Komunikaty PR

W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą zabezpieczyć się przed podwyżkami energii

2021-06-29  |  15:00
Biuro prasowe

Cena energii w Polsce rosną. Skala podwyżki na przyszły rok dla przedsiębiorstw to niemal 70-80 proc. w stosunku do 2020 roku – przewiduje Grzegorz Onichimowski z NODES i Columbus Energy, który podzielił się swoją prognozą podczas webinarium zorganizowanym przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. Sytuacja w sektorze energetycznym jest trudna, ale istnieją rozwiązania, które mogą pomóc zabezpieczyć się firmom przed wzrostem cen energii. Kluczową rolę w transformacji sektora musi odegrać sektor prywatny.

Trendy w sektorze energetycznym

Od pewnego czasu możemy zaobserwować zmianę 100-letniego paradygmatu – gdzie „łańcuszek” – wielka elektrownia, sieci przesyłowe, sieci dystrybucyjne, odbiorca – zastępuje sieć powiązań. Wszyscy uczestnicy rynku energii zaczynają ogrywać pewne role. Za zmianą tą nie nadąża przemysł użyteczności publicznej. Zaopatrzenie w energię elektryczną przestaje być domeną dużych tradycyjnych firm energetycznych, które mają problem z innowacyjnością. Powoli  zaczynają być one zastępowane przez innowacyjne firmy z sektora prywatnego.

Według prognozy Statkraft - do 2040 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w sektorze energetycznym na całym świecie wzrośnie do 70 proc., natomiast energia słoneczna stanie się największym źródłem wytwarzania energii na świecie z udziałem prawie 30 proc. całej produkcji energii elektrycznej. Również do 2040 roku energia elektryczna pokryje ponad 30 proc. zużycia energii w budownictwie, przemyśle i transporcie. Emisje gazów cieplarnianych związane z produkcją energii będą o około 30 proc. niższe niż obecnie i będą przebiegać zgodnie ze ścieżką zgodną z celem dwóch stopni. Elastyczność systemu stanie się „towarem”  bardziej poszukiwanym niż kWh i MWh.

Przyszły rynek energii elektrycznej nie będzie tylko czysto towarowy, ale odnoszący się do architektury sieci. Stąd wysiłki idące w kierunku zapewnienia większej elastyczności czy sterowalności źródeł odnawialnych. Wiele rozwiązań w tym zakresie już powstaje również w Polsce np. klaster Oławski – rozwiązanie będące pewną kombinacją źródeł wiatrowych, słonecznych, magazynów, także rolnictwa, które przyjmuje nadwyżki energii w postaci maszyn rolniczych zasilanych energią elektryczną bo to za chwilę też będzie poważne wyzwanie – mówi Grzegorz Onichimowski.

Sytuacja w Polsce – nieuchronny wzrost cen energii

Ceny energii w Polsce stale rosną. Skala podwyżek kosztów energii na przyszły rok dla przedsiębiorstw to niemal 70-80 proc. w stosunku do 2019 roku. Stawia to polski przemysł w bardzo trudnej sytuacji, nie wspominając już o braku konkurencyjności w stosunku do przedsiębiorstw w innych krajach. Trudna jest również sytuacja czołowych koncernów energetycznych, którzy borykają się z problemami finansowymi. Optymizmem nie napawają również propozycje projektów ustawowych, które blokują tzw. energetykę konsumencką, jak również długotrwałe procedury w zakresie rozwoju OZE.

Co więcej - mamy najwyższe ceny hurtowe energii, a w kontraktach długoterminowych, sytuacja jest jeszcze poważniejsza. Rozbieżność cen energii pomiędzy Polską, a pozostałymi członkami UE jest bardzo duża.

Ponadto, jak twierdzi Grzegorz Onichimowski  - w sytuacji stopniowego przejście na ogrzewanie niskoemisyjne, trzeba się liczyć z tym, że ceny energii będą rosły bo bardzo szybko będzie rósł popyt. Do 2030 można się liczyć z tym, że ceny wzrosną o 30 do 40 proc., ale w perspektywie 2050 roku  - o ile uda nam się transformacja - mogą spaść.

