Newsy

Naukowcy najlepiej ocenianą przez Polaków grupą zawodową walczącą z pandemią. Prace badawcze związane z przeciwdziałaniem skutkom koronawirusa przyczyniły się do zwiększenia tempa badań w wielu dziedzinach

2021-06-21  |  06:25
Wszystkie newsy

Pandemia COVID-19 będzie mieć ogromny wpływ na to, jak działa świat nauki. Jej efektem już jest chociażby przyspieszenie tempa publikacji badań naukowych czy upowszechnienie w badaniach cyfrowych technologii. – Nie wiemy jeszcze, jak sytuacja się rozwinie, nie mamy teraz wystarczającej wiedzy, bo jesteśmy jeszcze w samym środku kryzysu. To, jak świat zareagował na pandemię, zdecydowanie wpłynęło na zmianę sposobu pracy naukowców, a także tempo dzielenia się postępami w badaniach naukowych – twierdzi Charles M. Rice, laureat ubiegłorocznej Nagrody Nobla i jeden z najwybitniejszych na świecie wirusologów. Co istotne, pandemia spowodowała też skokowy wzrost zaufania społecznego do naukowców i środowiska akademickiego.

Z badania dr. hab. Michała Wróblewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach projektu „Pandemia w oczach Polaków. Badania społeczne nad percepcją chorób zakaźnych, zaufaniem i ryzykiem” wynika, że w walce z pandemią to naukowcy są najlepiej ocenianą przez Polaków grupą. Za nimi znaleźli się pracownicy służby zdrowia. Z badań wynika także, że w czasie pandemii Polacy mają większe zaufanie do nauki i technologii niż przed jej wybuchem, chociaż wciąż podchodzą do nich bardziej sceptycznie niż respondenci z pozostałych krajów UE. Z pewnością jednak ostatnie miesiące skierowały większą uwagę społeczeństwa na rolę naukowców i całego środowiska badawczego.

– Nauka jest niezaprzeczalną częścią życia codziennego, ale w czasie pandemii jej rola została szczególnie podkreślona. Świat z zainteresowaniem śledził postępy nad rozwojem szczepionki przeciw COVID-19, ponieważ dawała ona nadzieję na powrót do rzeczywistości, którą znamy sprzed pandemii – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Alina Pszczółkowska, wiceprezes AstraZeneca Pharma Poland. – Nauka dała nam odpowiedź na pandemię i wymierną szansę powrotu do normalności. 

Dzięki pracy naukowców udało się w krótkim czasie opracować szczepionkę przeciw COVID-19. To sytuacja bez precedensu, ponieważ standardowo prace nad nowymi szczepionkami zajmują wiele lat. 

– To, jak świat zareagował na pandemię, zdecydowanie wpłynęło na zmianę sposobu pracy naukowców, a także tempo dzielenia się postępami w badaniach – podkreślał Charles M. Rice podczas wirtualnego spotkania z polskimi studentami i młodymi naukowcami. 

Laureat Nagrody Nobla ocenił, że współpraca środowiska naukowego jest konieczna, żeby osiągać szybkie i pozytywne efekty, co najdobitniej udowodniły właśnie prace nad szczepionką przeciw COVID-19.

Jeśli przyjrzymy się liczbie autorów niektórych prac naukowych dotyczących SARS CoV-2 i COVID-19, okazuje się, że często pracowały przy nich setki ludzi. Bardzo trudno jest dokonywać odkryć naukowych i prowadzić badania samodzielnie. Jeśli naprawdę zależy nam na szybkości, to musimy pracować razem i łączyć ze sobą takie elementy, które mają największy sens w kontekście danej specjalizacji – wskazuje Charles M. Rice. – Szczególnie duże wrażenie wywarł na mnie wpływ, jaki na badania mogą mieć różni naukowcy, którzy patrzą na przedmiot badań z zupełnie innej perspektywy i obszaru specjalizacji.

Prace B+R zainicjowane przez branżę farmaceutyczną były przełomowe – dzięki postępowi technologicznemu oraz połączeniu wysiłków środowiska naukowego i przemysłu farmaceutycznego po raz pierwszy w historii w tak ekspresowym tempie udało się opracować szczepionki, które są w tej chwili stosowane na całym świecie.

