Komunikaty PR

Kompendium GOZ w budownictwie

2024-02-26  |  01:00
Biuro prasowe

Publikacja PLGBC porusza kwestie projektowania budynków cyrkularnych. Jak wprowadzać cyrkularność, jak ją mierzyć i jakimi przykładami się inspirować w budownictwie – to wybrane tematy kompendium, które powstało w ramach projektu CIRCON.

 

W obliczu prognoz ONZ wskazujących, że do 2060 roku na świecie będzie 10 miliardów ludzi, stajemy przed wyzwaniem zapewnienia odpowiednich warunków życia dla tak licznej populacji. Dotychczasowy liniowy model gospodarki, który nadal dominuje w ponad 90% przemysłu, nie sprawdza się. Dostęp do surowców pierwotnych jest ograniczony, krytyczne surowce wyczerpują się, a generowane odpady nie są odpowiednio zagospodarowywane. W rezultacie marnuje się energię na ich utylizację, zamiast wykorzystać ją w procesach recyklingu czy ponownego użycia. Wzrost populacji i jej rosnące potrzeby doprowadziły do sytuacji, w której naturalne zasoby nie nadążają z regeneracją i odnawianiem. Rozwiązaniem jest pilne wdrożenie alternatywnego modelu, jakim jest gospodarka cyrkularna. Minimalizacja zużycia surowców, ograniczenie ilości odpadów i ich ponowne wprowadzanie do obiegu gospodarczego stanowi szansę dla ekosystemu.

 

Mając świadomość ogromnego wyzwania, jakim jest wdrożenie gospodarki cyrkularnej w budownictwie, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego wraz z partnerami: Green Building Council Iceland oraz Politechniką Śląską, podjęło się realizacji Projektu CIRCON „Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych”. Głównym celem działań podejmowanych w ramach projektu jest zapoznanie wszystkich interesariuszy sektora budowlanego z projektowaniem budynków zgodnie z zasadami cyrkularności. W wyniku prac powstała publikacja, która porusza najważniejsze kwestie związane z gospodarką o obiegu zamkniętym.

 

- „Kompendium GOZ w budownictwie” to wyjątkowa pozycja, bogata w wiedzę z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym. W zwięzły sposób omówiono ideę tego innowacyjnego modelu gospodarczego i jego implikacje dla branży budowlanej. Kompendium zawiera nie tylko wytyczne dotyczące cyrkularnego projektowania, lecz także przedstawia 25 inspirujących przykładów budynków, które reprezentują najlepsze praktyki w tej dziedzinie. Co więcej, w publikacji zaproponowano nowe wskaźniki cyrkularności, umożliwiające ocenę, w jakim stopniu dany obiekt wpisuje się w definicję budynku cyrkularnego. „Kompendium GOZ w budownictwie” stanowi zatem niezastąpione źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych cyrkularnym podejściem do zrównoważonego budownictwa – mówi Dawid Franke, Project Specialist w PLGBC.

 

Publikację można pobrać ze strony internetowej projektu CIRCON (circon.plgbc.org.pl).

 

Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy.

 

Kompendium opracowano w ramach realizacji projektu CIRCON.

Projekt CIRCON pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: projektowanie budynków cyrkularnych”, korzysta z dofinansowania o wartości 1 345 205,79 zł otrzymanego od Islandii,

Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz dofinansowania w wysokości 237 389,26 zł z budżetu Państwa. Celem projektu jest wzmocnienie wdrażania gospodarki cyrkularnej w sektorze budowlanym.

 

 

 

 

O Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC

 

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony.

 

Organizacja wspiera tworzenie zrównoważonych budynków dla wszystkich poprzez:

  • powstrzymanie zmian klimatu oraz adaptację do nowych warunków,
  • stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • podnoszenie poziomu dobrostanu, jakości życia i zdrowia społeczeństwa,
  • zwiększanie bioróżnorodności.

