Komunikaty PR

Energetyka: Kontrakty różnicowe zbyt ryzykowne

2023-12-05  |  09:00
Biuro prasowe
Kontakt
Alina Geniusz-Siuchnińska
Inntu

ul. Traugutta 115C
80-226 Gdańsk
alina.geniusz|inntu.pl| |alina.geniusz|inntu.pl
531 150 022
www.inntu.pl

Jednym z najważniejszych sposobów bezpośredniego wsparcia rozwoju OZE w Polsce są aukcje i powiązane z nimi kontrakty różnicowe. Zainteresowanie nimi jest jednak znikome. Główną alternatywą stają się dla nich umowy PPA. 

W ramach aukcji OZE w 2022 r. zaplanowano wsparcie produkcji 34 TWh o maksymalnej wartości 14,3 mld zł. Tymczasem zakontraktowano zaledwie 25 proc. tej ilości. W tym roku było to już 88 TWh o wartości 40,8 mld zł. Aukcje odbyły się między 13 a 22 listopada i przyniosły jeszcze gorsze rezultaty. Wyłoniono zwycięzców aukcji dla łącznie 6 TWh energii o wartości 2 mld zł – zaledwie 6,8 proc. przewidzianej ilości i 4,8 proc. wartości.  

- Zainteresowanie aukcjami w ostatnich latach było dużo niższe od skali oferowanej pomocy. To sygnał, że część inwestorów postrzega ten rodzaj pomocy jako niezbyt atrakcyjny. I szuka na rynku lepszych rozwiązań, jak choćby umowy PPA – mówi Zbigniew Kinal z firmy OZEOS, ekspert ds. energii odnawialnej. 

Na czym polegają aukcje? 

Podstawowym celem aukcji było zagwarantowanie opłacalności produkcji energii z OZE, a tym samym inwestycji w nowe instalacje.  

Biorąc udział w aukcji ich właściciele podają stawki, po których są gotowi dostarczać energię odbiorcom. Ogranicza ich cena maksymalna dla danego rodzaju OZE i zainstalowanej mocy ustalana przez URE. Wygrywają ci, którzy oferują najmniej. Jeśli kilka ofert spełni ten warunek – zadecyduje kolejność ich złożenia. 

Zwycięzcy zobowiązani są do rozpoczęcia dostarczania energii od 24 do 42 miesięcy po zakończeniu aukcji – w zależności od typu instalacji. Gdy cena z aukcji jest niższa od ceny rynkowej – państwo za pośrednictwem spółki celowej pokrywa różnicę. Gdy jest wyższa – sprzedawcy zobowiązani są dopłacić. Na koniec okresu dotowania kwota jest bilansowana. Tak skonstruowana pomoc publiczna jest zwracana przez beneficjenta po 15 latach od rozpoczęcia wsparcia w sześciu równych ratach. Dotacje i ich rozliczanie leżą w gestii spółki Zarządca Rozliczeń. 

Energia wytwarzana przez zwycięzca aukcji trafia do podmiotu zobowiązanego – spółki obrotu działającej na danym obszarze. 

Wady aukcji 

Jak można się domyślić korzyści związane z udziałem w aukcji zależą od ceny maksymalnej ustalonej przez URE. Im bliższa jest ona realiom rynkowym, tym stabilniej wygląda 15-letni kontrakt. Problem jednak w tym, że w ostatnich latach na rynku energetycznym panowała duża zmienność cenowa – związana głównie z kryzysem surowcowym wywołanym przez wojnę w Ukrainie. A to utrudnia kalkulację ryzyka w dłuższym okresie czasu.  

Po drugie ceny ustalane przez URE na aukcjach są zwykle niższe od rynkowych. Ich wysokość zależy głównie od przyjętej strategii rozwoju rynku – te rodzaje OZE, na których rozwój chce się położyć w danym momencie nacisk mogą liczyć na wyższe ceny referencyjne. Dla aukcji przeprowadzonych w 2023 r. przyjęto sporą rozpiętość – od 324 do 1025 zł za MWh. Najwyższe ceny referencyjne dotyczą ostatnio instalacji biogazowych.  

