Newsy

Start-upy mogą się starać o wsparcie. Trwa nabór do programu rozwoju innowacyjnych pomysłów na biznes

2024-05-17  |  06:30
Mówi:​​​​​​​Agnieszka Godawska, kierowniczka projektu Platformy Startowe Start in…
Anna Blajerska, kierowniczka projektu Platforma Startowa Wschodni Akcelerator Biznesu 2
Jacek Korzeniak, kierownik projektu, Platforma Startowa Unicorn Hub

Trwa nabór do „Platform startowych dla nowych pomysłów” finansowany z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 20212027. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała sześć partnerskich ośrodków innowacji, które będą oferować start-upom bezpłatne programy inkubacji. Platformy pomogą rozwinąć technologicznie produkt i zapewnić mu przewagę konkurencyjną, umożliwią dostęp do najlepszych menedżerów i rynkowych praktyków, ale też finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć. Każdy z partnerów przyjmuje zgłoszenia ze wszystkich branż, ale także specjalizuje się w konkretnej dziedzinie. Jest więc oferta m.in. dla sektora motoryzacyjnego, rolno-spożywczego, metalowo-maszynowego czy sporttech.

– Podstawowymi kryteriami wejścia do platformy są innowacyjność, przynajmniej w skali kraju, potencjał biznesowy, przewagi konkurencyjne oraz doświadczenie i kompetencje zespołu. Ponadto premiujemy również rozwiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju. Należy wziąć pod uwagę, że inkubacja trwa jedynie sześć miesięcy, więc nie może być to projekt badawczo-rozwojowy, który wymaga dłuższego okresu ponoszenia wydatków – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Agnieszka Godawska, kierowniczka projektu Platformy Startowe Start in…

Platformy Startowe Start in… to jeden z sześciu wybranych przez PARP ośrodków. Brał on udział zarówno w pilotażu, jak i w pierwszej edycji Platform Startowych. W ramach pilotażu 22 start-upy inkubowane w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dostały dofinansowanie, natomiast w projekcie Platformy Startowe Start in Podkarpackie dofinansowanie uzyskało 130 start-upów. Platformy oferują zarówno podstawowe wsparcie, związane z bieżącym funkcjonowaniem spółki, takim jak zapewnienie miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej, usług prawnych, usług podatkowych, doradztwa księgowego czy usług bankowych, jak i pomoc specjalistyczną. Wiąże się ona z tworzeniem MVP, czyli minimalnej wersji produktu zawierającej podstawową funkcjonalność oraz usługi związanej z tworzeniem modelu biznesowego, który zostanie następnie zweryfikowany rynkowo.

 Mamy ścieżkę horyzontalną, więc można przyjść do nas z każdego rodzaju biznesem, pomysłem i wejść z nim do inkubacji. Zwracamy szczególną uwagę na branżę motoryzacyjną, bo w tym się specjalizujemy. Mamy partnerów ekosystemowych, którzy będą w stanie pomóc tego typu pomysłom rozwinąć skrzydła, dlatego zwłaszcza pomysły z tej branży serdecznie zapraszamy do naszej platformy – zachęca Agnieszka Godawska. – W ramach projektu przewidzianych mamy siedem rund inkubacji, każda trwająca po sześć miesięcy, więc łącznie planujemy wyinkubować 210 start-upów.

Każda z platform oferuje pomoc w szerokim spektrum branż w ramach tzw. inkubacji horyzontalnej, ale też każda z nich specjalizuje się w konkretnej dziedzinie. Oprócz Platformy Startowej Start in… możemy wymienić także Platformę Startową Unicorn Hub czy Wschodni Akcelerator Biznesu 2.

 Naszą główną specjalizacją jest szeroko rozumiana medycyna i zdrowie, także projekty, które są luźno związane z tą branżą, natomiast mają potencjał do zastosowania w niej w przyszłości. Zapraszamy też projekty horyzontalne, przekrojowe, które są osadzone w innych branżach, ale charakteryzują się odpowiednim potencjałem biznesowym i innowacyjnością – mówi Jacek Korzeniak, kierownik projektu Platforma Startowa Unicorn Hub.

– Poszukujemy wszystkich innowacyjnych pomysłów, ale doceniamy szczególnie te z branży ekologicznej, rolno-spożywczej, gamedev, przemysł 4.0 i sporttech. Do Wschodniego Akceleratora Biznesu zapraszamy pomysłodawców, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, są właścicielami pomysłów, chcą założyć biznes na terenie Polski Wschodniej. W ramach trzyletniego okresu realizacji projektu wyinkubujemy 200 start-upów. To w sumie osiem rund i w każdej z nich jest 25 start-upów, które będą inkubowane w sześciomiesięcznym procesie – mówi Anna Blajerska, kierowniczka projektu Wschodni Akcelerator Biznesu 2.

Z kolei Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3 oprócz inkubacji horyzontalnej przewiduje specjalną ofertę inkubacji dla rozwiązań branży metalowo-maszynowej, natomiast w przypadku Platformy Startowej – Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis”– nabór będzie obejmować branże: produkcja maszyn i urządzeń, energia, ekologia, w tym budownictwo ekologiczne, oraz żywność i produkty rolno-spożywcze. Wreszcie Platforma startowa HugeTECH Revolution szczególnie zaprasza firmy chcące się specjalizować w branży produktów służących poprawie zdrowia i jakości życia.

