Newsy

Większa równość płci może mieć korzystny wpływ na długowieczność kobiet i mężczyzn. W bogatszych krajach bardziej korzystają na tym panowie

2023-04-13  |  06:15
Mówi:dr Ana-Catarina Pinho-Gomes
Firma:The George Institute for Global Health, University College London
 • MP4
 • Zwiększanie równości płci przekłada się na dłuższą oczekiwaną długość życia zarówno kobiet, jak i mężczyzn, przy czym ten wzrost jest większy w przypadku pań – zauważyli naukowcy z Imperial College London. Ma na to wpływ lepszy dostęp kobiet do edukacji, również zdrowotnej, a co za tym idzie także do opieki zdrowotnej. Jak podkreślają badacze, oznacza to także powiększającą się dysproporcję między długością życia kobiet i mężczyzn, ponieważ panie statystycznie żyją dłużej. Ta tendencja jednak się zmienia w zależności od socjoekonomicznych uwarunkowań danego państwa. Przykłady krajów o wysokich dochodach, gdzie różnica w długości życia się zmniejsza, pokazują, że to panowie koniec końców bardziej korzystają na równości płci. Prawdziwym problemem wciąż pozostaje jednak kwestia wyrównywania szans kobiet w krajach o niższych dochodach, zwłaszcza do edukacji.

  Odkryliśmy, że większa równość płci na świecie wiązała się z powiększaniem się nierówności pomiędzy płciami w zakresie oczekiwanej długości trwania życia. Kraje o najwyższym wskaźniku równości płci miały również najlepszy wynik w zakresie oczekiwanej długości trwania życia, zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn, ale wzrost był większy wśród kobiet, w związku z czym różnica między płciami w tym zakresie się powiększyła – mówi w wywiadzie dla agencji Newseria Innowacje dr Ana-Catarina Pinho-Gomes z The George Institute for Global Health, Imperial College London.

  Badanie oparto na danych ze 156 krajów. Eksperci badali powiązania między kwestią równości płci a oczekiwaną długością trwania życia (Life Expectancy, LE). Równość płci oszacowano za pomocą globalnego indeksu różnic między płciami (mGGGI), którego podstawą był indeks opracowany przez Światowe Forum Ekonomiczne w latach 2010–2021. Wskaźnik ten wzrósł w ujęciu globalnym z 58 proc. w 2010 roku do 62 proc. w 2021 roku. Jak określili badacze, każdy wzrost wskaźnika mGGGI o 10 proc. wiązał się ze wzrostem LE u kobiet o 4,3 miesiąca i u mężczyzn o 3,5 miesiąca. Oznaczało to większą o osiem miesięcy różnicę między płciami.

  Na całym świecie kobiety zasadniczo żyją dłużej niż mężczyźni. Jest wiele przyczyn takiego stanu rzeczy. Natomiast w krajach, w których występuje większa równość płci, kobiety dysponują większymi możliwościami – chodzą do szkoły, są lepiej wykształcone i to daje im szansę zyskania niezależności, zarówno finansowej, jak i społecznej. Oznacza to, że osiągają wyższe dochody i mogą w życiu więcej, co przekłada się na możliwość lepszego dbania o zdrowie własne i osób z ich otoczenia – mówi dr Ana-Catarina Pinho-Gomes.

  Ten aspekt ma szczególne znaczenie dla krajów o niskim lub średnim dochodzie. Tam, gdzie jest brak równości płci, odnotowuje się wyższą zachorowalność i śmiertelność przykładowo wśród kobiet rodzących, co może się wiązać z mniejszym stopniem wykorzystania usług opieki zdrowotnej okołoporodowej.

  Badacze odkryli, że w różnych regionach (podzielonych nie tyle geograficznie, co raczej socjoekonomicznie) 10-proc. wzrost wskaźnika mGGGI przekładał się na inne różnice w oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn. Co ciekawe, w krajach o wysokich dochodach i wysokim wskaźniku równości płci miała miejsce nawet odwrotna od globalnej tendencja – luka między spodziewaną długością życia kobiet i mężczyzn skurczyła się o sześć miesięcy. Dla porównania w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej oraz Oceanii zwiększyła się o 13 miesięcy, a w Afryce Subsaharyjskiej – o 16 miesięcy.

  – To oznacza, że w krajach o wysokich dochodach mężczyźni w większym stopniu korzystają na równości płci niż kobiety. Większa równość płci nie wiąże się tam z powiększeniem luki w długości życia, tylko z jej zmniejszeniem. Wynika to z tego, że równość płci wydłuża oczekiwaną długość życia zarówno kobiet, jak i mężczyzn, ale w krajach o wyższych dochodach wzrost ten jest większy w przypadku mężczyzn – wyjaśnia ekspertka.

  Rozbieżność między krajami o wysokich dochodach i innymi regionami badacze tłumaczą w ten sposób, że korzyści płynące z równości płci są początkowo odczuwane tylko przez kobiety, ale później rozciągają się na mężczyzn. Może to wynikać z faktu, że większy udział kobiet w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym przynosi szerokie korzyści dla całego społeczeństwa, również dla panów. Dlatego zajęcie się długotrwałymi nierównościami płci i wzmocnienie pozycji kobiet może pomóc w przedłużeniu długowieczności zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

  Badacze zauważyli jednakże, że w ostatnich latach na pogorszenie sytuacji kobiet, również w krajach bogatszych o wysokim wskaźniku równości płci, wpłynęła pandemia COVID-19.