- Za niskie ceny to dla budujących nowe instalacje spory kłopot. Zwiększają ryzyko, że w ciągu 15 lat częściej będą musieli dopłacać niż otrzymywać wsparcie. Opłacalność całej inwestycji jest w dużej mierze uzależniona od ustalonej ceny referencyjnej – podkreśla Zbigniew Kinal, ekspert OZEOS. 

cPPA jako alternatywa dla aukcji 

O tym, że kontrakty cPPA (Corporate Power Purchase Agreement) wydają się być lepszą alternatywą dla przedsiębiorców wprowadzających do systemu energetycznego nowe instalacje, może świadczyć choćby ich skala. W pierwszym kwartale 2023 r. ogłoszono w sumie sześć dużych umów PPA na dostawę 712 GWh energii rocznie – wynika z raportu CapGemini. Podpisano również dziesiątki mniejszych. Rok 2023 zapowiada się rekordowo jeżeli chodzi o wolumen energii zakontraktowany w formule PPA. 

Umowy tego typu – zawierane bezpośrednio między wytwórcą energii a jej odbiorcą – mają kilka ważnych zalet. Po pierwsze gwarantują stabilną, wynegocjowaną cenę. Po drugie umowa jest długoterminowa - nawet na 10-15 lat. Po trzecie istnieje możliwość dodania do niej klauzul, które pozwalają na renegocjacje cen, gdy zmienią się warunki rynkowe. Stabilność to jeden z głównych atutów PPA. Właściciel instalacji ma pewność, że wyprodukowana przez niego energia będzie odebrana, a banki chętniej udzielają kredytów dostawcom z podpisanymi umowami PPA, traktując je jako uznawane przez banki zabezpieczenie finansowe. 

Zapotrzebowanie na zieloną energię jest jednak tak wysokie, że coraz trudniej będzie znaleźć nowe instalacje, z których energii jeszcze nie zakontraktowano w żadnym z dostępnych modeli. Jeżeli chodzi o dostępność farm fotowoltaicznych, to jest ona większa niż źródeł wiatrowych. Ważnym jest aby jak najlepiej dobrać profil źródeł OZE do potrzeb odbiorcy, tak aby dobilansowanie było jak najniższe. W takich realiach rynkowych kluczowe może się okazać wsparcie doświadczonych doradców, takich jak OZEOS, którzy doskonale znają rynek i są w stanie rozpoznać potrzeby energetyczne zarówno wytwórców, jak i odbiorców energii. 

 

O OZEOS

OZEOS zajmuje się kontraktowaniem zielonej energii w ramach umów PPA. Firma pomaga obniżyć koszty działania fabryk, firm usługowych, innych przedsiębiorstw zużywających rocznie więcej niż 1000 MWh.

OZEOS opracował platformę technologiczną, która pozwala na najlepsze dopasowanie producentów OZE i odbiorców zielonej energii. Wśród usług świadczonych przez OZEOS jest także budowanie strategii zaopatrzenia firm w zieloną energię, audyty dopasowania taryf czy wsparcie firm w zakupach energii. 

Zarząd OZEOS

Firma OZEOS powstała w 2021 roku. Zarządzają nią: Zbigniew Kinal i Krzysztof Komosa – - doświadczeni menadżerowie z branż energetyki oraz finansów.

Inwestor

Finansowania na budowę i rozwój platformy online OZEOS udzielił inwestor branżowy na rynku energetyki - spółka DC24 Alternatywna Spółka Inwestycyjna.

https://www.ozeos.pl/

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Energetyka Cena ciepła w Elblągu - co na nią wpływa? Biuro prasowe
2024-02-15 | 14:00

Cena ciepła w Elblągu - co na nią wpływa?

