Komunikaty PR

Region Warmii i Mazur w opinii przedsiębiorców

2023-05-26  |  12:00
Do pobrania docx ( 0.04 MB )

Trwający od czasów pandemii, a pogłębiony wojną w Ukrainie, kryzys gospodarczy, wymaga od gospodarzy poszczególnych regionów wzmożonych wysiłków na rzecz ożywienia lokalnej gospodarki. Aby wygrać wyścig o nowe inwestycje trzeba zbudować rozpoznawalną i atrakcyjną dla inwestorów markę regionu. Wie o tym Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który właśnie zakończył trwającą 14 miesięcy kampanię promującą region, zrealizowaną w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+”, a ukierunkowaną właśnie na tę grupę. Czy okazała się ona skuteczna? Wyniki najnowszego badania wskazują dużą zmianę w postrzeganiu Warmii i Mazur w świadomości przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy o województwie warmińsko-mazurskim przed rozpoczęciem kampanii

Z badania przeprowadzonego w lutym 2022 r.1 wśród przedstawicieli przedsiębiorców i top managementu firm z całej Polski wynikało, że spontaniczne skojarzenia z Warmią i Mazurami dotyczyły głównie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i nawiązywały do turystyki. Odnotowano, że region wzbudza w respondentach głównie pozytywne emocje i jest przez nich postrzegany w dobrym świetle – aż 63% badanych uznało go za „atrakcyjny”. Jeśli chodzi o to, z jakimi markami łączyli warmińsko-mazurskie, to z udzielonych odpowiedzi można wywnioskować, że z Warmią i Mazurami najczęściej kojarzeni są producenci żywności – wyrobów drobiarskich, mleka oraz produktów mlecznych i nabiałowych. Z kolei branżą, z którą najczęściej wiązali warmińsko-mazurskie była turystyka, co nie pokrywało się z ich odpowiedziami dotyczącymi wskazywanych marek, ponieważ żaden z badanych nie wymienił marki reprezentującej właśnie tę branżę w województwie warmińsko-mazurskim. Ankietowani mieli podzielone opinie dotyczące rozwoju gospodarczego województwa. Postrzegane było ono zarówno jako region powolnego (18,3%), jak i dynamicznego (17,7%) rozwoju gospodarczego. Wpływ na takie stanowisko respondentów ma przede wszystkim rozwój branży turystycznej, który przez część badanych postrzegany był jako czynnik napędzający rozwój gospodarczy, a przez pozostałych – jako spowalniający takowy rozwój. Sytuacja gospodarcza na Warmii i Mazurach najczęściej postrzegana była jako podobna do sytuacji gospodarczej całej Polski. Atrakcyjność województwa warmińsko-mazurskiego pod kątem możliwości inwestycyjnych również oceniana była najczęściej jako podobna do innych polskich regionów.

Zmiana w postrzeganiu Warmii i Mazur

Po roku od pierwszego badania przedsiębiorców z całej Polski, po okresie intensywnych działań wspierających przedsiębiorczość na Warmii i Mazurach, wzrósł odsetek osób identyfikujących województwo z dynamicznym rozwojem gospodarczym2 (z 17,7% do 21,7%). Co istotne, wyraźnie wzrósł również odsetek badanych, którzy uważają, że sytuacja gospodarcza warmińsko-mazurskiego jest lepsza w stosunku do sytuacji gospodarczej całej Polski (z 8% do 18,3%). Nie zmieniło się jednak to, że wśród cech wyróżniających ten region na tle Polski pod względem gospodarczym ankietowani najczęściej wymieniali turystykę.

W porównaniu do pierwszej fali badania, w II fali odnotowano wzrost odsetka respondentów twierdzących, że Warmia i Mazury są atrakcyjne z punktu widzenia inwestorów (wzrost z 32,3% do 41%). Co istotne, wyższy był również odsetek osób deklarujących ich większą atrakcyjność dla inwestorów w porównaniu do innych regionów. Zdaniem ankietowanych – niezależnie od terminu realizacji badania – duże znaczenie dla inwestycji w województwie warmińsko-mazurskim mają: atrakcyjność turystyczno-przyrodnicza miejsca oraz atrakcyjne tereny inwestycyjne.

Skąd tak pozytywna zmiana w postrzeganiu województwa warmińsko-mazurskiego?

Od marca 2022 r. do kwietnia 2023 r. województwo warmińsko-mazurskie prowadziło intensywne działania komunikacyjne mające na celu zachęcenie przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w regionie przekonując, że dzięki priorytetowemu podejściu do ekologii, nowoczesnym technologiom oraz niespotykanej czystości powietrza „Kraina Tysiąca Jezior” jest najlepszym miejscem do życia, relaksu, ale również rozwoju biznesu. Kampania była prowadzona w Internecie, mediach społecznościowych, telewizji, radiu, prasie (w tym zagranicznej) oraz na kanałach influencerów.

