Komunikaty PR

Równość stron kontraktu a ITPOK

2024-06-10  |  18:23

W Polsce trwa złoty okres dla instalacji termicznego przekształcania odpadów. W samym 2023 złożono 39 wniosków o dofinansowanie budowy tych projektów. Jednocześnie wiele dzisiejszych kontraktów jest realizowanych w sposób, który prowadzi nie tylko do opóźnień, ale też przekroczenia budżetu nawet o 200%. Aby zminimalizować ryzyko takich sytuacji, warto wspierać równość stron pomiędzy stronami umowy.

Polska inwestuje w instalacje TPOK
W 2020 roku w Polsce istniało 8 instalacji do termicznego przekształcania odpadów, w 2021 roku 12, a w minionym roku do NFOŚiGW złożono wnioski o dofinansowanie budowy kolejnych 39. Widać również rosnące zapotrzebowanie na tego typu obiekty w Europie. Mimo rosnących wymagań dotyczących recyklingu i odzyskiwania surowców z odpadów, jednocześnie rośnie liczba wytwarzanych w Europie odpadów. Dlatego właśnie ITPOK cieszą się szczególnym zainteresowaniem w Polsce. Dla wielu gmin, które chcą inwestować  tego typu projekty jest to również okazja do dywersyfikacji źródeł energii i zmniejszenie kosztów gospodarowania odpadami i wytwarzania energii jednocześnie.

Skąd biorą się przekroczenia budżetów?


Widać, że wiele inwestycji budowalnych, szczególnie dotyczących zamówień publicznych, nie posiada odpowiednio przygotowanej dokumentacji projektowej. W procesie przygotowania przetargów zamawiający odbierają zleconą dokumentacje projektową często bez jakiejkolwiek kontroli, bez udziału specjalistów posiadających wiedzę w tym zakresie i pozwalających na krytyczną ocenę dostarczonych opracowań. Z kolei w wyniku takich działań powstają poważne błędy, które można stwierdzić dopiero w czasie wykonywania inwestycji, a te błędy wymuszają konieczność wykonania prac nieujętych w podstawowym zamówieniu, takich jak konieczności wykonania dodatkowego odwodnienia terenu, modyfikacji planów samej instalacji aby spełnić stawiane przez zamawiającego warunki jakościowe. To skutkuje zwykle niedoszacowanymi kosztami, w wyniku których większość inwestycji znacznie przekracza założony budżet początkowy, a w większości przypadków skutkuje opóźnieniami w terminowej realizacji inwestycji.

Warunki Kontraktowe FIDIC w teorii…


 Aby minimalizować takie sytuacje powstały Warunki Kontraktowe FIDIC przygotowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów. Dokument jest efektem prac i wieloletnich doświadczeń specjalistów, obejmują zbiór praw i obowiązków każdej ze stron kontraktu. Jego celem jest ułatwienie prac nad realizacją dla zaangażowanego w inwestycję zespołu przy jednoczesnym utrzymaniu równowagi pomiędzy wymaganiami i interesami wszystkich stron kontraktu, a także, co istotne, sprawiedliwy podział ryzyka, zagrożeń i odpowiedzialności. Warto podkreślić, że Warunki Kontraktowe FIDIC pozostają w zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych i Prawem budowlanym. O tym, jak uznany jest to dokument może świadczyć fakt, że są one stosowane do kontraktów współfinansowanych przez Bank Światowy, oraz inne agendy ONZ.

…i  w praktyce


Jednak praktyka rynku pokazuje, że tego rodzaju inwestycje i równowaga pomiędzy wykonawcą a inwestorem są często zaburzone. Wymagania umowne stawiane przez inwestora i sposób ich konstruowania jest często bardzo niekorzystny dla wykonawcy, wymagania są obwarowane dużymi karami i przenoszące znaczną cześć ryzyka na wykonawcę. Dodatkowym aspektem związanym z terminem wykonania umowy są znaczące kary finansowe za niedotrzymanie terminów pośrednich, które ostatecznie nie muszą wpływać na terminowość realizacji całej inwestycji. Stawia to wykonawców w bardzo niekorzystnej sytuacji.

