Przegląd mediów

listopad 2022

Czy koniec bezkarności operatorów aplikacji przewozowych jest bliski?

2022-11-21  |  15:00
Przegląd mediów

Niedawne informacje o zmasowanych kontrolach i ujawnionych nieprawidłowościach w związku z wykonywaniem usług przewozowych opartych na aplikacjach dostępowych Ubera i Bolta, zostały przysłonięte komunikatem GITD o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do odebrania koncesji niewymienionej z nazwy firmie pośredniczącej w przewozie osób.

 

Zatem zwróciliśmy się z pytaniem do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, o to czy przedmiotowe postępowanie dotyczy dysponenta aplikacji dostępowej, czy podmiotu rekrutującego kierowców wykonujących usługę, co stanowi zabieg mający za cel omijanie prawa i unikanie bezpośredniej odpowiedzialności z tytułu licznych nieprawidłowości przez administratorów aplikacji?

Jednocześnie mając na względzie nagminne wykorzystywanie luk w obowiązującym prawie i procedurach umożliwiających jego omijanie, zadaliśmy kolejne pytanie dotyczące potrzeby i możliwościom uszczelnienia obowiązujących w tej sprawie regulacji.

Biuro Informacji i Promocji w Wydziale Komunikacji udzieliło odpowiedzi następującej treści: „…postępowanie administracyjne dotyczące cofnięcia licencji na pośrednictwo przy przewozie osób zostało wszczęte wobec przedsiębiorcy realizującego pośrednictwo z wykorzystaniem aplikacji. Czynności zmierzające do cofnięcia licencji zostały podjęte w związku ze stwierdzeniem przekazywania zleceń przewozu osób podmiotowi, który nie posiada odpowiedniej licencji. W związku z prowadzonymi czynnościami Inspekcja Transportu Drogowego nie udziela szczegółowych informacji dotyczących toczącego się postępowania”.

Jak się wydaje obszerne i lakoniczne co do istoty wyjaśnienie, pomimo że z pozoru mało satysfakcjonujące, dotyka istoty problemu, jakim jest wykonywanie usług niezgodnie z duchem i literą przepisów regulujących tę materię, a tym samym wbrew obowiązującym w tym zakresie standardom co otwiera przestrzeń dla zachowań wyczerpujących znamiona przestępstwa.

Skoro tak, to wypada mieć nadzieję, że procedura administracyjna wykluczy nierzetelne podmioty. Szkoda tylko, że w istniejących realiach prawnych mogły w ogóle takową licencję uzyskać. Jednak na porządku dziennym staje druga z podniesionych przez nas kwestii, dotycząca zmian obowiązującego prawa.

W tym przypadku przedstawiciele Inspektoratu odpowiedzieli w jedyny możliwy sposób na gruncie obowiązującej instytucję państwową zasady legalizmu, a mianowicie wyjaśnili: „Inspekcja Transportu Drogowego realizuje ustawowe zadania w oparciu o obowiązujące przepisy i nie jest uprawniona do ich oceny”.

Słowem swoista kwadratura koła, bo Sejm, pomimo że sprawa nie jest nowa, budzi społeczne zainteresowanie i protesty korporacji taksówkowych działających w zupełnie innym reżimie, nie przejawia w tym zakresie aktywności. W podobnym tonie odpowiedzieli nam wcześniej przedstawiciele policji. Zwróciliśmy się zatem do resortu bezpośrednio nadzorującego ten obszar, a mianowicie do Ministerstwa Infrastruktury.

Biorąc za punkt wyjścia ustalenia kontroli, które w ostatnich tygodniach poczyniły zarówno policja jak Inspektorat Transportu Drogowego, zapytaliśmy wprost, odwołując sens pytania do praktyk potwierdzonych w przypadku kierowców korzystających z aplikacji Ubera: „Skoro wiadomo ile może jeździć jeden kierowca, dlaczego po upływie referencyjnego czasu, Uber nie odetnie dostępu do aplikacji, skoro nawet dziecko rozumie, że jeden kierowca nie jeździ 20 godzin, tylko inni, zwykle bez uprawnień, na jego konto? Czy resort nie może uregulować tej kwestii w drodze rozporządzenia do Ustawy Prawo o ruchu drogowym?”

