Komunikaty PR

DSV — Global Transport and Logistics podsumowuje wyniki za 2023 rok

2024-02-23  |  13:30
Kontakt
Szymon Rać
Okaeri Consulting

Łowicka 54/6
02-531 Warszawa
szymon.rac|okpr.pl| |szymon.rac|okpr.pl
514998402
okpr.pl
Do pobrania Komunikat ( 0.04 MB )

DSV – Global Transport and Logistics, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie, opublikował raport roczny oraz raport zrównoważonego rozwoju za 2023 rok. Spółka podsumowała ostatnie 12 miesięcy oraz przedstawiła perspektywy na 2024.

DSV – Global Transport and Logistics jest jednym z największych na świecie operatorów logistycznych. Dostarcza i zarządza rozwiązaniami w łańcuchu dostaw dla tysięcy firm – od małych, rodzinnych biznesów, po międzynarodowe korporacje. Działając globalnie, odpowiada za utrzymanie płynności łańcuchów dostaw w ponad 80 krajach i zatrudnia ponad 75 000 specjalistów.

W 2023 roku DSV wypracowało zysk brutto w wysokości 43,818 mld DKK (ok. 24,99 mld PLN) i EBIT (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych i podatków) bez zdarzeń jednorazowych na poziomie 17,723 mld DKK (ok. 10,299 mld PLN). W porównaniu do 2022 roku, który był rekordowym zarówno dla DSV, jak i całego sektora, zysk brutto spadł o 17,89%, zaś EBIT o 29,68%. Co ważne, wyniki te zostały wypracowane pomimo spadku przychodów o 56,3%. Zaprezentowane wyniki są zgodne z ostatnią opublikowaną przez spółkę prognozą i oczekiwaniami rynku.

Globalna dekoniunktura napina łańcuchy dostaw

Kluczowym czynnikiem mającym wpływ na zmiany w prezentowanych wynikach było spowolnienie rozwoju gospodarczego, które można zaobserwować na całym świecie. Spowodował on spadek produkcji oraz popytu, a co za tym idzie: ilości wolumenów, szczególnie w transporcie lotniczym.

DSV osiągnęło solidne wyniki finansowe za rok 2023, zgodne z naszymi oczekiwaniami. Na rynku charakteryzującym się malejącym popytem na usługi transportowe wykazaliśmy się zdolnością do dostosowywania się do zmieniających się warunków, a nasi oddani pracownicy zapewniali doskonałą obsługę klienta. W 2023 r. z przyjemnością ogłosiliśmy wspólne przedsięwzięcie logistyczne z NEOM Company i kontynuowaliśmy prace nad wzmocnieniem usług w ramach naszej sieci i poszerzeniem naszego know-how. Poczyniliśmy również istotne postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju, opracowując mapy drogowe dla naszych wysiłków na rzecz dekarbonizacji – skomentował wyniki dyrektor generalny DSV Jens Bjørn Andersen. W związku ze zmianami w kierownictwie spółki była to jego ostatnia prezentacja raportu rocznego na tym stanowisku, dlatego poza komentarzem do wyników skorzystał on z okazji, aby podziękować współpracownikom.

W związku z wejście w życie ogłoszonych wcześniej zmian w naszym zespole kierowniczym kończę moją pracę na stanowisku dyrektora generalnego. Chciałbym skorzystać z okazji, aby podziękować klientom, dostawcom i partnerom — a także moim fantastycznym kolegom z DSV na całym świecie — za wsparcie i zaufanie do DSV i do mnie przez lata. Jens Lund i silny zespół wokół niego są teraz gotowi do przejęcia i kontynuowania podróży DSV, a ja życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. – powiedział Jens Bjørn Andersen.

Przewidywania na 2024 rok

W raporcie spółka przedstawiła również wstępne prognozy dot. oczekiwanych wyników finansowych w 2024 roku. Zdaniem DSV w ciągu najbliższych 12 miesięcy dojdzie do powrotu wzrostów wolumenów w transporcie lotniczym i morskim, wraz z odbudową globalnej koniunktury. Ze względu na niższy średni zysk brutto nie przełoży się to jednak na poprawę wyników finansowych. Dla rynku drogowego DSV przewiduje brak lub bardzo niski wzrost, zaś w obszarze magazynowym i logistyki kontraktowej oczekiwane jest wyższe niż w ubiegłym roku tempo wzrostu. Zysk EBIT DSV przed uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych ma pozostać na poziomie podobnym do tegorocznego i wynieść od 15 do 17 mld DKK (od ok. 8,734 do ok. 9,897 mld PLN). 

Droga do dekarbonizacji 

Poza publikacją danych finansowych DSV opublikowało również raport zrównoważonego rozwoju opisujący działania firmy w zakresie ESG (kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego). Największy spadek emisji CO2 grupa DSV odnotowała w zakresie 3. (emisje pośrednie generowane w całym łańcuchu wartości), ponieważ wyniósł on aż 24,2%. W związku z rozwojem firmy i zwiększeniem liczby wykorzystywanych pojazdów ciężarowych emisje w zakresie 1. w 2023 roku wzrosły o 2,3%. Jednocześnie dużą redukcję udało się uzyskać w zakresie 2. (pośrednie emisje pochodzące z wykorzystywanej przez firmę importowanej energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej czy chłodu) gdzie odnotowany został spadek o 14,6%. Udało się to osiągnąć m.in. dzięki wzrostowi wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach DSV i realizacji projektów mających na celu optymalizację lub redukcję zużycia prądu.

