Newsy

Szkoły zawodowe szukają grantów. Zakup sprzętu do praktycznej nauki zawodu często przekracza ich finansowe możliwości

2021-12-31  |  06:15
Mówi:Ryszard Zając, dyrektor, Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
Robert Jurek, nauczyciel przedmiotów zawodowych, Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

Przez lata zaniedbywane szkolnictwo zawodowe boryka się dziś m.in. ze spadkiem popularności i niedofinansowaniem. Tymczasem kształcenie przyszłych kadr wymaga bardzo drogiego sprzętu, a pojedynczy stół warsztatowy na wyposażeniu pracowni do nauki przedmiotu potrafi kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych. Alternatywą dla szkół, które liczą każdą złotówkę, są jednak granty i wsparcie finansowe ze strony biznesu. Pokazuje to przykład kozienickiej placówki, która jest jedną z ponad 40 szkół i przedszkoli objętych w tym roku wsparciem Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Chcemy jak najlepiej przygotować uczniów do przyszłego życia zawodowego. Chcemy, żeby nabyli praktyczne umiejętności, a bez sprzętu nie da się tego zrobić. Dzięki grantowi z programu „WzMOCnij swoje otoczenie” udało nam się jednak doposażyć szkołę w bardzo cenny sprzęt mówi agencji Newseria Biznes Ryszard Zając, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.

Według statystyk Ministerstwa Edukacji i Nauki w Polsce jest łącznie ok. 3,4 tys. techników i szkół branżowych I stopnia, w których od września naukę pobiera blisko 850 tys. uczniów. Szkolnictwo zawodowe ma jednak przed sobą wiele wyzwań. Przez ostatnie dekady było zaniedbane, co spowodowało sukcesywny spadek liczby szkół zawodowych i ich absolwentów, którzy wchodzą na rynek pracy. Problemem jest też niewielka popularność szkolnictwa zawodowego oraz niedofinansowanie. Z tym ostatnim boryka się również kozienicka placówka, która kształci m.in. przyszłych mechaników, ślusarzy i elektryków, ale dotąd – ze względów finansowych – miała problemy z doposażeniem pracowni w sprzęt niezbędny do doskonalenia umiejętności praktycznych.

Pieniędzy na sprzęt nigdy nie jest zbyt dużo, z ledwością znajdujemy pieniądze na bieżące sprawy, więc takiego sprzętu na pewno sami nie moglibyśmy kupić – mówi Ryszard Zając. – Dlatego zdecydowaliśmy się wystąpić o grant PSE, z pozytywnym skutkiem. Dzięki niemu doposażyliśmy kilka szkolnych pracowni w sprzęt, który jest dla elektryków niezbędny.

Jak podkreśla, kształcenie zawodowe wymaga bardzo drogiego sprzętu. Jeden stół warsztatowy lub laboratoryjny na wyposażenie pracowni to koszt rzędu kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. O wiele droższe są profesjonalne stanowiska do praktycznej nauki zawodu.

– Dzięki współpracy z PSE w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” nasza szkoła została doposażona w stanowiska modułowe do nauczania przedmiotu elektrotechnika i elektronika. Takie stanowisko pozwala nam badać poszczególne elementy, jak np. tranzystory, tyrystory, cewki i kondensatory, sprawdzać podstawowe prawa elektrotechniki. Wszystkie te pomiary odbywają się w bezpiecznych warunkach – mówi Robert Jurek, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach.

Jak podkreśla, taki sprzęt – i wyćwiczone na nim praktyczne umiejętności – są uczniom niezbędne do zaliczenia egzaminu zawodowego.

– Takie stanowisko umożliwia nam nie tylko kształcenie przyszłych elektryków, ale i przygotowanie ich do egzaminu zawodowego. Doświadczenie, eksperyment w połączeniu z częścią teoretyczną, ułatwia przyswajanie wiedzy. To zaprocentuje, kiedy nasi absolwenci będą chcieli zaistnieć na rynku pracy – mówi Robert Jurek. – Myślę też, że doposażenie pracowni poszerzy ofertę edukacyjną naszej szkoły, co zachęci absolwentów szkół podstawowych, żeby wstąpić w szeregi elektryków.

