Przegląd mediów

listopad 2022

Czy koniec bezkarności operatorów aplikacji przewozowych jest bliski?

2022-11-21  |  15:00
Przegląd mediów

Niedawne informacje o zmasowanych kontrolach i ujawnionych nieprawidłowościach w związku z wykonywaniem usług przewozowych opartych na aplikacjach dostępowych Ubera i Bolta, zostały przysłonięte komunikatem GITD o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do odebrania koncesji niewymienionej z nazwy firmie pośredniczącej w przewozie osób.

 

Zatem zwróciliśmy się z pytaniem do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, o to czy przedmiotowe postępowanie dotyczy dysponenta aplikacji dostępowej, czy podmiotu rekrutującego kierowców wykonujących usługę, co stanowi zabieg mający za cel omijanie prawa i unikanie bezpośredniej odpowiedzialności z tytułu licznych nieprawidłowości przez administratorów aplikacji?

Jednocześnie mając na względzie nagminne wykorzystywanie luk w obowiązującym prawie i procedurach umożliwiających jego omijanie, zadaliśmy kolejne pytanie dotyczące potrzeby i możliwościom uszczelnienia obowiązujących w tej sprawie regulacji.

Biuro Informacji i Promocji w Wydziale Komunikacji udzieliło odpowiedzi następującej treści: „…postępowanie administracyjne dotyczące cofnięcia licencji na pośrednictwo przy przewozie osób zostało wszczęte wobec przedsiębiorcy realizującego pośrednictwo z wykorzystaniem aplikacji. Czynności zmierzające do cofnięcia licencji zostały podjęte w związku ze stwierdzeniem przekazywania zleceń przewozu osób podmiotowi, który nie posiada odpowiedniej licencji. W związku z prowadzonymi czynnościami Inspekcja Transportu Drogowego nie udziela szczegółowych informacji dotyczących toczącego się postępowania”.

Jak się wydaje obszerne i lakoniczne co do istoty wyjaśnienie, pomimo że z pozoru mało satysfakcjonujące, dotyka istoty problemu, jakim jest wykonywanie usług niezgodnie z duchem i literą przepisów regulujących tę materię, a tym samym wbrew obowiązującym w tym zakresie standardom co otwiera przestrzeń dla zachowań wyczerpujących znamiona przestępstwa.

Skoro tak, to wypada mieć nadzieję, że procedura administracyjna wykluczy nierzetelne podmioty. Szkoda tylko, że w istniejących realiach prawnych mogły w ogóle takową licencję uzyskać. Jednak na porządku dziennym staje druga z podniesionych przez nas kwestii, dotycząca zmian obowiązującego prawa.

W tym przypadku przedstawiciele Inspektoratu odpowiedzieli w jedyny możliwy sposób na gruncie obowiązującej instytucję państwową zasady legalizmu, a mianowicie wyjaśnili: „Inspekcja Transportu Drogowego realizuje ustawowe zadania w oparciu o obowiązujące przepisy i nie jest uprawniona do ich oceny”.

Słowem swoista kwadratura koła, bo Sejm, pomimo że sprawa nie jest nowa, budzi społeczne zainteresowanie i protesty korporacji taksówkowych działających w zupełnie innym reżimie, nie przejawia w tym zakresie aktywności. W podobnym tonie odpowiedzieli nam wcześniej przedstawiciele policji. Zwróciliśmy się zatem do resortu bezpośrednio nadzorującego ten obszar, a mianowicie do Ministerstwa Infrastruktury.

Biorąc za punkt wyjścia ustalenia kontroli, które w ostatnich tygodniach poczyniły zarówno policja jak Inspektorat Transportu Drogowego, zapytaliśmy wprost, odwołując sens pytania do praktyk potwierdzonych w przypadku kierowców korzystających z aplikacji Ubera: „Skoro wiadomo ile może jeździć jeden kierowca, dlaczego po upływie referencyjnego czasu, Uber nie odetnie dostępu do aplikacji, skoro nawet dziecko rozumie, że jeden kierowca nie jeździ 20 godzin, tylko inni, zwykle bez uprawnień, na jego konto? Czy resort nie może uregulować tej kwestii w drodze rozporządzenia do Ustawy Prawo o ruchu drogowym?”