W ramach kampanii wyprodukowano dwa spoty telewizyjne w dwóch wersjach językowych, które można było obejrzeć w czołowych stacjach telewizyjnych, takich jak TVN24, Polsat News, HGTV, a także na profilach YouTube i FB Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kampania wybrzmiała również w topowych rozgłośniach radiowych tj.: RMF FM, Polskie Radio, Radio ZET. Gościła też na łamach prasy nie tylko polskiej (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Polityka, Do Rzeczy i in.), ale i zagranicznej: niemieckiej (Wirtschafts Woch, Handwerk Magazin), hiszpańskiej (El Economista, Economia 3), francuskiej (Challeneges, The Good Life), duńskiej (Børsen Newspaper, Berlingske), fińskiej (Lapin Kansa, Talouselämä) i szwedzkiej (Privata Affärer, Affärsvärlden). Natężona kampania trwała również w social mediach tj.: Facebook, LinkedIn, You Tube, w tym na Instagramie 8 influencerów związanych z Warmią i Mazurami, a publikowane treści skierowane były nie tylko do odbiorców z Polski, ale i z zagranicy. Ponadto innowacyjna reklama outdoorowa w technice 3D z wykorzystaniem komponentów z recyklingu pod hasłem „Zobacz swój biznes na Mazurach” jest obecna na ulicach polskich miast komunikując, że województwo warmińsko-mazurskie jest atrakcyjnym miejscem do pracy, relaksu i życia.

Wśród działań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego podejmowanych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie można też wyróżnić m.in. stały rozwój serwisu invest.warmia.mazury.pl, który stanowi kompleksowe źródło informacji zarówno dla inwestorów zainteresowanych ulokowaniem kapitału w regionie, jak i eksporterów. Serwis zawiera m.in.: ogólnodostępną bazę ofert inwestycyjnych, wraz ze szczegółowym opisem i zdjęciami terenów czy nieruchomości, a także „Przewodnik inwestora”, który w jasny sposób podpowiada, jak sprawdzić uwarunkowania środowiskowe i Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, a następnie podsumowuje kluczowe składowe procesu przygotowania, przeprowadzenia i odbioru budowy. Władze regionu organizują też liczne wydarzenia o charakterze biznesowym skierowane do różnych grup docelowych, które przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności oraz podniesienia wartości gospodarczej i inwestycyjnej obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.

W podanym okresie województwo umocniło swoją pozycję w obszarze 4 inteligentnych specjalizacji regionu, wskazanych w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa do roku 2030: ekonomii wody, żywności wysokiej jakości, sektorze drzewno-meblarskim oraz tzw. „zdrowym życiu”. Koncentracja na wyżej wymienionych dziedzinach gospodarki, opartych o zasoby naturalne, ma na celu pomoc inwestorom w rozwoju ich przedsiębiorstw. Specjalizacja „ekonomia wody” napędza turystykę, rekreację i powiązaną z tym infrastrukturę, jak na przykład przemysł jachtowy czy produkcję maszyn wykorzystujących cięcie wodą. „Żywność wysokiej jakości” wspiera produkcję i przetwórstwo zdrowej i wysokiej jakości żywności, a także chów i hodowlę zwierząt, produkcję maszyn rolniczych oraz przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów porolniczych, zaś „drewno i meblarstwo” proekologiczną gospodarkę leśną, produkcję mebli oraz sprzedaż i przetwórstwo drewna. Zróżnicowane kierunki prowadzenia działalności gospodarczej świadczą o bardzo dużym potencjale inwestycyjnym regionu. Warto dodać, że województwo aktywnie monitoruje rozwój kolejnych branż opartych na wiedzy, które w przyszłości mogą zostać określone mianem inteligentnych specjalizacji. „Zdrowe życie” wspiera zaś obszary dotyczące m.in. usług: medycznych, uzdrowiskowych, rehabilitacyjnych, produkcję sprzętu medycznego, biotechnologię czy produktów i usług związanych z ochroną środowiska na rzecz zdrowego życia ludzi.

Podsumowując: przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają potencjał Warmii i Mazur, jako miejsca, w którym można z jednej strony rozwijać swój biznes, a z drugiej spędzać wolny czas po pracy w pięknym otoczeniu jezior i lasów. Z kolei województwo jest otwarte na nowych inwestorów zapewniając im doradztwo w przygotowaniu inwestycji oraz pomoc nawiązywaniu kontaktów z partnerami gospodarczymi oraz promuje potencjał gospodarczy Warmii i Mazur w kraju i za granicą.


1 Badanie „Zmiana postrzegania województwa warmińsko-mazurskiego” 1 fala badania w lutym 2022 r. na kwotowo dobranej, ogólnopolskiej próbie badawczej składającej się ze 105 przedsiębiorców i 195 przedstawicieli top managementu firm spoza województwa warmińsko-mazurskiego.

2 Badanie „Zmiana postrzegania województwa warmińsko-mazurskiego” 2 fala badania w maju 2023 r. na kwotowo dobranej, ogólnopolskiej próbie badawczej składającej się ze 105 przedsiębiorców i 195 przedstawicieli top managementu firm spoza województwa warmińsko-mazurskiego.

