Newsy

Polska jednym z najbardziej wykluczonych cyfrowo krajów UE. 15 proc. Polaków nigdy nie korzystało z internetu

2022-10-11  |  06:30

Choć poziom włączenia cyfrowego jest coraz większy, to Polska wciąż pozostaje jednym z najbardziej wykluczonych cyfrowo krajów Unii Europejskiej. Problemem, zwłaszcza w dobie dynamicznego rozwoju usług cyfrowych, pozostaje też prędkość łączy, z jakich korzystają Polacy. 92 proc. osób uważa, że najlepsze możliwości daje łącze światłowodowe, ale tylko co trzeci z ankietowanych z takiego łącza korzysta. Barierą utrudniającą proces włączenia cyfrowego pozostają przede wszystkim koszty.

– Liczba osób, które korzystają w Polsce z szybkiego, stabilnego internetu światłowodowego, to 61 proc. To jest niewiele. Z tej grupy, która ma możliwość korzystania z szybkiego internetu, aż 43 proc. z tego nie korzysta. Natomiast patrząc jeszcze szerzej, nie tylko na internet światłowodowy, ale na całość korzystania z internetu, to musimy pamiętać, że w 37-milionowej Polsce 3,8 mln Polaków nie korzysta, nie ma dostępu bądź nie chce. To jest ogromna liczba i wiele przed nami do zrobienia – informuje w rozmowie z agencją Newseria Innowacje Marta Wojciechowska, prezeska zarządu Fiberhost, firmy specjalizującej się w budowie i zarządzaniu otwartą infrastrukturą światłowodową typu FTTH w Polsce.

Z danych Federacji Konsumentów wynika, że dostęp do internetu ma 92 proc. gospodarstw domowych w Polsce. Z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej dowiadujemy się natomiast, że rośnie odsetek gospodarstw, które mają dostęp do łączy o wysokiej przepustowości. W 2020 roku dostęp do nich miało 59 proc. Polaków, rok później już 67 proc. Co czwarty ankietowany korzystał w 2021 roku z łączy mobilnych.

W gronie wykluczonych cyfrowo-społecznie największą grupę, bo liczącą aż 3,6 mln osób, stanowią ludzie w wieku 45–74 lat. 15 proc. Polaków nigdy nie korzystało z internetu. To piąty najgorszy wynik w Unii Europejskiej.

– Postawiliśmy sobie za cel, żeby doprowadzić do włączenia cyfrowego jak największej liczby Polaków, i robimy to dwojako. Po pierwsze, budując naszą szybką sieć światłowodową w miejscach, gdzie wcześniej było to niedostępne, ale są takie osoby, które, nawet jak zbudujemy tę sieć, nadal nie chcą korzystać z internetu. Dlatego dla tych osób prowadzimy szereg kampanii informacyjnych, edukacyjnych, które pokazują, dlaczego korzystanie ze światłowodu może polepszyć życie każdego człowieka – dodaje Marta Wojciechowska.

Do grup społecznych, które są najbardziej dotknięte problemem wykluczenia, zalicza się, oprócz seniorów, osoby niezamożne (2,74 mln osób o dochodach nieprzekraczających 2,5 tys. zł), a także mieszkańców wsi (2,5 mln osób). 

– Koszty walki z wykluczeniem cyfrowym są ogromne. Koszt budowy infrastruktury światłowodowej w miejscu, które było do tej pory wykluczone, versus koszt budowy w miastach jest pięciokrotnie wyższy. Istnieje ryzyko, że sytuacja, w której się znajdujemy teraz, czyli wzrost kosztów energii, materiałów, wynagrodzeń, może mocno przystopować dalszy rozwój infrastruktury, budowę szybkiej infrastruktury światłowodowej. Musimy mówić też o urealnieniu cen naszych usług, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ponosić straty, a inwestować nadal chcemy – wskazuje prezeska Fiberhost.

Z badania przeprowadzonego przez agencję Yotta na zlecenie Fiberhost, w którym respondentami było ponad tysiąc pełnoletnich Polaków, wynika, że 92 proc. osób uważa światłowód za najlepsze łącze. Dwie trzecie respondentów chciałoby mieć światłowód, a 61 proc. z nich ma taką możliwość. Tymczasem podłączonych do sieci światłowodowej jest tylko nieco ponad jedna trzecia ankietowanych. 96 proc. osób posiadających światłowód krócej niż dwa lata jest natomiast zadowolonych z poprawy prędkości internetu.

Czytaj także

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Konkurs Polskie Branży PR

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Gospodarka

Sektor MŚP wyczekuje cofnięcia Polskiego Ładu. W 2025 roku mały biznes może liczyć na więcej korzystnych zmian

Obrona interesów MŚP w postępowaniach interwencyjno-procesowych oraz uruchomienie mediacji pomiędzy organami administracji i przedsiębiorcami będą priorytetami w nowej kadencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od czerwca to stanowisko piastuje Agnieszka Majewska. Jak wskazuje, najpilniejszą potrzeba jest jednak reforma danin publicznych, przede wszystkim zmiana sposobu rozliczania składki zdrowotnej. – Przedsiębiorcom mocno zależy, żeby wrócić do tego, co było przed Polskim Ładem. W tej chwili niektórzy zgłaszają się do Biura Rzecznika MŚP, wskazując, że płacą składki w wysokości ok. 300 tys. zł, to są olbrzymie pieniądze – mówi Agnieszka Majewska. Koalicjanci w rządzie mają jednak różne pomysły na tę reformę.

Problemy społeczne

Pielęgniarki narzekają na przeciążenie pracą i braki kadrowe. Jest to odczuwalne zwłaszcza dla młodego personelu

Niemal 3/4 pielęgniarek pozytywnie ocenia swoją satysfakcję zawodową z pracy, przede wszystkim doceniając zróżnicowanie zajęć i dobre relacje ze współpracownikami – wynika z badania SGGW w Warszawie. Duża grupa, zwłaszcza młodych osób wchodzących do zawodu, narzeka jednak na przeciążenie pracą i niedobór personelu. Obecnie Polska jest jednym z krajów o najniższej liczbie pielęgniarek, a ich średnia wieku to ponad 54 lata. Liczba odejść z zawodu będzie więc rosła z roku na rok.

Prawo

Prace nad przepisami o asystencji osobistej na ostatniej prostej. Pomoże ona zaktywizować zawodowo osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Osoby z niepełnosprawnościami czekają na ustawowe uregulowanie asystencji osobistej. Jak zapowiedział w czerwcu Łukasz Krasoń, pełnomocnik rządu ds. osób z niepełnosprawnościami, projekt przepisów jest już na ostatniej prostej. Upowszechnienie się asystencji osobistej pozwoliłoby sporej grupie osób z niepełnosprawnościami na bardziej aktywne życie, także pod względem zawodowym. Z danych GUS wynika, że tylko 19,6 proc. z nich jest aktywnych zawodowo. – Asystencja osobista jest jak tlen i zapewnia możliwości niezależnego życia – mówi prezeska Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna Małgorzata Szumowska.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.