Newsy

Kolejny park narodowy stawia na instalacje fotowoltaiczne. Inwestycja w Dolinie Biebrzy pozwoli zredukować emisję CO2 o 20 ton rocznie

2022-03-11  |  06:30

Dolina Biebrzy to jedne z największych i najlepiej zachowanych mokradeł w Europie, unikalne siedlisko wielu rzadkich gatunków roślin, zwierząt i ptaków. Znajdujący się na tym terenie Biebrzański Park Narodowy od lat aktywnie działa w obszarze odnawialnych źródeł energii, m.in. nad wykorzystaniem biomasy. Inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła energii to także kluczowy kierunek strategii Grupy PGE do 2030 roku, dlatego działająca przy koncernie Fundacja PGE zdecydowała się wesprzeć budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie Parku. Projekt realizowany wspólnymi siłami ma przynieść nie tylko oszczędności kosztowe, lecz także redukcję emisji CO2. To już kolejne wsparcie PGE dla parków narodowych w Polsce.

Fundacja PGE przekazała darowiznę dla Biebrzańskiego Parku Narodowego, dzięki której powstała instalacja fotowoltaiczna na dwóch bardzo ważnych obiektach w Parku. Ta instalacja pozwoli ograniczyć emisję CO2 o ponad 20 t w skali roku – mówi agencji Newseria Biznes Anna Kęzik, wiceprezes zarządu Fundacji PGE.

Nowa instalacja PV o mocy 30,36 kWp powstanie na dwóch obiektach: Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Grzędach oraz w siedzibie Parku w Osowcu-Twierdzy.

– Te 30 kW wprost ograniczą ślad węglowy funkcjonowania Biebrzańskiego Parku Narodowego, co nas bardzo cieszy. Takie instalacje chcielibyśmy montować na kolejnych obiektach, które są w użytkowaniu Parku. Za produkcją energii stoją koszty, więc ilość wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych, w tym przypadku z energii słonecznej, przełoży się wprost na oszczędności, które zostaną w naszym budżecie. Te środki będziemy mogli wykorzystać na inne działania ekologiczne, które również będą się przyczyniały do ochrony klimatu i przyrody – mówi Artur Wiatr, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański Park Narodowy obejmuje zasięgiem niemal całą bagienną dolinę rzeki Biebrzy. To największy park narodowy w Polsce. Chroni zarazem jedne z największych i najlepiej zachowanych torfowisk w Europie, będących siedliskiem bytowania wielu rzadkich gatunków flory i fauny – przede wszystkim ptaków. Dla niektórych – takich jak wodniczka, orlik grubodzioby, dubelt, uszatka błotna i cietrzew – Dolina Biebrzy jest jedną z ostatnich ostoi w Europie. Ponadto w Parku występuje też kilka rodzin wilków, rysie, bobry, wydry, a ostatnio także żubry. Z kolei tutejsza populacja łosi jest największa w Polsce i liczy ok. 600 osobników.

– Jednym z naszych głównych zadań jest ochrona otwartych ekosystemów. Inaczej mówiąc, musimy kosić bagna, żeby nie zarastały i żeby siedliska rzadkich gatunków flory i fauny miały tu odpowiednie warunki. W związku z tym koszeniem powstaje bardzo duża ilość biomasy, która może być odnawialnym źródłem energii. Dlatego już od kilku lat pracujemy nad stworzeniem systemu, który pozwoli optymalnie wykorzystać tę biomasę jako OZE. Współpracujemy w tym celu m.in. z Politechniką Białostocką – mówi dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego.

O unikalności Parku świadczy fakt, że w 1995 roku został on wpisany na listę siedlisk Konwencji ramsarskiej, czyli najcenniejszych na świecie mokradeł. Środowiska te warunkują stabilność życia na Ziemi na równi z lasami. Magazynują i oczyszczają olbrzymie ilości wody oraz pochłaniają z atmosfery dwutlenek węgla, przyczyniając się do ochrony klimatu.

Od czerwca 2020 roku Biebrzański Park Narodowy współpracuje z Grupą PGE. Montaż instalacji fotowoltaicznej to niejedyny wspólny projekt w tym roku. Razem będą realizować m.in. projekty edukacyjne, naukowo-badawcze, inwestycyjne i projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody. Wsparcie Biebrzańskiego Parku Narodowego jest elementem długoterminowych działań Grupy PGE w zakresie ochrony środowiska. Są one zgodne z opublikowaną w październiku strategią, której długoterminowym celem jest osiągnięcie przez Grupę neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w Polsce, które ogłosiły ten cel, PGE wspiera także inne podmioty w podejmowaniu podobnych działań.