O autorze: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest aparatem pomocniczym do realizowania zadań zarządu województwa określonych w ustawie o samorządzie województwa, statucie województwa warmińsko-mazurskiego, ustawach szczególnych oraz aktach wydanych w celu wykonania tych ustaw. Urząd wykonuje zadania samorządu województwa, należące do kompetencji marszałka i zarządu województwa, w szczególności z dziedziny: edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego; promocji i ochrony zdrowia; kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; pomocy społecznej; polityki prorodzinnej; modernizacji terenów wiejskich; zagospodarowania przestrzennego; ochrony środowiska; transportu zbiorowego i dróg publicznych; kultury fizycznej i turystyki; ochrony praw konsumentów; obronności; bezpieczeństwa publicznego; przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy; działalność w zakresie telekomunikacji. Przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego funkcjonuje Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), które zajmuje się też wspieraniem inwestorów przy poszukiwaniu terenów i obiektów inwestycyjnych, przejściu przez ścieżkę inwestycyjną oraz pozyskaniu dofinansowania.

Kontakt dla mediów:
Marta Dąbkowska-Wilczek
Zespół Projektów Gospodarczych, Departament Koordynacji Promocji
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
E:  m.dabkowska@warmia.mazury.pl
E: PR@mastermind.pl

 

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Przemysł Häfele świętowało stulecie firmy na międzynarodowych targach Interzum Biuro prasowe
2023-05-29 | 15:25

Häfele świętowało stulecie firmy na międzynarodowych targach Interzum

11 hal wystawienniczych, blisko 2000 firm, setki tysięcy produktów oraz klientów. Za nami międzynarodowe targi Interzum w Kolonii, na których swoją specjalną instalację z
Przemysł Klejenie zamiast montażu mechanicznego – kiedy sprawdzi się to rozwiązanie?
2023-05-26 | 01:00

Klejenie zamiast montażu mechanicznego – kiedy sprawdzi się to rozwiązanie?

Klejenie stanowi skuteczną alternatywę dla montażu mechanicznego. Materiały klejące w postaci taśm i błon dwustronnych są powszechnie wykorzystywane do szybkiego łączenia
Przemysł Promotech chce być liderem w sprzedaży wiertarek w Indiach
2023-05-24 | 13:07

Promotech chce być liderem w sprzedaży wiertarek w Indiach

Promotech dynamicznie wchodzi na rynek indyjski z własną marką wiertarek elektromagnetycznych. Pomóc w tym mają warsztaty dla dystrybutorów w New Delhi, których celem jest

Transmisje online

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Edukacja

Ukraińcy coraz bardziej aktywni na polskim rynku pracy. Wyzwaniem pozostaje znajomość polskiego i znalezienie pracy zgodnej z kwalifikacjami

78 proc. Ukraińców przebywających w Polsce pracuje. Odsetek ten jest bardzo wysoki zarówno wśród migrantów przedwojennych, jak i uchodźców, którzy przyjechali do nas po 24 lutego 2022 roku. Polski rynek pracy dobrze sobie poradził z przyjęciem dużej fali nowych pracowników, mało tego, potrzebuje ich jeszcze więcej, szczególnie w okresie prac sezonowych. Ukraińcy wskazują jednak na kilka trudności – wśród nich są wysokie oczekiwania pracodawców, słaba znajomość języka polskiego i praca poniżej zdobytych w ojczyźnie kwalifikacji.

Finanse

Sztuczna inteligencja i cleantech w centrum zainteresowania funduszy VC. Polskie start-upy nieźle sobie radzą w obu tych branżach

– Sztuczna inteligencja i cleantech to w tej chwili dwie kluczowe branże, które są w centrum zainteresowania funduszy venture capital i do nich będą płynąć w nadchodzącym czasie największe środki – ocenia prezes zarządu Orlen VC Marek Garniewski. Statystyki pokazują, że rodzime start-upy dobrze sobie radzą w obu tych branżach. Polska jest już w tej chwili uważana za „zielony” hub technologiczny Europy Środkowo-Wschodniej. Na polskim rynku działa około setki spółek, których działalność jest bezpośrednio związana z SI i które mogą skorzystać na fali popularności tej technologii.

Współpraca

Obsługa konferencji prasowych

Zapraszamy do współpracy przy organizacji konferencji prasowych. Nasz doświadczony i kompetentny zespół sprosta każdej realizacji. Dysponujemy nowoczesnym, multimedialnym centrum konferencyjnym i biznesowym w samym sercu Warszawy. Zapraszamy do kontaktu w sprawie oferty.

Handel

Wysoka inflacja zachwiała priorytetami konsumentów przy wyborze produktów. „Zielona” zmiana zachodzi jednak także w handlu

Kryteria ESG stają się częścią strategii świata biznesu, w tym także firm z branży handlu detalicznego. Choć w dobie szybko rosnącej inflacji konsumenci uważniej przyglądają się cenom, to kwestie jakości, ekologii i etyki firm będących właścicielami sklepów pozostają dla nich istotne. Pandemia, która spowodowała przerwanie łańcuchów dostaw, przekierowała uwagę logistyków na lokalne źródła zaopatrzenia, a to trend współgrający z ekologią ze względu na ograniczenie śladu węglowego.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.