Przegląd mediów

listopad 2022

Czy koniec bezkarności operatorów aplikacji przewozowych jest bliski?

2022-11-21  |  15:00
Przegląd mediów

Niedawne informacje o zmasowanych kontrolach i ujawnionych nieprawidłowościach w związku z wykonywaniem usług przewozowych opartych na aplikacjach dostępowych Ubera i Bolta, zostały przysłonięte komunikatem GITD o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do odebrania koncesji niewymienionej z nazwy firmie pośredniczącej w przewozie osób.

 

Zatem zwróciliśmy się z pytaniem do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, o to czy przedmiotowe postępowanie dotyczy dysponenta aplikacji dostępowej, czy podmiotu rekrutującego kierowców wykonujących usługę, co stanowi zabieg mający za cel omijanie prawa i unikanie bezpośredniej odpowiedzialności z tytułu licznych nieprawidłowości przez administratorów aplikacji?

Jednocześnie mając na względzie nagminne wykorzystywanie luk w obowiązującym prawie i procedurach umożliwiających jego omijanie, zadaliśmy kolejne pytanie dotyczące potrzeby i możliwościom uszczelnienia obowiązujących w tej sprawie regulacji.

Biuro Informacji i Promocji w Wydziale Komunikacji udzieliło odpowiedzi następującej treści: „…postępowanie administracyjne dotyczące cofnięcia licencji na pośrednictwo przy przewozie osób zostało wszczęte wobec przedsiębiorcy realizującego pośrednictwo z wykorzystaniem aplikacji. Czynności zmierzające do cofnięcia licencji zostały podjęte w związku ze stwierdzeniem przekazywania zleceń przewozu osób podmiotowi, który nie posiada odpowiedniej licencji. W związku z prowadzonymi czynnościami Inspekcja Transportu Drogowego nie udziela szczegółowych informacji dotyczących toczącego się postępowania”.

Jak się wydaje obszerne i lakoniczne co do istoty wyjaśnienie, pomimo że z pozoru mało satysfakcjonujące, dotyka istoty problemu, jakim jest wykonywanie usług niezgodnie z duchem i literą przepisów regulujących tę materię, a tym samym wbrew obowiązującym w tym zakresie standardom co otwiera przestrzeń dla zachowań wyczerpujących znamiona przestępstwa.

Skoro tak, to wypada mieć nadzieję, że procedura administracyjna wykluczy nierzetelne podmioty. Szkoda tylko, że w istniejących realiach prawnych mogły w ogóle takową licencję uzyskać. Jednak na porządku dziennym staje druga z podniesionych przez nas kwestii, dotycząca zmian obowiązującego prawa.

W tym przypadku przedstawiciele Inspektoratu odpowiedzieli w jedyny możliwy sposób na gruncie obowiązującej instytucję państwową zasady legalizmu, a mianowicie wyjaśnili: „Inspekcja Transportu Drogowego realizuje ustawowe zadania w oparciu o obowiązujące przepisy i nie jest uprawniona do ich oceny”.

Słowem swoista kwadratura koła, bo Sejm, pomimo że sprawa nie jest nowa, budzi społeczne zainteresowanie i protesty korporacji taksówkowych działających w zupełnie innym reżimie, nie przejawia w tym zakresie aktywności. W podobnym tonie odpowiedzieli nam wcześniej przedstawiciele policji. Zwróciliśmy się zatem do resortu bezpośrednio nadzorującego ten obszar, a mianowicie do Ministerstwa Infrastruktury.

Biorąc za punkt wyjścia ustalenia kontroli, które w ostatnich tygodniach poczyniły zarówno policja jak Inspektorat Transportu Drogowego, zapytaliśmy wprost, odwołując sens pytania do praktyk potwierdzonych w przypadku kierowców korzystających z aplikacji Ubera: „Skoro wiadomo ile może jeździć jeden kierowca, dlaczego po upływie referencyjnego czasu, Uber nie odetnie dostępu do aplikacji, skoro nawet dziecko rozumie, że jeden kierowca nie jeździ 20 godzin, tylko inni, zwykle bez uprawnień, na jego konto? Czy resort nie może uregulować tej kwestii w drodze rozporządzenia do Ustawy Prawo o ruchu drogowym?”

Odpowiedź była tym razem jednoznaczna, gdy idzie o intencje resortu i nie tylko. Przytoczmy ją zatem w całości i w oryginalnym brzmieniu, sygnowanym przez rzecznika prasowego Szymona Huptysia: „Wzrost bezpieczeństwa pasażerów, którzy korzystają z usług przewozu osób zamawianych przez aplikacje, jest jednym z głównych celów nowelizacji przygotowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Projekt ten zakłada, że obowiązkiem przedsiębiorców będzie m.in. poszerzona weryfikacja tożsamości kierowców świadczących przewóz osób. Przedsiębiorca będzie miał również obowiązek weryfikacji dokumentów tożsamości oraz uprawnień do kierowania pojazdami. Nowy przepis umożliwi przedsiębiorcom pośredniczącym w przewozach przetwarzanie danych kierowców świadczących te usługi oraz możliwość wymiany danych z innymi firmami.