Długofalowym celem operatora jest osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej do 2050 r. W najnowszym raporcie DSV zaprezentowało więc ścieżki dekarbonizacji dla swoich trzech głównych dywizji (Solutions, Road i Air&Sea) z uwzględnieniem kamieni milowych, które zostaną zrealizowane w krótkoterminowej perspektywie. Założenia te zostały zatwierdzone przez Science Based Target Initiative, która weryfikuje obietnice składane przez firmy pod kątem kryteriów wykonalności oraz zgodności z wiedzą naukową. Science Based Targets Initiative jest inicjatywą o światowym zasięgu, którą powstała w wyniku współpracy m.in. UN Global Compact, UN Caring for Climate i WWF Climate Savers. Mapy dekarbonizacji DSV przedstawiającą cztery kluczowe elementy wymagane do osiągnięcia celów w zakresie dekarbonizacji:

  • Poprawa efektywności energetycznej
  • Zastępowanie paliw kopalnych w transporcie
  • Rozwój infrastruktury do produkcji energii odnawialnej i ładowania pojazdów
  • Otwartość na innowacje i nawiązywanie partnerstw

Poza pracą nad redukcjami emisji wewnątrz firmy DSV realizuje strategię w obszarach społecznych i ładu korporacyjnego m.in. poprzez wdrażanie Polityki Zarządzania Różnorodnością i Polityki Praw Człowieka. DSV oferuje wsparcie także swoim klientom w zakresie dekarbonizacji ich łańcuchów dostaw w ramach szeregu rozwiązań z zakresu zielonej logistyki.

Więcej informacji
Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Transport BRAK ZDJĘCIA
2024-04-19 | 13:30

DSV – Global Transport and Logistics i Tchibo Polska kontynuują współpracę

Tchibo Polska i DSV – Global Transport and Logistics podjęły decyzję o kontynuacji współpracy. Firmy porozumiały się w zakresie przedłużenia realizacji wspólnych działań w zakresie logistyki o kolejne lata. Ponad
Transport Gruba Logistics: Lider w Zrównoważonym Transporcie Odpadów
2024-04-19 | 13:15

Gruba Logistics: Lider w Zrównoważonym Transporcie Odpadów

Gruba Logistics, ceniona firma logistyczna z siedzibą w Gdyni, nie tylko spełnia najwyższe standardy jakościowe w branży transportowej, ale również odgrywa istotną rolę w
Transport Ekojazda z perspektywy zawodowego kierowcy
2024-04-18 | 15:00

Ekojazda z perspektywy zawodowego kierowcy

Dążenie do dekarbonizacji stawia dziś branżę logistyczną przed nowymi wyzwaniami. Brak infrastruktury, ograniczona przepustowości sieci i zasięg samochodów z napędem elektrycznym

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Bankowość

Ponad 70 proc. budynków w Polsce wymaga gruntownej modernizacji. 1 mln zł trafi na granty na innowacje w tym obszarze

Ograniczenie zużycia energii w budynkach to jeden z najbardziej efektywnych ekonomicznie sposobów redukcji emisji dwutlenku węgla. Tymczasem w Unii Europejskiej zdecydowana większość budynków mieszkalnych wymaga poprawy efektywności energetycznej. Innowacji, które mają w tym pomóc, poszukuje ING Bank Śląski w piątej edycji swojego Programu Grantowego dla start-upów i młodych naukowców. Najlepsi mogą liczyć na zastrzyk finansowania z przeznaczeniem na rozwój i komercjalizację swojego pomysłu. Budżet Programu Grantowego ING to 1 mln zł w każdej edycji.

Infrastruktura

Branża infrastrukturalna szykuje się na inwestycyjny boom. Projektanci i inżynierowie wskazują na szereg wyzwań w kolejnych latach

W kolejnych latach w polskiej gospodarce ma być odczuwalne przyspieszenie realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Ma to związek z finansową perspektywą unijną na lata 2021–2027 i odblokowaniem środków z KPO. To inwestycje planowane na dziesiątki albo nawet na setki lat, a w dyskusji dotyczącej takich projektów często pomijana jest rola projektantów i inżynierów. Przedstawiciele tych zawodów wskazują na szereg wyzwań, które będą rzutować na planowanie i realizowanie wielkich projektów infrastrukturalnych. Do najważniejszych zaliczają się m.in. relacje z zamawiającymi, coraz mniejsza dostępność kadr, konieczność inwestowania w nowe, cyfrowe technologie oraz unijne regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju w branży budowlanej.

Konsument

Techniki genomowe mogą zrewolucjonizować europejskie rolnictwo i uodpornić je na zmiany klimatu. UE pracuje nad nowymi ramami prawnymi

Techniki genomowe (NTG) pozwalają uzyskiwać rośliny o większej odporności na susze i choroby, a ich hodowla wymaga mniej nawozów i pestycydów. Komisja Europejska wskazuje, że NTG to innowacja, która może m.in. zwiększyć odporność systemu żywnościowego na zmiany klimatu. W tej chwili wszystkie rośliny uzyskane w ten sposób podlegają tym samym, mocno wyśrubowanym zasadom, co GMO. Dlatego w ub.r. KE zaproponowała nowe rozporządzenie dotyczące roślin uzyskiwanych za pomocą technik genomowych. W lutym br. przychylił się do niego Parlament UE, co otworzyło drogę do rozpoczęcia negocjacji z rządami państw UE w Radzie. Wątpliwości wielu państw członkowskich, również Polski, budzi kwestia patentów NGT pozostających w rękach globalnych koncernów, które mogłyby zaszkodzić pozycji europejskich hodowców.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.