Rozwiązania mogące poprawić sytuację odbiorcy na rynku energii

W takiej sytuacji, jak przekonuje Grzegorz Onichimowski  - rozwiązaniem jest przed wszystkim własna generacja energii lub kogeneracja. To gwarantuje brak kosztów sieciowych. Innym rozwiązaniem jest generacja dedykowana (na własnym terenie lub przez linię dedykowaną). Jest to inwestycja zewnętrzna, gdy wyspecjalizowana firma energetyczna wybuduje np. farmę fotowoltaiczną i inwestor nie płaci za energię tylko za czynsz dzierżawy. Kolejnym rozwiązaniem jest udział w klastrach energii lub społecznościach energetycznych. To budowanie społeczności pewnych wspólnych układów, których źródła odnawialne, sterowalne tworzą układy zamknięte. Warto wspomnieć również o udziale w rynku mocy, czyli tzn. udziale w zarządzaniu popytem (w przyszłości rynku elastyczności), a także kontraktach CPPA, czyli nabywanie energii ze źródła odnawialnego.

Trzy modele kontraktów CPPA

Grzegorz Onichimowski zwraca uwagę na trzy modele kontraktów CPPA, których uczestnikami są wytwórca, odbiorca oraz spółka obrotu.

Model 1

W modelu 1 spółka obrotu bierze na siebie bilansowanie energii – czyli przerabia nadwyżkę energii w tzw. grafik, który będzie nam odpowiadał. Wówczas cena energii pozostaje na poziomie, który obecnie oferuje prezes URE. Jedynym mocno negocjowanym elementem jest kwestia bilansowania handlowego ze strony spółki obrotu. Inną zaletą takiego modelu jest to, że z prawnego punktu widzenia wykupuje się wyłącznie energię odnawialną. Zatem z punktu widzenia śladu produkcji firma jest w stanie wylegitymować się zasilaniem przez energię odnawialną.

Model 2

W modelu tym spółka obrotu będzie sprzedawała firmie energię, a nie tylko bilansowała (co wynika
z tego, że źródło nie jest w stanie dostarczyć takiej ilości energii jakiej potrzeba).

Model 3

Model trzeci to próba zawierania z dostawcą kontraktu różnicowego. Kontrakt ten zabezpieczy firmie tylko cenę, natomiast nie mamy tej zalety, że otrzymujemy energię zieloną fizycznie. Chociaż gwarancje pochodzenia energii firma może sobie w ramach takiego kontraktu finansowego zabezpieczyć.

Niektóre polskie firmy zajmujące się obrotem energią, powiązane z aktywami odnawialnymi, oferują takie modele współpracy, ale nie są to spółki skarbu państwa.

Transformacja energetyczna a sytuacja sektora prywatnego

Polska potrzebuje dużych nakładów inwestycyjnych w sektor energetyczny, co wiąże się ze wzrostem kosztów energii elektrycznej. Pocieszający jest fakt, że  dzisiejsza energetyka w dużej mierze daje nam możliwość odgrywania roli producenta, a jeśli nie producenta to inwestora w produkcję energii, który będzie z niej czerpał bezpośrednie korzyści .

W przyszłości sektor prywatny będzie odgrywać podstawową rolę na rynku energetycznym, natomiast zadaniem dużych energetycznych spółek jest przede wszystkim tworzenie mechanizmów elastyczności i źródeł systemowych, które tę elastyczność do systemu dostarczą. Przed nami włączenie w większej mierze odbiorców w ten proces transformacji energetycznej, również samorządów oraz stworzenie nowych struktur energetycznych, spółek energetycznych, klastrów, spółdzielni, i tego rodzajów tworów gdyż tylko one są w stanie tą transformację przeprowadzić na szczeblu niskich i średnich napięć – mówi Grzegorz Onichimowski.

Całe wystąpienie Grzegorza Onichimowskiego dostępne jest na kanale Youtube w ramach webinarium “Ekonomiczne i środowiskowe aspekty produkcji wyrobów budowlanych” zorganizowanego 10 czerwca przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.

Link: https://youtu.be/8WjCoXm9ikY

Więcej informacji
Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Surowce Bawełna Fairtrade na Dzień Dziecka Biuro prasowe
2021-06-01 | 01:00

Bawełna Fairtrade na Dzień Dziecka

Bawełnę uprawia się w ponad 60 krajach świata. To najważniejsza roślina w przemyśle włókienniczym, a rynek jej sprzedaży sięga już 38 miliardów dolarów. Mimo to,
Surowce Chrońmy lasy, aby zachować różnorodność biologiczną i powstrzymać zmianę klimatu
2021-05-21 | 14:00

Chrońmy lasy, aby zachować różnorodność biologiczną i powstrzymać zmianę klimatu

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, obchodzony 22 maja, skłania do refleksji nad stanem obszarów leśnych w Polsce i na świecie, które są naturalnym
Surowce Klimat na działania.
2021-05-21 | 13:15

Klimat na działania.