  – Lockdowny stanowiły większe obciążenie dla kobiet niż dla mężczyzn, przykładowo w aspekcie zatrudnienia. Kobiety musiały też wziąć na siebie ciężar opieki nad domem i dziećmi, co niekorzystnie wpłynęło na ich zdolność do pracy i karierę zawodową – wyjaśnia badaczka z The George Institute for Global Health.  Wciąż występuje duża luka płacowa pomiędzy płciami, nawet w krajach o wysokich dochodach, także w Unii Europejskiej. Co prawda UE zobowiązała się do rozwiązania problemu nierówności płci i umieściła ten temat na szczycie swojej agendy, jednak pomimo wszelkich obietnic sprawy toczą się powoli. Dobrze wiemy, że kobiety nadal zmagają się z istotnymi barierami i dyskryminacją, gdy starają się o ważne i wpływowe stanowiska. Wciąż też spotykają się z uwagami związanymi z płcią, które są całkowicie nie do przyjęcia.

  Z badań wynika, że szczególnie poprawa w zakresie równości płci w edukacji była powiązana z wydłużeniem się oczekiwanej długości życia obu płci. Badacze podkreślają, że edukacja jest fundamentem zacierania różnic między płciami, a szczególnie istotne jest tu osiągnięcie równości płci w zakresie edukacji. O ile w krajach o wysokim dochodzie problem braku dostępu kobiet do edukacji nie jest znaczący, o tyle w krajach o niższych dochodach i o dalekich od świata Zachodu systemach wartości jest to duża przeszkoda.

  – W Afganistanie, gdzie obserwowaliśmy, co system polityczny robi, aby ograniczać szanse rozwoju kobiet, dziewczynki w ogóle nie mogą chodzić do szkoły. Podobnie sprawy się mają w innych krajach i jest to coś, czego jako globalne społeczeństwo nie możemy akceptować. Należy wywierać dużą presję na te kraje, aby umożliwiły powszechną edukację dla dziewcząt i chłopców, bo bez odpowiedniego wykształcenia ludzie nie będą mieli szansy osiągnąć pełni swojego potencjału, stać się niezależnymi i żyć w sposób, na jaki zasługują i jakiego pragną – apeluje dr Ana-Catarina Pinho-Gomes.

  Czytaj także

  Kalendarium

  Więcej ważnych informacji

  Konkurs Polskie Branży PR

  Jedynka Newserii

  Jedynka Newserii

  Prawo

  Przedsiębiorcy czekają na doprecyzowanie przepisów dotyczących Małego ZUS-u Plus. W sądach toczy się ponad 600 spraw z ZUS-em

  Oddziały Biura Rzecznika MŚP prowadzą już ponad 600 spraw dotyczących Małego ZUS-u Plus. Przedmiotem sporu z ZUS-em jest interpretacja, jak długo – dwa czy trzy lata – powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek. Pod koniec czerwca Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok, w którym podzielił korzystną dla przedsiębiorców argumentację Rzecznika MŚP. – Nie stanowi on jeszcze o linii interpretacyjnej. Czekamy na wejście w życie ustawy deregulacyjnej, która ułatwi od stycznia przedsiębiorcom przechodzenie na Mały ZUS Plus – mówi Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Problemy społeczne

  Awaria CrowdStrike’a miała podobne skutki jak potencjalny cyberatak. Uzależnienie od technologii to ryzyko wyłączenia całych gałęzi gospodarki

  Ogromna awaria systemu Windows, wywołanego błędem w aktualizacji oprogramowania CrowdStrike, doprowadziła do globalnego paraliżu. Przestały działać systemy istotne z perspektywy codziennego życia milionów ludzi. Tylko w piątek odwołano kilka tysięcy lotów na całym świecie,  a w części regionów w USA nie działał numer alarmowy. – To pokazuje, że im bardziej jesteśmy uzależnieni od technologii, tym łatwiej wykluczyć wręcz całe gałęzie gospodarki, a podobne skutki mógłby mieć cyberatak – ocenia Krzysztof Izdebski z Fundacji im. Stefana Batorego. Jego zdaniem tego typu incydenty są nie do uniknięcia i trzeba się na nie lepiej przygotować.

  Ochrona środowiska

  Nowelizacja przepisów ma przyspieszyć rozwój farm wiatrowych. Do 2040 roku Polska może mieć zainstalowane w nich ponad 40 GW mocy

  Jeszcze w tym kwartale ma zostać przyjęty przez rząd projekt zmian w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Nowelizacja zmniejsza minimalną odległość turbin wiatrowych od zabudowań do 500 m. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ocenia, że zmiana odległości zwiększy potencjał energetyki wiatrowej do 2040 roku nawet dwukrotnie, do poziomu 41,1 GW. – Branża czeka też na przyspieszenie procedur, przede wszystkim procedury środowiskowej i całego procesu zmiany przeznaczenia gruntów – mówi Anna Kosińska, członkini zarządu Res Global Investment.

  Partner serwisu

  Instytut Monitorowania Mediów

  Szkolenia

  Akademia Newserii

  Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.