Komunikaty PR

Inteligencja emocjonalna na dobry start.

2020-07-10  |  11:00
Biuro prasowe
Do pobrania Komunikat ( 0.52 MB )

Kształtowanie inteligencji emocjonalnej zaczyna się już w pierwszym roku życia, a praca nad nią
i jasne przedstawianie zasad pozwala dzieciom łatwiej zrozumieć otaczający je świat. Prawidłowe ukształtowanie myślenia o swoich emocjach zaowocuje w dorosłym życiu adekwatnymi reakcjami na nieprzyjemne lub trudne wydarzenia. Kształtują je rodzice, ale też nauczyciele – specjaliści.

Inteligencja emocjonalna najintensywniej rozwija się w ciągu pierwszych lat życia. W tym okresie najskuteczniej można kształtować reakcje dzieci na różnego rodzaju sytuacje. Dużą rolę w tym procesie odgrywają rodzice, jak również wychowawcy przedszkolni. W oparciu o badania prowadzone przez Instytut Rozwoju Emocji[1] widać, jak ważne jest rozwijanie inteligencji emocjonalnej od najmłodszych lat. Badania prowadzono przez 2 lata w trzech warszawskich przedszkolach na grupie 3, 4 i 5latków. Przedszkola były podzielone na realizujące program rozwijania inteligencji emocjonalnej (Kraina Emocji), częściowo realizujący projekt (przedszkole publiczne) oraz przedszkole, w którym nie prowadzono projektu. Dzięki codziennej pracy z dziećmi w przedszkolu realizującym projekt w grupie 5latków aż 50% potrafiło korzystnie wyrażać emocje, przy czym w przedszkolu częściowo realizującym projekt ponad 50% dzieci poprawnie wyrażała jedynie strach, radość i smutek, a złość  zaledwie 20% dzieci. Natomiast w trzecim przedszkolu aż w 90% dzieci nie wiedziały co zrobić, aby zmniejszyć intensywność doświadczanych emocji.

Wpływ inteligencji emocjonalnej na przyszłość

- Warto obserwować i wspierać dziecko w rozwinięciu inteligencji emocjonalnej – pozwalając mu na samodzielne poznawanie świata, nawiązywanie relacji z rówieśnikami, cierpliwie tłumacząc mu swoje decyzje, które są z nim związane. Dzieci przeżywają świat tak samo, jak dorośli, choć wyrażają to w inny sposób. – podkreśla Marzena Martyniak, psycholog, specjalista w dziedzinie rozwoju inteligencji emocjonalnej, założycielka Instytutu Rozwoju Emocji.

Dzieci, które od najmłodszych lat mogły liczyć na rozwijanie ich świadomości emocjonalnej, osiągają lepsze wyniki w nauce w kolejnych etapach edukacji. Rzadziej też wykazują problemy z zachowaniem i działania autodestrukcyjne. Zadbanie o rozwój emocjonalny w wieku 3-6 lat w późniejszym życiu dziecka owocuje wyższą samooceną i samoświadomością, łatwiejszym nawiązywaniem kontaktów, rozwiniętą empatią i umiejętnością dzielenia się.

- Emocje są kluczowe w uczeniu się – osoby dobrze radzące sobie ze swoimi emocjami mają lepszą pamięć, są bardziej kreatywne, nastawione na osiągnięcie swojego celu. To szczególnie istotne w dzisiejszych dynamicznych czasach, w których rynek pracy wymaga od nas stałego rozwoju, nauki nowych umiejętności i przyswajania wiedzy – dodaje Marzena Martyniak, psycholog, specjalista w dziedzinie rozwoju inteligencji emocjonalnej, założycielka Instytutu Rozwoju Emocji.

Rozwój inteligencji emocjonalnej, a efekty w codziennej pracy

- Dzieci naśladują dorosłych, więc jeśli chcemy nauczyć je świadomego wyrażania swoich emocji, musimy pokazać, że sami to potrafimy. Uczelnie kształcące przyszłych pedagogów powinny wprowadzić dla przyszłych nauczycieli intensywny trening emocjonalny, by mogli oni lepiej wspierać dzieci w tym obszarze, a program nauczania powinien skupić się nie tylko na sferze poznawczej, ale i emocjonalnej. – mówi Daniel Welfel, współzałożyciel i dyrektor placówki edukacyjnej i przedszkola Kraina Emocji.

Badania - obejmujące nauczycieli biorących udział w treningu z Inteligencji emocjonalnej - przygotowane specjalnie dla nich przez Instytut Rozwoju Emocji pokazują, że rozwijanie tej kompetencji u dorosłych wzbogaca ich codzienną pracę zawodową, dzięki czemu m.in. lepiej potrafią rozpoznawać emocje i przewidywać, jak dziecko może się czuć w danej sytuacji. Trening przekłada się na skuteczniejsze zarządzanie emocjami wychowanków, ale także pozwala samym nauczycielom na bardziej świadome kierowanie własnymi emocjami w ciągu dnia.[2]

Istota programu edukacyjnego rozwoju emocji u dzieci

Niepubliczne przedszkole Kraina Emocji, prowadzone przez Instytut Rozwoju Emocji, jest jedyną placówką w Polsce realizującą autorski program rozwoju inteligencji emocjonalnej u dzieci, wyróżniony przez ISEI (International Society For Emotional Intelligence z siedzibą w Nowym Jorku). Przedszkole jest prekursorem we wprowadzaniu wytycznych dla placówek rozpoczynających realizację tych założeń. Program jest wdrażany również w wybranych państwowych szkołach podstawowych.

