Newsy

Co roku na lotniskach gubionych lub niszczonych jest ponad 20 milionów bagaży. Odpowiednia polisa pomoże pokryć szkody w takim przypadku

2022-07-06  |  06:15
Mówi:Andrzej Paduszyński
Funkcja:dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych
Firma:Compensa TU SA Vienna Insurance Group
 • MP4
 • Skradziony, zagubiony albo zniszczony bagaż to zły sen każdego urlopowicza. Tymczasem każdego roku liczba bagaży opóźnionych bądź skradzionych na lotniskach sięga kilkudziesięciu milionów, a do tego dochodzi też ryzyko kradzieży w kurortach turystycznych. Przed wyjazdem na urlop warto więc pomyśleć o ubezpieczeniu rzeczy osobistych czy sprzętu elektronicznego, który wkładamy do walizki. 73 proc. osób ubezpieczających się na wyjazd podkreśla, że taka ochrona bagażu jest istotnym elementem dobrej polisy turystycznej – wynika z badania Europ Assistance. Przed jej wyborem trzeba zwrócić uwagę na kilka szczegółów.

  Badanie „Holiday Barometer 2022” zrealizowane przez IPSOS w 15 krajach świata na zlecenie Europ Assistance wskazuje, że Polacy – po przerwie związanej z pandemią – są jednym z najchętniej podróżujących narodów. Dwie trzecie ma już sprecyzowane plany na wakacje. 40 proc. z nich będzie wypoczywać za granicą, głównie we Włoszech, Chorwacji, Hiszpanii lub Grecji. 6 proc. turystów wskazuje, że w tym roku wybierze Azję. 27 proc. Polaków zdecyduje się na podróż samolotem. Co istotne, badanie wskazuje, że połowa turystów deklaruje chęć wykupienia ubezpieczenia turystycznego. Jedna trzecia osób potwierdza, że sytuacja pandemiczna skłania ich do wyboru lepszej polisy. Zdaniem respondentów dobre ubezpieczenie powinno zawierać zwrot kosztów opieki medycznej i szpitalnej w nagłych przypadkach (79 proc.), OC (72 proc.), opóźnienie lub anulowanie wyjazdu (65 proc.) czy ochronę związaną z zachorowaniem na COVID-19 (64 proc.). 73 proc. badanych wskazało na ochronę bagażu i rzeczy osobistych.

  – Co czwarta polisa turystyczna zawiera opcję ubezpieczenia bagażu – mówi agencji Newseria Biznes Andrzej Paduszyński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w TU Compensa. – Obejmuje ono mienie osobiste, ubrania, obuwie, sprzęt elektroniczny, wszystko to, co zabieramy ze sobą do walizki w trakcie podróży.

  Problemy z bagażem to zmora turystów na wakacjach. Raport SITA WorldTracer pokazuje, że w 2019 roku liczba bagaży niewłaściwie obsłużonych przez linie lotnicze (zniszczonych, opóźnionych, zaginionych) przekroczyła 25 mln. Od 2011 roku oscyluje ona w przedziale od 21,8 mln do 26,3 mln. Z kolei w pandemicznym 2020 roku – kiedy pasażerów było znacznie mniej – liczba ta spadła do 6,3 mln, z czego aż 69 proc. było opóźnionych, 27 proc. uszkodzonych bądź okradzionych, a 4 proc. zgubionych. Do takich incydentów dochodzi najczęściej podczas przesiadek z jednego samolotu do innego. Wyjeżdżając na wakacje, bagaż można ubezpieczyć od takiej ewentualności – w razie znacznego opóźnienia ubezpieczyciel pokryje koszty zakupu niezbędnych rzeczy osobistych na czas oczekiwania na walizkę (na podstawie zachowanych paragonów z zakupów). Bagaż można też ubezpieczyć od ryzyka kradzieży, rabunku, utraty bądź zniszczenia w wyniku wypadku czy innych zdarzeń losowych. W takich sytuacjach ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, które pokryje straty do wysokości sumy gwarantowanej, określonej w umowie polisy.

  – Klient zwykle ma do wyboru sumę ubezpieczenia od 2 do 10 tys. zł. W Compensie klienci wybierają najczęściej sumę 2 tys. zł i to wydaje się kwotą rozsądną – mówi Andrzej Paduszyński.

  Bagaż można objąć polisą niezależnie od tego, czy jedziemy na wakacje własnym samochodem, pociągiem, autokarem, czy lecimy samolotem. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje m.in. rzeczy osobiste, ubrania i obuwie czy sprzęt elektroniczny. W umowie polisy mogą być jednak uwzględnione wyłączenia, takie jak np. cenna biżuteria czy gotówka przewożona w bagażu.