 Celem zaproponowanych zmian jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów, w szczególności kobiet, jak również uniemożliwienie świadczenia usług przewozu osób przez kierowców bez uprawnień”.

Diabeł tkwi w szczegółach, ale opis przedmiotowego zakresu zapowiedzianych zmian odnosi się wprost do wszystkich nieprawidłowości podnoszonych przez nas we wcześniejszych publikacjach dotyczących Ubera i innych operatorów aplikacji przewozowych, a potwierdzonych wynikami prowadzonych kontroli. To o tyle istotne, że uszczelnienie systemu, nie tyle ułatwi eliminowanie nieuczciwych przewoźników, ile pozbawi ich możliwości uzyskania licencji wymaganych doświadczenia usług.

Pozostaje mieć nadzieję, że projekt będzie sprawnie procedowany, a waga społeczna kwestii bezpiecznych i zgodnych ze standardami konkurencji przewozów zostanie doceniona przez posłów i senatorów, w których rękach będzie uchwalenie nowelizacji przepisów przygotowanych w resorcie.

Maciej Małek

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.

Informacje z dnia: 21 listopada

Medium

Więcej ważnych informacji

Gala Złote Spinacze

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Farmacja

Rak prostaty dzięki nowoczesnemu leczeniu stał się chorobą przewlekłą, a nie śmiertelną. W Polsce wciąż nie wszystkie terapie są refundowane

Dzięki innowacyjnym terapiom, które pojawiły się w ostatnich latach, wcześnie wykryty i poddany właściwemu leczeniu rak prostaty może być już dziś chorobą przewlekłą, a nie śmiertelną. Jednak w Polsce sytuacja chorych z tym typem nowotworu wciąż jest daleka od stanu w rozwiniętych krajach Europy czy w USA. Dotyczy to zwłaszcza chorych z przerzutowym rakiem prostaty wrażliwym na hormonoterapię, dla których nowoczesne leczenie wciąż nie jest refundowane. Polska ma w tym czteroletnie opóźnienie względem innych krajów. Eksperci wskazują, że rozszerzenie programu lekowego na tę grupę chorych zwiększy możliwość skutecznej terapii nowotworu prostaty. Włączenie jej na wczesnym etapie choroby pozwoli pacjentom na normalne życie społeczne i zawodowe.

Prawo

60 proc. Polaków uważa się za przygotowanych do prowadzenia własnego biznesu. Szukają jednak możliwości zwiększania swoich kompetencji

Chociaż blisko dwie trzecie Polaków uważa, że założenie firmy w naszym kraju jest proste, nie przekłada się to na intencje przedsiębiorcze, które z roku na rok słabną – wynika z raportu PARP „Global Entrepreneurship Monitor”. Dla wielu barierą jest strach przed porażką i niewiara we własne umiejętności, ale też obawa przed biurokracją i zmieniającymi się przepisami, które stanowią duże wyzwanie dla firm, szczególnie z sektora MŚP. Dlatego tak duże jest ich zainteresowanie wszelkiego rodzaju inicjatywami edukacyjnymi. Aby wesprzeć przedsiębiorców PARP oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii, już po raz kolejny zorganizowali cykl wideokonferencji zatytułowanych „Idea rozwoju Twojego biznesu”. Ich celem jest przybliżenie przedsiębiorcom najbardziej aktualnych tematów związanych z prowadzeniem firmy, w tym nowych rozwiązań i regulacji prawnych.

Transport

Wysokie ceny energii zagrażają transportowi kolejowemu. Przewoźnicy apelują o wsparcie rządu

– Będziemy przekonywać, że należy znowelizować ustawę o zamrożeniu cen energii i objąć nią kolej – jako krwiobieg gospodarki i środek transportu, który wozi m.in. węgiel. On też ma wpływ na ceny energii elektrycznej. Jeśli będziemy podnosić ceny transportu węgla – a jak mamy nie podnosić, skoro mamy wyższe koszty – to ceny prądu będą dalej rosły. Potem my znów będziemy musieli podnosić ceny etc. To jest błędne koło i trzeba je przerwać – mówi Michał Litwin, dyrektor generalny Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych. Jak podkreśla, cała branża boryka się w tej chwili ze wzrostem cen energii i ogólnym wzrostem kosztów. W trudnej sytuacji są zwłaszcza ci przewoźnicy, którzy muszą kontraktować nowe dostawy energii na 2023 rok, oraz mali operatorzy. Wielu z nich będzie zmuszonych wprowadzać gwałtowne podwyżki cen frachtu kolejowego i ograniczać działalność.

Współpraca

Obsługa konferencji prasowych

Zapraszamy do współpracy przy organizacji konferencji prasowych. Nasz doświadczony i kompetentny zespół sprosta każdej realizacji. Dysponujemy nowoczesnym, multimedialnym centrum konferencyjnym i biznesowym w samym sercu Warszawy. Zapraszamy do kontaktu w sprawie oferty.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.