Newsy

Firmy ubezpieczeniowe będą oferować polisy od ryzyka fuzji i przejęć oraz dla osób na wysokich stanowiskach

2014-10-10  |  06:30

Polski rynek ubezpieczeń się specjalizuje. Firmy brokerskie oferują coraz bardziej wyszukane polisy, kierowane do konkretnych branż lub osób pracujących w zawodach obarczonych dużym ryzykiem. Jedną z takich ofert jest polisa ubezpieczeniowa dla sektora funduszy inwestycyjnych private equity.

– To ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarówno członków zarządu, jak i samych instytucji – tłumaczy Dominik Stachiewicz, członek zarządu firmy brokerskiej Donoria. – Natomiast drugim ciekawym, jeszcze dość młodym na polskim rynku produktem są ubezpieczenia stosowane podczas transakcji fuzji i przejęć.

Są to polisy, które chronią od następstw czy zdarzeń wynikających z gwarancji pojawiających się przy tego rodzaju transakcjach. Jak zauważają analitycy PIU, w pierwszym półroczu br. najbardziej wzrosła wysokość składki z ubezpieczeń finansowych, np. kredytu, gwarancji. Do lipca br. towarzystwa zebrały z tego tytuły składki w wysokości około 1 mld zł, podczas gdy rok wcześniej – 913 mln zł.

– Takie polisy są hitem na rynku brytyjskim – mówi Dominik Stachiewicz agencji Newseria Biznes. – W Polsce wiele kancelarii prawnych doradzających w obszarze fuzji i przejęć wyraża zainteresowanie tego rodzaju produktami, również same fundusze są nimi zainteresowane.

Takie produkty są już dość powszechne w Europie Zachodniej.

– W większości krajów UE firmy ubezpieczeniowe mają ponad stuletnie tradycje – wskazuje członek zarządu firmy brokerskiej Donoria SA. – Natomiast dzięki silnej konkurencji polski rynek jest również bardzo rozwinięty. Na tle sąsiadów z Europy Środkowo-Wschodniej jest bardzo duży. Spółki tutaj działające generują wysokie przychody.

Według ostatniej analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń w I półroczu br. zebrana przez towarzystwa składka wyniosła w sumie 27,7 mld zł i była o 7,4 proc. niższa niż w tym samym okresie 2013 roku. Firmy ubezpieczeniowe wypłaciły odszkodowania i świadczenia wartości 17,25 mld zł, czyli o 11,6 proc. niższej niż rok wcześniej. Najbardziej wzrosły wypłacane ubezpieczonym odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdów lądowych, które wyniosły 2,88 mld zł (o 4,86 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2013 roku).

 

Czytaj także

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Ochrona środowiska

Prawnicy spodziewają się wysypu pozwów za zaniedbania Polski w polityce klimatycznej. Podobne sprawy toczą się w innych krajach

W połowie tego roku pięcioro Polaków pozwało Skarb Państwa o naruszenie swoich dóbr osobistych i zaniedbania w obszarze polityki klimatycznej. Chcą, żeby sąd zobowiązał rządzących do bardziej zdecydowanych działań na rzecz klimatu i 60-proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych przed końcem tej dekady. – To przecieranie szlaków, więc nie chciałbym spekulować, ale na świecie podobne sprawy kończą się sukcesem – mówi Wojciech Kukuła, prawnik Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Jak wskazuje, obecnie można już mówić o wysypie tego typu spraw, które toczą się w kilku innych krajach UE. Jednak Polska, której polityka klimatyczna należy do najmniej ambitnych w całej Europie, musi liczyć się z tym, że podobne roszczenia mogą kierować też inne państwa.

Konsument

W 2022 roku będą dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielorodzinnych. Trwają też prace nad kolejną odsłoną Mojego Prądu

Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

Zdrowie

Opieka nad seniorami i osobami z niepełnosprawnościami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd pracuje nad zmianami w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej

Rząd zapowiada odejście od opieki w dużych instytucjach na rzecz zapewnienia wsparcia w środowisku lokalnym, w miejscu zamieszkania – takie jest główne założenie „Strategii rozwoju usług społecznych”. Przede wszystkim zmieni się funkcja domów opieki społecznych. Planowany jest także rozwój mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego, opieki wytchnieniowej, wsparcie asystencji osobistej osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Deinstytucjonalizacja obejmie także pieczę zastępczą – przedstawiona niedawno ustawa zakłada ułatwienia w tworzeniu i funkcjonowaniu rodzin zastępczych oraz zakaz tworzenia nowych placówek wychowawczo-opiekuńczych.

Firma

Design thinking staje się kluczową strategią w pracy nad innowacjami. Tę metodę wdraża coraz więcej firm z różnych branż

Myślenie projektowe, czyli design thinking, polega na twórczym projektowaniu rozwiązań, usług czy produktów, które w centrum zainteresowania stawia potrzeby odbiorcy. Pięcioetapowy proces wymaga stworzenia zespołu projektowego, w skład którego wchodzą eksperci z różnych działów. Nowa metoda prac nad nowymi wdrożeniami w firmie pozwala zwiększyć zaangażowanie pracowników i maksymalnie wykorzystać ich potencjał twórczy. Design thinking na całym świecie jest już podstawową strategią wykorzystywaną w tworzeniu innowacji. Polska ciągle jeszcze dopiero poznaje jej możliwości.