Współpraca z uniwersytetami i środowiskiem naukowym jest dla nas kluczowym elementem strategii działania i rozwoju – podkreśla Alina Pszczółkowska. – Jesteśmy firmą działającą w obszarze R&D, stąd bardzo ważne jest dla nas budowanie współpracy z ośrodkami naukowymi czy tworzenie programów edukacyjnych dla studentów i młodych naukowców, którzy w najbliższym czasie będą wchodzić na rynek pracy i szukać swojej ścieżki rozwoju.

AstraZeneca w Polsce od lat aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi, w tym m.in. z Uniwersytetem Warszawskim. W grudniu ub.r. podpisała z uczelnią ramowe porozumienie, którego celem jest strategiczna współpraca w obszarze wdrażania nowych technologii i usług na rynku farmaceutycznym i medycznym, a także edukacja i poszerzanie możliwości rozwoju polskiej kadry naukowej.

W przeprowadzonym w ramach Nobel Prize Inspiration Initiative wirtualnym spotkaniu „The Pathway to Scientific Impact – Challenges and Opportunities” z laureatem Nagrody Nobla, profesorem Charlesem M. Rice’em udział wzięło ponad 400 uczestników. Było ono skierowane do polskich studentów, doktorantów i młodych naukowców. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Nobel Prize Outreach we współpracy z AstraZeneca Pharma Poland i Uniwersytetem Warszawskim. 

Czytaj także

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Ochrona środowiska

Prawnicy spodziewają się wysypu pozwów za zaniedbania Polski w polityce klimatycznej. Podobne sprawy toczą się w innych krajach

W połowie tego roku pięcioro Polaków pozwało Skarb Państwa o naruszenie swoich dóbr osobistych i zaniedbania w obszarze polityki klimatycznej. Chcą, żeby sąd zobowiązał rządzących do bardziej zdecydowanych działań na rzecz klimatu i 60-proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych przed końcem tej dekady. – To przecieranie szlaków, więc nie chciałbym spekulować, ale na świecie podobne sprawy kończą się sukcesem – mówi Wojciech Kukuła, prawnik Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Jak wskazuje, obecnie można już mówić o wysypie tego typu spraw, które toczą się w kilku innych krajach UE. Jednak Polska, której polityka klimatyczna należy do najmniej ambitnych w całej Europie, musi liczyć się z tym, że podobne roszczenia mogą kierować też inne państwa.

Konsument

W 2022 roku będą dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielorodzinnych. Trwają też prace nad kolejną odsłoną Mojego Prądu

Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

Zdrowie

Opieka nad seniorami i osobami z niepełnosprawnościami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd pracuje nad zmianami w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej

Rząd zapowiada odejście od opieki w dużych instytucjach na rzecz zapewnienia wsparcia w środowisku lokalnym, w miejscu zamieszkania – takie jest główne założenie „Strategii rozwoju usług społecznych”. Przede wszystkim zmieni się funkcja domów opieki społecznych. Planowany jest także rozwój mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego, opieki wytchnieniowej, wsparcie asystencji osobistej osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Deinstytucjonalizacja obejmie także pieczę zastępczą – przedstawiona niedawno ustawa zakłada ułatwienia w tworzeniu i funkcjonowaniu rodzin zastępczych oraz zakaz tworzenia nowych placówek wychowawczo-opiekuńczych.

Firma

Design thinking staje się kluczową strategią w pracy nad innowacjami. Tę metodę wdraża coraz więcej firm z różnych branż

Myślenie projektowe, czyli design thinking, polega na twórczym projektowaniu rozwiązań, usług czy produktów, które w centrum zainteresowania stawia potrzeby odbiorcy. Pięcioetapowy proces wymaga stworzenia zespołu projektowego, w skład którego wchodzą eksperci z różnych działów. Nowa metoda prac nad nowymi wdrożeniami w firmie pozwala zwiększyć zaangażowanie pracowników i maksymalnie wykorzystać ich potencjał twórczy. Design thinking na całym świecie jest już podstawową strategią wykorzystywaną w tworzeniu innowacji. Polska ciągle jeszcze dopiero poznaje jej możliwości.