Komunikaty PR

Nowe regulacje Polskiego Ładu mają wyeliminować szarą strefę

2022-02-15  |  01:00
Biuro prasowe
Kontakt

Robert Nogacki
Kancelaria Prawna Skarbiec

ul. Maciejki 13
02-181 Warszawa
sekretariat|kancelaria-skarbiec.pl| |sekretariat|kancelaria-skarbiec.pl
22 586 40 00
www.kancelaria-skarbiec.pl

Obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. ustawa o Polskim Ładzie ma za zadanie wyeliminować krajową szarą strefę, a dokładniej praktyki przedsiębiorców zatrudniających pracowników „na czarno” czy płacących wynagrodzenia „pod stołem” oraz dokonujących transakcji z pominięciem kas rejestrujących czy terminali płatniczych. Polski Ład wprowadza w tym celu nowe obostrzenia i kary, które mają zdyscyplinować przedsiębiorców i zmobilizować ich do zaprzestania działalności w szarej strefie.

Szara strefa w zatrudnieniu

Jak argumentują autorzy Polskiego Ładu, w przypadku ujawnienia nieprawidłowości przy zatrudnieniu w postaci niezarejestrowania pracownika czy też wypłacania mu części wynagrodzenia gotówką, bez wymaganego prawem ewidencjonowania i rozdzielania na kwoty netto i brutto, pociągnięty do odpowiedzialności pracodawca ma prawo domagać się od tak „zatrudnionego” zwrotu równowartości pokrytych składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, które zgodnie z przepisami powinien sfinansować pracownik. Taka konstrukcja przepisów sprzyja zatajaniu przez pracowników informacji o nieprawidłowościach w warunkach ich zatrudnienia. Polski Ład ma to zmienić.

Pracodawcy dopuszczającemu się nielegalnego zatrudnienia pracowników będzie przypisywany przychód z działalności gospodarczej. Zostanie on wyliczony jako wartość pracy nielegalnie zatrudnionej osoby, ustalana za każdy miesiąc, w którym zostało stwierdzone nielegalne zatrudnienie, w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym miesiącu. Ten podlegający opodatkowaniu przychód będzie przypisywany przedsiębiorcy bez względu na to, czy wynagrodzenie wypłacane było „pod stołem”, czy też nie oraz niezależnie od jego wysokości.

Jako przychód przedsiębiorcy przypisane zostaną również przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz przychody pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym.

Nieuczciwy przedsiębiorca nie będzie też mógł zaliczyć wydatków na wypłacone „pod stołem” czy też zatrudnionemu na czarno wynagrodzenie do kosztów uzyskania przychodu. Z możliwości odliczenia wyłączona zostanie również sfinansowana przez pracodawcę składka na ubezpieczenia emerytalne od takiego wynagrodzenia.

Kolejna sankcja to obarczenie pracodawcy obowiązkiem pokrycia w całości należnych ZUS składek (społeczna i zdrowotna) od wynagrodzeń nielegalnie zatrudnionego pracownika oraz wynagrodzeń wypłacanych „pod stołem”.

Wszystko to sprawia, że w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w zatrudnieniu czy wypłacaniu wynagrodzenia pełnię obciążeń w podatku dochodowym będzie ponosić pracodawca.

Szara strefa w obrocie gospodarczym

Walce z szarą strefą w codziennym obrocie mają służyć nie tylko kary, ale przede wszystkim system zachęt. Twórcy Polskiego Ładu dostrzegają żyzny grunt dla nieprawidłowości w sytuacjach, gdy przedsiębiorcy dokonują rozliczeń gotówkowych. Tym więc, którzy staną się podatnikami w pełni „bezgotówkowymi”, Polski Ład oferuje nowe preferencje w postaci:

  • możliwości uzyskania szybszego zwrotu VAT w terminie 15 dni;
  • możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie terminala płatniczego i wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy jego użyciu (np. za najem terminala) w roku podatkowym, w którym przedsiębiorca rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego oraz w roku następującym po tym roku do wysokości:

- 2 500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących (przedsiębiorca będący małym podatnikiem, któremu w roku podatkowym przysługuje prawo do otrzymania zwrotu VAT, będzie mógł odliczyć kwotę odpowiadającą 200% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 2 000 zł w roku podatkowym),

- 1 000 zł w roku podatkowym – w przypadku innych podatników.

Wysokość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć w roku podatkowym kwoty dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności.

Obrót bezgotówkowy – obowiązki i sankcje

Polski Ład walczy też z szarą strefą, ustalając sumę 20 000 zł jako kwotę graniczną, po przekroczeniu której wszyscy konsumenci zawierający transakcję z przedsiębiorcą, będą zobowiązani do skorzystania z bezgotówkowych form płatności. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż przy zastosowaniu kas rejestrujących, zostali zobligowani do zapewnienia konsumentowi możliwości dokonywania płatności za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Za niezapewnienie współpracy terminala płatniczego z kasą rejestrującą skarbówka będzie mogła ukarać sprzedawcę karą w wysokości 5 000 zł.