- Ważne jest, by od najmłodszych lat wybierać placówki, które nie tyle stawiają na realizację podstawy programowej, ale również na rozwój emocjonalny dzieci. Brak zdolności radzenia sobie z emocjami często bywa czynnikiem hamującym bardzo zdolne dzieci. Dlatego czas spędzony w przedszkolu to najlepszy moment, by pomóc dziecku w ich nabyciu. W przyszłości zaowocuje to sukcesami na wielu płaszczyznach. – podsumowuje Daniel Welfel, współzałożyciel i dyrektor placówki edukacyjnej i przedszkola Kraina Emocji.

Właśnie trwa rekrutacja na nowy rok w niepublicznym przedszkolu Kraina Emocji na warszawskim Mokotowie.

 


[1] Badanie Instytutu Rozwoju Emocji poparte przez ISEI ((International Society For Emotional Intelligence z siedzibą w Nowym Jorku)
w latach 2017-2019, na grupie 230 dzieci w wieku 3-5 lat.

[2] The Effects of Short-Term Emotional Intelligence  Training on Preschool Teachers in Poland; Marzena Martyniak, John Pellitteri, Queens College,

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Edukacja Emitel partnerem olimpiady społecznej „Zwolnieni z Teorii” Biuro prasowe
2023-11-27 | 16:30

Emitel partnerem olimpiady społecznej „Zwolnieni z Teorii”

Emitel został partnerem kolejnej edycji olimpiady społecznej „Zwolnieni z Teorii” – największego w Polsce projektu dla licealistów i studentów. Zespoły
Edukacja Rekordowa liczba zgłoszeń w III edycji Solve for Tomorrow
2023-11-24 | 15:30

Rekordowa liczba zgłoszeń w III edycji Solve for Tomorrow

Z każdym rokiem rośnie popularność programu Solve for Tomorrow w Polsce. Do III edycji akcji Samsung wpłynęła rekordowa liczba 252 zgłoszeń! Spośród nich jury wybrało 30
Edukacja Premiera e-booka o AI w branży food
2023-11-24 | 10:30

Premiera e-booka o AI w branży food

Dla wielu osób związanych z rynkiem FMCG i HoReCa sztuczna inteligencja ciągle brzmi obco, wywołuje szereg pytań, a nawet wzbudza niepokój. Dostrzegając potrzebę przybliżenia

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Ochrona środowiska

Miasta coraz bardziej narażone na zmiany klimatu. Potrzebne są zmiany koncepcji urbanistycznej i sposobu projektowania

Wszechobecna betonoza i asfalt w miastach potęgują ekstremalne zjawiska pogodowe, wynikające ze zmian klimatu. Według raportu „Innowacyjne miasta” ThinkCo i Otodom prawie 60 proc. miast liczących ok. 300 tys. mieszkańców jest obecnie narażonych na co najmniej jeden z sześciu rodzajów klęsk żywiołowych: cyklony, susze, powodzie, trzęsienia ziemi, osuwiska i erupcje wulkanów. Dlatego zrównoważony rozwój i przygotowanie miast na skutki wynikające ze zmian klimatycznych jest dziś centralnym zagadnieniem miejskich polityk.

Handel

W 2024 roku polska gospodarka ma przyspieszyć, ale globalne otoczenie będzie ten proces utrudniać. Wiele zależy też od decyzji nowego rządu

Według różnych prognoz PKB naszego kraju wzrośnie w przyszłym roku o około 3 proc. Prognozowanie jest jednak obarczone dużym marginesem błędu ze względu na liczne niewiadome i wyzwania. Nie wiadomo, jak w obliczu spowolnienia w Niemczech i całej strefie euro poradzą sobie polscy eksporterzy, inwestycje są na niskim poziomie w relacji do PKB i w ostatnich latach ich udział spadał, a na konsumpcję wpływ będą miały decyzje, jakie podejmie nowy rząd ws. stawek podatkowych czy tarcz antyinflacyjnych. To, co dla przedsiębiorstw istotne, to przewidywalne otoczenie prawno-podatkowe.

Ochrona środowiska

Rekordowe zainteresowanie wdrażaniem nowych technologii wśród polskich rolników. Rolnictwo 4.0 pozwala im zoptymalizować produkcję i obniżać koszty

Nowe technologie i rozwiązania cyfrowe mają coraz większe zastosowanie w rolnictwie. Dzięki nim procesy rolnicze są bardziej wydajne, efektywne i zrównoważone, a rolnik jest w stanie zautomatyzować swoją pracę i obniżyć jej koszt. Popularność takich rozwiązań będzie rosnąć, ponieważ – wraz ze zmianami klimatycznymi – zwiększa się też zapotrzebowanie na coraz bardziej wydajne i przyjazne środowisku systemy uprawy roślin i hodowli zwierząt. Rolnictwo 4.0 dobrze wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. W polskich gospodarstwach implementacja tej koncepcji przebiega jednak dość wolno, choć wśród rodzimych rolników zainteresowanie wdrażaniem nowoczesnych technologii jest rekordowe, co obrazuje listopadowy nabór ARiMR zakończony raptem po trzech dniach.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.