Newsy

Polska walczy o pieniądze na inwestycje kolejowe

2012-11-08  |  06:45
Mówi:Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
Funkcja:podsekretarz stanu
Firma:Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • MP4

  Resort transportu pracuje nad tym, by Polska nie straciła środków na inwestycje kolejowe. – Podejmujemy wszystkie kroki, żeby wykorzystać każdego eurocenta – zapewnia Patrycja Wolińska–Bartkiewicz, wiceminister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Do tej pory kolej wykorzystała ok. 12 proc. środków zarezerwowanych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowiska.

   Koniec tego roku to jest deadline, kiedy będziemy mogli ocenić realizację projektów, które mamy już zatwierdzone w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko – przekonuje Patrycja Wolińska–Bartkiewicz. – Po tym czasie, czyli z początkiem 2013 roku, będzie możliwa tylko i wyłącznie ich realizacja i zarządzanie ryzykiem w tych projektach.

  W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na projekty kolejowe zarezerwowano ponad 4 mld euro. Polska na razie wykorzystała nieznaczną ich część. Istnieje ryzyko, że po 2015 roku niewykorzystane fundusze wrócą do KE. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wnioskowało do Brukseli o przesunięcie środków przeznaczonych na kolej na infrastrukturę drogową, ale zgody nie uzyskało.

  Patrycja Wolińska–Bartkiewicz zapewnia, że resort transportu robi wszystko, by Polska w pełni skorzystała z przeznaczonych na inwestycje środków.

   – Nie ma jeszcze utraconych pieniędzy – mówi Agencji Informacyjnej Newseria podsekretarz stanu w ministerstwie transportu. – Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko o podwyższenie dofinansowania projektów VII osi priorytetowej.

  Chodzi o projekty, za które odpowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe (działanie 7.1 POIŚ), jak i samorządy miast i województw w zakresie transportu publicznego, w działaniu 7.3., związanym z inicjatywami lokalnymi na rzecz aktywnej integracji.

  Równolegle prowadzone są rozmowy w tej sprawie z Komisją Europejską. Wniosek o podwyższenie poziomu dofinansowania musi być pozytywnie zaopiniowany przez urzędników z Brukseli.

   – Minister Nowak uzyskał od komisarza Hahna [Johannes Hahn, komisarz Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej – przyp. red.] zapewnienie, że KE będzie się przychylnie odnosić do takiego wniosku, jeżeli on zostanie położony na stole, ale pod warunkiem wypełnienia pewnych zadań, które określiliśmy razem na tzw. task force, czyli w grupie, w której są uczestnicy z każdego ministerstwa i z Komisji Europejskiej – mówi Patrycja Wolińska–Bartkiewicz.

  Zgodnie z ustaleniami grupy wszystko rozstrzygnie się w najbliższych dwóch miesiącach.

   – Jeżeli  do końca roku spełnimy ten warunek, podpiszemy umowy o dofinansowanie w zakresie projektów PKP PLK, scertyfikujemy w pewnym określonym zakresie wydatki, to wniosek będzie rozpatrywany – mówi wiceminister transportu.

  W jej ocenie, obecna sytuacja to w dużej mierze efekt zaniedbań ze strony największego beneficjenta unijnych środków zarezerwowanych na kolej, czyli PKP PLK.

   – Byłoby nie fair z mojej strony, gdybym powiedziała, że wszystko jest ok, bo nie jest – podkreśla. – Chciałabym dać jednak szansę kolegom z zarządu, ponieważ opracowali oni plan naprawczy w tym zakresie i chciałabym zobaczyć, na czym on polega, jak to będzie wyglądało z ich strony.

  Jednocześnie zapowiada, że ministerstwo będzie w planie naprawczym aktywnie uczestniczyć.

   – Nie zrzucam z ministerstwa odpowiedzialności, wręcz odwrotnie, chcemy zacieśnić tę współpracę i przyglądać się temu baczniej, żeby nie było takich sytuacji, że jesteśmy zaskakiwani, że coś miało być, a  nie ma – dodaje Patrycja Wolińska–Bartkiewicz.

  Czytaj także

  Więcej ważnych informacji

  Komunikat

  Ważne informacje dla dziennikarzy radiowych

  Dziennikarze radiowi mają możliwość pobierania oryginalnego klipu dźwiękowego oraz  z lektorem w przypadku materiałów, w których ekspertami są obcokrajowcy.

  Zapraszamy do kontaktu media|newseria.pl?subject=Kontakt%20dla%20medi%C3%B3w| style="background-color: rgb(255, 255, 255);"|media|newseria.pl 

  Prawo

  Mikroprzedsiębiorcy i samozatrudnieni masowo wnioskują o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne. Dziennie do ZUS wpływają dziesiątki tysięcy wniosków

  Ponad pół miliona mikrofirm i milion samozatrudnionych może skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Łącznie do 6 kwietnia złożono ponad 264 tys. wniosków o wsparcie w ramach rozwiązań przewidzianych w tarczy antykryzysowej. Zdecydowana większość – ok. 212 tys. – dotyczyła zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. – Wnioski można przesyłać pocztą i składać do skrzynek w placówkach, ale zachęcamy do przesłania ich przez Platformę Usług Elektronicznych – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

  Jedynka Newserii

  Jedynka Newserii

  Konsument

  W branży deweloperskiej nie widać jeszcze symptomów kryzysu. Utrudniony dostęp do finansowania może jednak uderzyć w kondycję deweloperów

  Prace na budowach są w większości kontynuowane przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa. Eksperci jednak oceniają, że z czasem także branża deweloperska odczuje skutki pandemii, m.in. wskutek załamania na rynku pracy i zmniejszonego popytu, problemów z dostawami materiałów budowlanych czy utrudnionego dostępu do finansowania. To może zastopować prowadzone inwestycje. W takim scenariuszu, jeżeli termin realizacji inwestycji się opóźni, odpowiedzialność będzie spoczywać na deweloperze, a nabywca lokalu będzie uprawniony do zerwania z nim umowy.

  Jak korzystać z materiałów Newserii?

  Ważne informacje dla dziennikarzy i mediów

  Wszystkie materiały publikowane w serwisach agencji informacyjnej Newseria przeznaczone są do bezpłatnej dystrybucji poprzez serwisy internetowe, stacje radiowe i telewizje, wydawców prasy oraz aplikacje pełniące funkcję agregatorów newsów. 

  Szczegóły dotyczące warunków współpracy znajdują się tutaj.

  Problemy społeczne

  Uchodźcy szczególnie zagrożeni koronawirusem. Zła sytuacja w obozach w Grecji

  Ponad 80 proc. uchodźców na świecie mieszka w krajach o niskim i średnim dochodzie, często w państwach, gdzie toczą się konflikty oraz brakuje podstawowych środków czystości czy wody. Koronawirus to dla nich znacznie większe zagrożenie niż dla pozostałych osób. W przeludnionych obozach dla uchodźców nie ma warunków do izolacji, nie jest możliwa kwarantanna czy zachowanie odpowiedniego dystansu i higieny. W akcję zapobiegania pandemii w obozach dla uchodźców włączyła się Polska Akcja Humanitarna.