Newsy

NFOŚiGW będzie finansował inwestycje związane z poprawą jakości powietrza

2012-10-17  |  06:20
Mówi:Małgorzata Skucha
Funkcja:wiceprezes zarządu
Firma:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • MP4

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad uruchomieniem programu wspierającego finansowo działania inwestycyjne, który miałby poprawić jakość powietrza. Chodzi o wdrożenie w Polsce przepisów unijnej dyrektywy CAFE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Beneficjentami dotacji będą np. firmy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.
   
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach dostosowania do Dyrektywy CAFE chce stworzyć zaktualizowane plany ochrony powietrza i plany naprawcze, przede wszystkim na obszarach, gdzie są przekroczone normy zanieczyszczenia powietrza.

   – Plany naprawcze będą pokazywały, jakie działania trzeba podjąć w związku z zanieczyszczeniem powietrza na danym terenie – mówi w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria Małgorzata Skucha, wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Działania te będą polegały np. na podłączeniu osiedla domków jednorodzinnych, gdzie każdy pali nieodpowiednim paliwem do centralnej kotłowni, utworzeniu obwodnicy miasta w taki sposób, aby zmniejszyć szkodliwe oddziaływanie transportu na powietrze – dodaje.

  NFOŚiGW będzie w części finansował tego rodzaju inwestycje.

   – Z dotacji funduszu będzie finansowanych 50 procent kosztów przygotowania planów naprawczych – mówi Małgorzata Skucha. – Ponadto Fundusz przeznaczy 400 mln zł na dotacje, które poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska będą redystrybuowane dla gmin, które takimi planami i potrzebami inwestycyjnymi się wykażą - dodaje wiceprezes Funduszu.

  Końcowymi beneficjentami pieniędzy z Funduszu będą podmioty wskazane w planie naprawczym.

   – Ostatecznymi beneficjentami pomocy będą np. firmy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także osoby fizyczne – podkreśla wiceprezes funduszu.

  NFOŚiGW chce podjąć formalnie decyzję o uruchomieniu program finansowania inwestycji służących poprawie jakości powietrza w listopadzie tak, aby w 2013 roku wojewódzkie fundusze ochrony środowiska miały środki na finansowanie przedsięwzięć na ten cel.

  Unijna Dyrektywa w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy (Clear Air for Europe) została przyjęta w dniu 21 maja 2008 r. Państwa członkowskie miały obowiązek dostosować swoje prawo krajowe do jej wymogów do dnia 11 czerwca 2010 r.

  Celem dyrektywy Clear Air for Europe (CAFE) jest między innymi ocena jakości powietrza w państwach członkowskich na podstawie wspólnych metod i kryteriów, zapewnienie udostępniania informacji na temat jakości powietrza społeczeństwu oraz promowanie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie ograniczania zanieczyszczenia powietrza. Polska implementowała Dyrektywę Clear Air for Europe 13 kwietnia br., nowelizując ustawę – Prawo ochrony środowiska i inne ustawy.

  Czytaj także

  Kalendarium

  Więcej ważnych informacji

  Ochrona środowiska

  Prawnicy spodziewają się wysypu pozwów za zaniedbania Polski w polityce klimatycznej. Podobne sprawy toczą się w innych krajach

  W połowie tego roku pięcioro Polaków pozwało Skarb Państwa o naruszenie swoich dóbr osobistych i zaniedbania w obszarze polityki klimatycznej. Chcą, żeby sąd zobowiązał rządzących do bardziej zdecydowanych działań na rzecz klimatu i 60-proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych przed końcem tej dekady. – To przecieranie szlaków, więc nie chciałbym spekulować, ale na świecie podobne sprawy kończą się sukcesem – mówi Wojciech Kukuła, prawnik Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Jak wskazuje, obecnie można już mówić o wysypie tego typu spraw, które toczą się w kilku innych krajach UE. Jednak Polska, której polityka klimatyczna należy do najmniej ambitnych w całej Europie, musi liczyć się z tym, że podobne roszczenia mogą kierować też inne państwa.

  Konsument

  W 2022 roku będą dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielorodzinnych. Trwają też prace nad kolejną odsłoną Mojego Prądu

  Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Zdrowie

  Opieka nad seniorami i osobami z niepełnosprawnościami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd pracuje nad zmianami w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej

  Rząd zapowiada odejście od opieki w dużych instytucjach na rzecz zapewnienia wsparcia w środowisku lokalnym, w miejscu zamieszkania – takie jest główne założenie „Strategii rozwoju usług społecznych”. Przede wszystkim zmieni się funkcja domów opieki społecznych. Planowany jest także rozwój mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego, opieki wytchnieniowej, wsparcie asystencji osobistej osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Deinstytucjonalizacja obejmie także pieczę zastępczą – przedstawiona niedawno ustawa zakłada ułatwienia w tworzeniu i funkcjonowaniu rodzin zastępczych oraz zakaz tworzenia nowych placówek wychowawczo-opiekuńczych.

  Firma

  Design thinking staje się kluczową strategią w pracy nad innowacjami. Tę metodę wdraża coraz więcej firm z różnych branż

  Myślenie projektowe, czyli design thinking, polega na twórczym projektowaniu rozwiązań, usług czy produktów, które w centrum zainteresowania stawia potrzeby odbiorcy. Pięcioetapowy proces wymaga stworzenia zespołu projektowego, w skład którego wchodzą eksperci z różnych działów. Nowa metoda prac nad nowymi wdrożeniami w firmie pozwala zwiększyć zaangażowanie pracowników i maksymalnie wykorzystać ich potencjał twórczy. Design thinking na całym świecie jest już podstawową strategią wykorzystywaną w tworzeniu innowacji. Polska ciągle jeszcze dopiero poznaje jej możliwości.