Odpowiedź była tym razem jednoznaczna, gdy idzie o intencje resortu i nie tylko. Przytoczmy ją zatem w całości i w oryginalnym brzmieniu, sygnowanym przez rzecznika prasowego Szymona Huptysia: „Wzrost bezpieczeństwa pasażerów, którzy korzystają z usług przewozu osób zamawianych przez aplikacje, jest jednym z głównych celów nowelizacji przygotowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Projekt ten zakłada, że obowiązkiem przedsiębiorców będzie m.in. poszerzona weryfikacja tożsamości kierowców świadczących przewóz osób. Przedsiębiorca będzie miał również obowiązek weryfikacji dokumentów tożsamości oraz uprawnień do kierowania pojazdami. Nowy przepis umożliwi przedsiębiorcom pośredniczącym w przewozach przetwarzanie danych kierowców świadczących te usługi oraz możliwość wymiany danych z innymi firmami.

 Celem zaproponowanych zmian jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów, w szczególności kobiet, jak również uniemożliwienie świadczenia usług przewozu osób przez kierowców bez uprawnień”.

Diabeł tkwi w szczegółach, ale opis przedmiotowego zakresu zapowiedzianych zmian odnosi się wprost do wszystkich nieprawidłowości podnoszonych przez nas we wcześniejszych publikacjach dotyczących Ubera i innych operatorów aplikacji przewozowych, a potwierdzonych wynikami prowadzonych kontroli. To o tyle istotne, że uszczelnienie systemu, nie tyle ułatwi eliminowanie nieuczciwych przewoźników, ile pozbawi ich możliwości uzyskania licencji wymaganych doświadczenia usług.

Pozostaje mieć nadzieję, że projekt będzie sprawnie procedowany, a waga społeczna kwestii bezpiecznych i zgodnych ze standardami konkurencji przewozów zostanie doceniona przez posłów i senatorów, w których rękach będzie uchwalenie nowelizacji przepisów przygotowanych w resorcie.

Maciej Małek

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.

Informacje z dnia: 21 listopada

Medium

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Edukacja

Demografia, zdrowie, edukacja i ekologia. Nowe technologie mają coraz większe znaczenie dla rozwiązywania najbardziej palących problemów

O pozytywnym wpływie technologii na biznes mówi się od dawna, za czym idą rosnące z roku na rok inwestycje przedsiębiorstw w ten obszar, m.in. chmurę czy sztuczną inteligencję. Coraz częściej nowe technologie znajdują także zastosowanie w rozwiązywaniu palących problemów globalnych. Pracują nad nimi zarówno duże korporacje, naukowcy i studenci, jak i start-upy z całego świata. – Nowe technologie posiadają ogromny potencjał w przekształcaniu i wspieraniu kluczowych obszarów społeczno-gospodarczych, takich jak edukacja, zdrowie, środowisko i gospodarka – mówi Alicja Tatarczuk z Huaweia. Koncern szuka takich innowacyjnych pomysłów wśród młodych naukowców w swoim konkursie Tech4Good, który jest częścią programu Seeds for the Future.

Handel

W okresie okołoświątecznym Polacy generują duże ilości elektroodpadów. Połowa nie wie, że nie można ich wyrzucić do śmietnika

Polacy mają problem z prawidłowym wskazaniem elektroodpadów i nie do końca wiedzą, gdzie oddawać takie zużyte sprzęty – pokazuje badanie agencji badawczej Zymetria na zlecenie RLG. 34 proc. badanych przyznało, że zdarzyło im się źle zutylizować wyrzucane elektroodpady. Odpady, które najczęściej trafiają w nieodpowiednie miejsce, to m.in. kable, ładowarki czy słuchawki. – Podobnie jest z różnego rodzaju golarkami, lokówkami, zabawkami na baterie i innymi małymi sprzętami, czyli tym, co niebawem będziemy kupować pod choinkę – zauważa Monika Wyciechowska z RLG w Polsce. Jak wskazuje, ponad połowa Polaków nie wie, że starych sprzętów nie wolno wyrzucać do pięciu frakcji, ale trzeba je oddać do specjalnych punktów zbiórki.

Bankowość

Banki i fundusze skoncentrowane na zielonych aspektach finansowanych projektów. UE stawia przed nimi coraz więcej wymogów

Zielona transformacja w Europie odciska coraz mocniejsze piętno na wszystkich sektorach gospodarki, także w branży finansowej. Wchodzące w życie kolejne regulacje z jednej strony wymuszają na bankach i innych instytucjach uwzględnianie kwestii ESG przy podejmowaniu decyzji o udzielaniu firmom kredytu inwestycyjnego czy zakupie akcji lub obligacji spółek. Z drugiej strony kolejne dyrektywy i rozporządzenia tworzą podstawy do oceny stopnia „zieloności” projektów. Ekologizację branży ma wspomóc utworzona właśnie platforma koordynująca działania branży – POLSIF.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.