– Przede wszystkim trzeba mieć pomysł na innowacyjny biznes, przelać ten pomysł na formularz zgłoszeniowy, który należy wysłać za pomocą generatora, a następnie ten pomysł podlega ocenie. W naszej platformie oceniamy pomysły w trzech obszarach. Pierwszy to potencjał biznesowy, czyli szukamy projektów innowacyjnych, które wyróżniają się na tle konkurencji, są skalowalne. W drugim obszarze przyglądamy się zespołowi – chcemy, aby zespoły były komplementarne, żeby miały kompetencje zarówno biznesowe, techniczne, jak i branżowe. W ostatnim etapie projektu oceniamy potencjał do inkubacji – wyjaśnia Jacek Korzeniak.

Każdy zespół otrzymuje wsparcie specjalnie do niego przypisanego menedżera inkubacji i grona ekspertów z różnych obszarów, m.in. z marketingu, analizy finansowej, analizy konkurencji, eksperymentów biznesowych, pitchowania, ale też bieżące wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej, jak księgowość czy pomoc prawna.

– W pierwszej edycji projektu 134 start-upy otrzymały wsparcie z Programu Polska Wschodnia, natomiast w drugiej edycji projektu start-upy będą mogły liczyć na dotacje z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – mówi kierownik projektu Platforma Startowa Unicorn Hub.

Platforma Startowa Unicorn Hub planuje realizację dziewięciu rund inkubacji, a w ramach każdej rundy zaprosi 30 start-upów. Każda runda inkubacji składa się z miesięcznego okresu preinkubacji oraz czterech miesięcy okresu inkubacji właściwej. W ramach preinkubacji platforma opracowuje ze start-upem indywidualny plan inkubacji, czyli mapę rozwoju projektu, według której przebiegają potem prace w okresie inkubacji właściwej.

– W poprzedniej edycji wyinkubowaliśmy 315 start-upów, z czego 137 otrzymało dofinansowanie w ramach działania 1.1.2 Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej na łączną kwotę 137 mln zł. W ramach inkubacji we Wschodnim Akceleratorze Biznesu poszukujemy innowacyjnych pomysłów, prowadzimy ścieżkę zarówno horyzontalną, jak i wertykalną – mówi Anna Blajerska.

Do udziału w programie wszystkich „Platform startowych dla nowych pomysłów” FEPW mogą przystąpić przedsiębiorcze osoby lub zespoły z innowacyjnymi pomysłami na poziomie co najmniej krajowym. Jednym z obligatoryjnych kryteriów selekcji jest oferowanie rozwiązania o cechach innowacji produktowej. Wszyscy zakwalifikowani do programu pomysłodawcy stają się przedsiębiorcami, tzn. muszą powołać i zarejestrować spółkę kapitałową w Polsce Wschodniej (tj. w województwie: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim lub w części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych powiatów).

Udział w programie jest bezpłatny, a najlepsze ze start-upów po jego zakończeniu będą mogły się ubiegać o bezzwrotną dotację na wdrożenie swojego modelu biznesowego. Każdy ze start-upów będzie mógł uzyskać dofinansowanie 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, w wysokości do 600 tys. zł. Pierwszy z tych konkursów PARP planuje ogłosić na jesieni 2024 roku.

 

 


 

 

                                                                                               aa

 

 

 

                                                                                               

 

 


 

 

                                                                                               

 

 

 

                                                                                               

 

 

Czytaj także

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

European Financial Congress 2024

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Ochrona środowiska

Przedsiębiorcy wypowiedzą się na temat dekarbonizacji. Nowy indeks pokaże ich nastroje względem zielonej transformacji

Indeks Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki ma pokazać, jak wygląda nastawienie krajowego biznesu do kwestii związanych z zieloną transformacją. To nowe narzędzie, wzorowane na wskaźniku PMI, stworzone przez Pracodawców PR, Fundację Instrat i spółkę Qemetica. Indeks, na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród przedsiębiorstw, ma uzupełniać dostępne obecnie dane klimatyczne oraz wskazać trendy i aktualne wyzwania dla polskiej gospodarki związane z dekarbonizacją i zrównoważonym rozwojem. Docelowo nowe narzędzie ma się też stać platformą do wymiany opinii między firmami, regulatorami oraz administracją centralną.

Transport

Prezes lotniska Warszawa-Modlin: CPK nie jest dla nas zagrożeniem. Będzie miejsce dla portów regionalnych

 Nie boję się, że powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego zagrozi istnieniu lotnisk regionalnych, w tym Modlina – mówi Tomasz Szymczak, p.o. prezesa Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Jak podkreśla, mniejsze porty lotnicze będą obsługiwały inny ruch, w tym m.in. przewoźników low-costowych i czarterowych, będzie więc zapotrzebowanie na ich rozwój. Tym bardziej że prognozy dla ruchu lotniczego w regionach są optymistyczne. Władze lotniska w Modlinie planują rozbudowę portu o nowe gate’y.

Bankowość

Banki coraz śmielej wdrażają generatywną sztuczną inteligencję. Podchodzą jednak do tej technologii z dużą ostrożnością

Rośnie rola generatywnej AI w biznesie: w tę technologię inwestuje już 43 proc. przedsiębiorstw na całym świecie, w tym w Polsce, a w ciągu nadchodzącego roku planuje to zrobić kolejne 30 proc. – wynika z raportu EY „Reimagining Industry Futures Study 2024”. Jedną z branż, które dostrzegają w GenAI największy potencjał, są finanse. Banki chętnie inwestują w tę technologię, licząc m.in. na wzrost sprzedaży, usprawnienie procesów i możliwość lepszej personalizacji produktów i usług. Z drugiej strony GenAI niesie też ze sobą szereg wyzwań, związanych chociażby z poufnością i integralnością danych.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.