W tym roku na matury nie zakwitły kasztanowce i choć powiązanie kwestii powodzenia na egzaminach maturalnych z kwitnieniem konkretnej rośliny można uznać za nieszkodliwą „miejską

Więcej ważnych informacji

Infrastruktura

Utrata danych poważnym problemem dla firm. Coraz więcej z nich decyduje się na zewnętrzne centra przetwarzania danych

Dane są dziś dla biznesu motorem napędowym i podstawą działalności. Ich utrata może oznaczać nawet wielomilionowe konsekwencje finansowe, niemożność kontynuowania działalności i utratę zaufania klientów. Tymczasem w ostatnich latach liczba naruszeń bezpieczeństwa danych wciąż rośnie, a związane z tym koszty są najwyższe w historii. Pandemia dodatkowo zwiększyła ryzyko, przyczyniając się do wzrostu liczby ataków hakerskich. Dlatego – jak podkreśla Sebastian Mikołajczyk, menedżer produktu Kolokacja w Grupie Orange – przedsiębiorstwa muszą dziś przykładać szczególną wagę do bezpieczeństwa swoich danych, a firmowa serwerownia to często za mało, żeby zapewnić im konieczną ochronę.

Ochrona środowiska

Europejski Zielony Ład budzi niepokój producentów mleka. Może spowodować spadek wydajności produkcji i wzrost kosztów

Europa chce być neutralna dla klimatu do 2050 roku, a to oznacza poważne zmiany dla rolników. Zielona transformacja wymaga bowiem wprowadzenia daleko idących zmian w produkcji rolno-spożywczej, zwłaszcza zwierzęcej. Hodowcy bydła i producenci mleka obawiają się spadku wydajności i wzrostu kosztów produkcji, a tym samym kłopotów finansowych całego sektora, który jest znaczącym producentem żywności w kraju i ważnym eksporterem. Dlatego apelują o zachowanie równowagi między ekologią a ekonomią.

Handel

Trzeci kwartał nie był dobry dla chińskiej gospodarki. Trwający tam kryzys energetyczny może się odbić także na polskim rynku

Od tygodni na rynku chińskim trwa kryzys związany z niewypłacalnością największego lokalnego dewelopera, a także kolejnych podmiotów w branży. To mocno przekłada się na wyniki całej gospodarki Państwa Środka. Dodatkowo w przemyśle zaczyna brakować energii, co wymusza przestoje fabryk. Powodzie uniemożliwiają wydobywanie większej ilości węgla, więc Chiny chcą zwiększyć jego import. Jeśli zima w Europie i Azji będzie mroźna, to już drogie surowce mogą jeszcze podrożeć. Trwający w Chinach kryzys energetyczny może mieć poważne konsekwencje dla światowego rynku węgla i może być odczuwalny również w Polsce. Eksperci oceniają, że nie powinien on jednak wpłynąć na długofalową strategię zielonej rewolucji energetycznej w Państwie Środka.

Handel

Rekordowo niska szara strefa na rynku tytoniowym. Eksperci widzą szansę dla budżetu na większe wpływy z akcyzy na papierosy

– Podniesienie podatku akcyzowego o 5 proc. przełoży się na wzrost ceny paczki papierosów o około 30 gr. To bardzo skromna propozycja. Mamy dużą przestrzeń do tego, aby podnieść ten podatek wyżej – ocenia ekspert podatkowy Wojciech Bronicki. Jak szacuje, podniesienie minimalnej stawki akcyzy na papierosy o 15 proc. przełożyłoby się na blisko 2 mld zł dodatkowych wpływów do budżetu państwa. Mogłoby też skłonić część palących do rzucenia nałogu. Zdaniem ekspertów moment na wprowadzanie takiej podwyżki jest sprzyjający, bo szara strefa na rynku wyrobów tytoniowych w Polsce spada od sześciu lat i w tej chwili jest rekordowo niska: wynosi 5,5 proc.