Newsy

Powstał polski hub zrzeszający firmy działające w sposób odpowiedzialny społecznie. Coraz więcej firm chce się rozwijać w ten sposób

2021-12-28  |  06:10

Rośnie liczba firm, które swoją działalność skupiają wokół pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Z kolei pracownicy, coraz bardziej świadomi zagrożenia środowiska oraz wpływu złych nawyków na zdrowie, chcą żyć zdrowo i odpowiedzialnie. Firmy i organizacje, które prowadzą zrównoważony i odpowiedzialny społecznie biznes, bardziej przyciągają młodych, ambitnych pracowników. Wiele z nich wdraża strategie ESG, żeby działać zgodnie z wartościami ważnymi dla kadry pracowniczej, inwestorów i klientów. Polska firma Small Step Matters stworzyła hub, który z jednej strony wspiera biznes poprzez łączenie start-upów i organizacji pożytku publicznego, a z drugiej strony umożliwia angażowanie pracowników w akcje social impactowe.

Coraz więcej ludzi bardziej świadomie dokonuje wielu wyborów, aby wpływ ich decyzji na otoczenie nie był negatywny. Część z nich zmniejsza produkcję plastikowych odpadów we własnym domu, nie kupuje bezzwrotnych opakowań, inni szukają możliwości wsparcia różnorodnych akcji humanitarnych, charytatywnych, protestów i kampanii, z których ideami się zgadzają. Lwia część z nich jest prowadzonych za pośrednictwem social mediów.

– Wiele osób chciałoby zrobić pierwszy krok, bo ma poczucie, że zmiany klimatyczne postępują, że nie dzieje się dobrze na świecie, ale bardzo często nie wiedzą jak. W związku z tym szukają takich możliwości. Część osób wspiera drobne akcje social impactowe, a część chociażby zaczyna od przeniesienia się z używania reklamówek na papierowe torby bądź też wielorazowego użytku. Osoby indywidualne mogą zaczerpnąć z social mediowych informacji na temat zdrowego trybu życia i wprowadzania bardziej zrównoważonych zmian – wyjaśnia Violetta Iwanicka, prezeska Small Step Matters.

To pierwszy hub zrównoważonego rozwoju, który proponuje zestaw narzędzi wspierających biznes w praktycznej realizacji celów z zakresu szeroko pojętego sustainability.

– Z jednej strony nasz hub wspiera biznes poprzez łączenie start-upów i NGO-sów, a z drugiej strony daje możliwość angażowania pracowników w małe lub duże akcje social impactowe – dodaje Violetta Iwanicka.  

Działalność hubu wpisuje się w ważną tendencję na rynku pracy. Przedstawiciele pokolenia X oraz Y, zwanego także pokoleniem milenialsów, urodzeni w latach 1980–1994, stanowią obecnie największy procent zatrudnianych kandydatów. Dane z raportu przygotowanego przez najstarszy na świecie instytut badania opinii publicznej Gallup zatytułowanego „Jak milenialsi chcą pracować i żyć” w 2020 roku to potwierdzają: ponad 70 proc. respondentów stwierdziło, że chętniej podejmie pracę w firmie, która ma wdrożony program prośrodowiskowy. Prawie 40 proc. respondentów przyznało, że w przeszłości wybrało daną pracę, ponieważ firma osiągnęła lepsze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju niż inne. Trzy czwarte respondentów zadeklarowało, że byliby skłonni do obniżenia wynagrodzenia za pracę, gdyby otrzymaliby ofertę w firmie działającej odpowiedzialnie. Obserwując te zależności, wiele firm decyduje się na wdrażanie konkretnych strategii działania. Biorą one pod uwagę środowisko naturalne, kryteria społeczne i ład korporacyjny (strategie ESG, czyli environmental, social and corporate governance). ESG to obecnie istotny czynnik brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji: inwestorzy na tej podstawie często wybierają przedsiębiorstwa, które odpowiadają wyznawanym przez nie wartościom.

– Firmy mają już konkretne wskazówki, ponieważ mogą zaczynać od małych kroków typu zmiana nawyków pracowników czy też kroki w redukcji śladu węglowego. Takie zmiany mogą być na różnym poziomie, to wszystko zależy od tego, czy organizacja jest na początku, czy już ma np. stworzoną strategię ESG – tłumaczy rozmówczyni agencji informacyjnej Newseria Biznes. – Wyniki badań potwierdzają, że aż 83 proc. pracowników chce wspierać akcje, które są zgodne z ich wartościami i chce pracować w takich firmach. W związku z tym nasz hub umożliwia korporacjom wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju w praktyce i zaangażowanie zarówno pracowników, jak też całych łańcuchów dostaw – tłumaczy prezeska Small Step Matters. 