 

PLGBC stanowi część globalnej społeczności 80 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

 

https://plgbc.org.pl

Więcej informacji
Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Ochrona środowiska Dzień Ziemi już 22.04, w tym roku pod hasłem Planeta kontra tworzywa sztuczne Biuro prasowe
2024-04-17 | 01:00

Dzień Ziemi już 22.04, w tym roku pod hasłem "Planeta kontra tworzywa sztuczne"

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi - święto ustanowione w 1970 roku, które ma na celu promowanie postaw proekologicznych i uświadamianie problemów ochrony środowiska. W tym roku
Ochrona środowiska Nowy raport Fundacji Climate Strategies Poland
2024-04-12 | 01:00

Nowy raport Fundacji Climate Strategies Poland

Nowy raport Fundacji Climate Strategies Poland nie pozostawia złudzeń: samo raportowanie nie zbuduje konkurencyjności klimatycznej. Polskie firmy powinny pilnie się dekarbonizować, nie
Ochrona środowiska Kompost z Eko Doliny – dobra praktyka „zero waste”
2024-04-11 | 15:30

Kompost z Eko Doliny – dobra praktyka „zero waste”

Mieszkańcy Gdyni i okolic chętnie korzystają z naturalnego nawozu, wytwarzanego z bioodpadów w Eko Dolinie. Każdego roku spółka sprzedaje od 8 do 11 tysięcy ton kompostu.

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Bankowość

Ponad 70 proc. budynków w Polsce wymaga gruntownej modernizacji. 1 mln zł trafi na granty na innowacje w tym obszarze

Ograniczenie zużycia energii w budynkach to jeden z najbardziej efektywnych ekonomicznie sposobów redukcji emisji dwutlenku węgla. Tymczasem w Unii Europejskiej zdecydowana większość budynków mieszkalnych wymaga poprawy efektywności energetycznej. Innowacji, które mają w tym pomóc, poszukuje ING Bank Śląski w piątej edycji swojego Programu Grantowego dla start-upów i młodych naukowców. Najlepsi mogą liczyć na zastrzyk finansowania z przeznaczeniem na rozwój i komercjalizację swojego pomysłu. Budżet Programu Grantowego ING to 1 mln zł w każdej edycji.

Infrastruktura

Branża infrastrukturalna szykuje się na inwestycyjny boom. Projektanci i inżynierowie wskazują na szereg wyzwań w kolejnych latach

W kolejnych latach w polskiej gospodarce ma być odczuwalne przyspieszenie realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Ma to związek z finansową perspektywą unijną na lata 2021–2027 i odblokowaniem środków z KPO. To inwestycje planowane na dziesiątki albo nawet na setki lat, a w dyskusji dotyczącej takich projektów często pomijana jest rola projektantów i inżynierów. Przedstawiciele tych zawodów wskazują na szereg wyzwań, które będą rzutować na planowanie i realizowanie wielkich projektów infrastrukturalnych. Do najważniejszych zaliczają się m.in. relacje z zamawiającymi, coraz mniejsza dostępność kadr, konieczność inwestowania w nowe, cyfrowe technologie oraz unijne regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju w branży budowlanej.

Konsument

Techniki genomowe mogą zrewolucjonizować europejskie rolnictwo i uodpornić je na zmiany klimatu. UE pracuje nad nowymi ramami prawnymi

Techniki genomowe (NTG) pozwalają uzyskiwać rośliny o większej odporności na susze i choroby, a ich hodowla wymaga mniej nawozów i pestycydów. Komisja Europejska wskazuje, że NTG to innowacja, która może m.in. zwiększyć odporność systemu żywnościowego na zmiany klimatu. W tej chwili wszystkie rośliny uzyskane w ten sposób podlegają tym samym, mocno wyśrubowanym zasadom, co GMO. Dlatego w ub.r. KE zaproponowała nowe rozporządzenie dotyczące roślin uzyskiwanych za pomocą technik genomowych. W lutym br. przychylił się do niego Parlament UE, co otworzyło drogę do rozpoczęcia negocjacji z rządami państw UE w Radzie. Wątpliwości wielu państw członkowskich, również Polski, budzi kwestia patentów NGT pozostających w rękach globalnych koncernów, które mogłyby zaszkodzić pozycji europejskich hodowców.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.