Na ceny ciepła oddziałuje kilka czynników, między innymi koszty paliwa. Od zeszłego roku duży wpływ na to mają również zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w
Energetyka Elastyczność sieci szansą na energię elektryczną dostępną wszędzie
2024-02-15 | 13:00

Elastyczność sieci szansą na energię elektryczną dostępną wszędzie

Nowoczesny, dynamiczny system elektroenergetyczny wymaga wdrażania innowacyjnych produktów i usług. Umożliwiają one zmienne kierunki przepływu energii elektrycznej, wspierają wzrost
Energetyka Wpadamy w lukę węglową. Gaz w polskiej energetyce zawodowej może być ratunkiem
2024-02-14 | 12:00

Wpadamy w lukę węglową. Gaz w polskiej energetyce zawodowej może być ratunkiem

OZE stopniowo zazieleniają polski miks energetyczny, a udziały węgla w produkcji energii elektrycznej spadają. Czy to powód do radości? Nie w przypadku Polski. Niestety ta zmiana

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Zdrowie

Coraz gorsza kondycja psychiczna polskich nastolatków. Szkoły potrzebują narzędzi, żeby reagować na depresję i kryzysowe sytuacje

Stan psychiczny dzieci i młodzieży w Polsce się pogarsza. – W polskich szkołach brakuje psychologów, często też wrażliwości i wsparcia. A jeśli dziecko nie będzie mieć go w domu, to tym bardziej powinno mieć je w szkole – mówi Barbara Nowacka, ministra edukacji. – Statystyki pokazują, że w Polsce na depresję cierpi 2 proc. dzieci w wieku 6–12 lat i aż 20 proc. w grupie młodzieńczej – mówi Katarzyna Dubno, członkini zarządu Fundacji Adamed. Na te niepokojące dane w ostatnich latach wpłynęły m.in. izolacja spowodowana pandemią, sytuacja geopolityczna zaburzająca poczucie bezpieczeństwa. To dodatkowo nakłada się na sytuacje kryzysowe w domu czy szkole. Fundacja Adamed nawiązała współpracę z ekspertami serwisu Życie warte jest rozmowy, a efektem tego partnerstwa program Wspierająca Szkoła, którego celem jest profilaktyka zachowań samobójczych.

Zagranica

Dwa lata po wybuchu wojny zainteresowanie Polaków pomocą dla Ukraińców jest dużo mniejsze. Potrzeby się zmieniły, ale wciąż są poważne

Po dwóch latach wojny w Ukrainie zainteresowanie Polaków pomaganiem jest dużo mniejsze niż na początku konfliktu. Jednak ta pomoc wciąż jest bardzo potrzebna, ponieważ z każdym dniem rośnie liczba poszkodowanych i strat wywołanych wojną, a w Polsce nadal pozostaje około miliona ukraińskich uchodźców. – Istotnym wyzwaniem są w tej chwili zagadnienia związane z ich integracją. Koncentrujemy się też na pomocy tym uchodźcom z Ukrainy, którzy są osobami naprawdę potrzebującymi, czyli na matkach samotnie wychowujących kilkoro dzieci, osobach starszych czy z niepełnosprawnościami – mówi Michał Mikołajczyk, członek zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Firma

Polski rynek IT cierpi na niedobór specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Podnoszenie kompetencji cyfrowych kobiet mogłoby częściowo zaradzić tym brakom

Branża IT, która cierpi na niedobór pracowników, wciąż ma słabą reprezentację kobiet. 40 proc. respondentek podkreśla, że ich firmy w ogóle nie zatrudniają kobiet w działach IT, a tylko 15,5 proc. wskazuje, że kobiety zajmują w nich stanowiska kierownicze lub zarządzające – wynika z badania „Wyzwania kobiet w zakresie cyfryzacji i bezpieczeństwa cyfrowego”. Czynnikiem, który mógłby zwiększyć udział kobiet na tym rynku jest podnoszenie ich kompetencji cyfrowych i szkolenia umożliwiające przebranżowienie. Bez tego trudno będzie spełnić cel z rządowego programu, by do końca dekady co trzeci pracownik na rynku ICT był kobietą. Szczególnie ważnym obszarem takich działań powinno być cyberbezpieczeństwo.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.