– Praktyczne umiejętności są bardzo ważne, przyszła praca będzie ich wymagać. Poza tym zarówno uczeń technikum, jak i szkoły branżowej musi zdać egzamin zawodowy, który składa się również z części praktycznej. Oni wykonują pewne zadania i to jest oceniane. Dlatego w tym przypadku ta praktyka jest nawet ważniejsza od teorii – dodaje dyrektor placówki Ryszard Zając.

Kozienicka placówka jest jedną z ponad 40 szkół i przedszkoli, które tylko w tym roku zostały objęte wsparciem finansowym Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Spółka operator krajowego systemu przesyłowego  prowadzi działalność na terenie ok. 1 tys. polskich gmin. To właśnie do nich jest skierowany realizowany od 2019 roku program grantowy „WzMOCnij swoje otoczenie”. Samorządy i ich jednostki budżetowe (np. ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, sportu i rekreacji oraz przedszkola, szkoły, biblioteki) oraz organizacje pozarządowe mogą się w nim starać o dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł na realizację projektów związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej i aktywizacją życia społecznego. W tym roku PSE wsparły 180 takich projektów o łącznej wartości prawie 3,7 mln zł. W ostatniej edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” znalazły się wśród nich m.in. zakup defibrylatorów dla mieszkańców Ostrołęki czy uruchomienie sali integracji sensorycznej dla uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi w Celestynowie.

Czytaj także

Więcej ważnych informacji

Prawo

Finanse

Część mikro- i małych firm może nie przetrwać podwyżek cen gazu. Kiepskie nastroje przedsiębiorców

370 proc. – o tyle zgodnie z cennikiem PGNiG wzrosły stawki za gaz dla przedsiębiorstw w ciągu ostatniego półrocza. Taki wzrost kosztów z pewnością przełoży się na ceny produktów i usług, o czym mówią pesymistyczne prognozy dotyczące inflacji, ale nie wszystkim firmom uda się w ten sposób zrekompensować podwyżki. To z kolei może wpłynąć na większą skalę upadłości, szczególnie wśród mniejszych podmiotów. Doraźne krótkoterminowe inicjatywy rządu mogą nie poprawić sytuacji – ocenia Konfederacja Lewiatan.

Telekomunikacja

Polskie firmy mogą uczestniczyć w wyścigu na rozwiązania 5G. Model otwarty może zrewolucjonizować budowę tej sieci

Open RAN, czyli tzw. model otwarty, polega na dopuszczeniu wielu dostawców do dostarczania elementów sieciowych 5G, pozwalając im ze sobą konkurować. To odwrotność obecnego status quo, w którym dominującą pozycję w budowie sieci ma kilku dostawców i operatorów telekomunikacyjnych. – Open RAN te monopole rozbija – mówi dr Sławomir Pietrzyk, prezes polskiej spółki IS-Wireless, która dostarcza rozwiązania sieciowe 5G oparte na własnej technologii właśnie w otwartym modelu. Jak podkreśla, globalne trendy w budowie sieci nowej generacji będą coraz bardziej podążać w tym kierunku. Potwierdzają to chociażby deklaracje europejskich operatorów, np. Orange, który planuje, że od roku 2025 każdy nowy, wdrożony przez firmę element sieci będzie kompatybilny z modelem Open RAN.

IT i technologie

Polska technologia rewolucjonizuje obrazowanie diagnostyczne. W czasie rzeczywistym tworzy trójwymiarowe hologramy narządów

Nawet o jedną trzecią można skrócić czas zabiegu operacyjnego, posiłkując się przed nim i w jego trakcie trójwymiarowym hologramem operowanego narządu. Takie możliwości stwarza system opracowany przez polski start-up medyczny MedApp. Narzędzie współpracujące z goglami VR może także pomóc lekarzom w wyjaśnianiu diagnozy i proponowanego leczenia pacjentowi. Rozwiązanie jest już stosowane w kardiologii, onkologii, ortopedii czy laryngologii w Polsce i kilku innych krajach europejskich oraz w Brazylii. Twórcy chcą je rozwijać z myślą o kolejnych specjalizacjach i nowych rynkach. Według analityków branża medycznej holografii do 2026 roku zwiększy przychody niemal czterokrotnie.