  – W niektórych przypadkach sprzęt elektroniczny jest dodatkową opcją, dlatego musimy to sprawdzić, kiedy wybieramy ubezpieczenie – mówi ekspert Compensy. – Ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę, jest ubezpieczenie skutków rabunku. W niektórych krajach jest to bardzo duży problem. Przykładowo w Hiszpanii, we Włoszech, w Grecji czy Belgii liczba rozbojów nawet 17-krotnie przewyższa liczbę takich incydentów w Polsce. Dlatego warto pamiętać, aby bagaż nigdy nie był na otwartej przestrzeni, zawsze trzymajmy go w zamkniętym bagażniku.

  Tego typu szczegóły zawarte są w OWU, ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zakłady ubezpieczeń dokładnie definiują w nich m.in. to, czym jest bagaż, co wchodzi w jego skład i jakie przedmioty są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie bagażu jest integralną częścią standardowej polisy turystycznej. 

  Koszt takiego ubezpieczenia w przypadku sumy ubezpieczenia 5 tys. zł wynosi kilka złotych za dzień podróży. Jeśli jednak mamy w bagażu bardziej kosztowne przedmioty, np. drogi sprzęt elektroniczny, możemy wybrać wyższą sumę ubezpieczenia lub negocjować ją indywidualnie. Większość zakładów ubezpieczeń dopuszcza taką opcję – mówi Andrzej Paduszyński.

  Ważne też, aby pamiętać, że ochronie ubezpieczeniowej na ogół podlega tylko taki bagaż, który był odpowiednio zabezpieczony przez właściciela. Jeżeli więc nie zabezpieczymy go właściwie lub pozostawimy bez opieki, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. 

  Czytaj także

  Kalendarium

  Więcej ważnych informacji

  Jedynka Newserii

  Jedynka Newserii

  Ochrona środowiska

  Miasta coraz bardziej narażone na zmiany klimatu. Potrzebne są zmiany koncepcji urbanistycznej i sposobu projektowania

  Wszechobecna betonoza i asfalt w miastach potęgują ekstremalne zjawiska pogodowe, wynikające ze zmian klimatu. Według raportu „Innowacyjne miasta” ThinkCo i Otodom prawie 60 proc. miast liczących ok. 300 tys. mieszkańców jest obecnie narażonych na co najmniej jeden z sześciu rodzajów klęsk żywiołowych: cyklony, susze, powodzie, trzęsienia ziemi, osuwiska i erupcje wulkanów. Dlatego zrównoważony rozwój i przygotowanie miast na skutki wynikające ze zmian klimatycznych jest dziś centralnym zagadnieniem miejskich polityk.

  Handel

  W 2024 roku polska gospodarka ma przyspieszyć, ale globalne otoczenie będzie ten proces utrudniać. Wiele zależy też od decyzji nowego rządu

  Według różnych prognoz PKB naszego kraju wzrośnie w przyszłym roku o około 3 proc. Prognozowanie jest jednak obarczone dużym marginesem błędu ze względu na liczne niewiadome i wyzwania. Nie wiadomo, jak w obliczu spowolnienia w Niemczech i całej strefie euro poradzą sobie polscy eksporterzy, inwestycje są na niskim poziomie w relacji do PKB i w ostatnich latach ich udział spadał, a na konsumpcję wpływ będą miały decyzje, jakie podejmie nowy rząd ws. stawek podatkowych czy tarcz antyinflacyjnych. To, co dla przedsiębiorstw istotne, to przewidywalne otoczenie prawno-podatkowe.

  Ochrona środowiska

  Rekordowe zainteresowanie wdrażaniem nowych technologii wśród polskich rolników. Rolnictwo 4.0 pozwala im zoptymalizować produkcję i obniżać koszty

  Nowe technologie i rozwiązania cyfrowe mają coraz większe zastosowanie w rolnictwie. Dzięki nim procesy rolnicze są bardziej wydajne, efektywne i zrównoważone, a rolnik jest w stanie zautomatyzować swoją pracę i obniżyć jej koszt. Popularność takich rozwiązań będzie rosnąć, ponieważ – wraz ze zmianami klimatycznymi – zwiększa się też zapotrzebowanie na coraz bardziej wydajne i przyjazne środowisku systemy uprawy roślin i hodowli zwierząt. Rolnictwo 4.0 dobrze wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. W polskich gospodarstwach implementacja tej koncepcji przebiega jednak dość wolno, choć wśród rodzimych rolników zainteresowanie wdrażaniem nowoczesnych technologii jest rekordowe, co obrazuje listopadowy nabór ARiMR zakończony raptem po trzech dniach.

  Partner serwisu

  Instytut Monitorowania Mediów

  Szkolenia

  Akademia Newserii

  Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.