Odpowiedź była tym razem jednoznaczna, gdy idzie o intencje resortu i nie tylko. Przytoczmy ją zatem w całości i w oryginalnym brzmieniu, sygnowanym przez rzecznika prasowego Szymona Huptysia: „Wzrost bezpieczeństwa pasażerów, którzy korzystają z usług przewozu osób zamawianych przez aplikacje, jest jednym z głównych celów nowelizacji przygotowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Projekt ten zakłada, że obowiązkiem przedsiębiorców będzie m.in. poszerzona weryfikacja tożsamości kierowców świadczących przewóz osób. Przedsiębiorca będzie miał również obowiązek weryfikacji dokumentów tożsamości oraz uprawnień do kierowania pojazdami. Nowy przepis umożliwi przedsiębiorcom pośredniczącym w przewozach przetwarzanie danych kierowców świadczących te usługi oraz możliwość wymiany danych z innymi firmami.

 Celem zaproponowanych zmian jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów, w szczególności kobiet, jak również uniemożliwienie świadczenia usług przewozu osób przez kierowców bez uprawnień”.

Diabeł tkwi w szczegółach, ale opis przedmiotowego zakresu zapowiedzianych zmian odnosi się wprost do wszystkich nieprawidłowości podnoszonych przez nas we wcześniejszych publikacjach dotyczących Ubera i innych operatorów aplikacji przewozowych, a potwierdzonych wynikami prowadzonych kontroli. To o tyle istotne, że uszczelnienie systemu, nie tyle ułatwi eliminowanie nieuczciwych przewoźników, ile pozbawi ich możliwości uzyskania licencji wymaganych doświadczenia usług.

Pozostaje mieć nadzieję, że projekt będzie sprawnie procedowany, a waga społeczna kwestii bezpiecznych i zgodnych ze standardami konkurencji przewozów zostanie doceniona przez posłów i senatorów, w których rękach będzie uchwalenie nowelizacji przepisów przygotowanych w resorcie.

Maciej Małek

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.

Informacje z dnia: 21 listopada

Medium

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Konkurs Polskie Branży PR

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Prawo

Przedsiębiorcy czekają na doprecyzowanie przepisów dotyczących Małego ZUS-u Plus. W sądach toczy się ponad 600 spraw z ZUS-em

Oddziały Biura Rzecznika MŚP prowadzą już ponad 600 spraw dotyczących Małego ZUS-u Plus. Przedmiotem sporu z ZUS-em jest interpretacja, jak długo – dwa czy trzy lata – powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek. Pod koniec czerwca Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok, w którym podzielił korzystną dla przedsiębiorców argumentację Rzecznika MŚP. – Nie stanowi on jeszcze o linii interpretacyjnej. Czekamy na wejście w życie ustawy deregulacyjnej, która ułatwi od stycznia przedsiębiorcom przechodzenie na Mały ZUS Plus – mówi Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Problemy społeczne

Awaria CrowdStrike’a miała podobne skutki jak potencjalny cyberatak. Uzależnienie od technologii to ryzyko wyłączenia całych gałęzi gospodarki

Ogromna awaria systemu Windows, wywołanego błędem w aktualizacji oprogramowania CrowdStrike, doprowadziła do globalnego paraliżu. Przestały działać systemy istotne z perspektywy codziennego życia milionów ludzi. Tylko w piątek odwołano kilka tysięcy lotów na całym świecie,  a w części regionów w USA nie działał numer alarmowy. – To pokazuje, że im bardziej jesteśmy uzależnieni od technologii, tym łatwiej wykluczyć wręcz całe gałęzie gospodarki, a podobne skutki mógłby mieć cyberatak – ocenia Krzysztof Izdebski z Fundacji im. Stefana Batorego. Jego zdaniem tego typu incydenty są nie do uniknięcia i trzeba się na nie lepiej przygotować.

Ochrona środowiska

Nowelizacja przepisów ma przyspieszyć rozwój farm wiatrowych. Do 2040 roku Polska może mieć zainstalowane w nich ponad 40 GW mocy

Jeszcze w tym kwartale ma zostać przyjęty przez rząd projekt zmian w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Nowelizacja zmniejsza minimalną odległość turbin wiatrowych od zabudowań do 500 m. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ocenia, że zmiana odległości zwiększy potencjał energetyki wiatrowej do 2040 roku nawet dwukrotnie, do poziomu 41,1 GW. – Branża czeka też na przyspieszenie procedur, przede wszystkim procedury środowiskowej i całego procesu zmiany przeznaczenia gruntów – mówi Anna Kosińska, członkini zarządu Res Global Investment.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.