Newsy

Coraz więcej firm angażuje się w działalność edukacyjną. Zyskują na tym również pracownicy

2016-11-22  |  06:45
Mówi:Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Anna Grosiak, dyrektor ds. nowego biznesu, pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju w Siemens

Magdalena Rzeszotalska, Polpharma

 • MP4
 • Dla 92 proc. dużych i średnich firm najistotniejsze problemy, w których rozwiązanie powinien angażować się biznes, dotyczą dziedziny nauki i edukacji – wynika z badania KPMG i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Co czwarta podkreśla, że jest to dla niej priorytetowe wyzwanie. To przekłada się na coraz większą liczbę inicjatyw edukacyjnych podejmowanych przez biznes. Korzyści z takiej działalności odczuwają obie strony, firmy również – podkreśla prezeska FOB.

  65 proc. menadżerów badanych przez PBS na zlecenie FOB uważa, ze biznes w ostatnich latach przyczynił się do rozwiązywania problemów społecznych w Polsce. Najczęściej wskazywali, że problemy te dotyczyły edukacji, pomocy społecznej i ochrony środowiska.

  W dzisiejszych czasach bardzo duże problemy społeczne to nie są problemy, które może rozwiązać sam rząd albo same organizacje pozarządowe. Konieczna jest współpraca. Biznes ma know-how, wiedzę i środki finansowe, żeby pomóc w rozwiązywaniu tych największych problemów społecznych w skali kraju i w skali globalnej – mówi agencji Newseria Biznes Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

  Wśród najistotniejszych wyzwań wymienianych przez firmy w badaniu KPMG i Forum Odpowiedzialnego Biznesu pojawiają się przede wszystkim zagadnienia związane z ekologią. 99 proc. wskazało na recykling i odpowiednie gospodarowanie odpadami, a 97 proc. na ochronę środowiska naturalnego. Na trzeciej pozycji znalazła się nauka i edukacja.

  – W ciągu 15 lat liczba projektów edukacyjnych biznesu się zwiększa. Wszystkie duże firmy starają się edukować w jakimś obszarze, w którym są ekspertami, w którym mają tę wiedzę, którą chciałyby się dzielić – mówi Mirella Panek-Owsiańska.

  Wśród innych wyzwań pojawiły się także przeciwdziałanie dyskryminacji, wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie ubóstwu, profilaktyka zdrowotna.

  Jak podkreśla prezeska FOB, coraz więcej firm zauważa, że działania edukacyjne przynoszą obustronną korzyść, zarówno firmie, która się w te działania angażuje, jak i społecznościom lokalnym albo konkretnym grupom, do których te akcje są kierowane.

  Co ważne, nasi pracownicy przez takie inicjatywy też się uczą. Firma buduje pewną świadomość na zewnątrz, jednocześnie rozwija swoich pracowników i to jest dla niej największą wartością – mówi Anna Grosiak, dyrektor ds. nowego biznesu, pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju w Siemens.

  Jej zdaniem firma, która stwarza takie możliwości rozwoju swoim pracownikom, będzie w przyszłości lepiej postrzegana na rynku pracy.

  – Ja określiłabym działalność edukacyjną biznesu bardziej jako budowanie świadomości. Firma, która ma wieloletnie doświadczenie i ponad stuletnią tradycję, ma obowiązek budować pewną świadomość. Budujemy ją np. poprzez pokazywanie jak ważny jest zrównoważony rozwój, różnorodne zespoły, rola młodych w budowaniu ciekawych pomysłów – mówi Anna Grosiak.

  Działalność edukacyjna to jedna z najważniejszych możliwości pozytywnego wpływu na otoczenie. Przykładowo, pomagając naszym dostawcom rozwijać swoje standardy, pomagamy im też zwiększać swoją konkurencyjność – mówi Magdalena Rzeszotalska z Polpharmy.

  Jak podkreśla, naturalnym obszarem działań edukacyjnych Polpharmy jest profilaktyka zdrowotna.

  Prowadzimy wiele programów edukacyjnych dla pacjentów. Uwrażliwiamy ich w obszarze ciśnienia tętniczego krwi, kontroli cukrzycy, kontroli glukozy we krwi, prowadzimy programy edukacyjne w zakresie zdrowia seksualnego i wielu innych obszarów, które pozwalają pacjentom lepiej dbać o swoje zdrowie – wymienia Magdalena Rzeszotalska. – Jeżeli byśmy patrzyli tylko na to, że celem naszej firmy jest sprzedaż leków, to moglibyśmy stwierdzić, że edukowanie ludzi w zakresie profilaktyki zdrowotnej jest sprzeczne z tym celem. Jesteśmy jednak firmą odpowiedzialną, naszym obowiązkiem jako lidera polskiego rynku jest przede wszystkim dbać o zdrowie, a nie tylko dostarczać produkty.

