że – czytając takie sprawozdania finansowe – trzeba mieć przynajmniej podstawową wiedzę na temat zasad rachunkowości i rozumieć, jakie wymogi muszą spełniać takie sprawozdania – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Stacy Ligas, partner i szef działu instytucji finansowych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Banki, ujawniając szczegółowe dane finansowe oraz niefinansowe, są jednymi z najbardziej transparentnych podmiotów na rynku. Jednocześnie sprawozdania finansowe stają się coraz bardziej obszerne i skomplikowane.

– To, które informacje w sprawozdaniu finansowym są najważniejsze czy najbardziej interesujące, zależy oczywiście od użytkowników, bo mamy tutaj wiele grup. Natomiast na pewno takie elementy jak jakość aktywów banku i dochodowość są istotne dla wszystkich interesariuszy – mówi Stacy Ligas.

Jak podkreśla, z punktu widzenia klientów przedmiotem zainteresowania jest głównie bezpieczeństwo banku, czyli adekwatność kapitałowa i jakość jego aktywów. Na te dwa elementy klienci danego banku powinni przede wszystkim zwracać uwagę w sprawozdaniach finansowych. Natomiast zwrot na kapitale, rentowność, rachunek zysków i strat to elementy, które są głównym przedmiotem zainteresowania inwestorów.

Co istotne, banki są postrzegane jako instytucje transparentne i bezpieczne, a poziom zaufania do tego sektora rośnie nieprzerwanie. Z ostatniego badania „Reputacji Sektora Bankowego” przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich wynika, że 87 proc. Polaków ufa bankowi, któremu powierzyło swoje pieniądze, z kolei 83 proc. klientów darzy zaufaniem swego doradcę bankowego. Duża w tym zasługa samych banków, natomiast znaczącą rolę w budowaniu zaufania do sektora odgrywa też instytucje nadzoru bankowego i audytorów.

– W kwestii zaufania do sektora bankowego na pewno największą odpowiedzialność ponoszą same banki. Natomiast należy podkreślić, że bardzo ważną rolę w budowaniu zaufania do sektora finansowego mają też nadzorcy i audytorzy. Opiera się ono przede wszystkim na dwóch aspektach. Po pierwsze, jest zewnętrzny podmiot czy podmioty, które monitorują zastosowanie się banków do przepisów i do systemu regulacji. Tutaj takie niezależne potwierdzenie jest bardzo istotne. Drugi element działalności nadzoru to zapewnienie, że standardy są wdrażane jednolicie wśród banków, czyli zapewnienie porównywalności sektora bankowego – mówi Stacy Ligas.

Jak podkreśla, sektor bankowy krytycznie podszedł do wdrożonego w ubiegłym roku nowego standardu rachunkowości MSSF9, który ma zastosowanie w sprawozdaniach finansowych, ale w dużej mierze wynika to z trudności z implementacją nowych zasad.

– Opinie na temat wdrożenia MSSF9 są bardzo różne. Na pewno MSSF9 był krokiem w kierunku tego, aby banki w sposób adekwatny rozpoznawały ryzyko kredytowe i niewątpliwie ten krok został poczyniony. Jest wiele krytyki co do wdrożenia tego standardu, ale myślę, że jest to krytyka głównie związana z samą problematyką wdrożeniową i zapewne będzie potrzeba jeszcze roku czy dwóch, by doprecyzować implementację tego standardu i ujednolicić go na rynku – mówi Stacy Ligas.

Szefowa działu instytucji finansowych KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej ocenia również, że obszar regulacji – podobnie jak i obszar nowych technologii – pozostają priorytetem i największym wyzwaniem dla sektora bankowego. Co więcej, jeden i drugi obszar są ze sobą powiązane – podejmując rękawicę rzuconą przez fintechy, banki zaczynają się upodabniać do firm technologicznych. To z kolei może na przykład zmienić sentyment inwestorów do sektora bankowego albo przełożyć się na wycenę banków.

– Wielkim wyzwaniem dla sektora jest w tej chwili działanie w sposób bezpieczny, zgodny z regulacjami, a jednocześnie taki, który zapewni, że banki będą działać skuteczniej, efektywniej, będą mogły się w tym środowisku regulacyjnym rozwijać i rosnąć. Nowe technologie to z kolei wyzwanie, które najprawdopodobniej zmieni sposób, w jaki banki prowadzą swoją działalność. Spowoduje, że wkroczą w nowy etap bankowości – mówi Stacy Ligas.

Czytaj także

Zdrowie

Polskie mamy chcą obowiązkowych i bezpłatnych szczepień przeciwko rotawirusom. Domaga się tego 77 proc. kobiet

Rośnie świadomość Polek na temat konieczności wykonywania szczepień przeciwko rotawirusom. Mamy mają dużą wiedzę na temat ewentualnych powikłań wywołanych przez te wirusy, szczepią więc dzieci zarówno z obawy przed zachorowaniem, jak i w celu uniknięcia hospitalizacji malucha. Te mamy, które rezygnują ze szczepień przeciw rotawirusom, robią to głównie ze względu na sytuację finansową. 77 proc. matek zgadza się ze stwierdzeniem, że szczepienia przeciwrotawirusowe powinny być obowiązkowe, dzięki czemu byłyby one bezpłatne dla rodziców.

Konsument

Ataki terrorystyczne poważnym problemem dla turystyki. Branża potrzebuje średnio ponad roku na odrobienie strat

Tunezja, Egipt czy Turcja zyskują w zestawieniu najchętniej wybieranych przez Polaków kierunków na wakacje. Jednak odbudowanie pozycji tych krajów po serii zamachów terrorystycznych jest trudnym i długim procesem. Każde takie zdarzenie to ogromny cios dla turystyki, odczuwalny zwłaszcza w takich krajach, które opierają na niej całą gospodarkę. Zdaniem ekspertów branża potrzebuje co najmniej kilkunastu miesięcy, aby odrobić starty. Przed zagranicznym urlopem warto sprawdzić ostrzeżenia MSZ i zalecenia, do których należy się stosować podczas pobytu za granicą.

Konsument

Polacy spędzają rocznie średnio miesiąc w internecie. Korzystanie bez umiaru z cyfrowych technologii utrudnia wypoczynek

Przeciętny Polak spędza w ciągu roku w internecie ponad 760 godzin, czyli cały miesiąc – wynika z badań Gemiusa. Zdecydowana większość pozostaje online nawet w trakcie letnich wakacji. Niehigieniczne korzystanie z technologii cyfrowych połączone z przebodźcowaniem i nadmiarem informacji powoduje, że mózg nie jest w stanie efektywnie odpoczywać. Można to jednak zmienić, wprowadzając kilka prostych zasad, które zmienią złe nawyki – podkreśla Ula Dąbrowska, współautorka książki „Spa dla umysłu”.

Ochrona środowiska

Małe i średnie firmy będą mogły wytwarzać prąd w mikroinstalacjach. To pomoże im obniżyć koszty energii

Jak pokazują dane Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w ubiegłym roku w Polsce powstało 28,36 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 173 MW. Ich liczba ma radykalnie wzrosnąć po uruchomieniu programu Energia Plus, dzięki któremu przedsiębiorcy będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki rozliczać w korzystnym systemie upustów. Projekt nowelizacji ustawy o OZE, który rozszerza status prosumenta o małe i średnie firmy, zyskał wczoraj akceptację rządu. Teraz zajmie się nim Sejm.