Na początku grudnia hub Small Step Matters w ramach trzeciej edycji Kongresu Dobrych Praktyk zorganizował konkurs: start-upy i organizacje pozytywnego wpływu zgłaszały propozycje inicjatyw i akcji wspierających realizację działań w zakresie ESG/SDG/CSR. Najlepsi mogli się zaprezentować w trakcie kongresu, otrzymali też możliwość rocznej współpracy w zakresie promocji projektów na platformie Small Step Matters.

Raportowanie ESG w Polsce nie jest zjawiskiem nowym. Wiele firm systematycznie publikuje raporty zrównoważonego rozwoju od kilku bądź nawet kilkunastu lat. Zawierają dane, których szukają m.in. ubezpieczyciele czy banki. Dzięki nim mogą ocenić, czy firma działa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i opłaca się udzielić jej finansowania. W tym roku duże polskie spółki giełdowe będą już po raz czwarty obowiązkowo publikować dane ESG w swoich raportach niefinansowych.

W kwietniu 2021 roku Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy dotyczący sprawozdawczości niefinansowej. CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive) zastąpi dotychczas obowiązujący NFRD (Non-financial Reporting Directive), nakładając nie tylko więcej obowiązków raportowych, ale także rozszerzając listę podmiotów i obszarów objętych raportowaniem. Nowa dyrektywa zacznie obowiązywać w 2024 roku i będzie dotyczyła raportowania danych za rok 2023.

O zrównoważonym i odpowiedzialnym społecznie biznesie rozmawiali uczestniczy debaty podczas jednego z ostatnich Thursday Gathering. To cykliczne imprezy, które co czwartek przyciągają do warszawskiego Varso społeczność innowatorów. Organizatorem bezpłatnych i otwartych dla wszystkich chętnych eventów jest Fundacja Venture Café Warsaw.

Czytaj także

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Firma

Super woda Alcalia

Edukacja

W polskich szkołach jest już blisko 200 tys. uczniów z Ukrainy. Przed systemem edukacji piętrzą się kolejne problemy

– Wejście ukraińskich uczniów do naszego systemu przypada w dość trudnym momencie dla polskiej edukacji. Zostaliśmy doświadczeni wieloma rzeczami, które zadziały się jeszcze przed wojną w Ukrainie – pandemią, reformą oświaty, strajkami nauczycieli, które odcisnęły swoje piętno. I w tym momencie – kiedy mamy też daleko niewystarczający zasób nauczycieli i nieobsadzone wakaty – mamy napływ uczniów, którzy przychodzą z ogromną traumą. Polski system edukacji sam w sobie nie jest w najlepszej kondycji do przyjęcia takiej rzeszy uczniów – zauważa dr Tomasz Gajderowicz, wiceprezes Fundacji Evidence Institute. Jak podkreśla, efektywne włączenie uczniów z Ukrainy w polski system wymaga kompleksowych, systemowych rozwiązań, na które w tej chwili nie ma pomysłu. Odzwierciedla to chociażby decyzja MEiN, zgodnie z którą ukraińscy uczniowie mają zdawać polskie egzaminy ósmoklasisty.

Zdrowie

Nawet 100 tys. Polaków umiera rocznie wskutek chorób spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Smog zwiększa również ryzyko rozwoju cukrzycy

Eksperci wskazują, że zanieczyszczonym powietrzem oddycha ponad 90 proc. ludzi na całym świecie, a ok. 3 mln osób rocznie z tego powodu umiera. Z badań wynika, że smog może się również przyczyniać do wzrostu zachorowań na cukrzycę typu 2, bo powoduje oporność na insulinę. Zagrożenie jest już zauważalne nawet przy niewielkich stężeniach, uznawanych obecnie za bezpieczne przez WHO. Pyły zawieszone PM2.5 powodują jednak stany zapalne w naczyniach krwionośnych i podnoszą poziom cukru.

 

Współpraca

Obsługa konferencji prasowych

Zapraszamy do współpracy przy organizacji konferencji prasowych. Nasz doświadczony i kompetentny zespół sprosta każdej realizacji. Dysponujemy nowoczesnym, multimedialnym centrum konferencyjnym i biznesowym w samym sercu Warszawy. Zapraszamy do kontaktu w sprawie oferty.

Partner serwisu

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.