  Promowaniu działań edukacyjnych sprzyjać ma projekt „Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw”. Spośród 271 inicjatyw zgłoszonych przez firmy wybrano 10 najlepszych.

  Chcemy promować inicjatywy, które są wartościowe, oparte na wiedzy, na pewnych badaniach, na zaspokajaniu realnych potrzeb społecznych. Są to inicjatywy zarówno skierowane do osób młodych, do dzieci i młodzieży, jak i do seniorów czy do mieszkańców konkretnych miast – mówi Mirella Panek-Owsiańska.

  Listę ogłoszono podczas 6. Targów CSR, największego w Polsce wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonemu rozwojowi. 

  Czytaj także

  Więcej ważnych informacji

  Kalendarium

  Patronat Newserii

  Jedynka Newserii

  Jedynka Newserii

  Festiwal Biegowy Tauron 2020

  Handel

  Zmiany w procesie globalizacji szansą dla Polski. Coraz więcej firm będzie przenosić tu swoją produkcję

  Osłabienie globalizacji spowolni rozwój światowej gospodarki, ale dla Polski może być szansą na rozwój. – Firmy na całym świecie będą szukały tanich miejsc produkcji, żeby obniżyć koszty działalności, ale będą rozsądnie wybierać lokalizacje – mówi Stefan Kawalec, prezes zarządu Capital Strategy. Dla wielu – przede wszystkim z Europy Zachodniej, lecz także z Azji – dobrą lokalizacją będzie właśnie Polska, ze względu na położenie w Europie Środkowej, przynależność do Unii Europejskiej i fakt, że wciąż mamy dużo niższe koszty pracy niż na Zachodzie.

  Edukacja

  Trwają prace nad nową ustawą o rzemiośle. Ma zmienić model edukacji i zwiększyć katalog zawodów branżowych

  Nad ustawą o rzemiośle i kształceniu dualnym pracuje kilkudziesięcioosobowy zespół powołany z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju. Jego celem jest wypracowanie takiego sposobu kształcenia zawodowego, który byłby dostosowany do współczesnego rynku i pozwolił odpowiadać na potrzeby szybko zmieniającego się świata. Szkoły branżowe mają być powiązane m.in. ze specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz nowymi kierunkami: ekologią, elektromobilnością czy Przemysłem 4.0.

  Jak korzystać z materiałów Newserii?

  Ważne informacje dla dziennikarzy i mediów

  Wszystkie materiały publikowane w serwisach agencji informacyjnej Newseria przeznaczone są do bezpłatnej dystrybucji poprzez serwisy internetowe, stacje radiowe i telewizje, wydawców prasy oraz aplikacje pełniące funkcję agregatorów newsów. 

  Szczegóły dotyczące warunków współpracy znajdują się tutaj.

  Media i PR

  Pandemia zaostrzyła kryzysy wizerunkowe w sieci. Polskie firmy nie są do nich przygotowane

  Na całym świecie jest już niemal 4 mld aktywnych użytkowników mediów społecznościowych, a w czasie pandemii ponad połowa z nich zwiększyła swoją aktywność w sieci. To z kolei spowodowało, że obecne w internecie organizacje musiały od nowa budować swoje strategie komunikacyjne i częściej stawiać czoła sytuacjom kryzysowym. – Polskie firmy i instytucje nie są przygotowane do radzenia sobie z kryzysami wizerunkowymi w social mediach – ocenia Adam Łaszyn, prezes zarządu Alert Media Communications, autor książki „e-Kryzys. Jak zarządzać sytuacją kryzysową w internecie”. Jak podkreśla, większość z nich uczy się tego na własnych błędach, w sytuacji kryzysu reagując na gorąco, zamiast zawczasu się do niego przygotować. Właśnie z myślą o tej grupie powstała publikacja.

  Ochrona środowiska

  Polska w gronie państw najbardziej zagrożonych deficytem wody. Spodziewane dramatyczne konsekwencje społeczne i gospodarcze

  – W Polsce do 2025 roku kryzys wodny będzie się pogłębiał, później będzie już tylko gorzej. Biznesy wodochłonne oczywiście wiedzą o tych analizach i one będą wycofywać się od nas w kierunku krajów, gdzie ten kryzys wodny jest mniejszy – mówi Kamil Wyszkowski, prezes UN Global Compact w Polsce. Jak wskazuje, Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów w Europie i na dodatek ma problem z jej magazynowaniem. Poziom retencji oscyluje wokół 6 proc., podczas gdy np. w Hiszpanii przekracza 40 proc. Jednak problem z niedoborem wody gwałtownie zaostrza się nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie. – Konsekwencje będą potężne. To będzie wielka wędrówka ludów i prawdopodobnie wojna o wodę, zasoby i żywność – mówi ekspert.