Wynika to z dużej ingerencji zamawiającego w modelowe zapisy Warunków Kontraktowych. Praktyka ta polega głównie na wykreślaniu większości zapisów kontraktowych „korzystnych” dla wykonawcy robót, takich jak np. możliwość przedłużenia czasu na ukończenie, czy możliwość korekty ceny, co w ostatnich latach w sytuacji nieprzewidzianego wzrostu cen materiałów i kosztów pracy, dla wielu firm wykonawczych okazało się przeszkodą nie do pokonania.

Warto również rozważyć wprowadzenie i stosowanie w praktyce komisji rozjemczej, której działanie jest w warunkach FIDIC określone, a która to powinna uprościć i „wyrównać” relację pomiędzy stronami inwestycji. Przecież zarówno zamawiającemu jak i wykonawcy zależy na wykonaniu dobrej instalacji w budżecie i w terminie. Ich współdziałanie powinno być oczywiste.

Marcin Wróblewski - Prezes Zarządu exito Broker

Więcej informacji
Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Infrastruktura Linia opraw Tiara 2 LED od Lena Lighting z klasą energetyczną A Biuro prasowe
2024-06-11 | 01:00

Linia opraw Tiara 2 LED od Lena Lighting z klasą energetyczną A

Oprawy uliczne Tiara 2 LED wyróżniają się od teraz nową, najwyższą klasą energetyczną A. Inżynierzy marki wprowadzili do oferty znanych i cenionych opraw infrastrukturalnych
Infrastruktura SABER wygrywa w sądzie z CPPC
2024-05-28 | 16:25

SABER wygrywa w sądzie z CPPC

Pod koniec maja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyroki dotyczące 20 skarg złożonych przez Saber sp. z o.o. na rozstrzygnięcia podjęte przez Centrum Projektów
Infrastruktura Certyfikacja na rynku budowalnym odpowiedzą, na niektóre bolączki
2024-05-21 | 12:15

Certyfikacja na rynku budowalnym odpowiedzą, na niektóre bolączki

Certyfikacja na rynku budowalnym odpowiedzą, na niektóre bolączki Nadchodzące ożywienie na rynku budowlanym, zwłaszcza w sektorze drogowym, jest pozytywnym sygnałem dla branży.

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

European Financial Congress 2024

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Ochrona środowiska

Przedsiębiorcy wypowiedzą się na temat dekarbonizacji. Nowy indeks pokaże ich nastroje względem zielonej transformacji

Indeks Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki ma pokazać, jak wygląda nastawienie krajowego biznesu do kwestii związanych z zieloną transformacją. To nowe narzędzie, wzorowane na wskaźniku PMI, stworzone przez Pracodawców PR, Fundację Instrat i spółkę Qemetica. Indeks, na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród przedsiębiorstw, ma uzupełniać dostępne obecnie dane klimatyczne oraz wskazać trendy i aktualne wyzwania dla polskiej gospodarki związane z dekarbonizacją i zrównoważonym rozwojem. Docelowo nowe narzędzie ma się też stać platformą do wymiany opinii między firmami, regulatorami oraz administracją centralną.

Transport

Prezes lotniska Warszawa-Modlin: CPK nie jest dla nas zagrożeniem. Będzie miejsce dla portów regionalnych

 Nie boję się, że powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego zagrozi istnieniu lotnisk regionalnych, w tym Modlina – mówi Tomasz Szymczak, p.o. prezesa Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Jak podkreśla, mniejsze porty lotnicze będą obsługiwały inny ruch, w tym m.in. przewoźników low-costowych i czarterowych, będzie więc zapotrzebowanie na ich rozwój. Tym bardziej że prognozy dla ruchu lotniczego w regionach są optymistyczne. Władze lotniska w Modlinie planują rozbudowę portu o nowe gate’y.

Bankowość

Banki coraz śmielej wdrażają generatywną sztuczną inteligencję. Podchodzą jednak do tej technologii z dużą ostrożnością

Rośnie rola generatywnej AI w biznesie: w tę technologię inwestuje już 43 proc. przedsiębiorstw na całym świecie, w tym w Polsce, a w ciągu nadchodzącego roku planuje to zrobić kolejne 30 proc. – wynika z raportu EY „Reimagining Industry Futures Study 2024”. Jedną z branż, które dostrzegają w GenAI największy potencjał, są finanse. Banki chętnie inwestują w tę technologię, licząc m.in. na wzrost sprzedaży, usprawnienie procesów i możliwość lepszej personalizacji produktów i usług. Z drugiej strony GenAI niesie też ze sobą szereg wyzwań, związanych chociażby z poufnością i integralnością danych.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.