Kluczowym kierunkiem w strategii Grupy PGE są inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła energii, dlatego też wspieramy takie inwestycje w parkach narodowych. Taka inwestycja powstała już w Świętokrzyskim Parku Narodowym, teraz w Biebrzańskim – mówi Anna Kęzik. – Wspieramy ochronę ptaków, wspieramy projekty edukacyjne, które mają charakter ekologiczny. Wsparcie Biebrzańskiego Parku Narodowego to kolejna inicjatywa w ramach prowadzonego w Grupie PGE już od ponad 22 lat programu „Lasy pełne energii”. Jego celem jest poprawa jakości powietrza, odbudowa drzewostanów w polskich lasach oraz poprawa jakości wód gruntowych.

W ramach prowadzonego od ponad dwóch dekad programu „Lasy pełne energii” pracownicy spółki wraz z rodzinami posadzili do tej pory już blisko 600 tys. drzew. Grupa PGE od lat prowadzi działania i projekty mające na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego. Spółka aktywnie angażuje się w opiekę nad dzikimi ptakami – sokołami wędrownymi i bocianami białymi. Wspiera Biebrzański Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy i Kampinoski Park Narodowy w działaniach na rzecz ochrony przyrody, projektach edukacyjnych i naukowo-badawczych. PGE wspiera także Nadleśnictwo Gryfino w rewitalizacji pomnika przyrody, jakim jest Krzywy Las. W 2021 roku PGE nawiązała współpracę z najstarszą w Polsce organizacją proekologiczną, czyli działającą od prawie 100 lat Ligą Ochrony Przyrody. Współpraca zakłada realizację szeregu działań z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Czytaj także

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Problemy społeczne

U młodych pacjentek rak piersi występuje rzadko, ale jest bardziej agresywny. Dla wielu z nich taka diagnoza brzmi jak wyrok

Liczba zachorowań na raka piersi w Polsce sukcesywnie wzrasta. Co roku taką diagnozę słyszy ok. 20 tys. kobiet. Pacjentki przed 30. rokiem życia stanowią niewielki odsetek chorych, ale w ich przypadku często nowotwór jest bardziej agresywny. To m.in. dlatego dla młodych kobiet, które są aktywne zawodowo, mają rodziny i dzieci bądź planują je mieć w przyszłości, taka diagnoza często brzmi jak wyrok. – Niektóre kobiety mają poczucie, że jak rozpoczną leczenie, to skończy im się życie, że nie będą mogły już realizować najprostszych ról społecznych. To nie jest prawdą – podkreśla psychoonkolog, dr Mariola Kosowicz. Lekarze wskazują, że metody leczenia raka piersi są już dziś na tyle zaawansowane, że ten nowotwór, o ile zostanie wcześnie wykryty, może być niemal w 100 proc. uleczalny.

Handel

Coraz większa niepewność w gospodarce zbiera żniwo. Liczba upadłości firm rośnie

– Czynników ryzyka w biznesie jest dziś tak wiele, że dla przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich, sytuacja stała się nieprzewidywalna jak nigdy dotąd – mówi Tomasz Starus, prezes zarządu Allianz Trade w Polsce. Widać to w statystykach dotyczących niewypłacalności firm. W maju było ich o 17 proc. więcej niż rok temu i aż o 150 proc. więcej niż na początku pandemii. W całym roku może być ich o 12 proc. więcej w ujęciu rocznym, podobnie jak w krajach Europy Zachodniej, które są głównym partnerem gospodarczym dla polskich firm. Dlatego rodzime firmy muszą dziś działać zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania wobec kontrahentów, dokładniej analizować partnerów biznesowych oraz korzystać z narzędzi pozwalających zabezpieczyć się przed wzrostem ryzyka w biznesie.

Konsument

Członkostwo w Unii Europejskiej znacząco poprawiło polski system prawny. Zwiększyła się m.in. ochrona i bezpieczeństwo konsumentów

Wspólnota prawa w ramach UE ma przełożenie na życie zwykłych konsumentów. Od 2004 roku znacznie zwiększyła się bowiem ich ochrona wobec usługodawców i producentów. Unijne wymogi poprawiają także bezpieczeństwo żywności, samochodów i wielu innych towarów użytkowanych na co dzień przez Europejczyków i Polaków – wynika z raportu „Osiemnaście lat Polski w Unii Europejskiej” przygotowanego przez In.Europa. Jak podkreślają jego autorzy, to także unijnej legislacji zawdzięczamy większe bezpieczeństwo energetyczne w czasie kryzysu w relacjach z Rosją.

Współpraca

Obsługa konferencji prasowych

Zapraszamy do współpracy przy organizacji konferencji prasowych. Nasz doświadczony i kompetentny zespół sprosta każdej realizacji. Dysponujemy nowoczesnym, multimedialnym centrum konferencyjnym i biznesowym w samym sercu Warszawy. Zapraszamy do kontaktu w sprawie oferty.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.