Nie są to jednak jedyne sankcje za brak gotowości do przyjmowania płatności bezgotówkowych grożące przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż przy użyciu kas rejestrujących, bowiem grozi im również:

  • czasowe pozbawienie możliwości dokonywania rozliczeń kwartalnych prowadzonej działalności;
  • czasowe pozbawienie prawa do uzyskania zwrotu VAT w krótszym, 25-dniowym terminie.

Podobnie jak w przypadku szarej strefy w zatrudnieniu, również w przypadku ustalenia przez skarbówkę, że przedsiębiorca przyjął od klienta gotówkę, a powinien przyjąć płatność za pośrednictwem rachunku płatniczego, kwota tej płatności zostanie mu przypisana jako przychód z prowadzonej działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Nowe preferencje, obostrzenia i sankcje obowiązują już od 1 stycznia 2022 r., a te dotyczące zwalczania szarej strefy w zatrudnieniu i obrocie gotówkowym to tylko niewielka część wprowadzanych w życie regulacji. Rozsądnym krokiem jest przeprowadzenie audytu prawnego prowadzonej działalności, nie tylko po to, by przez błędne rozumienie zmienionych przepisów nie paść ofiarą wspomnianych sankcji, ale przede wszystkim, aby skorzystać z oferowanych przez Polski Ład nowych preferencji i ulg.

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Więcej informacji
Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Podatki Grupa Skarbiec w gronie 40 największych firm doradczych w Polsce Biuro prasowe
2023-11-23 | 01:00

Grupa Skarbiec w gronie 40 największych firm doradczych w Polsce

Warszawska Grupa Kancelarii Prawnych Skarbiec została wyróżniona jako jedna z 40 największych firm doradztwa podatkowego, prawnego i biznesowego w Polsce w rankingu Warsaw Business
Podatki Ayming Polska: kluczowe zmiany kadrowe i rozszerzenie oferty o raportowanie ESG
2023-11-21 | 11:00

Ayming Polska: kluczowe zmiany kadrowe i rozszerzenie oferty o raportowanie ESG

W odpowiedzi na dynamiczny rozwój rynku i nowe wyzwania biznesowe, Ayming Polska dokonuje kluczowych zmian kadrowych, mianując Piotra Frankowskiego na stanowisko Dyrektora Zarządzającego
Podatki VAT: Aport nieruchomościa zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
2023-10-25 | 01:00

VAT: Aport nieruchomościa zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Wnoszona aportem do spółki nieruchomość na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej musi być wydzielona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, aby aport mógł zostać

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Finanse

W branży budowlanej działa nawet pół miliona firm. Wiele z nich się ubezpiecza, choć nie ma takiego obowiązku

Zaprószenie ognia i pożar w remontowanym budynku, zalanie, zawalenie niewłaściwie zabezpieczonego dachu, zniszczone lub skradzione maszyny – to tylko część nieprzewidzianych zdarzeń i szkód, z jakimi muszą się liczyć firmy działające w branży budowlanej. Dlatego wiele z nich – choć formalnie nie ma takiego obowiązku – decyduje się na objęcie swojej działalności ochroną ubezpieczeniową. Jej zakres może być dokładnie dopasowany do potrzeb przedsiębiorcy, w zależności od specyfiki prowadzonej przez niego działalności.

Infrastruktura

Samorządy aktywnie inwestują w zielone ciepłownictwo. Na takie projekty jest coraz więcej środków publicznych

 Ciepłownictwo jest jednym z największych majątków, jakie ostatnie pokolenia Polaków zakopały w ziemię poprzez rury, kolektory, instalacje ciepła systemowego. Jednak przez te lata zaniedbań, braku inwestycji w obszarze ciepłownictwa w tej chwili wymaga ono szybkich działań. Musimy jak najszybciej zacząć tę transformację – mówi Tomasz Gackowski, dyrektor zarządzający ARP. Aby promować gminy, które są najbardziej zaangażowane w tę transformację sektora ciepłownictwa, ARP i BGK we współpracy z partnerami rozstrzygnęły właśnie konkurs na Najbardziej Innowacyjne Energetycznie Samorządy. Wśród laureatów są Gliwice oraz Lidzbark Warmiński, które wdrażają zielone projekty w ciepłownictwie na szeroką skalę.

Prawo

Polacy nie mają w zwyczaju sporządzać testamentów. Co piąty uważa, że ma jeszcze czas na taką decyzję

Tylko 9 proc. Polaków w wieku powyżej 45 lat przygotowuje testament. Ponad 40 proc. przyznaje, że nigdy się nad tym nie zastanawiało, a prawie jedna czwarta uważa, że nie ma nic cennego, co mogłaby po sobie zostawić. Decyzję o sporządzeniu dokumentu przekładamy na później, tymczasem pozwala on zabezpieczyć interes spadkobierców i zapobiega konfliktom. – Warto się zastanowić i zabezpieczyć swoją rodzinę, żeby po śmierci majątek trafił w odpowiednie ręce – przekonuje dr Dawid Rejmer, radca prawny w Kancelarii Finansowej LEX.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.